nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Proslipsis.gr | Αθήνα 26.6.2018, 00:26

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 προβλέπεται η εισαγωγή εικοσιπέντε (25) φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπΆ αρ. 722/30-05-2018 απόφασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ υπό δημοσίευση, Κ.Α.Δ. 32847).

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως και την 20η Ιουλίου 2018.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι
διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 προβλέπεται η εισαγωγή εικοσιπέντε (25) φοιτητών/τριών
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπΆ αρ. 722/30-05-2018 απόφασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου
ΕΚΠΑ (ΦΕΚ υπό δημοσίευση, Κ.Α.Δ. 32847).

Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄
κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ,
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς το
αντικείμενο του ΠΜΣ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Α. Απονεμόμενος τίτλος
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εκπαίδευση και
Ανθρώπινα Δικαιώματα» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το
πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος σπουδών εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής. Οι κάτοχοι του
μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Β. Υποψηφιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και
τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ
www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την 18η Ιουνίου
2018 έως και την 20η Ιουλίου 2018 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία
ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 20η/07/2018 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ
«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφ. 719 (υπόψη Γ.
Παπαδάκου) Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
2

Γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας στο ειδικό έντυπο, που μπορούν να προμηθευτούν από τη
Γραμματεία του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή από την ιστοσελίδα: www.ehr.ecd.uoa.gr
2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία
για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της
χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας
4. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους
λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.
8. Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
10. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο
Γ2). Επιπλέον, για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού
κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, η γνώση της αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση
αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.
Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ2 , είναι βάσει του βάσει του ΦΕΚ 17/22-05-2018 και
του παραρτήματος ΔΆ του ΑΣΕΠ τα εξής:
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments-CaMLA).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION-του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF C2).
• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
3
SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI
Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με
βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP):
CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level
(Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
• GA Level 3 Certificate in ESOL International - (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in
ESOL International (Classic C2).
• C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Mastery C2) και C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης.
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Δ. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι
φάκελοι των υποψηφίων ως προς τη συνάφεια του πτυχίου προς το αντικείμενο του ΠΜΣ και ως
προς τις τυπικές προϋποθέσεις. Όσοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας,
εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, όσοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις
καλούνται σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η όλη
συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια του υποψηφίου, η κοινωνική του δραστηριότητα, καθώς
και το ενδιαφέρον για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ. Η επιλογή των εισακτέων
πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
- Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
- Ερευνητική δραστηριότητα ή δημοσιεύσεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
- Υπόμνημα σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στο ΠΜΣ δέκα τοις εκατό (10%).
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
4
Με βάση τα συνολικά κριτήρια και την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής επιλέγονται οι
φοιτητές/τριες του προγράμματος κατά σειρά επιτυχίας.

Ε. Υποχρεώσεις φοιτητών - Δίδακτρα
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως
προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες
φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του
Τ.Ε.Α.Π.Η. ή/και να μελετήσουν πρόσθετη βιβλιογραφία που θα τους προταθεί.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των
υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (δηλαδή η συγκέντρωση συνολικά 120 ECTS), όπως αυτά ορίζονται στον
Οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση και η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων
των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής
παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο
μάθημα ή σεμινάριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καταβάλλοντας δίδακτρα
τα οποία ανέρχονται σε 1.300 ¤ για κάθε έτος σπουδών. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε
εξαμηνιαίες δόσεις (δηλαδή 650 ¤ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την
αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι η 1η Οκτωβρίου 2018.
Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-368 9312 (ώρα
13:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: www.ehr.ecd.uoa.gr και
στο e-mail: pmsteapi@gmail.com.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του
Τμήματος Ε.Α.Π.Η.).

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Δήμητρα Μακρυνιώτη
Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved