nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση Μεταπτυχιακού: Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αθήνα 31.5.2017, 11:08

Την τροποποίηση παλαιότερης απόφασης που διέπει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 397/5-5-2017 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 12 της
υπουργικής απόφασης 123391/Β7/6-09-2013
(ΦΕΚ 2310 τ.Β’/17-09-2013), που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Παν/μου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α’/16-7-2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α’/
25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156,
τ.Α’/4-09-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α’). Proslispsis.gr
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223, τ.Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α’).
6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124, τ.Α’/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση Β7/68/5-04-1994 (ΦΕΚ 300/
21-04-1994 τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπουργι-
κή απόφαση Β7/235/24-4-1997 (ΦΕΚ 388/14-05-1997
τ.Β΄) και 31286/ Β7/12-05-2003 (ΦΕΚ 672/30-05-2003
τ.Β’), όπως αναμορφώθηκε με την υπουργική απόφαση
123391/Β7/6-09-2013 (ΦΕΚ 2310 τ.Β’/17-09-2013).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας (συνεδρίαση 4η/15-12-2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 13η συνεδρίαση 11-4-2017).
10. Τα με αρ. πρωτ. 54/18-1-2011 του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 12 της υπουργικής
απόφασης 123391/Β7 (ΦΕΚ 2310 τ.Β’/17 Σεπτεμβρίου
2013), που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Παν/μου Αθηνών ως ακολούθως:
 Proslispsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις:
α) Προϊστορική Αρχαιολογία,
β) Κλασική Αρχαιολογία,
γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία,
δ) Ιστορία της Νεότερης Τέχνης,
ε) Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας,
στ) Βυζαντινή Ιστορία,
ζ) Οθωμανική Ιστορία
η) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία,
θ) Ευρωπαϊκή Ιστορία

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του αναφερόμε-
νου στο άρθρο 3 τίτλου είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα
(πλήρης παρακολούθηση) ή έξι διδακτικά εξάμηνα (με-
ρική παρακολούθηση).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά
κατεύθυνση ως εξής:
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστο-
ρικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου και της Εγγύς
Ανατολής, Ι 15
Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού 
Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου και της Εγγύς 
Ανατολής, ΙΙΙ 15
Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστο-
ρικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου και της Εγγύς
Ανατολής, ΙΙ 15
Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολι-
τισμού του Αιγαίου, της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, ΙV 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστο-
ρικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου και της Εγγύς
Ανατολής, V 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστο-
ρικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου και της Εγγύς
Ανατολής, VI 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαιολογίατων Πρώιμων Ιστο-
ρικών και Αρχαϊκώνχρόνων ή ΑρχαίαΚείμενα15
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαιολογία των Κλασικών
Χρόνων ή Επιγραφική 15 Proslispsis.gr
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαιολογία
των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων 
ή Νομισματική 15
Μάθημα επιλογής
- Διαχείριση Μνημείων ή
- Αρχαιομετρία ή
- Γεωλογία
15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχιτεκτονική
ή Αρχαία Ιστορία 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Μάθημα επιλογής Μουσειολογία ήΕφαρμογές Νέων
Τεχνολογιών 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαιολογία και Τέχνη 
της Παλαιοχριστιανικής ή της Βυζαντινής ή της 
Μεταβυζαντινής περιόδου 15
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαιολογία και Τέχνη 
της Παλαιοχριστιανικής ή της Βυζαντινής ή της 
Μεταβυζαντινής περιόδου 15
Βυζαντινή Ιστορία ή Βυζαντινή Φιλολογία ή Όψεις 
του Βυζαντινού πολιτισμού 15
Βυζαντινή Ιστορία ή Βυζαντινή Φιλολογία ή Όψεις 
του Βυζαντινού πολιτισμού 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαιολογία και Τέχνη της
Παλαιοχριστιανικής ή της Βυζαντινής ή της Μεταβυζαντινής
περιόδου 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Μαθήματα επιλογής
Νομισματική ή Επιγραφική ή Διαχείριση μνημείων
ή Μουσειολογία ή Ελεύθερο σεμινάριο 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στην τέχνη των
Κάτω Χωρών τον 15ο αιώνα 15
Θέματα εμβάθυνσης στην ιταλική τέχνη τον 16ο και
17ο αιώνα 15
Θέματα εμβάθυνσης στη νεοελληνική τέχνη 
(ζωγραφική, γλυπτική και χαρακτική)
του 19ου αιώνα 15
Θέματα εμβάθυνσης στη νεοελληνική τέχνη (ζωγρα-
φική, γλυπτική και χαρακτική) του 20ου αιώνα 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στη γαλλική τέχνη τον 17ο αιώνα 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Θέματα εμβάθυνσης στη νεοελληνική αρχιτεκτονική 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ιστορία των Αρχαϊκών και Κλασσικών χρόνων 15
Ιστορία των Ρωμαϊκών χρόνων 15
Ιστορία των Ελληνιστικών χρόνων 15 
Επιγραφική 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Νομισματική 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Ιστορία του Δικαίου ή Κλασική Φιλολογία 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Μάθημα εμβάθυνσης στη βυζαντινή
εποχή 324-1081 15
Πηγές για τη βυζαντινή ιστορία ή Βυζαντινή Φιλολογία
ή Αρχαιολογία 15 Proslispsis.gr
Μάθημα εμβάθυνσης στη βυζαντινή εποχή 1081-1453 15
Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία ή Πολίτευμα και διοί-
κηση 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των βυζαντινών 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εμβάθυνση στην Οθωμανική Ιστορία Ι 15
Θεωρία της Ιστορίας και Ιστοριογραφία ή Πηγές για τη
Βυζαντινή Ιστορία ή Νεότερη Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ 15
Νεότερη Ελληνική ιστορία Ι 15 
Μάθημα επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εμβάθυνση στην Οθωμανική Ιστορία ΙΙ 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Μάθημα επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Νεότερη Ελληνική ιστορία Ι 15
Νεότερη Ελληνική ιστορία ΙΙΙ ή Ιστορία
Οθωμανικής αυτοκρατορίας ή Θεωρία της Ιστορίας
και Iστοριογραφία 15
Νεότερη Ελληνική ιστορία ΙΙ 15 
Μάθημα επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Νεότερη Ελληνική ιστορία ΙΙΙΙ ή Δημό-
σια Ιστορία και Μνημονικές σπουδές ή 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
Τεχνικές και εργαλεία της ιστορικής έρευνας
Μάθημα επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
2 μαθήματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας
[Επιλογή μεταξύ θεμάτων
α) μεσαιωνικής
β)πρώιμης νεότερης
ή γ) νεότερης και σύγχρονης Ευρωπαϊκής
Ιστορίας] 30
1 μάθημα Ευρωπαϊκής Ιστορίας
[Επιλογή μεταξύ θεμάτων
α) μεσαιωνικής
β) πρώιμης νεότερης ή
γ) νεότερης και σύγχρονης Ευρωπαϊκής
Ιστορίας] 15
1 μάθημα Ευρωπαϊκής Ιστορίας
(επιλογή όπως παραπάνω) ή
1 μάθημα επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 - ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
1 μάθημα Ευρωπαϊκής Ιστορίας
[Επιλογή μεταξύ θεμάτων
α) μεσαιωνικής
β)πρώιμης νεότερης ή
γ) νεότερης και σύγχρονης Ευρωπαϊκής
Ιστορίας] 15
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 30
1 μάθημα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (επιλογή όπως παραπάνω)
ή 1 μάθημα επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε 62 κατ’ έτος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Proslispsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved