nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική βιολογία και διαχείριση βιολογικών πόρων (22/3/07)


Αθήνα 22.3.2007, 08:18
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» οργανώνουν για το ακαδ. έτος 2007-08 το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (νυν Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών), με έναρξη τον Οκτώβριο του 2007.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη: α) Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (ΜΤΕ) στη «Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων έως έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων, και β) Διδακτορικού Τίτλου (ΔΤ) σε πέντε έως οκτώ επιπλέον διδακτικά εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, καθώς και απόφοιτοι Γεωπονικών, Κτηνιατρικών και Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον αναμορφωμένο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 2916/2001 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
V. Προσωπική συνέντευξη.
VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Στο πρόγραμμα Διδακτορικού Τίτλου γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του Τμήματος Βιολογίας του Παν. Κρήτης αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών του Π.Μ.Σ. στην «Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων».
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
I. Αποδεδειγμένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας.
II. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
III. Προσωπική συνέντευξη.
IV. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Μαΐου 2007, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Έντυπα αίτησης, έκθεσης και συστατικών επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (κ. Χαρ. Ζαφειροπούλου ή κ. Ελ. Λαρεντζάκη, τηλ.: 2810-394401, 394402, φαξ: 2810-394404), όπου και υποβάλλονται μέχρι 20 Απριλίου 2007. Ειδικότερα οι υποψήφιοι υποβάλουν:
- Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» 
- Δύο Φωτογραφίες ταυτότητας. 
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή Μ.Τ.Ε. Στην περίπτωση που ο Μ.Τ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου να προσκομίσει το Μ.Τ.Ε. 
- Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔOATAΠ (
www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. 
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο). 
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου. 
- Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας. 
- Έκθεση σχετική με τους λόγους μεταπτυχιακών σπουδών. 
- Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ' ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. 
- Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος. 
- Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved