nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση Μεταπτυχιακού: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Αθήνα 24.7.2017, 13:22

Επικαιροποιείται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», με απόφαση του προέδρου του Ιδρύματος Ευριπίδη Γκλάβα.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.39/3452 (2)
Επικαιροποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο: «Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών και Δικτύων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011
(195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη-
τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (228/
τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (159/τ. Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (24/τ. Α΄).
β) Του ν. 3685/2008 (148/τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 3696/2008 (177/τ. Α΄), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (156/τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
ν. 2848/2010 (71/τ. Α΄).
γ) Του ν. 3374/2005 (189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (223/τ. Α΄) «Οργά-
νωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτή-
των και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατά-
ξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
και λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις».
2. Το π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3-6-2013) «Μετονομασία
Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημά-
των - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση
Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».
3. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (1466/τ. Β΄) υπουρ-
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Την αριθμ. 1740 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 840/
τ. Β΄/14-05-2015) έγκρισης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Δικτύων».
5. Την αριθμ. 4/7-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. η οποία αφορά την επικαιροποίηση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος.
6. Την αριθμ. 4/10-07-2017 απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του ΤΕΙ Ηπείρου η οποία αφορά την αναμόρφωση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» του τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
7. Την αριθμ. 4/12-07-2017 (με ΑΔΑ:6Δ3Β4691ΟΙ-
10Ξ) απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
ΤΕΙ Ηπείρου η οποία αφορά την αναμόρφωση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» του τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
8. Την αριθμ. 3/10-12-2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28-01-2013)
και την υπουργική απόφαση αριθμ. 19602/Ε5/12-02-2013
διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επικαιροποιούμε την αριθμ. 1740 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 840/Β΄/14-05-2015), όπως αναθεωρήθηκε με νέες
αποφάσεις, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και Δικτύων» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ
Ηπείρου διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄/
7.10.2014).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μη-
χανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και
τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος εί-
ναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη επιστήμη
του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του
απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξι-
ότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους
τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.
Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας
των θεωρητικών ενοτήτων/μαθημάτων και των εξει-
δικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και των
πρόσθετων μορφών εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών
φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις από εξειδικευμέ-
νους καθηγητές/ερευνητές, ερευνητικά projects, κ.α.)
αποσκοπούν:
• Να προαγάγουν το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων
και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επι-
στημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Η/Υ
και των Δικτύων. Proslipsis.gr
• Να επικαιροποιήσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις
και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη
στον τομέα των Μηχανικών Η/Υ και των Δικτύων, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς
εξελισσόμενου τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων». Η
απόδοση του τίτλου στην Αγγλική γλώσσα είναι: Master
of Science (MSc) in Computer and Network Engineering.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φυσικής, Πλη-
ροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι
απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι συναφών
κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου
5 του ν. 2916/2001 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25
του ν. 1404/1987, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων
διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α΄), το δεύτερο (Β΄) και
το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία (δια-
λέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, project και εξετάσεις)
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, ενώ το τέταρτο
(Δ΄) διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων σε θεωρητι-
κό και εργαστηριακό επίπεδο, καθώς και σε εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας.
Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολου-
θήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα
(10).
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
• Βασικά Μαθήματα: οκτώ (8) μαθήματα συνολικά, ήτοι
τέσσερα (4) στο Α΄ εξάμηνο, τρία (3) στο Β’ εξάμηνο και
ένα (1) στο Γ΄ εξάμηνο, τα οποία βοηθούν τους φοιτητές
να βελτιώσουν και να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότη-
τες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων.
Τα βασικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου προσφέρουν
από επτά (7) έως (8) ευρωπαϊκές μεταφερόμενες ακα-
δημαϊκές μονάδες (ECTS), ενώ κάθε βασικό μάθημα του
Β΄ και Γ΄ εξαμήνου προσφέρει δέκα (10) μονάδες ECTS.
• Μαθήματα Επιλογής (Εξειδίκευσης): Στο Γ΄ εξάμηνο οι
φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα της εξειδίκευσής
τους, ήτοι δύο (2) για τη γνωστική περιοχή των Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από ένα σύνολο εννέα
(9) προσφερόμενων μαθημάτων, και δύο (2) για τη γνω-
στική περιοχή των Μηχανικών Δικτύων από ένα σύνολο
τεσσάρων (4) προσφερόμενων μαθημάτων. Κάθε μάθη-
μα επιλογής αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες ECTS.
• Διπλωματική εργασία: εκπονείται υποχρεωτικά από
όλους τους φοιτητές κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των
σπουδών τους. Η διπλωματική εργασία δύναται να ξεκι-
νήσει με την ολοκλήρωση του Γ΄ εξαμήνου, και διαρκεί
κατ' ελάχιστο 13 ημερολογιακές εβδομάδες. Η διπλωμα-
τική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες - ECTS, εκ των
οποίων οι ενενήντα (90) Π.Μ. προκύπτουν από την πα-
ρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των 10 μαθημάτων
και οι τριάντα (30) Π.Μ. προκύπτουν από την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.).
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση των ΠΜΣ (π.χ.
πρόσκληση ξένων διδασκόντων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής), μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται σε άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αγγλική. Επίσης μέριμνα θα δοθεί να προσφέρονται οι εισηγήσεις
και μέσω της πλατφόρμας των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.
Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER A
A/A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - COMPULSORY COURSES ECTS
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η/Υ - COMPUTER SECURITY 7
2 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ - COMPUTER NETWORKS 8
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - OPERATIONAL SYSTEMS 7
4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - COMPUTER ARCHITECTURE 8
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER Β
A/A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
COMPULSORY COURSES - COMPUTER ENGINEERING
ECTS Proslipsis.gr
1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - SPECIAL TOPICS IN COMPUTER
PROGRAMMING 10
2 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ADVANCED DATA BASES 10
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -SOFTWARE DEVELOPMENT 10
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER Β
A/A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) - - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ECTS
1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - EMBEDDED NETWORK SYSTEMS 10
2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - TELECOMMUNICATION NETWORKS 10
3 ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - HIGH SPEED NETWORKS 10
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -
COMPULSORY COURSES - COMPUTER ENGINEERING
ECTS
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - OPERATIONAL RESEARCH 10
2 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -
ELECTIVE COURSE I SPECIALISATION in COMPUTER ENGINEERING 10
3 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -
ELECTIVE COURSE II SPECIALISATION in COMPUTER ENGINEERING 10
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ COMPULSORY COURSES -
NETWORK ENGINEERING ECTS
1 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MODELLING OF
TELECOMMUNICATION SYSTEMS 10
2 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ -ELECTIVE COURSE I
SPECIALISATION in NETWORK ENGINEERING 10
3 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ELECTIVE COURSE II
SPECIALISATION in NETWORK ENGINEERING 10
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 30
Τεύχος Β’ 2523/20.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25945
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ECTS
1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - MOBILE PHONE APPLICATIONS DEVELOPMENT 10
2 DATA MINING ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BIG DATA) - DATA MINING of BIG DATA 10
3 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -BIOSTATISTICS 10
4 ΕΥΦΥΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -INTELLIGENT MEDICAL SYSTEMS 10
5 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - MEDICAL INFORMATICS 10
6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΩΝ - INFORMATION RETRIEVAL TECHNIQUES, SEARCH ENGINES AND RECOMMENDATION
SYSTEMS
10
7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ADVANCED BUSINESS
INFORMATION SYSTEMS 10
8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - ADVANCED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE TOPICS 10
9 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ - PATTERN RECOGNITION 10
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ECTS
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SOC, ASIC & FPGA - SOC, ASIC & FPGA
PROTOTYPING AND VERIFICATION 10
2 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ -AUTONOMOUS SENSOR NETWORKS 10
3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ INTEGRATED HIGH-SPEED CIRCUITS 10
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI - VLSI DIGITAL DESIGN 10
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECTS
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - MASTER THESIS 30
ΣΥΝΟΛΟ (Total) 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και
υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148). Proslipsis.gr

Αρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν, εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. ή άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
εγνωσμένου επιστημονικού κύρους διδασκόντων, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(Α΄ 148).
Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος θα καλυφθεί κυρίως από τους Τομείς και τη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Αρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σε αίθουσες διδασκα-
λίας, και εργαστήρια όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή κρίνεται επαρκής και ικανοποιητική προκειμέ-
νου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζο-
νται με την επιτυχή υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες είναι δυνατόν να διενεργούνται και σε
εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων φορέων.

Άρθρο 10
Χρονική διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄
228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο
σπουδών υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης ευρώ
1 Κόστος Εκπαίδευσης 27.000
2 Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 10.500
3 Δημοσιότητα - Προβολή 2.500
4 Επιστημονικός εξοπλισμός 1.000
5 Λειτουργικά έξοδα - Αναλώσιμα - Βιβλία 2.500
6 Μετακινήσεις Προσκεκλημένων διδασκό-
ντων εκτός ΤΕΙ Ηπείρου 2.000
7 Απόδοση στον Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου (35%) 24.500
ΣΥΝΟΛΟ 70.000
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμ-
ματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 13 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved