nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση του Μεταπτυχιακού: Δημόσια Ιστορία

Αθήνα 19.6.2017, 18:06

Την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ενέκρινε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 330/3.2.ακ/27-03-2017 (1)
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3685/2008.
3. Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008), του
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α’).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α’/7-10-2014). Proslipsis.gr
7. Το πρακτικό της με αριθμό 129/15-12-2016 Συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 330/27-03-2017 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Την υπ' αριθμ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» στη Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148,τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και τις διατάξεις του ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266, τ. Α’)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Στόχος
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» είναι η
μελέτη των τρόπων με τους οποίους το παρελθόν ανα-
συγκροτείται, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημό-
σια σφαίρα μέσα από τις τελετές και τους εορτασμούς,
τα μνημεία και τα μουσεία, τα σχολεία και τους άλλους
κρατικούς θεσμούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον
κινηματογράφο, το διαδίκτυο κ.τ.ό. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι διπλός: αφενός να εντρυφήσει στις ιδιαιτερότητες
των νέων μορφών παραγωγής ιστορικής γνώσης και
κουλτούρας και, αφετέρου, να προετοιμάσει επιστημο-
νικά όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά
σε φορείς που διαχειρίζονται το παρελθόν στη δημόσια
σφαίρα. Με την ολοκλήρωση του, προγράμματος οι φοι-
τητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση:
• να αντιλαμβάνονται τη σημασία της δημόσιας ιστο-
ρίας ως διακριτού επιστημονικού πεδίου,
• να εκλαϊκεύουν την ακαδημαϊκά παραγόμενη ιστο-
ρική γνώση,
• να διαχέουν τεκμηριωμένη ιστορική γνώση στη δη-
μόσια σφαίρα με τη χρήση πολυτροπικών μέσων και
τεχνικών,
• να οργανώνουν δράσεις με ιστορικό περιεχόμενο
• να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή
ιστορικού υλικού,
• να επιμελούνται ιστορικά ντοκιμαντέρ και ιστορικές
σελίδες στο διαδίκτυο,
• να εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διά-
χυση της ιστορικής γνώσης και σκέψης, να οργανώνουν
παρουσιάσεις εκθεμάτων σε μουσεία και αρχειακές συλ-
λογές, να διεξάγουν σεμινάρια και εργαστήρια Ιστορίας
κ.τ.ό.,
• να συνδέουν τις ποικίλες μορφές δημιουργικής έκ-
φρασης (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, χορός, γκράφιτι,
κόμικ κλπ.) με το ενδιαφέρον για την ιστορία,
• να καλλιεργούν, μέσα από ειδικά σεμινάρια, στο προ-
σωπικό της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα
την ιστορική συνείδηση με στόχο τη διαφύλαξη, οργά-
νωση και αξιοποίηση των αρχείων τους και να προωθούν
την προβολή της ιστορίας τους.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Δημόσια Ιστορία» (ΔΙΣ). Ο τίτλος θα απονέ-
μεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» γίνονται δεκτοί απόφοι-
τοι του Προγράμματος Σπουδών του Ε.Α.Π. «Σπουδές
στον Ελληνικό Πολιτισμό» ή «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό» ή απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας (ή και
Ιστορίας) ή απόφοιτοι των τμημάτων που εντάσσονται
στις Φιλοσοφικές σχολές ή τις Παιδαγωγικές σχολές ή
τις σχολές Κοινωνικών Επιστημών ή απόφοιτοι άλλων
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που εμφανίζουν συνάφεια με το
αντικείμενο και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α, άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια (π.χ. βαθμός
πτυχίου), τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα,
όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1β, άρθ. 4 του ν. 3685/2008).
Η διδασκαλία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Για την
επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των θεματικών ενο-
τήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» διαρθρώνεται σε τέσσε-
ρα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν
δέκα (10) θεματικές ενότητες (οι οποίες μπορούν να
αυξηθούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων) και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS
ανά εξάμηνο).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή στη δημόσια ιστορία
(Υ, 10 ECTS)
• Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής
εξειδίκευσης
• Η δημόσια ιστορία στην πράξη
• Ιστορία και μνήμη.
Θεματική Ενότητα: Θεωρίες της ιστορίας και ιστοριο-
γραφία (Υ, 10 ECTS)
• Η συγγραφή της ιστορίας στον 19ο αι.: ιστορισμός,
εϋνικές ιστοριογραφίες, θετικιστική σχολή
• Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία στο πρώ-
το μισό του 20ού αι.: Σχολή των Annales, οικονομική
ιστορία, μαρξιστική ιστοριογραφία
• Σύγχρονα ρεύματα στην ιστορική επιστήμη
• Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες
• Η ελληνική ιστοριογραφία στον 19ο και τον 20ό αι.
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και πηγές (Υ, 10 ECTS)
• Είδη και εντοπισμός πηγών
• Προσέγγιση πηγών
• Προφορική ιστορία.
2o Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και Εκπαίδευση (Υ, 10 ECTS)
• Δομή και λειτουργία της σχολικής Ιστορίας
• Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής Ιστορίας
• Η επινόηση και καθιέρωση των σχολικών εορτών
• Κατασκευή εκπαιδευτικών σεναρίων Ιστορίας.
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και ΜΜΕ (Υ, 10 ECTS)
• Τύπος και Ιστορία
• Η Ιστορία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και χώρος (Υ, 10 ECTS)
• Ιστορία των πόλεων.
• Τοπική και προφορική Ιστορία.
• Χώρος και μνήμη.
3ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κρατικοί θεσμοί (Υ, 10
ECTS)
• Η τελετουργία ως μέσο σφυρηλάτησης της επίσημης
ιστορίας
• Το μουσείο ως μηχανισμός διάπλασης του ιδανικού
πολίτη
• Μνημεία και ονοματοθεσίες: η κατασκευή του εϋνι-
κού τοπίου
• Νομοθεσία και Ιστορία.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένη ιστορία (Υ, 10 ECTS)
• Οπτικοποίηση της ιστορικής πληροφορίας
• Η ιστορία ως έκθεμα στο χώρο του μουσείου
• Σχεδιασμός ιστορικής πληροφορίας για ψηφιακές
εφαρμογές
• Παραγωγή ιστορικού υλικού.
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κινηματογράφος (Ε, 10
ECTS)
• Διαχρονική σχέση ιστορίας και κινηματογράφου
• Η ιδιαίτερη δυναμική του κινηματογραφικού μέσου
• Ο κινηματογράφος ως φορέας διαμόρφωσης ιστο-
ρικής συνείδησης. Proslipsis.gr
Θεματική Ενότητα: Η Δημόσια Ιστορία στην ψηφιακή
εποχή (Ε, 10 ECTS)
• Το παρελθόν στον κυβερνοχώρο
• Ψηφιακή αναμεσοποίηση και Δημόσια Ιστορία
• Κοινωνικά δίκτυα, πληϋοπορισμός (crowdsourcing),
ανοιχτός κώδικας, creative commons και Δημόσια Ιστορία.
4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση εννέα (9)
Θεματικών Ενοτήτων από τις δέκα (10) ή, μελλοντικά,
περισσοτέρων του προγράμματος. Το θέμα της θα πρέ-
πει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενό-
τητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η
διπλωματική εργασία θα πρέπει να βασίζεται σε πρωτο-
γενή έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Άρθρο 7
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται να
απασχοληθούν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
των ΑΕΙ της ημεδαπής (μέλη του Διδακτικού και Επιστη-
μονικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.), διδάσκοντες ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών καθώς
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved