nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα «Επικοινωνία και ΜΜΕ»

Αθήνα 7.6.2017, 23:34

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων, μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Επικοινωνία και ΜΜΕ».

Δεκτοί γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ».
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Π.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε μετά την έγκρισή του από τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 19-5-2015, και ισχύει με την από 2-7-2015 απόφαση
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών υπόκειται στους κατωτέρω όρους και
προϋποθέσεις:

1. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) ή άλλου
συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του
εσωτερικού κανονισμού του Π.Δ.Σ.

2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι θεματικές περιοχές που προτείνονται στους υποψήφιους διδάκτορες από τα μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Περρή Ασημίνα
Τηλ. 6939758421
email:aperri@media.uoa.gr/aperri.media@gmail.com
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης
1. Ειδήσεις και νέα μέσα
2. Νέα μέσα και κοινωνική διαστρωμάτωση
3. Πολιτική, ιδεολογία και δημόσια τηλεόραση
4. Η προβολή των κοινωνικών θεσμών από τα ΜΜΕ
5. Κρίση και ΜΜΕ
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή τριών (3) θέσεων
1. Δημοφιλής κουλτούρα και ακροατήρια
2. Κουλτούρα διασημότητας και κατασκευής ταυτότητας
3. Κοινωνική κατασκευή της παιδικότητας και καθημερινή κουλτούρα και
τεχνολογία.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ζούνης Πέτρος
τηλ. 210-3689278 email:thzounis@media.uoa.gr
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή τριών (3) θέσεων
1. Ζητήματα πολιτισμού και πολιτισμικών σπουδών: ταυτότητα-ετερότητα,
πολυπολιτισμικότητα, σημασιοδοτικές πρακτικές της σύγχρονης κουλτούρας,
πολιτισμικές διαστάσεις των ΜΜΕ, η κουλτούρα των νέων μέσων κλπ.
2. Ηθικά και βιοηθικά διλήμματα.
3. Μοντερνισμός / Μεταμοντερνισμός: το ερώτημα της πολιτισμικής ιστορίας και
των ιστορικών κατηγοριών, υψηλές μορφές τέχνης και χαμηλές, μαζικές μορφές
τέχνης, μοντερνισμός και κριτική του Λόγου, η αποδόμηση των αφηγηματικών
δομών, η έννοια της προσομοίωσης, του νόμου, της περιπλάνησης, το υποκείμενο
και οι περιπέτειές του, το τέλος του χρόνου κλπ.
4. Το ζήτημα της αναπαράστασης στις παραστατικές τέχνες.
5. Αφηγήσεις του χώρου: τόποι-ουτοπίες-ετεροτοπίες.
6. Αισθητική θεωρία και επικοινωνία: το γούστο ως προϋπόθεση κοινωνικότητας.
7. Θεωρία της σκηνής: η σκηνή του θεάτρου και του κειμένου.
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης
1. Οδύνη, Ασθένεια, Γήρας στο έργο του Μισέλ Ντε Μονταίν.
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή τριών (3) θέσεων
1. Νεοελληνική ποίηση 19ου-21ου αιώνα.
2. Νεοελληνική πεζογραφία 19ου-21ου αιώνα.
3. Συγκριτική λογοτεχνία.
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή μιας (1) θέσης
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση δυνητικών περιβαλλόντων (virtual environments) και
διερεύνηση της εμπειρίας (user experience) του ατό μο υ ή των ομάδων πο υ τα
χρησιμοποιούν. Το πεδίο της έρευνας μπορεί να επεκταθεί και σε περιβάλλοντα
που υποστηρίζονται από τεχνολογίες ενισχυμένης (augmented reality) ή μικτής
πραγματικότητας (mixed reality).
2. H αναδυόμενη σχέση του ανθρώπου με τα ψηφιακά ενισχυμένα αντικείμενα και
τα πράγματα, στο πλαίσιο της Διάχυτης Υπολογιστικής (Pervasive Computing),
των Ευφυών Περιβαλλόντων (Intelligent Environments), του Διαδικτύου των
Πραγμάτων (Internet of Things) και των νέων «έξυπνων» υλικών (smart
materials).

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αριάνα Σίβερα
τηλ. 210-3689410 email: asivera@media.uoa.gr
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή τριών (3) θέσεων
1. Συλλογικά συναισθήματα και κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά
2. Συναισθηματική ρύθμιση στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
3. Μετατροπές της βίωσης και της έκφρασης των συναισθημάτων στο διαδικτυακό
χώρο.
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης
1. Λαϊκισμός και ΜΜΕ

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 16η Ιουνίου 2017. Η
έγκριση των υποψηφίων ως διδακτορικών φοιτητών θα λάβει χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου
2017. Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο (Π.Δ.Σ) του Τμήματος θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία
του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής [Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
10:00-13:00] ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής
σφραγίδας έως και την 16η Ιουνίου 2017 (Σοφοκλέους 1 Αθήνα Τ.Κ. 105 59) 1ος

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΠΔΣ
όροφος,
γραφείο 104, τηλ. 2103689457.
Αίτηση και πρόταση που περιλαμβάνει κείμενο 3.000 λέξεων με τις επιδιώξεις, τους
στόχους και τα κίνητρα των υποψηφίων διδακτόρων και την θεματική περιοχή στην
οποία επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης
προαιρετικά να περιλαμβάνουν προτεινόμενα μέλη ΔΕΠ για την επίβλεψη της διατριβής
ή αρχική πρόταση θέματος της διατριβής, εφόσον αυτά είναι διαμορφωμένα στις σκέψεις
των αιτούντων.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΔΣ είναι:
1. Αντίγραφο Πτυχίο βασικού τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου
τίτλου με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα ιδρύματος της αλλοδαπής
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ισοδύναμο με τον τίτλο που απονέμει το
Τμήμα.
3. Πτυχία των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου τουλάχιστον
C1 (επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο)
4. Αναλυτικές βαθμολογίες
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Κείμενο με επιδιώξεις, στόχους, κίνητρα
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Φωτοτυπία Ταυτότητα

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
http://www.media.uoa.gr/grads/phd.html
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
http://www.media.uoa.gr/grads/phd.html
Αθήνα, 19/05/2017

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(υπογραφή )*
Καθηγητής Δημήτριος Χαραλάμπης
(*) η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο
 που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας
 του Τμήματος


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved