nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση του Μεταπτυχιακού: Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

Αθήνα 19.6.2017, 17:11

Την τροποποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας» ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

To Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1415 (6)
Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 3029/
20.11.2015 απόφασης έγκρισης λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομί-
ας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικο-
νομικά Συστήματα Υγείας» η οποία έχει δημοσι-
ευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 2805/22-12-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄) και
ιδίως το άρθρο 6, «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄/
τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 Α΄/τ. Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159/Α΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/τ. Α΄),
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τη με αριθμ. 7/26-11-2012 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης του ΤΕΙ-Κ (ΦΕΚ 589/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2012)
και την αριθμ. υπουργική απόφαση 2701/Ε5/09-01-2013
διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ-Κ.
6. Το π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/05-6-2013) «Με-
τονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-
σου - Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων
-Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος
και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ. 1/11.05.2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ. 2/25.05.2017).
9. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Ιδρύματος με αριθμ. πρωτ. 2115/21.07.2015.
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3029/20.11.2015
απόφασης έγκρισης λειτουργίας του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο: «Τεχνοοι-
κονομικά Συστήματα Υγείας» η οποία έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ Β΄ 2805/22-12-2015, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Άρθρα 1 έως 5 ως έχουν
α) Το άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων τροποποιείται
ως εξής:
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση στα δέκα (10) μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα
(90) πιστωτικών μονάδων. Proslipsis.gr
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Π/Μ (ECTS)
1 Διοίκηση και Λειτουργίες Οργανισμών Υγείας 6
2 Σχεδιασμός Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας 6
3 Οικονομικά της Υγείας 6
4 Πληροφοριακά Συστήματα Μονάδων Υγείας 6
5 Στρατηγικές ανάπτυξης κι αξιολόγησης Ανθρώπινου
Δυναμικού Οργανισμών Υγείας 6
Σύνολο 30
Β' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Π/Μ (ECTS)
1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υγείας 6
2 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οργανισμών Υγείας 6
3 Ψηφιακές Τεχνολογίες και λήψη αποφάσεων στην Υγεία 6
4 Διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις 6
5 Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία 6
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Π/Μ (ECTS))
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis) 30
Σύνολο 30
β) Το άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων τροποποιείται ως
εξής:
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε
τριάντα (30) φοιτητές ανά Τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπερά-
ριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν τον παραπάνω όριο,
δημιουργείται και δεύτερο Τμήμα. Ο αριθμός των εισα-
κτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής.
γ) Το άρθρο 10 Κόστος Λειτουργίας τροποποιείται ως
εξής:
«Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον
αριθμό των φοιτητών του Μ.Π.Σ.. Ενδεικτικά εφόσον
οι φοιτητές είναι 30 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις
87.000 €. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Θα
καλυφθεί από τα δίδακτρα (για 30 φοιτητές x 2.900,00 €
ετησίως = 87.000,00 €), καθώς επίσης και από χορηγίες
δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν.
Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:»
Προϋπολογισμός
Κατηγορίες Κόστος Ποσοστό
Αμοιβές Προσωπικού 46.550,00 € 53,51%
Αμοιβές επιστημονικού προσωπικού 32.850,00 € 37,76%
Αμοιβές διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης 12.500,00 € 14,37%
Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης (Σχεδιασμός, ανάπτυξη 
και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τις
ανάγκες του μεταπτυχιακού κ.λπ.) 1.200,00 € 1,38%
Λειτουργικά έξοδα Προγράμματος (Έντυπα - Βιβλία - Γραφική Ύλη,
Προβολή και διαφήμιση, Εξοπλισμός - Λογισμικό,
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, Συνέδρια - συνδρομές,
Δημόσιες Σχέσεις) 1.200,00 € 1,38%
Λοιπές Δαπάνες (Μετακινήσεις προσωπικού) 3.000,00 € 3%
Υποτροφίες 2 φοιτητών 5.800,00 €
Ειδικός Λογαριασμός 8.700,00 € 10,00%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 21.750,00 € 25,00%
Αποθεματικό 0,00 € 0,00%
Σύνολο εξόδων 87.000,00 € 100%
Συνεπεία των παραπάνω τροποποιήσεων, απόφαση
έγκρισης λειτουργίας του ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστή-
ματα Υγείας διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκη-
σης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας» σύμφωνα με τις
διατάξεις της εισηγήσεως αυτής και τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Στόχος - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει διοι-
κητικά στελέχη στην εκτέλεση και διοίκηση έργων στο
χώρο της υγείας. Βασικός πυλώνας σε αυτή την προ-
σπάθεια αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των
Πληροφοριακών Συστημάτων, της Διοίκησης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και των Υπηρεσιών Υγείας μέσα στο
περιβάλλον της ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας
της πληροφορίας.
Σκοπό, επίσης, αποτελεί η ειδίκευση των συμμετεχό-
ντων στις σύγχρονες διεπιστημονικές μεθόδους προσέγ-
γισης της συνεργασίας κι έρευνας, ώστε να καλύψουν με
επάρκεια όχι μόνο τις αυξημένες ανάγκες του Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα Υγείας αλλά και συναφών Οργανι-
σμών κι Επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Τεχνοοικονομικά Συ-
στήματα Υγείας».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστι-
κά, σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, θετικών
Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικει-
μένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδα-
πής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που
οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.),
θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο
διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση στα δέκα (10) μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα
(90) πιστωτικών μονάδων.
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Π/Μ (ECTS)
1 Διοίκηση και Λειτουργίες Οργανισμών Υγείας 6
2 Σχεδιασμός Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας 6
3 Οικονομικά της Υγείας 6 Proslipsis.gr
4 Πληροφοριακά Συστήματα Μονάδων Υγείας 6
5 Στρατηγικές ανάπτυξης κι αξιολόγησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Οργανισμών Υγείας 6
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Π/Μ (ECTS)
1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υγείας 6
2 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οργανισμών Υγείας 6
3 Ψηφιακές Τεχνολογίες και λήψη αποφάσεων στην Υγεία 6
4 Διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις 6
5 Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία 6
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα -Π/Μ (ECTS))
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis) 30
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε
τριάντα (30) φοιτητές ανά Τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπερά-
ριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν τον παραπάνω όριο,
δημιουργείται και δεύτερο Τμήμα. Ο αριθμός των εισα-
κτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών θα διδάξουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων
ή Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή
επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής
και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148)
και του ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τον
υφιστάμενο εξοπλισμό.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον
αριθμό των φοιτητών του Μ.Π.Σ.. Ενδεικτικά εφόσον
οι φοιτητές είναι 30 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις
87.000 €. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Θα
καλυφθεί από τα δίδακτρα (για 30 φοιτητές x 2.900,00 €
ετησίως = 87.000,00 €), καθώς επίσης και από χορηγίες
δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν.
Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός
Κατηγορίες Κόστος Ποσοστό
Αμοιβές Προσωπικού 46.550,00 € 53,51%
Αμοιβές επιστημονικού
προσωπικού 32.850,00 € 37,76%
Αμοιβές διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης 12.500,00 € 14,37%
Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης (Σχεδιασμός, ανάπτυξη 
και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες
του μεταπτυχιακού κ.λπ.) 1.200,00 € 1,38%
Λειτουργικά έξοδα Προγράμματος (Έντυπα
- Βιβλία - Γραφική Ύλη, Προβολή και διαφήμιση,
Εξοπλισμός -Λογισμικό, Λοιπά λειτουργικά έξοδα,
Συνέδρια - συνδρομές, Δημόσιες Σχέσεις) 1.200,00 € 1,38%
Λοιπές Δαπάνες (Μετακινήσεις προσωπικού) 3.000,00 € 3%
Υποτροφίες 2 φοιτητών 5.800,00 €
Ειδικός Λογαριασμός 8.700,00 € 10,00%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 21.750,00 € 25,00%
Αποθεματικό 0,00 € 0,00%
Σύνολο εξόδων 87.000,00 € 100%

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία. Proslipsis.gr
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 2 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved