nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Αθήνα 16.7.2017, 22:33

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Γενικού 9111/05.07.2017 (5)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, την
Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαι-
δευτικών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α’/1973) περί καθο-
ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α’/
1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/1973) «περί ιδρύσεως Πα-
νεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α’/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ.103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α’) - Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και
της λοιπής νομοθεσίας περί της ίδρυσης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης. Το υπ' αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ
133/ τ.Α’/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευ-
ση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ'
αριθμόν π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013), και τις
εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύ-
τανη, υπ' αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β’/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θε-
μάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες δια-
τάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4. Την υπ’ αριθμόν
Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική υπουρ-
γική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 ΦΕΚ Α’195/06.09.2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το ν.4076/2012 ΦΕΚ Α’159/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θε-
μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το ν. 4115/2013 ΦΕΚ
24/30.01.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανι-
σμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το ν. 4186/
2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α’) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», το
ν. 4310/2014 ΦΕΚ Α’258/08.12.2014 «Έρευνα, Τεχνολο-
γική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», το
ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α’/24.12.2014 «Ίδρυση παρατη-
ρητηρίου άνοιας, βελτίωση ... και άλλες διατάξεις», τον
ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14.05.2015) «Επείγοντα μέτρα
για τη Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το ν. 4386/2016, ΦΕΚ
83/11.05.2016 τ.Α' «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις, το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις», την αριθ. Φ.122.1/759/109090/
Β2/18.09.2012 (με ΑΔΑ: Β4ΘΗΓ9-ΣΩΓ) εγκύκλιο εφαρ-
μογής του ν.4009/2011 ΦΕΚ Α’195/06.09.2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α’195),
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 (παρ. γ) του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’/
02-11-2011), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
5, παρ. 7 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/10-08-2012) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 24/30-01-2013) και προστέθηκαν τα εδά-
φια γ’ και δ’ της περ. α' με το άρθρο 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ τ.Α’ 223/07-10-2014).
4. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’ 16-07-2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» με την
επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76
έως και 80 του ν. 4009/2011 ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011 [και
ιδίως των άρθρων 6 (Διάρθρωση -Έγκριση Π.Μ.Σ. της
ημεδαπής), 7 (Διάρκεια Π.Μ.Σ.) και 8 (Πόροι των Π.Μ.Σ.-
Διαχείριση εσόδων), του οποίου το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 καθώς και η περ. β’ αντικαταστάθηκαν με την παρ.
2 και 3, αντιστοίχως, του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ τ.Α’ 156/04-09-2009) όπως και το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου
37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ τ.Α’ 71/19-05-2010), ενώ το
άρθρο 12 παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α’ 25-08-2008), άρθρο 10.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α’/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α’ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α’ 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ' αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β’ 1466/13-08-2007).
6. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α’ 223/07-10-2014)
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» που προσέθεσε εδάφια γ’
και δ’ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) σύμφωνα με τα οποία: «Μέχρι την
έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προ-
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια
α’ και β΄της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν
εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση
του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης του
Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων
στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του
προγράμματος.».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ τ.Α’ 98/22-04-2005).
8. Την αριθμ. 6 απόφαση του Συμβουλίου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 20η/09-02-2016) που
αφορά στον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία,
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου,
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/
18-02-2016) με πλήρη θητεία, από την ημερομηνία
έκδοσης της υπ' αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτικής υπουργικής πράξης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δηλαδή από 23/02/2016.
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση
467η/14.12.2016). Proslipsis.gr
10. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση
(συνεδρίαση 364η/16.02.2017).
11. Την γενικότερη απόφαση του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης για το πλαίσιο έγκρισης επιβολής
διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα (συνεδρίαση
14η/15-09-2014).
12. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρίαση 27η/29-06-2017) για το παρόν θέμα.
13. Το υπ' αριθμ. 397/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης .
14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α’160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ τ.Α’147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ'
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΠΤΔΕ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και
την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η διάχυση
γνώσης στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ στοχεύει:
• Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις
απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κρι-
τική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς
να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο
της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς
εργασίας.
• Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές
εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και
προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο
της Κριτικής Παιδαγωγικής.
• Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολι-
κές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα
προωθήσει την έρευνα, μάθηση και διδασκαλία μέσα
από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές
δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού
επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
• Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα
και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την
κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγ-
γελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον
ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
• Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστη-
μονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
• Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών,
κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρα-
κτικών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική
και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμη-
μάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι εφόσον δεν έχουν πτυχίο
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων που
προκηρύσσονται, οφείλουν να εξεταστούν να παρακο-
λουθήσουν και να εξεταστούν σε τουλάχιστον 2 μαθή-
ματα υποδομής καθ’ υπόδειξη της Επιστημονικής Επι-
τροπής του Προγράμματος (Ε.Ε.Π.)

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί-
ζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης
με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 90
και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδα-
σκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των
εβδομάδων ανά εξάμηνο είναι 13.
Ως γλώσσα του προγράμματος ορίζεται η ελληνική ή
και η αγγλική.
Με απόφαση της Ε.Ε.Π. δύναται να επέλθει τροποποί-
ηση στο Πρόγραμμα Μαθημάτων και ανακατανομή αυ-
τών μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρί-
ων ή εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν
σ' αυτά ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες.
Ενδεικτικό πρόγραμμα 1ου, 2ου και 3oυ εξαμήνου
1ο εξάμηνο ECTS
1ο υποχρεωτικό μάθημα 10
2ο υποχρεωτικό μάθημα 10
3ο υποχρεωτικό μάθημα 10
Σύνολο 30
2ο εξάμηνο ECTS
4ο υποχρεωτικό μάθημα 10
5ο υποχρεωτικό μάθημα 10
1ο μάθημα επιλογής 5
2ο μάθημα επιλογής 5
Σύνολο 30
3ο εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση -Υποστήριξη Διπλωματικής εργασίας 30
Σύνολο 90 Proslipsis.gr
Ενδεικτικός Θεματικές Ενότητες
Κωδικός - Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων - ECTS
Υ 101 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο
πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών, φιλοσοφικών
και μεταγνωστικών θεωρήσεων 10
Υ 102 Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και
διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα 10
Υ 103 Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων
και κοινωνική παρέμβαση 10
Υ 104 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών βασισμένη στη δημιουργική
και εξανθρωπιστική Παιδαγωγική 10
Υ 105 Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή
στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, του
έμφυλου εκπαιδευτικού επιτεύγματος και
των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων
στο χώρο της εκπαίδευσης 10
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
Ε 101 Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Διά
Βίου μάθηση 5
Ε 102 Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η
αποσχολειοποίηση της γνώσης 5
Ε 103 Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα
στο σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο 5
Ε 104 Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και
εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές
προκλήσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές) 5
Ε 105 Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα
εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και
ηγεσίας στη μετανεωτερική εποχή 5
* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει
να το επιλέξει τουλάχιστον το 30% των φοιτούντων.
Η Ε.Ε.Π. για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμμα-
τος είναι δυνατόν να διαφοροποιήσει το ποσοστό αυτό.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο σε
δεκαπέντε (15) και κατά ανώτατο σαράντα πέντε (45).

Άρθρο 8
Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση
Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υποτροφίες
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. προσφέρουν
ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στο τμήμα, στην
οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, κ.λπ.. Μπορούν επίσης
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνι-
κών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με Πα-
νεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα της
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης - μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π. και
έγκριση της ΓΣΕΣ του τμήματος- ή από άλλο φορέα, για
τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας
ή του εξωτερικού.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευση τους
τα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Μαθή-
ματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές,
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιρια-
κής υποδομής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, καθώς και οι χώροι των εργαστηρίων του
ΚΕΜΕΙΕΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και πιο συγκε-
κριμένα οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και
η βιβλιοθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Είναι δυνατή
η χρήση των υποδομών υλικών ή τεχνικών των συνερ-
γαζόμενων πανεπιστημίων.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό
Έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δύναται η παράταση
λειτουργίας με απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής
και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα εξωτερικής
αξιολόγησης.

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμ-
ματος προϋπολογιζόμενο με βάση τον ανώτερο αριθμό
εισακτέων (45 Χ 2.400) ανέρχεται στο ποσό των εκατό
οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000).
Το 25% αυτού του ποσού διατίθεται για κάλυψη λει-
τουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν πρωτί-
στως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών χωρίς δίδακτρα,
μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.
Το 10% κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας.
Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του προ-
γράμματος ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (70.200) και αναλύεται ενδεικτικά σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (€)
1. Αμοιβές διδακτικού προσωπικού
(εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης) 14.000
2. Οικονομική ενίσχυση για την ερευνητική
δραστηριότητα των διδασκόντων του Π.Κ. 16.000
3. Αμοιβές-αποζημιώσεις Proslipsis.gr
διοικητικού /τεχνικού προσωπικού 10.000
4. Μετακινήσεις (προσκεκλημένων ομιλητών,
διδακτικού προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης) 3.000
5. Δαπάνες υποτροφιών 10.800
6. Κατασκευή Ιστοσελίδας-Προβολή-Δημοσιότητα 2.800
7. Αναλώσιμα υλικά 4.000
8. Εξοπλισμός και συντήρηση 5.000
9. Γενικές δαπάνες 4.600
ΣΥΝΟΛΟ 70.200
10 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε 10.800
11. 25% λειτουργικές δαπάνες ιδρύματος
για τα δωρεάν ΠΜΣ 27.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 108.000
Πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα δίδα-
κτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς επίσης δωρε-
ές, πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες κ.λπ.
Ο προϋπολογισμός κάθε ακαδημαϊκού έτους, το ύψος
των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους θα απο-
φασίζονται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.
και θα εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ του τμήματος. Θα απαλ-
λάσσεται από την καταβολή διδάκτρων ένας αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών που τεκμηριωμένα αδυνατούν
να καταβάλουν τα δίδακτρα, ή και για ακαδημαϊκούς
λόγους, με εισήγηση της Ε.Ε.Π. και έγκριση της ΓΣΕΣ του
Τμήματος. Το συνολικό ποσό απαλλαγής δε μπορεί να
ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
δύνανται να ρυθμιστούν με ανανέωση επικαιροποίηση
του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ ή με απόφαση
της Ε.Ε.Π. και έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 5 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved