nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση του Μεταπτυχιακού: Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις

Αθήνα 19.6.2017, 20:05

Την λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business), ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. admin 987 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νο-
μικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος με τίτλο: «Αειφόρος Γεωργία και Επι-
χειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and
Business).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148) και ιδί-
ως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α' 177), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α' 156) και του άρθρου 37 παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α' 71).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ Α' 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
Α' 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
Α' 24).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α' 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Πα-
ράρτημα διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α' 240) «Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α' 130), των άρ-
θρων 80 παραγρ. 4α και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α' 195), του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ Α' 193) και του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) και του
άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 «Ορ-
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 223), που προσέθε-
σε εδάφια γ' και δ' στην περίπτωση α' της παρ. 11 του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) σύμφωνα με
τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ-
μάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ), τα εδάφια α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο
επί των στοιχείων στ', ζ', η' της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 του προγράμματος». Proslipsis.gr 
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι-
κής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (συνεδρία 15/22.05.2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Μονάδας Διασφά-
λισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (συνεδρία 4/22.05.2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
17/22.05.2017).
9. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και
την υπ' αριθ. 525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιο-
λόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
με τίτλο «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in
Sustainable Agriculture and Business), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αει-
φόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business), σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
ν. 4009/2011.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Αειφόρο Γε-
ωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture
and Business) έχει ως αντικείμενο την παροχή καινοτό-
μου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επι-
πέδου σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης και λειτουργίας
γεωργικών μονάδων κάθε κλίμακας εντός του πλαισίου
των σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και διάθεσης
αγροτικών προϊόντων όπως και των σύγχρονων μορφών
διοίκησης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, σε
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να
αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο
της αειφόρου γεωργίας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει
την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαι-
τούνται για την αποτελεσματική παραγωγή και την επι-
τυχημένη διάθεση γεωργικών προϊόντων.
• Η παροχή διοικητικών, τεχνολογικών και χρηματο-
οικονομικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για
την επιτυχή ανάπτυξη μικρών, μεσαίων και μεγάλων
γεωργικών μονάδων.
• Η παροχή διοικητικών, τεχνολογικών και χρηματοοι-
κονομικών γνώσεων για την επαγγελματική σταδιοδρο-
μία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων
εκείνων των κλάδων που σχετίζονται με την γεωργία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις ακόλουθες δύο
(2) κατευθύνσεις:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αειφόρο Γε-
ωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture
and Business).
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Έρευνας στην
«Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Research in
Sustainable Agriculture and Business). Proslipsis.gr 

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αει-
φόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυ-
χιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημε-
δαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Έρευ-
νας (Μ.Δ.Ε. και ΕΡ.) είναι συνάρτηση της φύσης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία) και της αντίστοιχης κατεύθυνσης που
επιλέγεται από το φοιτητή. Για τους φοιτητές πλήρους
φοίτησης που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η διάρκεια φοίτησης
είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 2
εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολο-
κλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η
χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία διπλασιάζεται. Για τους
φοιτητές του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την
ερευνητική κατεύθυνση και την εκπόνηση ερευνητικής
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε. και ΕΡ.),
η χρονική διάρκεια ορίζεται σε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα
και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και δύο
(2) εξάμηνα για την ολοκλήρωση της ερευνητικής μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια
για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με ερευνητική μεταπτυχι-
ακή διπλωματική εργασία (Μ.Δ.Ε. και ΕΡ.) διπλασιάζεται.
 Proslipsis.gr 
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc
in Sustainable Agriculture and Business) απαιτούνται
ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS),
ενώ αντίστοιχα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης και Έρευνας στην «Αειφόρο Γε-
ωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Research in Sustainable
Agriculture and Business) απαιτούνται εκατόν είκοσι
(120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). To ΠΜΣ
«Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμη-
να μαθημάτων και ανάλογα με την κατεύθυνση του θα
επιλεχθεί από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπό-
νηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλ-
λακτικά (2) εξάμηνα για την εκπόνηση της ερευνητικής
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία
των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσι-
κή παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά
ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη
εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική πα-
ρουσία φοιτητών και διδασκόντων),η οποία μπορεί να
αποτελεί έως το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή
υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώ-
ντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το
πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α Βιολογικό Περιβάλλον The Biological Environment 6
Α Εδαφικές Διεργασίες Soil Processes 6
Α Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ασθενειών Integrated Disease Management 6
Α Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρθροπόδων Integrated Management of Arthropods 6
Α Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Αγορές Agri-product Trade and Markets 6
Σύνολο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Διαφόρων Καλλιεργειών
Use of modern technologies in different crops 6
Β Διαχείριση Εδαφικών Πόρων Management of soil resources 6
Β Γεωργική Χρηματοδότηση Agricultural Finance 6
Β Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη αποφάσεων
Applied Quantitative Methods for Decision Making 6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 εκ των κάτωθι)
Β Αγροτικές Πολιτικές Agricultural Policy 6
Β Διαχείριση Θερμοκηπίων Greenhouse Management 6
Β Κλιματική Αλλαγή Climate change 6 Proslipsis.gr 
Β Διαχείριση Υδάτων Water Management 6
Β Βελτίωση Φυτών Plant Breeding 6
Β Εργαλεία Επιχειρηματικών Προβλέψεων Analytical tools for business forecasting 6
Β Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Entrepreneurship and Innovation 6
Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ε-commerce and Digital Marketing 6
Β Διαχείριση Εμπορικής Επωνυμίας
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ Εξαγωγών
Agribusiness Brand Management and Export Marketing 6
Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6
Β Μαθήματα Επιλογής από άλλα Μεταπτυ-
χιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου
με Ισόποσα - Συνολικά ECTS
Elective Courses Offered by Another Programme
of the University with equal ECTS 6
Σύνολο 30
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» "MSc IN SUSTAINABLE
AGRICULTURE AND BUSINESS»
Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90
KATEYΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ «AEIΦOPIKH ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» “MSc IN
RESEARCH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE AND BUSINESS"
CIN 
Γ+Δ Ερευνητική Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία
Research-based Dissertation 60
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ+Δ) 120
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα με-
ρικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και ανα-
φορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
κατ' ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε
κάθε υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr 
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμμα-
τειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α'), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α'
148), το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του
Προγράμματος ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των
150.000€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
Ι. Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού -
τεχνικού - διοικητικού προσωπικού €100.000
II. Δαπάνες Μετακινήσεων €15.000
III. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού,
ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλι-
σμού, λογισμικού, δαπάνες χρηματοδό-
τησης κόστους εγγραφής συνεδρίων €15.000
IV. Δαπάνες Δημοσιότητας €15.000
V. Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα €5.000
Σύνολο €150.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από
δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως
ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Proslipsis.gr 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Mαΐου 2017

Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved