nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση του Μεταπτυχιακού: Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια

Αθήνα 19.6.2017, 18:29

Την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια -  Economics, Defence and Security» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2982 (4)
Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομία,
Άμυνα και Ασφάλεια/ Economics, Defence and
Security» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄) «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου 27 του ν.
3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου
37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄) και του άρθρου 34
του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου
5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄) και της παρ. 2 του
άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄) «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄).
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 877/06.03.2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (04.04.2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρί-
αση 80η/ 23.05.2017).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄) «Κα-
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομία, Άμυνα
και Ασφάλεια/ Economics, Defence and Security» του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια/
Economics, Defence and Security» σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους φοιτητές την
απαραίτητη εμπειρία για να δουλέψουν στην ανάλυση,
σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή για θέματα άμυνας
και ασφάλειας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο
και πως αυτά επηρεάζονται από την οικονομία. Το ΠΜΣ
είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους φοιτητές
για επαγγελματική καριέρα σε διαφορετικά πεδία στα
θέματα που άπτονται στην οικονομία, την άμυνα και την
ασφάλεια. Proslipsis.gr
Μέσα από το ΠΜΣ οι φοιτητές θα αποκτήσουν:
• Ενίσχυση της ικανότητας συνδυασμού θεωρίας και
πράξης στα οικονομικά θέματα για την εξεύρεση των
βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών που αφορούν
στην Εθνική και Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
• Ενίσχυση της ευρύτητας των γνώσεων των αποφοί-
των προς νέες κατευθύνσεις αιχμής και ενίσχυση των
προοπτικών περαιτέρω ακαδημαϊκής γνώσης.
• Ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής απασχό-
λησης και σταδιοδρομίας, καθώς οι απόφοιτοι του ΠΜΣ
θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις καλύπτοντας ανάγκες
που εστιάζονται στα θέματα που άπτονται στην άμυνα
και στην ασφάλεια τα οποία και θα εξεταστούν τόσο
από οικονομική σκοπιά όσο και μέσα στο πλαίσιο των
διεθνών σχέσεων.
• Ενίσχυση των ικανοτήτων διά βίου μάθησης των
αποφοίτων του προγράμματος, καθώς θα εκτεθούν σε
πληθώρα νέων θεωριών και εφαρμογών που θα τους
προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στο μέλλον που
δεν θα είχαν αν ακολουθούσαν μόνο τις εξειδικεύσεις
που προσφέρουν τα οικεία τους τμήματα σε προπτυ-
χιακό επίπεδο.
• Δυνητική ενίσχυση της μετά της ευδόκιμου υπηρε-
σίας, σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνά-
μεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής και
του Λιμενικού Σώματος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία, Άμυνα και
Ασφάλεια».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα χρηματο-
οικονομικών, οικονομικών, θετικών και τεχνολογικών
επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων,
πτυχιούχοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής
και του Λιμενικού Σώματος καθώς και πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το
αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτ-
λων ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα που αφορούν παρακο-
λούθηση μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής. Η μέ-
γιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Δομή προγράμματος
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης απαιτείται:
• Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90
μονάδων ECTS για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
• Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελ-
ληνική γλώσσα.
• Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών.
• Στα Α΄ και Β΄ εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν
πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται
στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο Γ’ εξάμηνο οι
φοιτητές επιλέγουν 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μα-
θήματα επιλογής. Proslipsis.gr
Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν πέντε
μαθήματα στα τρία εξάμηνα ως ακολούθως:
Α’ εξάμηνο ECTS
Οικονομικά της Άμυνας 6
Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία 6
Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια 6
Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων και Οικονομία 6
Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή
Οικονομική (Υποχρεωτικό - Κατ΄ επιλογή) 6
ή
Διεθνείς Οργανισμοί (Υποχρεωτικό -
Κατ΄ επιλογή) 6
Β’ εξάμηνο ECTS
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων/MIS 6
Θεσμικά Οικονομικά 6
Αγορές Ενέργειας και Ενεργειακή Ασφάλεια 6
Αρχές Μακροοικονομικής και Διεθνούς
Οικονομικής 6
Ιδεολογία και Οικονομία (Υποχρεωτικό -
Κατ΄ επιλογή) 6
ή
Η Οικονομική και Γεωπολιτική διάσταση
των Διεθνικών Απειλών (Υποχρεωτικό -
Κατ΄ επιλογή)
6
Γ’ εξάμηνο (Υποχρεωτικά) ECTS
Αρχές χρηματοοικονομικής - Νομισματικής
πολιτικής 6
Αρχές χρηματοοικονομικής - επιχειρηματικής
λογιστικής 6
Γ’ εξάμηνο (Επιλογής)
Αρχές Δικαίου και Οικονομική Διακυβέρνηση 6
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πολιτικής
και Εθνικής Ασφάλειας 6
Ειδικά Θέματα Στρατηγικής Διεθνών Σχέσεων
και Οικονομίας 6
Οικονομικά και Γεωπολιτική της Μεσογείου 6
Ποσοτικές Μέθοδοι 6
Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων 6
Θεωρία Παιγνίων 6
Κοινωνικό Κεφάλαιο, Θεσμοί και Πολιτική
Συμπεριφορά 6
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ μπορούν να διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου
Τμήματος, άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο
ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα αξιοποιηθεί η υλικοτε-
χνική υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
80, παρ. 11 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148,
τ.Α’) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχε-
ται στο ποσό των 102.375€ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Ποσό ανά κατηγορία
Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού 80.875
Μετακινήσεις 6.000
Κατηγορία δαπάνης Ποσό ανά κατηγορία
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (εργαλεία, 
εξοπλισμός) 5.000
Έξοδα δημοσιότητας 8.500
Λοιπά έξοδα - αναλώσιμα 2.000
Γενικό σύνολο 102.375€
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα,
καθώς και χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμμα-
τα, κ.λπ. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται για κάθε
κύκλο του ΠΜΣ με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων
διοίκησης σύμφωνα με το ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄).

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 31 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved