nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Αθήνα 20.7.2017, 23:59

Την λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration - MBA in Management Information Systems), ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νικόλαος Ασημακόπουλος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για έξι ακαδημαϊκά έτη.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/1711
Έγκριση λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμη-
μάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρε-
βενά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μα-
κεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με
κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκη-
σης» (Master in business Administration - MBA
in Management Information Systems).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν.4009/2011(Α΄
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α΄228), του άρ-
θρου 5 παρ. 8 του ν.4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου
34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α΄24). Proslipsis.gr
2. Του ν.3685/2008 (Α΄148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως
τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν.3696/2008 (Α΄177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009
(Α΄156) και του άρθρου 37 παρ.5 του ν.3848/2010 (Α΄71).
3. Του ν.3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου 34 του ν.4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνω-
ση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
5. Του άρθρου 98 του ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ130/5-6-2013 τ. Α΄) «Μετο-
νομασία Σχολής και Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων
- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση
Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι .Δυτικής Μακε-
δονίας».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
8. Του με αρ. πρωτ. 1222/9-6-2016 έγγραφου της
Α.ΔΙ.Π. κοινοποίησης της τελικής έκθεσης εξωτερικής
αξιολόγησης του Ιδρύματος.
9. Του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας και του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
10. Του αριθμ 1/03-04-2017, θέμα 3ο απόσπασμα
πρακτικού της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
11. Του αριθμ. 3/12-5-2017, θέμα 1ο απόσπασμα
πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.)
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
12. Του αριθμ. 1/17-6-2017, θέμα 1ο απόσπασμα πρα-
κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
13. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συ-
στήματα Διοίκησης» (Master in business Administration
- MBA in Management Information Systems) των Τμη-
μάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην ελληνική και αγ-
γλική γλώσσα, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,
σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη αναλαμβάνουν την
ευθύνη να συνδιοργανώσουν Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με
κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Το
ΠΜΣ θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας στα Γρεβενά. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ
είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ είναι η ΕΔΕ, ο Διευ-
θυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του. Στην ΕΔΕ μετέ-
χουν τέσσερα μέλη, δύο από κάθε συνεργαζόμενο
Τμήμα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της
ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγ-
χρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον
των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην
εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να
παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι
οποίες με αιχμή το Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και
τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο
των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά
μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδι-
κασίες αλλά και τις σχέσεις τους με πελάτες και προ-
μηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν την πρακτική
αλλά και τη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων
διοίκησης. Proslipsis.gr
Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και ανα-
πτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά Συστήματα
και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως
αυτή ασκείται πλέον στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι
του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική
σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφορια-
κών Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην
καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληρο-
φοριών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέ-
μεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επι-
τυχημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά
από έγκριση και προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Στους φοιτητές
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις
του προγράμματος απονέμεται ό τίτλος «Μεταπτυχιακό
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφο-
ριακά Συστήματα Διοίκησης» και αγγλικό τίτλο «Master
in Business Administration in Management Information
Systems». To πτυχίο πρέπει να περιέχει το όνομα του
Ιδρύματος, τα ονόματα των Τμημάτων, όνομα, επώνυμο,
όνομα πατρός και μητρός του φοιτητή, την ημερομηνία
και τον τόπο της τελετής, το βαθμό και θα συνυπογρά-
φεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Επιπλέον, ο τίτλος του μεταπτυχιακού πρέπει να περιέ-
χει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το ΠΜΣ θα δέχεται φοιτητές που έχουν πτυχίο τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πρέπει
να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς ικανότητας στην
ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι
που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δύναται να εξετα-
στούν ώστε να καθοριστεί η επάρκεια τους στην ομιλία
και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία σε διοι-
κητικές θέσεις θα πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον
προσόν για την επιλογή των υποψηφίων. Η ΕΔΕ δύναται
να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. Η διαδικασία
και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών θα προσδιορι-
στούν από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του
ΠΜΣ. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η απόφαση για
την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι αποκλειστική
ευθύνη της ΕΔΕ. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι συνολικά δεκατέσ-
σερις (14) μήνες (60 διδακτικές εβδομάδες - εντατικό
Μ.Π.Σ.) και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των
οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλω-
ματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα
πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό
διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία
(3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει
μέχρι ένα (1) έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν
σοβαροί λόγοι. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την
ΕΔΕ. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για έξι (6) ακαδημαϊκά
έτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008
(Α΄ 148). Η συνεργασία των Τμημάτων και η λειτουργία
του ΠΜΣ μπορεί να παραταθεί με ανανέωση της μεταξύ
τους συμφωνίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης αριθμ.
Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τ. Β΄), τα μαθήματα
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
περίοδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί
επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά
απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών
μονάδων.
Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η
Ελληνική και η Αγγλική. Proslipsis.gr
1η Περίοδος/1st Term
Τίτλος Μαθήματος Course title - Πιστωτικές μονάδες ECTS
Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) 5
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) 5
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Advanced Management of
Information Systems) 5
Στατιστική Επιχειρήσεων (Business Statistics) 5
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Application Development) 5
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
2η Περίοδος /2nd Term
Τίτλος Μαθήματος Course title - Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σύγχρονα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική
Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporarylssues in
Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) 5
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5
Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) 5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5
Προγραμματισμός Εφαρμογών για Επιχειρήσεις (Programming for Business Applications) 5
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
(E-Commerce /Ε - payments) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
3η Περίοδος/3rd Term - Τίτλος Μαθήματος Course title - Πιστωτικές μονάδες ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Προσωπικό
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο τμημάτων και των σχολών που ανήκουν θα αποτελέσει το ακαδημαϊκό
προσωπικό που θα στελεχώσει το ΠΜΣ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε
μέλη ΕΠ-ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 9
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου του ΠΜΣ για τριάντα (30) φοιτητές υπολογίζεται σε
87.000,00 €. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Αιτιολόγηση Κόστος (€) % συμμετοχή
Αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού 32.190 37%
Δαπάνες οργανωτικής υποστήριξης 13.050 15%
Λοιπά έξοδα 11.310 13%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 21.750 25%
ΕΛΚΕ 8.700 10%
ΣΥΝΟΛΟ 87.000 100%
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα δίδακτρα (30 φοιτητές Χ 2.900,00 € = 87.000,00 €).
Τυχόν χορηγίες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρού-
σα απόφαση και τον κανονισμό ΜΠΣ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 20 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved