nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Έγκριση Διδακτορικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.5.2020, 10:39

Τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1831|2020.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5785 (1)
Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 111/24-04-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189/02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την
εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466/13-08-2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195/06-09-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017
(Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
λοιπά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις με αριθμ. 36/
12-2-2020 και 39/13-4-2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της με αριθμό 97/
Γ01/09-10-2019.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της Γνώσης μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής
έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Δι-
πλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊ-
κό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της
γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού αποτελεί
μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή
εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικού ερευ-
νητικού έργου υψηλής στάθμης. Στον παρόντα Εσωτε-
ρικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες
λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος (αριθμό 36/12-2-2020).

Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών
διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών έχουν όσοι/ες πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής με Βαθμό αποφοίτησης μεγαλύτερο από ή
ίσο με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10 και κάτοχοι
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
• Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του
ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών
Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, με Βαθμό αποφοίτησης
μεγαλύτερο από ή ίσο με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10.
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν
ικανοποιούνται οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι απόφοιτοι συναφούς Τμήματος Α.Ε.Ι. τετραε-
τούς φοίτησης.
β) Έχουν Βαθμό Πτυχίου μεγαλύτερο από ή ίσο με επτά
(7) στην κλίμακα 0-10 ή έχουν μία τουλάχιστον δημο-
σίευση, σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της
διδακτορικής διατριβής, σε διεθνές επιστημονικό περι-
οδικό με κριτές ή ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό
συνέδριο με κριτές.
Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας οφείλουν να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε
προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τα οποία ει-
σηγείται η Τριμελής Επιτροπή και εγκρίνει η Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια
Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) κατό-
χων Δ.Μ.Σ. και τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή συναφών
Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, η χρονική διάρκεια
για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι
τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται
κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.,
το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού
Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλή-
ρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί
για δύο (2) επιπλέον έτη, το οποίο εισηγείται η Τριμελής
Επιτροπή, μετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, και
εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί ανα-
στολής, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας δύο (2)
ετών, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/
της υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής.

Άρθρο 5
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων
5.1 Δικαιώματα/Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β’
κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική
και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτη-
τική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.α.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών Βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος.
5.2 Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανα-
νέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η ανανέωση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση της
ετήσιας έκθεσης προόδου, όπως περιγράφεται στο άρ-
θρο 10 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιά-
ζουν την πρόοδο της διδακτορικής τους έρευνας σε σε-
μινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τουλάχιστον
μία φορά κάθε έτος, σε ημερομηνίες που ορίζονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμε-
τέχουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία του
Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
εφόσον τους ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Ο/η υποψήφιος/α
Ο/Η υποψήφιος/α που επιθυμεί να εκπονήσει διδα-
κτορική διατριβή στο Τμήμα υποβάλλει δύο (2) φορές
τον χρόνο, Φεβρουάριο και Οκτώβριο, σχετική αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα
εξής δικαιολογητικά:
1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2) Τίτλους σπουδών.
3) Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.
4) Πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχι-
ακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών.
5) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των
οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσ-
σας, όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ.
6) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
7) Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατρι-
βής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής,
γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και
αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.
8) Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέ-
στερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά
ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά
προϋπηρεσίας κτλ).
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος,
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και
ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν
δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο
άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.
Το Τμήμα
Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του
ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετά-
ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.
Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υπο-
ψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προ-
κειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/
την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική
απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπό-
νησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην
ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως
προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Δια-
τριβής του/της υποψήφιου/ας, την παράλληλη επιτυχή
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.
Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, καθώς επίσης και
αλλαγή στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό
εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή
θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντα Κανονισμού.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει
θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες αναρτώνται
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Οι θέσεις προκηρύσσονται δύο (2) φορές τον χρόνο,
Φεβρουάριο και Οκτώβριο, κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 38 του ν. 4485/2017 ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο
η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν
τα μέλη ΔΕΠ α’ Βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ Βαθμίδας από
ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
και τις προβλέψεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4485/
2017) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων
της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος ΙατροΒιολο-
γικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιΒλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 45485/2017, την
επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν
ως μέλη ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ
α’ Βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο
ή άλλο Α.Ε.Ι., ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των Βαθμίδων
Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Ως μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν
να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι σε άδεια.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες
του Τμήματος.
Ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων Διδακτορικών
Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ είναι οκτώ (8) στο σύνολο,
είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση
συνεπίβλεψης προβλέπεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας όπως καθορίζεται στο Άρθρο 9.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη
επιΒλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η
Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις,
αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αί-
τησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης
γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέπο-
ντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
αναλαμβάνουν χρέη επιΒλέποντος/ουσας, ακόμη και
καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων δι-
δακτόρων.
5. Αν ο/η αρχικός/ή επιΒλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιΒλέποντος/ουσας των Διδακτορικών
Διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε
η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
6. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να
αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Δι-
δάκτορα, τον τίτλο και σύντομη περίληψη της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας
και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.

Άρθρο 8
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανο-
μένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθη-
νών και του Ιδρύματος ΙατροΒιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης,
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπο-
νται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
καταρτίζεται.
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών είναι δυνατό, επίσης, να συνεργάζεται με
αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέ-
ντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση
διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία
εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α.,
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας που καταρτίζεται.

Άρθρο 9
Διαδικασία Εκπόνησης
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του/
της Διατριβής. Η μη υποβολή έκθεσης προόδου ισοδυ-
ναμεί με αρνητική εισήγηση.
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου,
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα, αφού διαβιβαστούν, διά της Γραμ-
ματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αί-
τηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση
της. Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκπό-
νησης και την δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής
Διατριβής είναι α) η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα
(1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και β) δύο
(2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται
από τη διατριβή του υποψήφιου διδάκτορα σε έγκριτο,
διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες
Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (Scopus).
Προηγουμένως, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα
πρέπει να έχει παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της
διατριβής του/της ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πιο πάνω
παρουσίασης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει
να παραδώσει στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής γραπτή έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει ανα-
λυτική περιγραφή της κατάστασης της επιστήμης, των
πρωτότυπων αποτελεσμάτων και της συμβολής της δια-
τριβής στην επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται.
Μετά το πέρας της πιο πάνω παρουσίασης, ακολουθεί
υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς τον/την υποψή-
φιο/α διδάκτορα με σκοπό να διακριβωθεί η επάρκεια
του έργου που έχει εκτελέσει στο πλαίσιο της διατριβής
του/της.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την
έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης.
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητι-
κή Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η
ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατρι-
βής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αί-
τηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, του/της δίνει
αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις κα-
θώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία κοινοποι-
είται διά της Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής
Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για
την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου
39 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο
της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 41 παρ. 2
του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται
να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης
και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαί-
ωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια,
δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής.
Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο επιβλέπων ορίζει
την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας
υποστήριξης της διατριβής, σε συνεννόηση με τα μέλη
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη γνωστο-
ποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του Τμήματος και
στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτο-
ρας οφείλει να παραδώσει αντίγραφα της διδακτορικής
διατριβής σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημε-
ρομηνία εξέτασης.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/
την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια για 30-60 λεπτά,
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η δι-
αδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη
φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακρο-
ατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τις δυο (2) ώρες.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την
παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την
ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη
συμβολή της στην επιστήμη. Με Βάση αυτά τα κριτήρια,
διατυπώνει την τελική της κρίση και τη Βαθμολογεί.
Η έγκριση και βαθμολόγηση Βεβαιώνεται με σχετικό
Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειο-
ψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της
διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση
του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό
φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επι-
τροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική
Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως
(ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). Η εγκριθείσα διδακτο-
ρική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:
• Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής).
• Άριστα.
• Λίαν Καλώς.
• Καλώς.
Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, ο Υπο-
ψήφιος Διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής έκδοσης
της διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)
και δύο αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή (ένα για το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών
Διατριβών και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος). Η
διδακτορική διατριβή, εφόσον γράφεται στην ελληνική
γλώσσα, πρέπει να περιέχει σύντομη περίληψη στην
αγγλική γλώσσα. Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γρά-
φεται σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής, πρέπει να συ-
νοδεύεται από: α) εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική
γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το αντικείμενο
της διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα κεφάλαια,
β) λεξικό αντιστοίχισης των τεχνικών όρων που χρησι-
μοποιούνται στο κείμενο της διατριβής με τους αντίστοι-
χους ελληνικούς όρους.

Άρθρο 11
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το
Πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης
της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευ-
ση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Στη Συνε-
δρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης,
ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.
Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης και ο τύ-
πος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος
ακολουθούν τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό
έτος.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγηση του/της από την Συνέλευση
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης
Επιτυχούς Αποπεράτωσης.
Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη),
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο
και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος
και φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 12
Λόγοι Διαγραφής
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, μετά από εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Στην
απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής.
Ειδικότερα, ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρ-
νητικές Εκθέσεις Προόδου.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδί-
καια μετά από αίτηση του/της.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος
μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορι-
κών Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/
2017 και στον παρόντα Κανονισμό. Το άρθρο 10 τίθεται
σε αναδρομική ισχύ από την 01-01-2019 με την παροχή
δυνατότητας παρέκκλισης σχετικά με την αξιολόγηση
διδακτορικών διατριβών μόνο με αιτιολογημένη εισή-
γηση, για την αποδοχή η μη της οποίας θα αποφασίζει η
Σύγκλητος. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμή-
ματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρω-
ση της εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος
κανονισμού. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν προσμε-
τράται η διάρκεια αναστολής που τυχόν χορηγηθεί στον
υποψήφιο διδάκτορα με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος, κατόπιν αίτησης του. Η χρονική διάρκεια της
αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved