nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.8.2017, 19:30

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2018.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αρ.Πρωτ.: 1513/28-8-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

1. Στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη
Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», για τη λήψη Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:
α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους.
β) Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους.
γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους.
Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, που
ανέρχονται στο ποσό των 1600¤ (100¤ για την εγγραφή και 500¤ για κάθε ένα
από τα τρία εξάμηνα). Η καταβολή της κάθε δόσης ορίζεται σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες.
Μετά από σπουδές δύο (2) εξαμήνων και τη συγγραφή διπλωματικής
εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η φοίτηση με μέγιστη διάρκεια
τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και στην περίπτωση της μερικής φοίτησης
τα έξι (6) εξάμηνα. 2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 48 υποψήφιοι και θα καταταγούν,
ανάλογα με τη δήλωση προτιμήσεως και την προβλεπόμενη από την
Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ διαδικασία επιλογής, ως εξής:
α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους: 16 θέσεις
β) Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους: 16 θέσεις
γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους: 16 θέσεις
3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Ιστορία, την
Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»
γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Παραγω- γικών Σχολών.
Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.
4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
(βλ. άρθρο 5). Proslipsis.gr
4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. με την
προϋπόθεση να υφίσταται συνάφεια με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Σημειώνεται ότι θα χορηγούνται υποτροφίες, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί του αριθμού των εγγραφέντων/φεισών μεταπτυχιακών φοιτη- τών/τριών, 
με ακαδημαϊκά και αντικειμενικά κριτήρια. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 
παρέχονται και από άλλους φορείς,
όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, Κοινοτικά
Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε
περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει υποτροφία ή επιχορήγηση 
από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το ΠΜΣ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. καλούνται να
υποβάλουν από 20 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2018, στη Γραμματεία
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση
(διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), που θα συνοδεύεται από τα
παρακάτω δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Α. ή σχολής
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Παραγωγικών Σχολών. Σε περίπτωση
πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η
νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι: 
• Επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής
αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή
από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Όσα δικαιολογητικά έχουν APOSTILLE δε χρειάζεται να έχουν
επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή
στο εξωτερικό. 
• Μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή
από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το
δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 53 του Ν.Δ.
3026/1954.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των
προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του
πτυχίου. Proslipsis.gr
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική
δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
ε) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ίας και οι λόγοι για τους
οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του Π.Μ.Σ.
στ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2
και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια διοίκηση. Το επίπεδο
γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
i) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
ii) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών
της αλλοδαπής.
iii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της αλλοδαπής.
iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμo των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 
έξι ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση
ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι της
σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και
ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης
το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί με τα πιστοποιητικά 
γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ.
Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το
ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος
Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης
γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά, από ειδική
Επιτροπή καθηγητών με αντίστοιχη γλωσσομάθεια, για να αποδείξουν την
επαρκή γνώση της γλώσσας. Η ημερομηνία εξέτασης ορίζεται στις 24
Οκτωβρίου, και ώρα 3:00-5:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
4ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.
Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο
μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που
είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο
αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς 
και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. η) Φωτοτυπία 
της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως κατά τις παραπάνω 
ημερομηνίες και ώρες, 12:00 μ.-1:00 μ.μ. στη θυρίδα της Γραμμα- τείας 
του Τμήματος, είτε με συστημένη επιστολή από τα ΕΛΤΑ είτε με ταχυμεταφορέα 
(εταιρίες Courier), όπου λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη η ημερομηνία
σφραγίδας/αποστολής, στην εξής διεύθυνση:
ΠΜΣ «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και
την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»,
Γραμματεία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,
Γραφείο 212, 2ος όροφος (υπόψη κας Σουκαρά),
Θεολογική Σχολή,
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ,
ΤΚ 541 24 Θεσσαλονίκη
5.Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη
μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ως
εξής:
α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 4.5,
με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.
β) Προηγούμενη σχετική ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: δέκα
(10) μόρια.
γ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου:
δέκα (10) μόρια. Proslipsis.gr
δ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: πέντε (5) μόρια. ε) Προφορική συνέντευξη. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλα- πλασιάζεται με τον συντελεστή 2.5, δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατΆ α- νώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μόρια. Η ημερομηνία προφορικής συνέντευ- ξης ορίζεται στις 24 Οκτωβρίου, και ώρα 5:00-8:00 μ.μ. στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής. Τα αποτελέσματα με τους Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων θα αναρ- τηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που κάποιος επιτυ- χών/ούσα δεν εγγραφεί, θα κληθεί ο πρώτος επιλαχών/ούσα από τον σχετι- κό πίνακα. Θεσσαλονίκη 24-8-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved