nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Διεθνές Μεταπτυχιακό: Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

Αθήνα 1.6.2017, 22:59

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην ‘Technology and Innovation Management’ (Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας).

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική και σε αυτό θα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στους φοιτητές θα δίνεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 100 ωρών στη δημιουργία startup επιχειρήσεων ενώ η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα αντιστοιχεί σε 75 ECTS. 

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης & Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Technology & Innovation Management»
www.mtim.tuc.gr

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην ‘Technology and Innovation Management’ (Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας).

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική και σε αυτό θα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στους φοιτητές θα δίνεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 100 ωρών στη δημιουργία startup επιχειρήσεων ενώ η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα αντιστοιχεί σε 75 ECTS. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση της Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Master of Technology & Innovation Management - MTIM) σχεδιάστηκε έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Proslipsis.gr

Στόχος του ΜΤΙΜ είναι η εκπαίδευση των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα διοίκησης & καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, σχεδίασης & ανάπτυξης νέων προϊόντων, ανάλυσης συμπεριφοράς, οικονομικών της καινοτομίας, διαχείρισης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, νομικών θεμάτων επιχειρηματικότητας, εφευρέσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυΐας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, big data analytics, νέων καινοτόμων τεχνολογιών, κα. Τα στελέχη αυτά, αποκτώντας μια σε βάθος γνώση των παραπάνω αντικειμένων θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των προβλημάτων, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αλλά και της σημαντικότητας και των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις και τους φορείς, και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεγάλες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και στον υψηλό διεθνή ανταγωνισμό, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 
 Proslipsis.gr
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από Σχολές, Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., Μηχανικών, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπόνων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Πληροφορικής, Ιατρικής & Βιο-ιατρικής, Στρατιωτικές Ακαδημίες τόσο από χώρες της Ε.Ε. όσο και από εκτός της. 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα διδασκαλίας εξ αποστάσεως μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
Το κόστος παρακολούθησης του ΜΤΙΜ είναι 5000€ για τους Έλληνες και Ευρωπαίους φοιτητές και 10000€ για τους υπόλοιπους. Η καταβολή του θα γίνεται σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Η ΕΔΕ του προγράμματος θα εξετάζει αιτήσεις με στόχο το 5% των φοιτητών του κάθε εξαμήνου να απαλλάσσεται από την καταβολή των διδάκτρων (1ο εξάμηνο: 5% των εισερχομένων φοιτητών και 2ο εξάμηνο: 5% των καλύτερων φοιτητών του πρώτου εξαμήνου). Το Πολυτεχνείο Κρήτης χορηγεί σε αποφοίτους όλων των Σχολών του υποτροφία ίση με 50% των διδάκτρων τους. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος η οποία θα συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με το Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), συστατικές επιστολές. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν). 
Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από το Δ.Π.Μ.Σ. (ιστοσελίδα). Proslipsis.gr
Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η ΕΔΕ. 
Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο πρόγραμμα Technology and Innovation Management:
μέσω του on line application system (Θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά όλο το απαραίτητο υλικό / Οι ειδοποιήσεις θα δίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων)
Μέσω του email: mtim@isc.tuc.gr
Ταχυδρομικώς ή προσωπικά στο:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος MTIM 
Πολυτεχνειούπολη
Κουνουπιδιανά, 73100
Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση επιλεγέντων: 17 Ιουλίου 2017
Πέρας εγγραφών: 8 Σεπτεμβρίου 2017
Έναρξη μαθημάτων: 25 Σεπτεμβρίου 2017
 Proslipsis.gr
Πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Γραμματεία του ΜΤΙΜ: 
Δις. Σταυρούλα Τσακανέλη 
Τηλ. +30.2821.037348, 37302
Webpage: www.mtim.tuc.gr/ 
e-mail: mtim@isc.tuc.gr

Ο Διευθυντής του ΜΤΙΜ
Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved