nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

Αθήνα 17.7.2017, 13:24

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Λάζαρος Βρυζίδης.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2151
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δο-
μοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και
Συνόλων» (Master of Science in Architectural and
Structural Restoration of Historic Buildings and
Groups).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ
του ν.4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν.3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6 ,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.08.2008 τ. Α΄), του άρθρου 27 του ν.3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009 τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5
του ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4301/2014 (Φ.Ε.Κ.
223/07.10.2014 τ. Α΄), «Οργάνωση της νομικής μορφής
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» που
αφορά στην τελική έγκριση των Π.Μ.Σ. Proslipsis.gr
5. Το υπ' αρ. π.δ.69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013 τ. Α΄),
«Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κα-
τάργηση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συ-
γκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι Πειραιά», όπως τροποποιή-
θηκε με το π.δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/16.09.2013 τ. Α΄).
6. Την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(Φ.Ε.Κ. 1466/13.08.2007 τ. Β΄) «Εφαρμογή του Συστήμα-
τος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονά-
δων»
7. Την πράξη 02/30.05.2017 της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
8. Την πράξη 1/22.06.2017 (θέμα 1ο) της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
9. Το υπ' αρ. 1113/07.06.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ με
τη συνημμένη από τον Ιούνιο του 2012 Έκθεση Εξωτε-
ρικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών
Έργων του Τ.Ε.Ι Πειραιά από την Αρχή Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
10. Την πράξη Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6/29.03.2013
(Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) που αφορά στον διορι-
σμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι Πειραιά, Λάζαρου Βρυζίδη,
όπως τροποποιήθηκε με την πράξη Συμβουλίου Α.Ε.Ι. Πει-
ραιά Τ.Τ. 10/26.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 781/03.07.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013
τ. Β΄).
12. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014 τ. Β΄)
13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι.
ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. με έδρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα
Τρίκαλα Θεσσαλίας και με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δο-
μοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνό-
λων» (Master of Science in Architectural and Structural
Restoration of Historic Buildings and Groups), σύμφωνα
με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης,
με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάστα-
ση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Master of Science
in Architectural and Structural Restoration of Historic
Buildings and Groups) με δύο κατευθύνσεις (Αρχιτεκτο-
νική κατεύθυνση και Δομοστατική κατεύθυνση), σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3685/2008, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση στην επιστήμη της Αρχι-
τεκτονικής και Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών
Κτιρίων και Συνόλων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση στους μεθοδολογικούς άξονες και η εφαρ-
μογή ζητημάτων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων
και συνόλων και η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε
εφαρμοσμένο επίπεδο.
Οι κυριότεροι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι εξής:
• Η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυ-
ναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά
εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματι-
κή ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.
• Η διεύρυνση του επιστημονικού και επαγγελματικού
αντικειμένου των αποφοίτων μέσω της απόκτησης του
γνωστικού υποβάθρου ώστε να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις αντίστοιχες ανάγκες της ελληνικής και της
διεθνούς αγοράς εργασίας, να καλύψουν τις απαιτήσεις
της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής έρευνας και να
επεκτείνουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους
στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων
και στο σχεδιασμό της προστασίας της πολιτισμικής
κληρονομιάς, μέσα από την οπτική των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους που αυτές ενσω-
ματώνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Η επέκταση και η συμπλήρωση σε ανώτερο επίπεδο
των προπτυχιακών σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα
που περιέχονται εν όλω ή εν μέρει σε μαθήματα του ισχύ-
οντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., το Τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. θα
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάστα-
ση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Master of Science
in Architectural and Structural Restoration of Historic
Buildings and Groups).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. γίνονται δεκτοί μετά
από επιλογή:
• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής Proslipsis.gr
• Διπλωματούχοι Σχολών/Τμημάτων Πολυτεχνείων και
Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε.
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε.
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορικών - Αρχαιολογικών
Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων
• Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών
πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση δύναται
να κριθούν ως συναφείς από την αρμόδια Συντονιστι-
κή Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. για την αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το
τρίτο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί στον ελάχιστο χρό-
νο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας. Κάθε διδακτικό ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί
τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον
δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά
οκτώ (8) μαθήματα, δηλαδή τέσσερα (4) μαθήματα Α΄
εξαμήνου κοινά για όλους, ένα (1) μάθημα κατεύθυν-
σης Β΄ εξαμήνου κοινό για την Αρχιτεκτονική και για
τη Δομοστατική Κατεύθυνση και τρία (3) μαθήματα Β΄
εξαμήνου για κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις (τρία
για την Αρχιτεκτονική Κατεύθυνση και τρία για τη Δο-
μοστατική Κατεύθυνση). Το Γ΄ εξάμηνο αντιστοιχεί στην
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μαθημάτων του πρώ-
του εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και του δευτέρου εξαμήνου σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Επίσης, η Διπλωματική -
Ερευνητική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες (ECTS). To Γενικό Σύνολο των Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) του Προγράμματος είναι ενενήντα (90).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ελληνική.
Τα διδασκόμενα μαθήματα του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(κοινά μαθήματα, υποχρεωτικά και για τις δύο κα-
τευθύνσεις)
A/A - ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Μαθήματα Κατεύθυνσης 
- Υποχρεωτικά) - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 «Ιστορία Αρχιτεκτονικής» 7,5
2 «Ανάπλαση και Αναβίωση
Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων» 7,5
3 «Τοπογραφία - Γεωματική με
Εφαρμογές στη Γεωμετρική
Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων
και Συνόλων» 7,5
4 «Η/Μ και Υδραυλικές
Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή
Αναβάθμιση σε Ιστορικά Κτίρια» 7,5
Σύνολο 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Αρχιτεκτονική Κατεύθυνση)
A/A - ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Μαθήματα Κατεύθυνσης 
- Υποχρεωτικά) - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 «Αποκατάσταση Ιστορικών
Κτιρίων» (κοινό μάθημα και για
τις δύο κατευθύνσεις) 7,5
2 «Χριστιανική Τέχνη» 7,5
3 «Λαϊκή Αρχιτεκτονική (Ελλάδα -
Βαλκάνια)» 7,5
4 «Επανάχρηση Ιστορικών
Κτιρίων» 7,5
5 Δύο (2) Σεμινάρια (κοινά και για
τις δύο κατευθύνσεις) -
Σύνολο 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Δομοστατική Κατεύθυνση)
A/A - ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Μαθήματα Κατεύθυνσης 
- Υποχρεωτικά) - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 «Αποκατάσταση Ιστορικών
Κτιρίων» (κοινό μάθημα και για τις
δύο κατευθύνσεις) 7,5
2 «Προσδιορισμός και Αποτίμηση
Φέρουσας Συμπεριφοράς
Ιστορικών Κτιρίων υπό Στατικά
και Σεισμικά Φορτία - Επεμβάσεις» 7,5
3 «Σχεδιασμός και Αποτίμηση
Σεισμικής Επάρκειας Κατασκευών
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και
Φέρουσα Τοιχοποιία» 7,5
4 «Βελτίωση και Ενίσχυση Εδαφών
Θεμελιώσεως Ιστορικών Κτιρίων» 7,5
A/A - ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Μαθήματα Κατεύθυνσης 
- Υποχρεωτικά) - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
5 Δύο (2) Σεμινάρια (κοινά και για
τις δύο κατευθύνσεις) -
Σύνολο 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις)
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS) Proslipsis.gr
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία (Master Thesis)
α. Ερευνητική Μεθοδολογία
β. Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανέρχεται
σε πενήντα (50) άτομα ανά έτος. Επιπλέον του ως άνω
αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε
στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσω-
τερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας
(1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων
Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω
ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί
επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ
112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώμα-
τος (ν. 3685/ΦΕΚ 148 - 16.07.2008 τ.Α΄, άρθρο 5, παρ.1,
εδάφ. αα).
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότη-
τα (ν. 3685/ΦΕΚ 148 -16.07.2008 τ.Α΄, άρθρο 5, παρ. 1,
εδάφ. αβ).
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (ν. 3685/ΦΕΚ 148 -
16.07.2008 τ.Α΄, άρθρο 5, παρ.1, εδάφ. αγ).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος θα
εγκατασταθεί σε κατάλληλους χώρους εκπαίδευσης
που θα εξασφαλιστούν στην πόλη των Τρικάλων και για
τη λοιπή διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία θα χρη-
σιμοποιηθεί η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και οι
εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/06.09. 2011),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47
περ. γ του ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02.11.2011), του άρ-
θρου 5 παρ.8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/10.08.2012)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α/30.01.2013), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-2025, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανά
κάθε πλήρη κύκλο σπουδών (18 μήνες) και για το μέγι-
στο αριθμό των πενήντα 50 εισακτέων φοιτητών προ-
ϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων
ευρώ (140.000€), δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος και αναλύεται
ενδεικτικά ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 46.800 33,42%
2 Μη εκπαιδευτικό κόστος
(διοικητική και επιστημονική υποστήριξη,
μετακινήσεις, λοιπά λειτουργικά έξοδα) 44.200 31,57%
α/α - Κατηγορία Δαπάνης - Ευρώ - Ποσοστό
4 ΕΛΚΕ. ΑΕΙ. Πειραιά 14.000 10%
5 Α.Ε.Ι. Πειραιά 35.000 25%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 140.000 100%
1. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοι-
χεί στο μέγιστο αριθμό εισακτέων κατ' έτος φοιτητών
(50), αναπροσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον
αριθμό των φοιτητών που επιλέγεται σε κάθε ακαδη-
μαϊκό έτος.
2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από τα δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148). Επίσης μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τις ως
άνω διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 πόροι και
πηγές χρηματοδότησης. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 26 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved