nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση του Μεταπτυχιακού: Νοσηλευτική Παθολογία

Αθήνα 24.7.2017, 13:43

Τροποποιείται το Δι-υδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νοσηλευτική Παθολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου, και μετονομάζεται σε «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων», με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Γεωργίου Καψάλη.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 17477 (1)
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του
Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νοσηλευτική Πα-
θολογία» και μετονομασία του σε «Νοσηλευτική
Φροντίδα Ενηλίκων».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181).
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008, και ιδίως το άρθρο 6,
παρ.3 (ΦΕΚ 148 τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια-
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/4.9.2009),
του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’)
και του άρθρου 39, παρ. 18 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
17.9.2013).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’) «Δομή, Λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’) και του άρθρου 5, παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’) και του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/17-9-2013).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ τ.Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. 51346/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
855/Β’/30-6-2003) ίδρυσης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Νοσηλευτική Παθολογία», όπως
τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ.
85012/Β7 (ΦΕΚ 1317/Β’/16-9-2003), 1512/Β7 (ΦΕΚ 1404/
Β’/6-8-2007) και 206479 /Ζ1 (ΦΕΚ 3521/Β’/29-12-2014).
7. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 105/2013(ΦΕΚ 137/τ.Α’/5.6.2013)
«Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κα-
τάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων».
8. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Ειδικής Διατμη-
ματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Νοσηλευτική Παθολογία»
(αριθμ.συνεδρ.04/24-3-2017).
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής (αριθ. συνεδ.
796αα/29-3-2017) της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοση-
λευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
του ΤΕΙ Ηπείρου (αριθμ.συνεδρ. 9/2-5-2017).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεδρία υπ’ αριθμ.
1038/47/15-6-2017. Proslipsis.gr
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9956/Ζ1/21-1-2015 έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13. Το υπ’ αριθμ. 2765/5-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση τροποποίησης του προγράμματος σπου-
δών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νοσηλευτική Παθολογία»
και μετονομασία του σε «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλί-
κων, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευ-
τικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το αναμορφωμένο Δι-
ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
μετονομασία του τίτλου από «Νοσηλευτική Παθολογία»
σε «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων» και τροποποίηση
του προγράμματος σπουδών του, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν.3685/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία και η κα-
τάρτιση των φοιτούντων με τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες, ώστε να εξελίξουν και να παρέχουν τεκμη-
ριωμένη και επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα. Το
Π.Μ.Σ. προφέρει την ευκαιρία στους φοιτούντες να εξε-
λίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν
την επιστημονική σκέψη τους για να παρέχουν πρακτικές
και καινοτόμες λύσεις, και να διαχειρίζονται επιτυχώς
πολύπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με ζητήμα-
τα φροντίδας υγείας. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. έχει στόχο να
αποκτήσουν οι φοιτούντες δεξιότητες, κριτική σκέψη,
δυνατότητες εφαρμογής τεκμηρίων στην πράξη και
ικανότητες να συνθέτουν ιδέες και θεωρίες, έτσι ώστε
να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την παροχή
ποιοτικής, διαφανούς και κατάλληλης φροντίδας και νο-
σηλευτικής δράσης.
Το Δ.Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές να παρέχουν αποτελεσματική, ασφαλή, και και-
νοτόμα φροντίδα σε ποικίλα περιβάλλοντα, και για
πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και εξαρτήσεις.
Το Π.Μ.Σ. εστιάζει στην παροχή προηγμένης νοσηλευ-
τικής φροντίδας, ώστε να υποστηρίξει άτομα που έχουν
έλλειμμα αυτό-φροντίδας. Απώτερος στόχος είναι οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές να εξελίξουν τις δεξιότητες αξιο-
λόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειρικών
δεδομένων, να αποκτήσουν δυνατότητες εφαρμογής
ερευνητικών και αναστοχαστικών αποτελεσμάτων στον
επιστημονικό-επαγγελματικό χώρο τους και να αναπτύ-
ξουν γνώσεις σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας στο
χώρο της Νοσηλευτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στη Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων. Ο τί-
τλος θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master
of Science in Adult Nursing.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων με αναφορά στο Τμήμα Νοση-
λευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στους χορηγούμενος τίτλους.

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυ-
χιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τί-
τλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δε-
κτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδε-
δειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη
Νοσηλευτική.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί-
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το τέταρτο
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την
απόκτηση Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερο-
μηνία εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει
υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση
του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών
μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την παρα-
κολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (90
πιστωτικές μονάδες) και από την εκπόνηση μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Η
γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά οι υποψήφιοι
θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον Β2 επίπεδο.
Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα του Μ.Π.Σ. για κάθε εξά-
μηνο, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τα τρία
πρώτα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως περιγράφονται
παρακάτω και να επιλέξει άλλο ένα από τα υπόλοιπα
προτεινόμενα επιλογής, ώστε να συμπληρώσει συνολικά
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο
σπουδών. Το τέταρτο εξάμηνο του Μ.Π.Σ. ο φοιτητής
εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντι-
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Proslipsis.gr
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακο-
λούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα
του προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του
Π.Μ.Σ. μπορεί να κάνει τροποποίηση στο πρόγραμμα
μαθημάτων του Μ.Δ.Ε., όταν απαιτείται, για την καλύτερη
επίτευξη των στόχων του Μ.Δ.Ε.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων του Μ.Δ.Ε.
έχει ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α - Είδος μαθήματος - Μαθήματα - ECTS
1 Υποχρεωτικό
Φροντίδα σε Μονάδες Εντατικής και Αυξημένης Φροντίδας 8
2 Υποχρεωτικό Προηγμένη Νοσηλευτική
Πράξη & Αναστοχαστική Πρακτική 8
3 Υποχρεωτικό Επικοινωνιακές Δεξιότητες στη
Φροντίδα Ενηλίκων 8
4α Επιλογής
Διεθνείς Διαιτητικές Κατευθυντήριες Οδηγίες
για Χρόνια Νοσήματα και Μεσογειακή Δίαιτα 6
4β Επιλογής
Φροντίδα Ενηλίκων με Συμπτώματα Απειλητικά 
για τη Ζωή τους 6
4γ Επιλογής 
Διαταραχές Λιπιδίων 6
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α - Είδος μαθήματος - Μαθήματα - ECTS
1 Υποχρεωτικό
Φιλοσοφία και Ψυχολογία της Φροντίδας 8
2 Υποχρεωτικό
Νοσηλευτική Πράξη Βασισμένη σε Τεκμήρια 8
3 Υποχρεωτικό
Υποστήριξη Ατόμων με Χρόνια Νοσήματα και των
Οικογενειών τους 8
4α Επιλογής
Προαγωγή της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής 6
4β Επιλογής
Νοσηλευτική και Ενδοσκόπηση πεπτικού σωλήνα 6
4γ Επιλογής
Αρχές Αντιμετώπισης Σακχαρώδους Διαβήτη &
Μεταβολικού Συνδρόμου 6 Proslipsis.gr
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α - Είδος μαθήματος - Μαθήματα - ECTS
1 Υποχρεωτικό Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας 8
2 Υποχρεωτικό Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας 8
3 Υποχρεωτικό
Ακαδημαϊκή Συγγραφή - Διαπραγματεύσιμη Μάθηση 8
4α Επιλογής
Νοσηλευτική Φροντίδα σε χρόνια νοσήματα ήπατος και
γαστρεντερικού συστήματος 6
4β Επιλογής
Αρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οργάνωσης
Ειδικών Μονάδων Νοσηλείας 6
4γ Επιλογής
Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία και Ηλεκτρονική
Επιβοηθητική Τεχνολογία στη Φροντίδα 6
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α - Είδος μαθήματος - Μαθήματα - ECTS
1 Υποχρεωτικό
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων κατά έτος στο Δ.Π.Μ.Σ. ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Στον αριθμό των εισακτέων γίνονται επιπλέον
δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του ν.3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν ΔΕΠ και ΕΠ των συνερ-
γαζόμενων τμημάτων και άλλων τμημάτων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο-
πλισμός και η διοικητική δομή των δύο συνεργαζόμενων
Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 του άρ-
θρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 και του άρθρου 34 παρ.
2 του ν. 4115/2013, το Δ.Μ.Π.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 , οπότε και θα αξι-
ολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετησίου κόστους λειτουργίας που αφορά
λειτουργικές δαπάνες του ΜΠΣ και αναλύεται ενδεικτικά
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (σε €)
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού 19.000
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, λογισμικό,
πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια,
ανανέωση, συντήρηση) 5.000
Μετακινήσεις 4.000
Γενικά έξοδα 2.000
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το
υπόλοιπο από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμ-
ματα κ.τ.λ. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από
τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 4 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved