nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση Μεταπτυχιακού: Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία

Αθήνα 5.9.2017, 13:02

Την τροποποίησης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Master in Controlled Environment Agriculture - SoiIIess CuItυre», του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρόεδρος του ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2317
Έγκριση τροποποίησης λειτουργίας του Π.Μ.Σ
με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος -
Υδροπονία / Master in Controlled Environment
Agriculture - SoiIIess CuItυre» η οποία έχει δημο-
σιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 806/6.5.2015».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) και ιδί-
ως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), του
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και
του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228/τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Την με αριθμ. 7/26.11.2012 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης του ΤΕΙ-Κ (ΦΕΚ 589/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012)
και την αριθμ. Υ.Α. 2701/Ε5/9.1.2013 διαπιστωτική πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ-Κ.
6. Το π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/5.6.2013) «Μετονομα-
σία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετο-
νομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων. Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων -
Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοπον-
νήσου. 
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ.
4/14.6.2017). Proslipsis.gr
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ. 3/18.7.2017
«Θέμα 2ο»).
9. Tο γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Ιδρύματος με αριθμ. πρωτ. 2115/21.7.2015.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της λειτουργίας του ΠΜΣ «Γεωργία
Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Master in
Controlled Environment Agriculture - Soilless Culture»,
η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 806/6.5.2015, σύμ-
φωνα με τα παρακάτω.
α) Στο Άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ-
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προτείνεται να
ορισθεί στα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το
τρίτο θα διατίθεται αποκλειστικώς για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
β) Το Άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές θα υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. θα είναι πλήρους φοιτήσεως και οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά
δέκα (10) μαθήματα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυ-
χώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα θα
αντιστοιχεί σε (έξι) 6 πιστωτικές μονάδες. Επίσης, θα πρέ-
πει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η
οποία θα αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Εξαμηνιαία Μεταπτυχιακά μαθήματα στο πρόγραμμα πλήρους φοιτήσεως
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Μονάδες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος (Greenhouse Controlled Environment Systems)
• Κατασκευαστικά Στοιχεία (Structural Components)
• Μικρομετεωρολογία (Micrometeorology)
• Διαχείριση της ενέργειας και των πόρων (Energy and Resource Management)
2 Ειδικά θέματα θρέψης σε συνθήκες ελεγχομένου περιβάλλοντος (Specific Issues in Plant
Nutrition under controlled environment) 6
3 Γεωργικός Πειραματισμός-Ανάλυση Δεδομένων (Statistical and data analysis for plant science) 6
4 Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Integrated pest
management under greenhouse controlled environment) 6
5 Υδροπονικά συστήματα (Hydroponic systems) 6
Σύνολο: 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1 Υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκηπευτικών και φαρμακευτικών φυτών (Hydroponic
production of vegetable, floriculture and medicinal plants) 6
2 Μετασυλλεκτική Τεχνολογία-Ποιότητα (Postharvest Technology) 6
3 Βιοτεχνολογία Φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Plant Biotechnology under controlled environment) 6
4 Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Plant Propagation under controlled environment) 6
5 Οικονομοτεχνική ανάλυση σε μονάδες ελεγχόμενου περιβάλλοντος (Economic and Technical Analysis in controlled environment units) 6
Σύνολο: 30
Γ΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
Σύνολο: 30
Περιεχόμενο των μαθημάτων:
1. Μονάδες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος
Στόχος του μαθήματος θα είναι να εισάγει τους εκ-
παιδευομένους στις μεθόδους που είναι σχετικές με τις
ειδικές κατασκευές και την λειτουργία των μονάδων ελεγ-
χομένου περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα συζητηθούν
είναι: χρησιμοποιούμενα υλικά, ιδιότητες, αντοχή υλικών,
διάρκεια ζωής, προστασία υλικών κατασκευής, φορτία
κατασκευών. Ηλιακή ακτινοβολία σε ελεγχόμενο περιβάλ-
λον (ανάκλαση, περατότητα, διάχυση, ποιότητα φωτός).
Τροποποίηση συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2).
ισοζύγιο ενέργειας και ισοζύγιο νερού. Επίσης, το μάθημα
αυτό στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές
για την παραγωγή, μεταφορά και τη χρήση της ενέργειας,
οι ενεργειακές εισροές, οι χρησιμοποιούμενες μορφές
ενέργειας, τα καύσιμα, το ενεργειακό περιεχόμενο και η
κοστολόγηση των διαθεσίμων πηγών ενέργειας. Παράλ-
ληλα, θα γίνεται αναφορά σε ανακτητές θερμότητας, στην
αποθήκευση ενέργειας, στην γεωθερμία, στις αντλίες θερ-
μότητας, στα συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας, στην
συμπεριφορά διαθερμικών υλικών καλύψεως θερμοκηπί-
ων, στα συστήματα λήψεως αποφάσεων στη διαχείριση
της ενέργειας, καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από την εκμετάλλευση της ενέργειας στις θερμοκηπιακές
εγκαταστάσεις. Θα γίνεται αναφορά στις πηγές του νερού
και στο ενεργειακό του κόστος στην ποιότητά του, στους
τρόπους και στο κόστος βελτίωσής της, στην συλλογή
βρόχινου νερού, στα συστήματα ελέγχου παροχής νερού,
καθώς και στον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών σε
μονάδες ελεγχομένου περιβάλλοντος.
Επίσης, στο μάθημα αυτό θα εξετάζονται: η διείσδυση
και το καθεστώς της ακτινοβολίας στην φυτοκόμη, η ολική
και μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία φυτοκαλλιέρ-
γειας, οι σχέσεις μικρομετεωρολογικών παραμέτρων και
φυτικών διεργασιών οι ροές θερμότητας, υδρατμών και
CO2. Επίσης, η εξάτμιση, διαπνοή (στοματική διάχυση)
και εξατμισοδιαπνοή, η προσομοίωση της εξατμισοδι-
απνοής και η εφαρμογή της στον προγραμματισμό των
αρδεύσεων, οι ανταλλαγές ορμής, μάζας και θερμότητας
σε φυτοκαλλιέργειες: αεροδυναμική προσέγγιση, αεροδυ-
ναμική αντιμετώπιση των μεταφορών μάζας και θερμό-
τητας, προσέγγιση του ισοζυγίου της ενέργειας, δρόσος,
ρύθμιση συνθηκών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (ακτινο-
βολία, θερμοκρασία, υγρασία, CO2). Τέλος, θα εξετάζεται
η ορθολογική διαχείριση των συνθηκών του ελεγχομένου
περιβάλλοντος.
2. Ειδικά θέματα θρέψης σε συνθήκες ελεγχομένου
περιβάλλοντος
Αυτό το μάθημα στοχεύει στο να καλύψει τις γνώσεις
που απαιτούνται για την διαχείριση της θρέψης και λί-
πανσης των φυτών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο
περιβάλλον. Ειδικότερα, θα παρέχονται γνώσεις για την
κατάρτιση της συνθέσεως των θρεπτικών διαλυμάτων σε
υδροπονικά συστήματα (κλειστά και ανοικτά), αλλά και
σε καλλιέργειες στο έδαφος. Επίσης, θα καλύπτονται και
ειδικοί τομείς της θρέψης που αναφέρονται στην διάγνω-
ση και αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαταραχών των
φυτών που καλλιεργούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
3. Γεωργικός Πειραματισμός - Ανάλυση Δεδομένων
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η απόκτηση γνώσε-
ων σε ότι αφορά τον γεωργικό πειραματισμό, την ανάλυση
δεδομένων και την επιστημονική γραφή. Στο μάθημα αυτό
θα αναλύονται εις βάθος ο σχεδιασμός, η πραγματοποί-
ηση, η ανάλυση, καθώς και η ερμηνεία των ερευνών που
σχετίζονται με την Γεωπονική Επιστήμη. Παραλλήλως, θα
γίνεται εκπαίδευση στην χρήση στατιστικών προγραμμά-
των και εφαρμογές σχεδιασμού πειραμάτων. Οι φοιτητές
θα αποκτούν γνώσεις για την μεθοδολογία που ακολου-
θείται στον Γεωργικό Πειραματισμό και θα είναι σε θέση να
επιλέξουν την καταλληλότερη μέθοδο πειραματισμού και
αναλύσεως δεδομένων, ενώ ταυτοχρόνως θα εκπαιδεύο-
νται και στους κανόνες της ορθής επιστημονικής γραφής.
4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση εχθρών και ασθενειών σε
ελεγχόμενο περιβάλλον Proslipsis.gr
Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτε-
ρότητες των χειρισμών διαχειρίσεως πληθυσμών επιβλα-
βών οργανισμών των καλλιεργειών, οι οποίες ενδείκνυνται
για την αντιμετώπισή τους, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Θα
μελετάται η επίδραση των παραγόντων του ελεγχομένου
περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των επιβλαβών οργανισμών
και στην αποτελεσματικότητα των φυσικών εχθρών τους.
Επίσης, θα γίνεται διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής
των κατά περίπτωση καταλληλότερων βιολογικών, χημι-
κών, και άλλων μέσων, αντιμετωπίσεως των προσβολών.
5. Υδροπονικά συστήματα
Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευ-
όμενοι θα αποκτούν γνώσεις μελετώντας την λειτουργία
συστημάτων των καλλιεργειών εκτός εδάφους τα οποία
χρησιμοποιούνται σε εμπορική και ερευνητική κλίμακα.
Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει εκπαίδευση πάνω σε ανοικτά
και κλειστά υδροπονικά συστήματα, καθώς και στα περισ-
σότερα συστήματα που βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορική
κλίμακα για την παραγωγή ανθοκηπευτικών και φαρμα-
κευτικών φυτών, καθώς και πολλαπλασιαστικού υλικού
(στερεά υποστρώματα, NFT, επίπλευση, αεροπονία, επι-
δαπέδιος υδροπονία, κλπ). Τα περισσότερα από αυτά τα
συστήματα είναι εγκατεστημένα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου.
6. Υδροπονικές Καλλιέργειες Ανθοκηπευτικών και Φαρ-
μακευτικών φυτών
Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευό-
μενοι θα αποκτούν γνώσεις πάνω στις υδροπονικές καλλι-
έργειες των περισσοτέρων λαχανοκομικών, ανθοκομικών
φαρμακευτικών φυτών φυτών που καλλιεργούνται υδρο-
πονικά σε εμπορική κλίμακα. Ειδικότερα, θα γίνει εκτετα-
μένη αναφορά στις ιδιαιτερότητες (τεχνική καλλιέργειας,
επιλογή συστήματος, ειδικές θρεπτικές, περιβαλλοντικές
απαιτήσεις, κλπ) των υδροπονικών καλλιεργειών τομάτας,
πιπεριάς, μελιτζάνας, φράουλας, πεπονιού, φυλλωδών
λαχανικών, κλπ. Παραλλήλως, θα γίνει εκτεταμένη ανα-
φορά στις ιδιαιτερότητες των υδροπονικών καλλιεργειών
τριανταφυλλιάς, χρυσανθέμου, ζέρμπερας, κλπ καθώς και
φαρμακευτικών φυτών.
7. Μετασυλλεκτική Τεχνολογία - Ποιότητα
Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευ-
όμενοι θα αποκτούν γνώσεις πάνω στους μετασυλλε-
κτικούς χειρισμούς των προϊόντων που παράγονται σε
ελεγχόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, θα αναπτύσσονται
θέματα διαχειρίσεως της ποιότητας των προϊόντων, δι-
αδικασίας και υλικών συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου,
τρόπων παρουσίασης, κλπ. Επίσης, θα γίνεται εκπαίδευση
και σε ποιοτικές αναλύσεις τροφίμων.
8. Βιοτεχνολογία φυτών σε συνθήκες ελεγχομένου πε-
ριβάλλοντος
Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αφορούν, τόσο σύγχρο-
να βιοτεχνολογικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί
σε καλλιέργειες, αλλά και εργαλεία χρήσιμα στους γεωπό-
νους ερευνητές. Το μάθημα θα καλύπτει ειδικά κεφάλαια
βιοτεχνολογίας δίνοντας έμφαση στα ήδη εφαρμοσμένα
μοντέλα στη γεωργία. Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος
είναι:
• Απομόνωση και εντοπισμός ενδοφυτικών μικροορ-
γανισμών
• Ενδοφυτικοί οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη
• Ενδοφυτικοί οργανισμοί που προστατεύουν έναντι
φυτοπαθογόνων
• Βασικά Bιοτεχνολογικά εργαλεία και μέθοδοι για τη
μελέτη των φυτών
• Επιλογή και δημιουργία φυτών ανθεκτικών σε κατα-
πονήσεις
• GMOs και δημιουργία διαγονιδιακών φυτών
• H αντίληψη του φωτός και οι ανάπτυξη των φυτών
(Kιρκαδικοί ρυθμοί- Φυτοχρώματα)
• H ανάπτυξη του φυτού (άνθος-βλαστός-ρίζα)
• H μεταβολική μελέτη των φυτών
• Λειτουργική γενωματική
9. Οικονομοτεχνική ανάλυση σε μονάδες ελεγχομένου
περιβάλλοντος
Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει εξειδικευμένες γνώ-
σεις σε ότι αφορά τα οικονομοτεχνικά μεγέθη της δημι-
ουργίας ή της δραστηριότητας μονάδων ελεγχομένου πε-
ριβάλλοντος. Ουσιαστικά, θα μελετώνται θέματα όπως η
αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων - προγραμμάτων,
οι μορφές εταιρικής οργανώσεως των επιχειρήσεων, οι
αδειοδοτήσεις, οι τεχνικές και πρακτικές μεγιστοποίησης
του οικονομικού αποτελέσματος, το κόστος των εγκατα-
στάσεων κατά περίπτωση, κλπ.
10. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε ελεγχό-
μενο περιβάλλον Proslipsis.gr
Αυτό το μάθημα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις του
ελέγχου και της πιστοποίησης του γενετικού υλικού, των
σταδίων, των επιπέδων ασφαλείας, της κοινοτικής και
εθνικής νομοθεσίας και των διαφόρων τεχνικών της πα-
ραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού μέσα από την
γεωργία ελεγχομένου περιβάλλοντος.
γ) στο Άρθρο 11, γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
γ1) τροποποιείται ο Πίνακας του Προϋπολογισμού ως
εξής:
Το συνολικό κόστος λειτουργίας των 3 εξαμήνων του
Π.Μ.Σ. προϋπολογίζεται σε 40.000 € και αναλύεται ως
εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ευρώ Ποσοστό
Κόστος Εκπαιδεύσεως 8.000,00 20%
Τεχνική Υποστήριξη 4.000,00 10%
Αναλώσιμα 4.000,00 10%
Δημοσιότητα 2.000,00 5%
Δαπάνες
Μετακινήσεων 6.000,00 15%
Υποτροφίες 2.000,00 5%
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 10.000,00 25%
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου 4.000,00 10%
ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 100%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δί-
δακτρα και χορηγίες, εφόσον αυτές υπάρξουν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Συνεπεία των παραπάνω τροποποιήσεων, η απόφαση
έγκρισης λειτουργίας του του ΠΜΣ «Γεωργία Ελεγχομέ-
νου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Master in Controlled
Environment Agriculture - Soilless Culture», διαμορφώ-
νεται συνολικά ως εξής:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό-
νων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου θα απο-
νέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτ-
λο: «Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονία /
Masterin Controlled Environment Agriculture - Soilless
Culture», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το εαρι-
νό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γεωργία Ελεγ-
χόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Master in Controlled
Environment Agriculture - Soilless Culture σύμφωνα με
τις διατάξεις της εισηγήσεως αυτής και τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλ-
λοντος - Υδροπονία / Master in Controlled Environment
AgricuItυre - Soilless CuItυre» είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου εξειδικεύσεως στην εφαρμογή των τεχνολογιών
ελέγχου των συνθηκών αναπτύξεως των φυτών μέσω θεω-
ρητικών μαθημάτων και πρακτικής εφαρμογής στις υψηλής
τεχνολογίας εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Στόχος
του Π.Μ.Σ είναι η ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στις
τρέχουσες ή στις μελλοντικές ανάγκες αλλά και στις τεκμηρι-
ωμένες ερευνητικές επιλογές, καθώς και η ελκυστικότητα για
τους πτυχιούχους άλλων ισοτίμων τριτοβαθμίων ιδρυμάτων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση και δημιουργία
αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της Γεωργίας
Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονίας, με υψηλό διε-
πιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στη γεωπονική επι-
στήμη και τεχνολογία, ο εφοδιασμός τους με την απαραί-
τητη γνώση και εμπειρία και η παροχή της δυνατότητας
για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά
τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον.
Σκοπιμότητα - Βιωσιμότητα
Η Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος (ΓΕΠ) αποτελεί
έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς αναπτύξεως της
ελληνικής γεωργίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των
Ευρωπαϊκών χωρών. Η καλλιέργεια για την παραγωγή
προϊόντων αλλά και πολλαπλασιαστικού υλικού ανθο-
κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε
ελεγχόμενο περιβάλλον είναι ένα από τα πλέον εντατικά
παραγωγικά συστήματα όπου μέσω διαφόρων τεχνολο-
γιών, επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η βελτιστο-
ποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών.
Η Γ.Ε.Π ουσιαστικά περικλείει την εφαρμογή της τροποποι-
ήσεως του μεγαλύτερου τμήματος των παραμέτρων του φυ-
σικού περιβάλλοντος με σκοπό την ελεγχόμενη παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο πλή-
ρης ή ο μερικός έλεγχος των συνθηκών έχει ως αποτέλεσμα
την αυξημένη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με
τον πλέον αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Η τροποποίηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το αέ-
ριο αλλά και το υπόγειο περιβάλλον των φυτών όπως
πχ η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η σχετική υγρασία, το
C02 η θρέψη, το υπόστρωμα, κλπ. Το αποτέλεσμα είναι η
παράταση του βιολογικού κύκλου και η δυνατότητα της
αναπτύξεως των φυτών σε εποχές που δεν μπορούν να
καλλιεργηθούν σε συνθήκες ανοικτού αγρού. Η Γεωργία
Ελεγχομένου Περιβάλλοντος συνδυάζει εφαρμογές σε
διάφορα τεχνολογικά επίπεδα και πρότυπα καλλιέργειας
που ποικίλουν, ξεκινώντας από τα απλά χαμηλά σκέπα-
στρα και τα δικτυοκήπια, έως τα πλήρως αυτοματοποιημέ-
να θερμοκήπια βιομηχανικού τύπου. Η παροχή γνώσεων
θα είναι σε όλα τα πεδία εφαρμογών της γεωπονικής επι-
στήμης και τεχνολογία από τα χαμηλότερα (χαμηλού κό-
στους) στα υψηλότερα (υψηλού κόστους), δεδομένης της
ιδιαιτερότητας των ελληνικών συνθηκών και αξιοποιώ-
ντας τα πλεονεκτήματα του Μεσογειακού περιβάλλοντος.
Αναφορικά με το διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα υστερεί
σημαντικά σε θερμοκηπιακές μονάδες όλων των τύπων
συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης με
παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες, κατέχοντας την 6η
θέση με ποσοστό 4%. Δεδομένων των προβλημάτων του
αυξημένου κόστους παραγωγής (κυρίως του ενεργεια-
κού) των χωρών της Β. Ευρώπης, η Ελλάδα ως Μεσογει-
ακή χώρα εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ από
περιβαλλοντικής απόψεως οι μονάδες ελεγχομένου πε-
ριβάλλοντος παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο ενερ-
γειακό αποτύπωμα ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η χώρα μας μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ’ αυτόν τον τομέα και η
ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων θα είναι απαραίτητη.
Σε τοπικό περιβάλλον, η Πελοπόννησος κατέχει σημα-
ντική θέση στις καλλιέργειες υπό κάλυψη της χώρας μας,
καταλαμβάνοντας από πλευράς θερμοκηπιακών εκτάσε-
ων την 2η θέση (22%) μετά την Κρήτη (38%). Επίσης, η δυ-
τική Πελοπόννησος αποτελεί μια από τις κύριες περιοχές
παραγωγής πρώιμου καρπουζιού σε χαμηλά σκέπαστρα
(περίπου 9.500-10.000 στρέμματα), ενώ η προοπτική της
χρήσεως αυτής της τεχνικής επεκτείνεται ταχύτατα και σε
άλλα λαχανικά στα οποία επιζητείται πρωιμότητα όπως
η πατάτα, το πεπόνι, κλπ. Η θέση του ΤΕΙ Πελοποννήσου
ως του μμοναδικού γεωπονικού τριτοβάθμιου ιδρύματος
στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σηματοδοτεί τον εξέχο-
ντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περαιτέρω
εξειδίκευση στην γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία.
Εναρμόνιση με την στρατηγική της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου. Η διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρα-
τηγικής για την ” Έξυπνη Εξειδίκευση» της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-
2020, προτάσσει ως σημαντική επενδυτική προτεραιότη-
τα τον τομέα των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών.
Δραστηριότητες του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον τομέα της
Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος.
• Σεμινάρια
- Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου από το 2012 έχει ξεκινήσει η
πραγματοποίηση κύκλων σεμιναρίων εκπαιδεύσεως στην
τεχνική των υδροπονικών καλλιεργειών. Τα σεμινάρια αυτά
τα έχουν παρακολουθήσει περίπου 100 άνθρωποι (αγρό-
τες, γεωπόνοι αλλά και απλοί πολίτες)απ’ όλη την Ελλάδα.
Τα σεμινάρια αυτά έχουν σημειώσει επιτυχία πετυχαίνοντας
αφ’ ενός τον οικονομικόνκαι αφ’ ετέρου τον επικοινωνιακό
τους στόχο. Έχει ήδη δημιουργηθεί αρχείο με δεκάδες ενδι-
αφερομένους με τους οποίους υπάρχει τακτική επικοινωνία.
• Συμμετοχή σε αγροτικές εκθέσεις
- Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Πελοποννή-
σου έχει καθιερώσει την παρουσία της στην Αγροτική
Έκθεση της Θεσσαλονίκης (Agrotica) με δυο επιτυχημένες
παρουσίες το 2012 και το 2014. Ένα από τα κεντρικά θε-
ματικά στοιχεία της Agrotica του 2014 ήταν η παρουσίαση
υδροπονικών συστημάτων. η οποία ήταν αποτέλεσμα της
συνδιοργανώσεως ΔΕΘ-ΗΕLΕΧΡΟ και ΤΕΙ Πελοποννήσου.
• Ερευνητικές εργασίες
- Ένα αρκετά μεγάλο τμήμα των ερευνητικών εργασιών
που εκπονούνται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου κατά τα τελευ-
ταία χρόνια, αφορούν τον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομέ-
νου Περιβάλλοντος.
Μετά από ενδελεχή μελέτη Π.Μ.Σ άλλων τριτοβαθμίων
ιδρυμάτων διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο αντικείμε-
νο δεν καλύπτεται.
Το προτεινόμενο μμεταπτυχιακό πρόγραμμα θα καλύ-
πτει τις κάτωθι εφαρμογές:
1. Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας
• Πλήρως αυτοματοποιημένες θερμοκηπιακές μονάδες
«βιομηχανικού τύπου».
- Κεντρική μονάδα αυτοματισμών
- Δυναμική ρύθμιση των παραγόντων αναπτύξεως των
φυτών, Proslipsis.gr
- Μικρό ποσοστό στην Ελλάδα με αυξητικές τάσεις
2. Εφαρμογές χαμηλής τεχνολογίας
• Μερικώς εξοπλισμένες θερμοκηπιακές μμονάδες με
συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος.
- Μερικός έλεγχος παραγόντων του περιβάλλοντος,
μικροί αυτοματισμοί,
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών θερμοκηπίων
3. Εφαρμογές απλής τροποποιήσεως του περιβάλλοντος
• Παραδοσιακά θερμοκήπια χωρίς εξοπλισμό διαφόρων
προδιαγραφών
- απλή τροποποίηση του περιβάλλοντος (πχ θερμοκή-
πια φράουλας, φυλλωδών λαχανικών).
• Χαμηλά σκέπαστρα
- σημαντική πρωίμιση
- αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
• Δικτυοκήπια
- ο νέα τεχνολογία με αυξητική τάση εφαρμογής ιδιαίτε-
ρα σε περιοχές με παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες.
- υψηλή παραγωγή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
4. Υδροπονία
Στην Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος η ανάπτυξη
των φυτών μπορεί να γίνει είτε στο έδαφος, είτε κυρίως
μέσω των υδροπονικών μεθόδων. Σε ότι αφορά τους τρό-
πους καλλιέργειας, στο Π.Μ.Σ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στις υδροπονικές μεθόδους, δεδομένου ότι μέσω αυτών
επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η αριστοποίηση
των καλλιεργητικών πρακτικών. Η επιτυχία της εφαρμο-
γής των τεχνολογιών αυτών απαιτεί την αλλαγή της φι-
λοσοφίας προσεγγίσεως της τεχνικής της καλλιέργειας
και μμπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας σοβαρής και
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τοποθετώντας την υδροπονία στον παγκόσμιο χάρτη,
στην βόρεια Ευρώπη και στην Ισπανία το σύνολο σχε-
δόν των καρποδοτικών λαχανικών παράγεται μέσω της
υδροπονίας, στον Καναδά το αρμόδιο υπουργείο εκτι-
μά ότι σε λίγα χρόνια θα παράγεται υδροπονικά το 100
των αναγκών της χώρας σε λαχανικά, στην Αυστραλία η
υδροπονία ήδη καλύπτει το 20 της συνολικής αξίας των
παραγόμενων λαχανικών και το 90 των φυλλωδών. Στην
Ελλάδα το 10 περίπου των θερμοκηπιακών μονάδων χρη-
σιμοποιούν τις υδροπονικές μεθόδους καλλιέργειας, ενώ
οι τάσεις είναι αυξητικές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχο-
λής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου θα απονέμει Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Γεωρ-
γία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Masterin
Controlled Environment Agriculture - Soilless Culture.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι
συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επι-
στήμης και τεχνολογίας της Γεωπονίας, όπως ενδεικτικά
πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγω-
γής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογί-
ας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,
Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ-
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προτείνεται να
ορισθεί στα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το
τρίτο θα διατίθεται αποκλειστικώς για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6. Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές θα υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. θα είναι πλήρους φοιτήσεως και οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά
δέκα (10) μαθήματα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυ-
χώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα θα
αντιστοιχεί σε (έξι) 6 πιστωτικές μονάδες. Επίσης, θα πρέ-
πει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η
οποία θα αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Εξαμηνιαία Μεταπτυχιακά μαθήματα στο πρόγραμμα πλήρους φοιτήσεως
Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1Μονάδες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος (Greenhouse Controlled Environment Systems)
• Κατασκευαστικά Στοιχεία (Structural Components)
• Μικρομετεωρολογία (Micrometeorology)
• Διαχείριση της ενέργειας και των πόρων (Energy and Resource Management)
2 Ειδικά θέματα θρέψης σε συνθήκες ελεγχομένου περιβάλλοντος (Specific Issues in Plant
Nutrition under controlled environment) 6
3 Γεωργικός Πειραματισμός - Ανάλυση Δεδομένων (Statistical and data analysis for plant science) 6
4 Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Integrated pest
management under greenhouse controlled environment) 6
5 Υδροπονικά συστήματα (Hydroponic systems) 6
Σύνολο: 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκηπευτικών και φαρμακευτικών φυτών (Hydroponic
production of vegetable, floriculture and medicinal plants) 6
2 Μετασυλλεκτική Τεχνολογία - Ποιότητα (Postharvest Technology) 6
3 Βιοτεχνολογία Φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Plant Biotechnology under controlled
environment) 6
4 Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Plant Propagation under
controlled environment)
5 Οικονομοτεχνική ανάλυση σε μονάδες ελεγχόμενου περιβάλλοντος (Economic and Technical
Analysis in controlled environment units) 6
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
Σύνολο: 30
Περιεχόμενο των μαθημάτων:
1. Μονάδες Ελεγχομένου Περιβάλλοντος
Στόχος του μαθήματος θα είναι να εισάγει τους εκ-
παιδευομένους στις μεθόδους που είναι σχετικές με τις
ειδικές κατασκευές και την λειτουργία των μονάδων ελεγ-
χομένου περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα συζητηθούν
είναι: χρησιμοποιούμενα υλικά, ιδιότητες, αντοχή υλικών,
διάρκεια ζωής, προστασία υλικών κατασκευής, φορτία
κατασκευών. Ηλιακή ακτινοβολία σε ελεγχόμενο περιβάλ-
λον (ανάκλαση, περατότητα, διάχυση, ποιότητα φωτός).
Τροποποίηση συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2).
ισοζύγιο ενέργειας και ισοζύγιο νερού. Επίσης, το μάθημα
αυτό στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές
για την παραγωγή, μεταφορά και τη χρήση της ενέργειας,
οι ενεργειακές εισροές, οι χρησιμοποιούμενες μορφές
ενέργειας, τα καύσιμα, το ενεργειακό περιεχόμενο και η
κοστολόγηση των διαθεσίμων πηγών ενέργειας. Παράλ-
ληλα, θα γίνεται αναφορά σε ανακτητές θερμότητας, στην
αποθήκευση ενέργειας, στην γεωθερμία, στις αντλίες θερ-
μότητας, στα συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας, στην
συμπεριφορά διαθερμικών υλικών καλύψεως θερμοκηπί-
ων, στα συστήματα λήψεως αποφάσεων στη διαχείριση
της ενέργειας, καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από την εκμετάλλευση της ενέργειας στις θερμοκηπιακές
εγκαταστάσεις. Θα γίνεται αναφορά στις πηγές του νερού
και στο ενεργειακό του κόστος στην ποιότητά του, στους
τρόπους και στο κόστος βελτίωσής της, στην συλλογή
βρόχινου νερού, στα συστήματα ελέγχου παροχής νερού,
καθώς και στον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών σε
μονάδες ελεγχομένου περιβάλλοντος.
Επίσης, στο μάθημα αυτό θα εξετάζονται: η διείσδυση
και το καθεστώς της ακτινοβολίας στην φυτοκόμη, η ολική
και μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία φυτοκαλλιέρ-
γειας, οι σχέσεις μικρομετεωρολογικών παραμέτρων και
φυτικών διεργασιών οι ροές θερμότητας, υδρατμών και
CO2. Επίσης, η εξάτμιση, διαπνοή (στοματική διάχυση)
και εξατμισοδιαπνοή, η προσομοίωση της εξατμισοδι-
απνοής και η εφαρμογή της στον προγραμματισμό των
αρδεύσεων, οι ανταλλαγές ορμής, μάζας και θερμότητας
σε φυτοκαλλιέργειες: αεροδυναμική προσέγγιση, αεροδυ-
ναμική αντιμετώπιση των μεταφορών μάζας και θερμό-
τητας, προσέγγιση του ισοζυγίου της ενέργειας, δρόσος,
ρύθμιση συνθηκών σε ελεγχόμενο περιβάλλον (ακτινο-
βολία, θερμοκρασία, υγρασία, CO2). Τέλος, θα εξετάζεται
η ορθολογική διαχείριση των συνθηκών του ελεγχομένου
περιβάλλοντος.
2. Ειδικά θέματα θρέψης σε συνθήκες ελεγχομένου
περιβάλλοντος
Αυτό το μάθημα στοχεύει στο να καλύψει τις γνώσεις
που απαιτούνται για την διαχείριση της θρέψης και λί-
πανσης των φυτών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο
περιβάλλον. Ειδικότερα, θα παρέχονται γνώσεις για την
κατάρτιση της συνθέσεως των θρεπτικών διαλυμάτων σε
υδροπονικά συστήματα (κλειστά και ανοικτά), αλλά και
σε καλλιέργειες στο έδαφος. Επίσης, θα καλύπτονται και
ειδικοί τομείς της θρέψης που αναφέρονται στην διάγνω-
ση και αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαταραχών των
φυτών που καλλιεργούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
3. Γεωργικός Πειραματισμός - Ανάλυση Δεδομένων
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η απόκτηση γνώσε-
ων σε ότι αφορά τον γεωργικό πειραματισμό, την ανάλυ-
ση δεδομένων και την επιστημονική γραφή. Στο μάθημα
αυτό θα αναλύονται εις βάθος ο σχεδιασμός, η πραγμα-
τοποίηση, η ανάλυση, καθώς και η ερμηνεία των ερευνών
που σχετίζονται με την Γεωπονική Επιστήμη. Παραλλή-
λως, θα γίνεται εκπαίδευση στην χρήση στατιστικών
προγραμμάτων και εφαρμογές σχεδιασμού πειραμάτων.
Οι φοιτητές θα αποκτούν γνώσεις για την μεθοδολογία
που ακολουθείται στον Γεωργικό Πειραματισμό και θα
είναι σε θέση να επιλέξουν την καταλληλότερη μέθοδο
πειραματισμού και αναλύσεως δεδομένων, ενώ ταυτο-
χρόνως θα εκπαιδεύονται και στους κανόνες της ορθής
επιστημονικής γραφής.
4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση εχθρών και ασθενειών σε
ελεγχόμενο περιβάλλον
Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητές οι ιδι-
αιτερότητες των χειρισμών διαχειρίσεως πληθυσμών
επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, οι οποίες εν-
δείκνυνται για την αντιμετώπισή τους, υπό ελεγχόμενες
συνθήκες. Θα μελετάται η επίδραση των παραγόντων
του ελεγχομένου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των επι-
βλαβών οργανισμών και στην αποτελεσματικότητα των
φυσικών εχθρών τους. Επίσης, θα γίνεται διερεύνηση των
δυνατοτήτων επιλογής των κατά περίπτωση καταλληλό-
τερων βιολογικών, χημικών, και άλλων μέσων, αντιμετω-
πίσεως των προσβολών.
5. Υδροπονικά συστήματα
Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευ-
όμενοι θα αποκτούν γνώσεις μελετώντας την λειτουργία
συστημάτων των καλλιεργειών εκτός εδάφους τα οποία
χρησιμοποιούνται σε εμπορική και ερευνητική κλίμακα.
Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει εκπαίδευση πάνω σε ανοικτά
και κλειστά υδροπονικά συστήματα, καθώς και στα περισ-
σότερα συστήματα που βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορική
κλίμακα για την παραγωγή ανθοκηπευτικών και φαρμα-
κευτικών φυτών, καθώς και πολλαπλασιαστικού υλικού
(στερεά υποστρώματα, NFT, επίπλευση, αεροπονία, επι-
δαπέδιος υδροπονία, κλπ). Τα περισσότερα από αυτά τα
συστήματα είναι εγκατεστημένα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου.
6. Υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκηπευτικών και Φαρ-
μακευτικών φυτών
Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευό-
μενοι θα αποκτούν γνώσεις πάνω στις υδροπονικές καλλι-
έργειες των περισσοτέρων λαχανοκομικών, ανθοκομικών
φαρμακευτικών φυτών φυτών που καλλιεργούνται υδρο-
πονικά σε εμπορική κλίμακα. Ειδικότερα, θα γίνει εκτετα-
μένη αναφορά στις ιδιαιτερότητες (τεχνική καλλιέργειας,
επιλογή συστήματος, ειδικές θρεπτικές, περιβαλλοντικές
απαιτήσεις, κλπ) των υδροπονικών καλλιεργειών τομάτας,
πιπεριάς, μελιτζάνας, φράουλας, πεπονιού, φυλλωδών
λαχανικών, κλπ. Παραλλήλως, θα γίνει εκτεταμένη ανα-
φορά στις ιδιαιτερότητες των υδροπονικών καλλιεργειών
τριανταφυλλιάς, χρυσανθέμου, ζέρμπερας, κλπ καθώς και
φαρμακευτικών φυτών.
7. Μετασυλλεκτική τεχνολογία - ποιότητα
Κατά την διάρκεια του μαθήματος αυτού οι εκπαιδευ-
όμενοι θα αποκτούν γνώσεις πάνω στους μετασυλλε-
κτικούς χειρισμούς των προϊόντων που παράγονται σε
ελεγχόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, θα αναπτύσσονται
θέματα διαχειρίσεως της ποιότητας των προϊόντων, δι-
αδικασίας και υλικών συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου,
τρόπων παρουσίασης, κλπ. Επίσης, θα γίνεται εκπαίδευση
και σε ποιοτικές αναλύσεις τροφίμων.
8. Βιοτεχνολογία φυτών σε συνθήκες ελεγχομένου πε-
ριβάλλοντος Proslipsis.gr
Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αφορούν, τόσο σύγχρο-
να βιοτεχνολογικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί
σε καλλιέργειες, αλλά και εργαλεία χρήσιμα στους γεωπό-
νους ερευνητές. Το μάθημα θα καλύπτει ειδικά κεφάλαια
βιοτεχνολογίας δίνοντας έμφαση στα ήδη εφαρμοσμένα
μοντέλα στη γεωργία. Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος
είναι:
• Απομόνωση και εντοπισμός ενδοφυτικών μικροορ-
γανισμών
• Ενδοφυτικοί οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη
• Ενδοφυτικοί οργανισμοί που προστατεύουν έναντι
φυτοπαθογόνων
• Βασικά Bιοτεχνολογικά εργαλεία και μέθοδοι για τη
μελέτη των φυτών
• Επιλογή και δημιουργία φυτών ανθεκτικών σε κατα-
πονήσεις
• GMOs και δημιουργία διαγονιδιακών φυτών
• H αντίληψη του φωτός και οι ανάπτυξη των φυτών
(Kιρκαδικοί ρυθμοί - Φυτοχρώματα)
• H ανάπτυξη του φυτού (άνθος - βλαστός - ρίζα)
• H μεταβολική μελέτη των φυτών
• Λειτουργική γενωματική
9. Οικονομοτεχνική ανάλυση σε μονάδες ελεγχομένου
περιβάλλοντος
Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει εξειδικευμένες γνώ-
σεις σε ότι αφορά τα οικονομοτεχνικά μεγέθη της δημι-
ουργίας ή της δραστηριότητας μονάδων ελεγχομένου πε-
ριβάλλοντος. Ουσιαστικά, θα μελετώνται θέματα όπως η
αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων-προγραμμάτων,
οι μορφές εταιρικής οργανώσεως των επιχειρήσεων, οι
αδειοδοτήσεις, οι τεχνικές και πρακτικές μεγιστοποίησης
του οικονομικού αποτελέσματος, το κόστος των εγκατα-
στάσεων κατά περίπτωση, κλπ.
10. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε ελεγχό-
μενο περιβάλλον
Αυτό το μάθημα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις του
ελέγχου και της πιστοποίησης του γενετικού υλικού, των
σταδίων, των επιπέδων ασφαλείας, της κοινοτικής και
εθνικής νομοθεσίας και των διαφόρων τεχνικών της πα-
ραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού μέσα από την
γεωργία ελεγχομένου περιβάλλοντος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα προ-
τείνεται να οριστεί κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μμε-
ταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού θα
γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από Καθηγητές του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ή άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Καθηγητές άλλων Τ.Ε.Ι. και Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Πιο συγκεκριμέ-
να, το εκπαιδευτικό έργο θα επιτελεσθεί κυρίως από το
εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Τεχνολογίας Γεω-
πονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ
Πελοποννήσου ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και
ως επισκέπτες εκπαιδευτές, είτε εκπαιδευτικό προσωπικό
από άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας, είτε ειδικοί
επιστήμονες με επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριό-
τητα στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλο-
ντος. Επειδή η σχετική βιβλιογραφία των μαθημάτων θα
είναι κατά βάση στην αγγλική γλώσσα η καλή γνώση της
θα θεωρείται προαπαιτούμενη για την συμμετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεω-
πόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αξιο-
ποιώντας την υπάρχουσα υποδομή.
Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου υπάρχουν 12 θερμοκήπια συνο-
λικής εκτάσεως 3.200 m2. Εξ’ αυτών τα 800 m2 είναι ειδικά
διαμορφωμένα για έρευνα (τρία θερμοκήπια υαλόφρακτα
και ένα με κάλυψη από σκληρό πλαστικό). Στα εν λόγω
θερμοκήπια υπάρχουν εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογί-
ας (αυτοματισμοί, διάφορα υδροπονικά συστήματα, κ.λπ.)
και μπορούν να αξιοποιηθούν για εκπαίδευση υψηλού
επιπέδου. Τα υπόλοιπα 2.400 m2 είναι θερμοκήπια μμε-
ρικώς εξοπλισμένα. Όπως αναφέρθηκε, όλες οι παραπά-
νω κατασκευές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου διαθέτει
επίσης σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό και μπορεί
να καλύψει επαρκέστατα τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ειδικεύσεως. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από
τον βασικό και τον παρελκόμενο εξοπλισμό των θερμο-
κηπίων και των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων που ανε-
φέρθησαν, υφίστανται και τα εξής πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την
ειδικότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:
Εδαφολογίας, Υδροπονιών Καλλιεργειών, Φυσιολογίας -
Θρέψης, Ανατομίας - Μορφολογίας, Τυποποίησης - Με-
τασυλλεκτικής Φυσιολογίας, Γεωργικής Γενετικής - Βιοτε-
χνολογίας, Ιστοκαλλιέργειας, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας,
Γεωργικής Εντομολογίας, Γεωργικής Χημείας κλπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ.
προτείνεται να λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνεχίσεως της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό κόστος λειτουργίας των 3 εξαμήνων του
Π.Μ.Σ. προϋπολογίζεται σε 40.000 € και αναλύεται ως εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ευρώ Ποσοστό
Κόστος Εκπαιδεύσεως 8.000,00 20%
Τεχνική Υποστήριξη 4.000,00 10%
Αναλώσιμα 4.000,00 10%
Δημοσιότητα 2.000,00 5%
Δαπάνες Proslipsis.gr
Μετακινήσεων 6.000,00 15%
Υποτροφίες 2.000,00 5%
ΤΕΙ Πελοποννήσου 10.000,00 25%
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου 4.000,00 10%
ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 100%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δί-
δακτρα και χορηγίες, εφόσον αυτές υπάρξουν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 28 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved