nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στην αναλογιστική επιστήμη και διοικητική κινδύνου (1/12/06)


Αθήνα 1.12.2006, 16:05
Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007 έως και το έτος 2014 – 2015 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο: «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Αναλογιστική
− Ασφαλιστική Επιστήμη και στη Διοικητική Κινδύνου καθώς και ειδικότερων τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοχές της εφαρμοσμένης έρευνας, όπως η οικονομική επιστήμη και τα χρηματοοικονομικά.

Συγκεκριμένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο του Αναλογισμού, της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Διοικητικής Κινδύνου, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά:
α. στο σχεδιασμό, στη συλλογή και στην επεξεργασία ασφαλιστικών, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων με σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους ανάλυσης και με κύριο στόχο την πρόβλεψη.
β. στη μελέτη και ανάλυση μοντέλων που ασχολούνται με την ποσοτική ανάλυση και αξιολόγηση οικονομικών κινδύνων, όπως μοντέλα ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων, επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα κλπ, αλλά και τη δημιουργία νέων μεθόδων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση ενός κινδύνου αλλά και τη βέλτιστη επενδυτική στρατηγική.
γ. στη μελέτη και ανάλυση μοντέλων που ασχολούνται με τη διοικητική κινδύνου σε σχέση με τον Αναλογισμό καθώς επίσης και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών της διοικητικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
δ. στη μελέτη και στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διοικητική κινδύνου στην τραπεζική καθώς και για τη διοικητική επιχειρησιακών, περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων.
ε. στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρωτοποριακών μεθόδων στο πεδίο του Αναλογισμού, των Ασφαλίσεων και της Διοικητικής Κινδύνου.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α) να στελεχώνουν εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, τράπεζες, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων οργανισμών, τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση αναλογισμού και διοικητικής κινδύνου.
β) να απασχοληθούν σε αναλογιστικά τμήματα και τμήματα διοικητικής κινδύνου ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών μεγάλων δημόσιων οργανισμών, ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι στη βιομηχανία, ως σύμβουλοι επενδύσεων και ασφάλισης σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.λπ. Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθούν το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) καθώς και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), κ.ά.
γ) να διδάξουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να εξοικειώσουν στις αναλογιστικές και ασφαλιστικές έννοιες και μεθόδους, εργαζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ένας αριθμός αποφοίτων του Π.Μ.Σ. αναμένεται να επιδιώξει την απόκτηση άδειας αναλογιστή ασφαλιστικών εταιρειών. Ο ρόλος του αναλογιστή, ως ανώτατο στέλεχος μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή ενός δημόσιου φορέα, είναι νευραλγικός και πολυσύνθετος. Συγκεκριμένα, ένας τέτοιος ρόλος απαιτεί τη συνδυασμένη γνώση μεθόδων από την οικονομική επιστήμη, τα μαθηματικά, τη στατιστική και τα χρηματοοικονομικά και στοχεύει στην ανάλυση, μελέτη και πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεδομένων, αλλά και την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση ενός κινδύνου ή μιας σειράς κινδύνων που συνεπάγονται κάποιο οικονομικό κόστος

Τίτλοι σπουδών
Το ΠΜΣ απονέμει:
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου».
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα στο ερευνητικό πεδίο της Αναλογιστικής Επιστήμης και στο πεδίο της Διοικητικής Κινδύνου.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής, Οικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και άλλων συναφών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄).
Από την έναρξη ισχύος του προγράμματος οι νέοι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι κάτοχοι του ανωτέρω ΜΔΕ ή κάτοχοι άλλου ΜΔΕ Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται:
α) για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα διατίθεται για τη διδασκαλία και το τέταρτο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας
β) για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε 6 επιπλέον εξάμηνα.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, θα καθορίζεται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) και πρακτικής άσκησης με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Για τη λήψη του ΜΔΕ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δεκατρία (13) μαθήματα εκ των οποίων τα εννέα (9) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής.
Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε) και είναι τα εξής, ανά ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως:

Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Θεωρία κινδύνου Ι 4
2. Θεωρία κινδύνου ΙΙ 4
3. Συμβάντα ζωής και θανάτου I 4
4. Συμβάντα ζωής και θανάτου IΙ 4
5. Οικονομικά και χρηματοοικονομικά μαθηματικά 4
6. Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης 4
7. Αρχές Διοικητικής Κινδύνου 4
8. Διοικητική χρηματοοικονομικών κινδύνων 3
9. Διοικητική επιχειρησιακού κινδύνου και αναλογισμός 4

Μαθήματα Επιλογής
1. Ανάλυση, πρότυπα και πίνακες επιβίωσης 4
2. Ζημιοκατανομές και θεωρία ακραίων τιμών 4
3. Θεωρία Τιμολόγησης Ασφαλίστρων 3
4. Μέθοδοι αποθεματοποίησης 3
5. Θεωρία επενδύσεων και διοίκησης χαρτοφυλακίου 3
6. Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου 4
7. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 4
8. Στοχαστικός λογισμός 4
9. Πρόβλεψη − Χρονοσειρές 3
10. Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών 3
11. Ειδικά θέματα αναλογιστικών μαθηματικών 3
12. Διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών εταιρειών 3
13. Μέθοδοι αποτίμησης υποχρεώσεων 3
14. Διεθνείς Χρηματαγορές 3
15. Ειδικά θέματα αντασφάλισης 3
16. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα 4
17. Μέθοδοι προσομοίωσης και υπολογιστικές στατιστικές τεχνικές 4
18. Εφαρμογές Μπεϋζιανής στατιστικής στον αναλογισμό 3
19. Στατιστική ανάλυση αναλογιστικών προτύπων επιβίωσης 3
20. Εφαρμοσμένες στοχαστικές διαδικασίες και στοχαστική μοντελοποίηση 3
21. Ειδικά θέματα Γενικών Ασφαλίσεων 3
22. Μέτρα κινδύνου 4
23. Στατιστικές μέθοδοι 4
24. Διοικητική ασφαλιστικών επιχειρήσεων 3
25. Διοικητική λειτουργικών κινδύνων 3
26. Κινδυνική 4
27. Διοικητική περιβαλλοντικού κινδύνου 3
28. Στρατηγικές διοικητικής κινδύνου 3
29. Διοικητική κινδύνου στην τραπεζική 3
30. Πληροφοριακά συστήματα διοικητικής κινδύνου 3
31. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επενδύσεων 3
32. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 4
33. Ερευνητική μεθοδολογία 3
34. Οικονομική ανάλυση συστημάτων συντάξεων 3
35. Πληθυσμιακά μοντέλα−στοχαστικές δημογραφικές τεχνικές 3
36. Θεωρία πληροφοριών και ασφάλιση 3
37. Ειδικά θέματα ασφαλίσεων ζωής και υγείας 3
38. Συστήματα διαχείρισης υπηρεσιών υγείας 3
39. Γενετική και ασφάλιση 3
40. Στοιχεία ασφαλιστικής νομοθεσίας και αναλογιστικής πρακτικής 3
41. Αναλογιστική πρακτική στην Ελλάδα 3

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο είναι τα εξής:
Α΄ Εξάμηνο
1. Οικονομικά και χρηματοοικονομικά μαθηματικά (Υ)
2. Αρχές Διοικητικής Κινδύνου (Υ)
3. Θεωρία Τιμολόγησης Ασφαλίστρων (Ε)
4. Ζημιοκατανομές και θεωρία ακραίων τιμών (Ε)
5. Θεωρία επενδύσεων και διοίκησης χαρτοφυλακίου (Ε)
6. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Ε)
7. Ειδικά Θέματα Γενικών Ασφαλίσεων (Ε)
Β. Εξάμηνο
1. Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι (Υ)
2. Θεωρία Κινδύνου Ι (Υ)
3. Διοικητική χρηματοοικονομικών κινδύνων (Υ)
4. Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου (Ε)
5. Πρότυπα και Πίνακες Επιβίωσης (Ε)
6. Διοικητική περιβαλλοντικού κινδύνου (Ε)
7. Κινδυνική (Ε)
Γ΄ Εξάμηνο
1. Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ (Υ)
2. Θεωρία Κινδύνου ΙΙ (Υ)
3. Διοικητική επιχειρησιακού κινδύνου και αναλογισμός (Υ)
4. Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης) (Υ)
5. Αναλογιστική Πρακτική στην Ελλάδα (Ε)
6. Διοικητική λειτουργικών κινδύνων (Ε)
7. Ειδικά θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών (Ε)

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται ανακατάταξη των μαθημάτων σε υποχρεωτικά και επιλογής και ανακατανομή στα επιμέρους εξάμηνα.
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή πρέπει να ανακηρυχθεί υποψήφιος διδάκτορας. Οι προϋποθέσεις ανακήρυξης θα καθοριστούν από τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50 κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων φοιτητών θα καθορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
Το Tμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διαθέτει ικανό αριθμό μελών Δ.Ε.Π. Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δύνανται να συμμετέχουν, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, ομότιμοι καθηγητές ή επισκέπτες καθηγητές. Διαλέξεις, σεμινάρια και πρακτικές εφαρμογές μπορούν να δοθούν από ερευνητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγρ. 3α του αρθρ. 12 του ν. 2083/1992.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται περίπου σε € 235.000 και αναλύεται ως εξής:
α. Δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού: 140.000
β. Δαπάνες μετακινήσεων: 10.000
γ. Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες: 20.000
δ. Δαπάνες υποτροφιών: 10.000
ε. Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, αγορά βιβλίων, αγορά προγραμμάτων Η/Υ, εξοπλισμός αιθουσών κ.λπ.: 25.000
στ. Γενικές δαπάνες: 30.000
ΣΥΝΟΛΟ: 235.000 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από:
α) Δίδακτρα φοιτητών
β) Διεξαγωγή αυτοτελών επ’ αμοιβή σεμιναρίων
γ) Χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.α.
δ) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved