nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Αθήνα 9.6.2017, 00:20

Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη».

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017. 

* Ακολουθεί η προκήρυξη.


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φιλοσοφική Σχολή
Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
UNIVERSITY OF CRETE
Faculty of Letters
Department of Philosophy and Social Studies
Ρέθυµνο, 31 Μαϊου 2017
Α.Π.: 179
Πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τηλ.: 28310 77215
FAX: 28310- 77222
email: pmspol@fks.uoc.gr

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη»
Από το έτος 2014 − 2015 σύµφωνα µε την Υ.Α έγκρισης Αρ. Απ. 206595/Ζ1(3) (ΦΕΚ
3597/τ.2ο/31-12-2014) λειτουργεί αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη». Proslipsis.gr

1. Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις µεταπτυχιακές
σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισµικών φαινοµένων που σχετίζονται µε
την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έµφαση
δίδεται στη νεότητα και την ανθρώπινη ανάπτυξη (βρεφική και παιδική ηλικία, εφηβεία,
ενήλικη ζωή). Στηρίζεται στη διεπιστηµονική προσέγγιση που υπηρετείται από τις
επιµέρους κοινωνικές επιστήµες και τα γνωστικά πεδία που συµµετέχουν στην οργάνωση
του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος (Κοινωνιολογία, Κοινωνική, Ιστορική και
Πολιτισµική Ανθρωπολογία, Αναπτυξιακή και Κοινωνική Ψυχολογία, Νεότερη και
Σύγχρονη Φιλοσοφία και Επιστήµες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης).

2. Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) µε τίτλο «Πολιτισµός,
Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» µε τις εξής κατευθύνσεις:
• Πολιτισµός: µε έµφαση στην ποιότητα ζωής, την επικοινωνία και την υλική και άυλη
πολιτισµική κληρονοµιά.
• Παιδεία: µε έµφαση στους εκπαιδευτικούς θεσµούς και πολιτικές, τα αναλυτικά
προγράµµατα και την Κοινωνιολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης
• Ανθρώπινη Ανάπτυξη: µε έµφαση στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την ταυτότητα από
τη σκοπιά της Αναπτυξιακής ή της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Στο δικτυακό τόπο του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (www.fks.uoc.gr)
είναι αναρτηµένο το πλήρες πρόγραµµα µαθηµάτων του ΠΜΣ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών
Κοινωνικών Επιστηµών καθώς και άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιµο µε εκείνα των
ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής
γλώσσας, η οποία πιστοποιείται µε διαδικασίες που ορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
 Proslipsis.gr
Για όλους τους υποψηφίους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση µιας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά). Η επαρκής γνώση
πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισµένων τίτλων που την κατοχυρώνουν. Εάν δεν
υπάρχουν οι αναγνωρισµένοι τίτλοι κατοχύρωσης, διενεργείται εξέταση σύµφωνα µε
διαδικασίες που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Στην κλίµακα 0-10, προακτέοι
βαθµοί είναι το πέντε (5) και άνω. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη
λοιπή διαδικασία εξέτασης του Π.Μ.Σ.
1. Αίτηση υποψηφιότητας. Η αίτηση συµπληρώνεται υποχρεωτικά σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και στη Γραµµατεία.
Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Στην αίτηση αναγράφεται και η ξένη
γλώσσα στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί, εάν δεν είναι κάτοχος
πιστοποιητικού επάρκειας.
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς Τµήµατος (και
πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ, για
πτυχιούχους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού).
3. Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων, στο
οποίο να αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου.
4. Βιογραφικό σηµείωµα. Το βιογραφικό σηµείωµα συµπληρώνεται υποχρεωτικά
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και
στη Γραµµατεία. Σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και
επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του

υποψηφίου, η συµµετοχή σε έρευνες και συνέδρια (ως οµιλητής ή ακροατής), οι
πιθανές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις κ.ά.
5. Αναλυτικό Υπόµνηµα (µέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται: τα επιστηµονικά
ενδιαφέροντα του υποψήφιου, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για το
συγκεκριµένο Π.Μ.Σ., αδρό σχεδίασµα ερευνητικής πρότασης συναφούς µε τα
αντικείµενα του Π.Μ.Σ. και τα ειδικότερα ενδιαφέροντά του.
6. Πιστοποιητικό γνώσης µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή
γερµανικής), το οποίο να κατοχυρώνει την επάρκεια της γνώσης.
7. Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου,
κ.λ.π., εφόσον υπάρχουν. Proslipsis.gr
8. Κάθε έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
9. Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
10. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του
υποψηφίου.

Η Αίτηση, το Βιογραφικό Σηµείωµα και το Υπόµνηµα (1500 λέξεων) θα πρέπει να
αποσταλούν και σε ηλεκτρονική µορφή στα e-mail: pmspol@fks.uoc.gr

Η αξιολόγηση των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών και η βαθµολόγηση τους γίνεται
από την Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής µε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.
Η βαθµολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίµακα από 0 µέχρι 100 και κάθε υποψήφιος
βαθµολογείται µε συγκεκριµένο αριθµό αξιολογικών µονάδων (α.µ.) αυτής της κλίµακας.

Με δεδοµένη την επάρκεια στην ξένη γλώσσα, η επιλογή και η κατάταξη στη σειρά
επιτυχίας γίνεται µε τη συνεκτίµηση των ακόλουθων κριτηρίων [άριστα = 100 αξιολογικές
µονάδες]:
1. Γενικός βαθµός πτυχίου (σε περίπτωση δύο πτυχίων, προσµετράται ένα µόνο πτυχίο, το
πιο συναφές µε το περιεχόµενο σπουδών του ΠΜΣ) [20 α.µ.]
2. Αναλυτικό Υπόµνηµα [15 α.µ.]
3. Γραπτή εξέταση σε θέµα/θέµατα από τις γνωστικές περιοχές των τριών κατευθύνσεων
του Π.Μ.Σ. [35 α.µ.]. ∆ηλαδή, ο υποψήφιος επιλέγει να απαντήσει σε θέµα/θέµατα είτε από
την κατεύθυνση του Πολιτισµού είτε από την κατεύθυνση της Παιδείας είτε από την
κατεύθυνση της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Η Σ.Ε. έχει την ευθύνη για την οργάνωση και το
συντονισµό των γραπτών εξετάσεων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει κάθε φορά επταµελή (7) εξεταστική
επιτροπή, προκειµένου αυτή να ορίσει τα θέµατα των εξετάσεων, να τα βαθµολογήσει και
να υποβάλει τον κατάλογο των αποτελεσµάτων στην Γ.Σ.Ε.Σ.. Η επίδοση του υποψηφίου
στις γραπτές εξετάσεις είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας όλων των εξεταστών, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που ορίζει η Σ.Ε. ∆ικαίωµα αναβαθµολόγησης δεν προβλέπεται.
4. Προφορική συνέντευξη [30 α.µ.]. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην προφορική εξέταση έχουν
οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση. Στη βαθµολογική κλίµακα 0-10, επιτυχών θεωρείται
όποιος βαθµολογηθεί µε 5 (πέντε) και άνω. Η προφορική συνέντευξη πραγµατοποιείται
ενώπιον των µελών της επταµελούς Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής. Η επίδοση του
υποψηφίου στην προφορική συνέντευξη προκύπτει από τον µέσο όρο της βαθµολογίας όλων
των εξεταστών. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής
επιστηµονικής κατάρτισης, των ερευνητικών και θεωρητικών ενδιαφερόντων και γνώσεων
του υποψηφίου και της δυνατότητας του να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή Εξέτασης και
Επιλογής λαµβάνει επιπλέον υπόψη τα δικαιολογητικά και δη το Αναλυτικό Υπόµνηµα του
υποψηφίου.
 Proslipsis.gr
Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστηµιούπολη, Γάλλος, 741 00 Ρέθυµνο) το
αργότερο µέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 (για όσους στείλουν το φάκελο
υποψηφιότητάς τους ταχυδροµικά θα ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του
ταχυδροµείου).

Η διαδικασία επιλογής (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, αποτελέσµατα) θα γίνει κατά το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 2017. Για τις ακριβείς ώρες και ηµεροµηνίες των
εξετάσεων οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από τη Γραµµατεία και από το δικτυακό τόπο του
Τµήµατος (www.fks.uoc.gr)

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών (τηλέφωνo: 2831077215) και στο δικτυακό τόπο: www.fks.uoc.gr.

Η ∆ιευθύντρια Σπουδών του Προγράµµατος
Ελένη Κατσαρού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved