nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό: Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Αθήνα 14.6.2017, 20:06

Eισαγωγικές εξετάσεις για 20 θέσεις φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού της Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», προκηρύσσει η Σχολή.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 εξάμηνα και δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στα 1.500€ για όλο το Πρόγραμμα. O Εσωτερικός Κανονισμός, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στο ιστότοπο του Προγράμματος http://www.enl.auth.gr/litma.
 Proslipsis.gr
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν την έντυπη αίτηση (μορφή word ή μορφή pdf), να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν, από τις 5 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2017, με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Απαραίτητο είναι επίσης να υποβάλουν και ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1st1jbjSaO34UyH1KVoNla_23JmhQOCqHxwMCWMprKQ/edit?usp=asodo&usp=docs_home&ths=true.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (έντυπη και ηλεκτρονική)
2. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία)
3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου αυτό είναι απαραίτητο (βλ. άρθρο 73, παρ. 5 του Ν. 4316/2014)
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
6. Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών (τουλάχιστον επιπέδου Β2) για την αγγλική γλώσσα (υποχρεωτικά) και για άλλη μία μεταξύ των γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας, βάσει των αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ . Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.
8. Διπλωματικές ή Ερευνητικές εργασίες άνω των 6.000 λέξεων, επιστημονικές δημοσιεύσεις επί των γνωστικών αντικειμένων του ΔΠΜΣ (εάν υπάρχουν)
9. Δύο συστατικές επιστολές (μόνον εφόσον είναι ουσιαστικές και αφορούν στις ερευνητικές δυνατότητες του/της υποψηφίου/ας)
10. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 10 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR 45 0172 2020 0052 0200 2079 917) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 94670 και το λεκτικό «για το Δ.Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού). Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται.
 Proslipsis.gr
Διευκρίνιση: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για το πτυχίο μαθήματα έως το τέλος Ιουνίου 2017. Φοιτητές που σκοπεύουν να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2017 δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ για το έτος 2017-2018.

Προθεσμία υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2017 προσωπικά στη Γραφείο Σπουδών του Τμήματος (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, 3ος Όροφος, Γραφείο 308Α) ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση. Η ταχυδρόμηση πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο.

Γραπτές εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστημα 15-30 Σεπτεμβρίου 2017. Η ακριβής ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων και η αίθουσα όπου θα διεξαχθούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://www.enl.auth.gr/litma/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας www.enl.auth.gr.

Η γραπτή εξέταση αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν θεωρητικά ή/και λογοτεχνικά κείμενα σε δύο γλώσσες – η μία είναι υποχρεωτικά η αγγλική, η δεύτερη μπορεί να είναι γαλλική, γερμανική, ιταλική ή ισπανική. Υποψήφιοι της αλλοδαπής εξετάζονται στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια γενική κατάρτιση σε θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού, αλλά δεν απαιτείται γνώση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας.

Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα 2 ωρών μέσα στο οποίο θα εξεταστούν και στα δύο ξενόγλωσσα κείμενα. 
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η χρήση λεξικών σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.

Βιβλιογραφία
Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια γενική κατάρτιση σε θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού, την οποία μπορούν να αποκτήσουν από οποιοδήποτε έγκυρο σύγγραμμα.

Προφορική εξέταση / Συνέντευξη
Όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση - συνέντευξη με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (για αυτό είναι σημαντικό να αναγράφεται στην αίτηση βάσιμος αριθμός τηλεφώνου καθώς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να ειδοποιηθεί για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης). Στην προφορική εξέταση θα τεθούν ερωτήσεις που αφορούν στο χειρισμό ζητημάτων που προκύπτουν στην ανάγνωση της λογοτεχνίας. Proslipsis.gr

Η ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
1. Βαθμός πτυχίου 20%
2. Γραπτή εξέταση 35%
3. Προφορική εξέταση 25%
4. Διπλωματικές ή/και ερευνητικές εργασίες 15%
5. Επαγγελματική εμπειρία σε τομέα σχετικό με το ΔΠΜΣ 5%.
 Proslipsis.gr
Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης, αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017 και διαρκεί 5 εξάμηνα. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (τέλος Ιουνίου - τέλος Ιουλίου) είναι εντατικά και η παρακολούθηση επί τόπου είναι υποχρεωτική. Στο 5ο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (τηλ.: 2310-997402) ή να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής (μεταπτυχιακά προγράμματα) στο http://www.enl.auth.gr/litma.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved