nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Αθήνα 31.5.2017, 10:41

Την αντικατάσταση παλαιότερης απόφασης που διέπει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 893 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 657/9.2.2016 από-
φασης Πρύτανη (ΦΕΚ 591/7.3.2016/τ.Β’) που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Πολιτισμι-
κή Πληροφορική και Επικοινωνία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984/τ.Α’)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
(ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 346/17.06.2014/τ.ΥΟΔΔ.
• Την υπ’ αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012.
• Το π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/Α’) «Κατάργηση Τμήματος,
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου».
• Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16-7-
2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
και ιδίως το άρθρο 6, όπως ο Νόμος αυτός τροποποιήθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α’/25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α’/04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).
• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α’), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α’).
• Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Proslipsis.gr
• Την υπ’ αριθμ. 53484/Β7/6-8-2003 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 1191/τ.Β’/26.8.2003), που αφορά στην Ίδρυση
- Λειτουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφο-
ρική και Επικοινωνία», του Τμήματος Πολιτισμικής Τε-
χνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την υπ’ αριθμ. 657/9.2.2016 απόφαση Πρύτανη
αντικατάστασης (ΦΕΚ 591/7.3.2016/τ.Β’), που αφορά
στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επι-
κοινωνία», του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/5.4.2017 Συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου σχετικά με την αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 657/9.2.2016 απόφασης Πρύτανη αντικατά-
στασης (ΦΕΚ 591/7.3.2016/τ.Β’), λόγω τροποποίησης
των άρθρων αυτής: 1 «Γενικές Διατάξεις», 2 «Αντικείμε-
νο - Σκοπός», 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι», 6 «Πρόγραμμα
Μαθημάτων», 7 «Αριθμός εισακτέων», 11 «Κόστος Λει-
τουργίας», 12 «Μεταβατικές διατάξεις», καθώς και της
προσθήκης του άρθρου 13 «Λοιπές ρυθμίσεις».
• Την σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ. 23/26.04.2017
Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.
• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 634/14.02.2015 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού αποφασίζει:
την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 657/9.2.2016 από-
φασης Πρύτανη αντικατάστασης (ΦΕΚ 591/7.3.2016/τ.Β’)
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοι-
νωνία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 αναμορφωμένο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική
Πληροφορική και Επικοινωνία» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ.Α’) όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πο-
λιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» έχει ως αντι-
κείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πολιτισμική
Πληροφορική και τις εφαρμογές της. Σκοπός του ΠΜΣ
είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής
ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο
του Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτικοα-
κουστικών Τεχνών.
Το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και ερευνητική
εμπειρία προκειμένου να καταστούν επιστήμονες ικανοί
να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η
εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πλη-
ροφορικής Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών
πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευ-
νας στην Πολιτισμική Πληροφορική με εξειδίκευση στο
χώρο του Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτι-
κοακουστικών Τεχνών.
• Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στο
χώρο της Πληροφορικής.
• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρ-
φωσης των πολιτικών του πολιτισμού.
• Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις
ανάγκες καταγραφής και προβολής της Πολιτισμικής
Κληρονομιάς.
• Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνο-
λογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται στο
σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
• Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς
εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύν-
σεις και ειδικότητες.
• Η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από άλλες
χώρες.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»
με τις εξής Κατευθύνσεις:
Ι. Μουσειολογία
ΙΙ. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
III. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων τεχνολογικής και
θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών
σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε
τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:
• η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
Υποχρεωτικά (Υ) ή/και τυχόν Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή
(ΎΕ) Μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης
• η εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής εξέταση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας
Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών
εστιάζονται σε:
Α) Κατεύθυνση «Μουσειολογία»:
- στο Α’ εξάμηνο φοίτησης, στην επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Υποχρεωτικών (Υ) Μαθημάτων που πιστώ-
νονται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS),
- στο Β’ εξάμηνο φοίτησης στην επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Υποχρεωτικών (Υ) Μαθημάτων που πιστώνο-
νται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
- στο Γ’ εξάμηνο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Β) Κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων»:
- στο Α’ εξάμηνο φοίτησης, στην επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Υποχρεωτικών (Υ) Μαθημάτων που πιστώ-
νονται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS),
- στο Β’ εξάμηνο φοίτησης στην επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Υποχρεωτικών (Υ) Μαθημάτων που πιστώνο-
νται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
- στο Γ’ εξάμηνο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Γ) Κατεύθυνση «Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ»:
- στο Α’ εξάμηνο φοίτησης, στην επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών (Υ) Μαθημάτων που
πιστώνονται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS),
- στο Β’ εξάμηνο φοίτησης στην επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών (Υ) Μαθημάτων που πι-
στώνονται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
- στο Γ’ εξάμηνο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» έχει
ως ακολούθως:
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Κωδικός
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
Υποχρεωτικό (Υ) ECTS
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΜΟΥ100 Εισαγωγή στη Μουσειολογία /
Introduction to Museum Studies Υ 3
2 ΜΟΥ101 Ψηφιακή Επιμέλεια / Digital Curatorship Υ 7
3 ΔΙΥ100 Διάχυτη Υπολογιστική /
Pervasive Computing Υ 6
4 ΜΟΥ102 Διαχείριση Πληροφορίας /
Information Management Υ 7
5 ΣΕΕ100
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών
Εφαρμογών / Design for Educational
Applications
Υ 7
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΠΟΛ101 Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι /
Culture & Digital Media I Υ 6
2 ΠΡΓ100 Προγραμματισμός Ι /
Computer Programming I Υ 6
3 ΔΙΥ100 Διάχυτη Υπολογιστική / Pervasive
Computing Υ 6
4 2ΓΡ100 2D Graphics I Υ 6
5 3ΓΡ100 3D Graphics I Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΕCTS 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1 ΙΣΘ100 Ιστορία και θεωρία Ι /Ηistory and
Theory I Υ 7
2 ΜΟΝ100 Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού/
Post production techniques Y 8
3 ΣΕΝ100 Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία
/ Scriptwriting, direction and shooting Υ 8
4 ΠΟΛ100 Πολιτιστικός Σχεδιασμός / Cultural
Planning Υ 7
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
Κωδικός
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
Υποχρεωτικό (Υ) ECTS
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΟΛ201 Οπτικοακουστική Παραγωγή /
Audiovisual Production Υ 3
2 ΠΕΜ200
Πολιτισμός, Επικοινωνία και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης /
Culture, Communication & Social
Media Υ 7
3 ΓΡΑ200 Γραφιστική / Graphic Design Υ 6
4 ΕΚΣ200 Εκθεσιακός Σχεδιασμός / Exhibition
Design Υ 7
5 ΑΑΥ200 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή/
Human Computer Interaction Υ 7
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΠΟΛ202 Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ /
Culture & Digital Media IΙ Υ 6
2 ΠΡΓ200 Προγραμματισμός ΙΙ /
Computer Programming IΙ Υ 6
3 ΚΙΤ200 Κινητές Τεχνολογίες /
Mobile Technologies Υ 6
4 2ΓΡ200 2D Graphics IΙ Υ 6
5 3ΓΡ200 3D Graphics IΙ Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1 ΙΣΘ200 Ιστορία και θεωρία IΙ /
Ηistory and Theory II Υ 7
2 ΝΤΟΚ200
Eθνογραφικό και Ανθρωπολογικό
Ντοκιμαντέρ / Ethnograhic
Documentary Υ 8
3 ΝΤΟΚ201 Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ/
Cultural and Histοrical Documentary Υ 8
4 ΠΑΡ200
Ειδικά Θέματα Παραγωγής/
Special Issues in the Documentary
Production Υ 7
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1 ΜΔΕ300 Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία M.Sc. Thesis Υ 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 90 Π.Μ. (ΕCTS)

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
ετησίως. Proslipsis.gr

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και άλλων Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’) όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και
τις υπηρεσίες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και του οικείου Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ./Α’) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ανέρχεται στο ποσό των 117.000 €, το
οποίο αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €)
1. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ 60.000
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 27.000
3. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3.000
4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2.000
5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 9.000
6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 9.000
7. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 5.000
8. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 117.000
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χορη-
γίες, δωρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που εισάγονται στο
Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και εξής.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και 2016-17 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης (υπ’ αρ. αριθμ. 657/9.2.2016) απόφασης
Πρύτανη (ΦΕΚ 591/7.3.2016/τ.Β’).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 13
Λοιπές ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 3 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved