nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Διεθνούς Μεταπτυχιακού: Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό

Αθήνα 21.7.2017, 23:05

Την ίδρυση και λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο Katholieke (Λέουβεν, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Charles (Πράγα, Τσεχία) και με το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mάινζ, Γερμανία) με τίτλο «Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity», ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3818 (3)
Ίδρυση και λειτουργία του Κοινού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος Ορ-
γάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο), το
Πανεπιστήμιο Katholieke (Λέουβεν, Βέλγιο), το
Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπα-
νία), το Πανεπιστήμιο Charles (Πράγα, Τσεχία) και
με το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mάινζ,
Γερμανία) με τίτλο «Ηθική και Ακεραιότητα στον
Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α’), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α’), των παρ. 5 και 6 του άρ-
θρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’) και του άρθρου
34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α’)
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’) «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων- Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του εδ.γ’ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α’), της παρ.8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α’) και της παρ.2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98, τ.Α’).
5. Την υπ’ αριθμ EAC/A04/2015 Erasmus+ - Key Action
1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees προκήρυξη
της Ε.Ε. για την οργάνωση Κοινών Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της 53ης Γενικής Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού (06.04.2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της 81ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (συνεδρίαση με αριθμό 81/27.06.2017).
8. Το υπ’ αριθμ. 1045/18.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχεί-
ρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. Το γεγονός ότι τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα είναι
ομοταγή όπως προκύπτει από το Μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ.
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Πανεπιστημί-
ου Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο), του Πανεπιστήμι-
ου Katholieke (Λέουβεν, Βέλγιο), του Πανεπιστημίου
Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπανία), του Πανεπιστήμιου
Charles (Πράγα, Τσεχία) και του Πανεπιστήμιου Johannes
Gutenberg (Mάινζ, Γερμανία) περί Ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Ηθική και Ακεραιότητα
στον Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity». Proslipsis.gr
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από το
ακαδημαϊκό έτος 2017−2018, Κοινού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνω-
μένο Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο Katholieke (Λέουβεν,
Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη,
Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Charles (Πράγα, Τσεχία) και με
το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mάινζ, Γερμανία),
με τίτλο «Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/ Sports
Ethics and Integrity» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο
Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο Katholieke (Λέουβεν, Βέλ-
γιο), το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπα-
νία), το Πανεπιστήμιο Charles (Πράγα, Τσεχία) και με το
Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mάινζ, Γερμανία)
οργανώνουν και λειτουργούν, από το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018, Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(στο εξής Π.Μ.Σ) με τίτλο «Ηθική και Ακεραιότητα στον
Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity», στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus Mundus. Proslipsis.gr
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον
αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο Βασί-
λειο), σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία ενός Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο θα εκ-
παιδεύσει νέους επαγγελματίες ανά τον κόσμο ώστε να
εργάζονται για την προστασία της ακεραιότητας των
σπορ, των αθλητικών οργανώσεων και των αθλητών.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και
στην προώθηση του διαλόγου και της διαπολιτισμικής
κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες.
Σκοπός του είναι να προωθήσει την αριστεία, την και-
νοτομία και την διεθνοποίηση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Ευρω-
παϊκού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΤΑΕ), να στηρίξει
τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να βελτιώσει το
επίπεδο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των πτυχιούχων
καθώς και της απασχολησιμότητάς τους.
Το Erasmus Mundus Joint Master Degree στην «Ηθική
και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό» (MAiSI) αποσκοπεί
στο να αναπτύξει (α) διαχειριστές (managers) αθλητι-
κών οργανισμών, (β) δημιουργούς αθλητικής πολιτικής
στα σπορ και (γ) ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι
οποίοι θα είναι σε θέση να λειτουργούν ως μέλη αθλη-
τικών οργανισμών με αρμοδιότητα την ηθική και την
ακεραιότητα.
Το πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές μια συστη-
ματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σχετικά
με τις ηθικές διαστάσεις της αθλητικής διακυβέρνησης,
προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητα βελτίωσης
των πρακτικών που ακολουθούνται από τους αθλητι-
κούς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Ο ολοκληρωμένος
σχεδιασμός και η δομή του διεθνούς μεταπτυχιακού
προγράμματος, μαζί με την από κοινού παιδαγωγική
προσέγγιση για την διάχυση της γνώσης, δημιουργεί
ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο και ανταπο-
κρίνεται στην διεπιστημονική φύση των προβλημάτων
της αθλητικής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ηθική και Ακεραιότητα στον
Αθλητισμό/Master of Arts in Sports Ethics and Integrity».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από όλα τα
Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που
είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ.. Η επιλογή των φοιτητών/ τριων γίνεται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται
σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Προβλέπεται η δυ-
νατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο
επιπλέον εξάμηνα κατά την κρίση του Συντονιστικού
οργάνου της Κοινοπραξίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τρι-
άντα (30) Πιστωτικές Μονάδες ECTS (ΠΜ-ECTS) σε κάθε
εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μο-
νάδες ECTS (ΠΜ-ECTS) στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης.
Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν
τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το
Πανεπιστήμιο που επέλεξαν. Proslipsis.gr
2. Τα μαθήματα του Προγράμματος πραγματοποιού-
νται στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, το κάθε συνεργα-
ζόμενο Πανεπιστήμιο θα προσφέρει εντατικά μαθήματα
εκμάθησης γλώσσας της αντίστοιχης χώρας, ώστε να
μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να προσαρμοστούν ευκο-
λότερα στις αντίστοιχες χώρες υποδοχής.
3. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο κοινό Πρό-
γραμμα απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επι-
πλέον στους κανονισμούς και στους εν ισχύ κανόνες στο
Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν.
4. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο κοινό Πρό-
γραμμα παρακολουθούν το πρώτο εξάμηνο σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο), το δεύ-
τερο και τρίτο αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Katholike
(Λέουβεν, Βέλγιο) (εξάμηνο 2) και στο Πανεπιστήμιο
Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπανία), (εξάμηνο 3) ή
στο Πανεπιστήμιο Charles, (Πράγα, Τσεχία) (εξάμηνο
2) και στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mάινζ,
Γερμανία) (εξάμηνο 3). Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
προσφέρει δύο υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους
φοιτητές στο δεύτερο και τέταρτο εξάμηνο.
Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν δι-
πλωματική εργασία σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πα-
νεπιστήμια. Proslipsis.gr
5. Η διπλωματική εργασία γράφεται στην αγγλική
γλώσσα. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος
του τέταρτου εξαμήνου με την οριστική μορφή της και
υποστηρίζεται προφορικά σε θερινό σχολείο (Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου) ενώπιον εξεταστικής επιτροπής
στην αγγλική.

Τα μαθήματα κάθε εξάμηνου έχουν ως ακολούθως:
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο) * (SU)
SRE 700 Ηθική θεωρία και αθλητική ηθική 15 ECTS
SRE 701 Αντι-Ντόπινγκ: ηθική, κανόνες και πρακτική 10 ECTS
SRE 702 Αγγλική ορολογία για τον αθλητισμό και την ακεραιότητα 5 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 30 Proslipsis.gr
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
Πανεπιστήμιο Katholieke,(Λέουβεν, Βέλγιο) * (KUL)
SRE 706 Αναπηρία και ακεραιότητα στον αθλητισμό 12 ECTS
Πανεπιστήμιο Charles, (Πράγα, Τσεχία) * (CUNI)
SRE 707 Αξίες του αθλητισμού, Ευ αγωνίζεσθαι και Ακεραιότητα 12 ECTS
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (θερινό σχολείο, Αρχαία Ολυμπία) *
SRE 704 Μεθοδολογία Έρευνας 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 30 Proslipsis.gr
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, (Βαρκελώνη, Ισπανία) * (UPF)
SRE 708 Διακυβέρνηση, Δίκαιο και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό 12 ECTS
Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mάινζ, Γερμανία) * (JGU)
SRE 709 Διαχείριση Αθλητισμού και Ακεραιότητα 12 ECTS
Όλοι οι εταίροι * 
SRE 710 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 30
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (θερινό σχολείο, Αρχαία Ολυμπία) *
SRE 705 Ολυμπισμός και το Ολυμπιακό Κίνημα 6 ECTS
Όλοι οι εταίροι 
* SRE 710 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 24 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 30
* Δείχνει το πανεπιστήμιο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της ενότητας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα κατά ανώτατο όριο κατά έτος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, διδάσκοντες των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3685/2008.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν, οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των άλλων πέντε (5) Πανεπιστημίων που συμμετέχουν και οι εγκαταστάσεις της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Ι. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα, έως και τον Αύγουστο του 2021,
υπολογίζεται στο ποσό των 26.000,00€, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό σε €
1. Διαμονή και διατροφή πανεπιστημιακού προσωπικού 11.500,00
2. Έξοδα μετακίνησης/ Μετακινήσεις εσωτερικού 5.000,00
3. Διοικητική υποστήριξη 4.000.00
3. Αναλώσιμα υλικά 1.000,00
4. Ταχυδρομικά έξοδα 500,00
5. Ενοικίαση αιθουσών/ χώρων 2.000,00
6. Λοιπά έξοδα 2.000,00
Σύνολο 26.000,00
II. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τις εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. του προγράμματος
Erasmus Mundus. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις Proslipsis.gr
Για θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 7 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved