nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αθήνα 17.7.2017, 14:39

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχαήλ Μπρατάκος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 6180 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ή αγγλικό τίτλο
«Conservation of Cultural Heritage».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν.
4025/2011(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(Α΄ 159), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμι-
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 ( ΦΕΚ Α΄ 156) και του
άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχο-
λής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).
6. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουρ-
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Τις υποβληθείσες εσωτερικές αξιολογήσεις του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
για το ακαδ. έτος 2010-11 (αριθμ. πρωτ. Τμήματος 04
648/31-3-2011), το ακαδ. έτος 2013 -14,το ακαδ. έτος
2014 - 2015, 2015 - 2016.
8. Το με αριθμ. 681/3-4-2012 έγγραφο της Αρχής Δι-
ασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγη-
σης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης.
9. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αριθμ.
2/08-06-2017 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. Το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ.
03/27-06-2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς» ή αγγλικό τίτλο «Conservation
of Cultural Heritage», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανά-
πτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνο-
λογιών στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Στόχος του Προγράμματος είναι:
1) Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης, να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και
επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστη-
μονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τη Συντήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παράλληλα να έχουν τις
δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιο-
ποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις με βάση τις αρχές που
διέπουν τη Συντήρηση και Διατήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, διερευνώντας ταυτόχρονα τις ραγδαίες
εξελίξεις στο περιβάλλον των εφαρμογών στον τομέα
του πολιτισμού.
2) Με βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος, την
διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά πε-
δία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη
Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς να προσφερ-
θεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που να αξιοποιεί
αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφε-
τέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν
αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.
Τέλος, ο σκοπός του προγράμματος είναι να έχει τέτοια
δομή, ώστε να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς,
να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην
αγορά εργασίας βελτιώνοντας το επαγγελματικό τους
προφίλ ή εάν στοχεύουν στον Ακαδημαϊκό χώρο να στε-
λεχώνουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην
εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, Α.Ε.Ι., Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα,
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο
(1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκα-
λία, την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση
εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την
εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής ερ-
γασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, ερ-
γαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την από-
κτηση του Μ.Δ.Ε. δομείται ως εξής:
α) το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε
τρία (3) εξάμηνα σπουδών,
β) το πρώτο εξάμηνο (1) έχει υποχρεωτικά μαθήματα,
γ) το δεύτερο εξάμηνο (2) περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα,
Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες - ECTS.
Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία στη συντήρηση, η οποία
υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις. Η εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα
τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπο-
νήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που
αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες.
Για την απόκτηση του Μ.ΔΕ. απαιτούνται συνολικά
ενενήντα πιστωτικές μονάδες - ECTS. Τα μαθήματα δι-
δάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με
τις πιστωτικές μονάδες (ΕCΤS) και το είδος τους ( Υπο-
χρεωτικό) παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα:
Τίτλοι Μαθημάτων
Εξάμηνο Α΄
Τίτλος μαθήματος - Ώρες - Τύπος μαθήματος - Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1. Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία 2Θ Υ 4
2. Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι 
ανάλυσης δεδομένων 2Θ Υ 4
3. Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των
πολιτιστικών αγαθών 2Θ Υ 4
4. Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης 1Θ+3Ε Υ 6
5. Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων 
υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς 2Θ + 2Ε Υ 6
6. Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών
υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς 2Θ + 2Ε Υ 6
Σύνολο 30
Εξάμηνο Β΄
1. Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου 2Θ Υ 4
2. Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και
ανάλυσης δομής υλικών 2Θ Υ 4
3. Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης 2Θ + 2Ε Υ 6
4. Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων
2Θ + 2Ε Υ 6
5. Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας
της πολιτιστικής κληρονομιάς 2Θ Υ 4
6. Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης 3Ε Υ 6
Σύνολο 30
Εξάμηνο Γ'
1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στη συντήρηση Υ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα
ορίζεται σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί
και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του
αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή άλλων
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή
μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή Proslipsis.gr
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες
και εργαστήρια.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του αρθρ. 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2023-2024, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυ-
νατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός και κόστος Λειτουργίας
11.1. Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά,
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται
από την ΕΕ και Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγμα-
τικές χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται
υπό τις εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.
11.2. Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος,
δωρεές, κ.α.)
11.3. Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται με
τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε
64.000 € (εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται
ως εξής:
α/α - Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) - Ποσοστό (%)
1 Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος,
αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις
τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., η οποία
πρέπει να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο
εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ 41.400,00 € 65%
2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 6.400,00 € 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 16.000,00 € 25%
Σύνολο 64.000,00 € 100%
11.4. Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδα-
κτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά και κοινοτικά
προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυ-
χιακών σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved