nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού: Θεσμοί και πολιτικές κοινωνικής αληλλεγγύης: Κρατικές πολιτικές, οργανώσεις, κοινωνία πολιτών

Αθήνα 19.5.2017, 15:43

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θεσμοί και πολιτικές κοινωνικής αληλλεγγύης: Κρατικές πολιτικές, οργανώσεις, κοινωνία πολιτών» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 391/5-5-2017 (1)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πο-
λιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τμήμα-
τος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της
Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχο-
λής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο "ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 εδ. α' του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α') «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 στοιχ.
γ' του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α'), του άρθρου 5 παρ.
8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α'), του άρθρου 34 παρ.
2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α') και του άρθρου 34
του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α')
«θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α'), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α'), του άρθρου 37 παρ. 6
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α'), του άρθρου 34 του ν.
4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α') και του άρθρου 73 παρ. 5 του
ν. 4316/2014.
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α') «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, τ. Α').
5. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124, τ. Α') «Ίδρυ-
ση, Μετονομασία, Ανασυγκρότηση Σχολών και Ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών». Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του π.δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119, τ. Α') «Ίδρυ-
ση Σχολών - κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία
Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2013 (ΦΕΚ 113, τ. Α') «Κα-
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου».
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Γενικής Συ-
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
17-1-2017), β) της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών (συνεδρίαση 20-1-2017), γ) της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρίαση 19-1-2017) και δ) της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρίαση 10-2-2017).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Συγκλήτου
Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 11-4-2017), β) της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστη-
μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση
3-3-2017) και γ) της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 28-2-2017).
11. Τα υπ' αριθ. πρωτ. 1142/26.3.2014, 1066/19.3.2014,
622/13.2.2014 και 908/7.3.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ από
τα οποία προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερι-
κές αξιολογήσεις αντιστοίχως του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανε-
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Πολιτι-
κής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 του Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοί-
κησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο "ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" σύμφω-
να με τα εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουρ-
γούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 Διιδρυματικο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
"ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής αυτής από-
φασης και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α')
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του εδ.
α' της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195,
τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη μελέτη των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομι-
κών παραμέτρων που συγκροτούν και διαμορφώνουν
το πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και των
θεσμών και των τυπικών και άτυπων οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται εντός του πεδίου αυτού. Οι κεντρι-
κές επιδιώξεις του προγράμματος είναι δύο: αφενός η
προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας στα γνωστικά
αντικείμενα που συμβάλλουν στην πολύπλευρη κατα-
νόηση των φαινομένων κοινωνικής αλληλεγγύης και
η εμβάθυνση στις σχετικές θεωρίες και μεθοδολογικά
εργαλεία με απώτερο στόχο την παραγωγή πρωτότυπου
επιστημονικού έργου στους ως άνω τομείς, και αφετέρου
η μελέτη των ορθών πρακτικών και των τεχνικών εφαρ-
μογών που συναποτελούν απαραίτητα εφόδια για την
ανάληψη ευθυνών εντός της κοινωνίας πολιτών.
Ρητή στόχευση του ΠΜΣ είναι, αφενός, να εξοπλίσει τους
φοιτητές με την απαραίτητη γνωστική υποδομή και ερευ-
νητική εμπειρία που θα τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν,
να κατανοούν και να ερμηνεύουν σφαιρικά και επιστημο-
νικά τεκμηριωμένα τα προβλήματα που συνδέονται με τις
κοινωνικές πολιτικές και το ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής
αλληλεγγύης και, αφετέρου, να τους εξοικειώσει με τις μεθό-
δους και τις τεχνικές πολυεπίπεδης παρέμβασης σε επίπεδο
σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα, μια από τις κεντρικές επιδιώξεις του Προγράμ-
ματος είναι η ερευνητική συγκρότηση και εκπαίδευση απο-
φοίτων ικανών να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς
εργασίας στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ως στελέχη
που μπορούν δυνάμει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σχε-
διάσουν και να κατευθύνουν προγράμματα, να αναπτύξουν
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να προσανατολίσουν δρα-
στηριότητες δημόσιων και μη κυβερνητικών οργανώσεων
και ιδρυμάτων, να αναλάβουν τη διαχείριση τέτοιων οργα-
νισμών, να συντονίσουν την ίδρυση, τον εξορθολογισμό, τη
χρηματοδότηση και την επιτυχή τους δραστηριοποίηση με
συναίσθηση της ανάλογης ευθύνης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο "ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ". Ο τίτλος του ΜΔΕ στην αγγλική γλώσ-
σα είναι "Institutions and Policies of Social Solidarity:
State Policies, Organizations, Civil Society", ενώ στην
γαλλική γλώσσα είναι «Institutions et politiques de
solidarite sociale: Politiques etatiques, organisations,
societe civile». To ΜΔΕ φέρει τους λογότυπους και τις
ονομασίες όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των Α.Τ.Ε.Ι., εφόσον
διαπιστωθεί η ικανότητα τους να παρακολουθήσουν το
Πρόγραμμα, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν
για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επι-
τυχής ολοκλήρωση των σπουδών και των συναφών
υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια τριών
(3) διδακτικών εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η
Ελληνική.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε 90. Η κατανομή ανά
εξάμηνο είναι η εξής:
Α' Εξάμηνο
Μάθημα Μεθοδολογία Κοινωνικών
Επιστημών 7 ECTS
Μάθημα Ιστορίας 7 ECTS
Μάθημα Πολιτικής Επιστήμης 7 ECTS
Εργαστηριακό Μάθημα 9 ECTS
Σύνολο ECTS Α' Εξαμήνου 30 ECTS
Β' Εξάμηνο Proslipsis.gr
Μάθημα Κοινωνιολογίας 7 ECTS
Μάθημα Οικονομικών 7 ECTS
Μάθημα Επιλογής 7 ECTS
Εργαστηριακό Μάθημα 9 ECTS
Σύνολο ECTS Β' Εξαμήνου 30 ECTS
Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 30 ECTS
Σύνολο ECTS Γ΄ Εξαμήνου 30 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
ΜΔΕ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35)
άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργα-
ζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11
Α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Πόροι / Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά τις λει-
τουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00
ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
1. Αμοιβές για παροχή διδακτικού έργου
(μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες,
προσκεκλημένοι ερευνητές
του εξωτερικού) 22.000
2. Αμοιβές για παροχή διοικητικού
και τεχνικού έργου 18.000
3. Υποτροφίες, Βραβεύσεις Φοιτητών 2.000
4. Δαπάνες μετακινήσεων - Εκπαιδευτικά
ταξίδια φοιτητών 4.000
5. Προμήθεια και παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού 5.000
6. Αναλώσιμα 2.000
7. Προμήθεια - συντήρηση εξοπλισμού,
λογισμικών 3.000
8. Δαπάνες δημοσιότητας 1.000
9. Γενικές Δαπάνες 1.000
Σύνολο 58.000
Πόροι του Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιω-
τικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων, ανταποδο-
τικά τέλη εγγραφής, έσοδα από ερευνητικά και κοινοτικά
προγράμματα. Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. (έως και τρία έτη) το σύνολο των απαιτούμενων
πόρων θα καλυφθεί από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved