nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση

Proslipsis.gr | Αθήνα 26.5.2020, 01:16

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and Lifelong Learning»), αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1799|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 220/7-5-2020 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and Lifelong Learning»).

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ειδικότερα,
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄), με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παράγραφο 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 38),
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 14 και 15,
10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4-12-2019),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4-2-2020),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 13-2-2020),
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου
Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and Lifelong
Learning»), από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και
Διά Βίου Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and
Lifelong Learning»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» είναι
η ειδίκευση, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και
η ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά
Βίου Μάθησης. Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η προσφορά
επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία
με την εμπειρική έρευνα και πράξη, καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου
που προωθούν τους στόχους της Συμβουλευτικής, του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης. Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποιηση και
διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των
ατόμων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα
αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής
τους ζωής. Σε μία τέτοια εποχή ραγδαίων εξελίξεων η
υποστήριξη της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού συμβάλλουν με αποτελεσματικό
τρόπο στη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ατόμου, τη
σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, την προσωπική,
κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Επιπλέον,
μέσα στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» είναι βέβαιο ότι ο ρόλος της Διά Βίου Μάθησης θα συνεχίσει
να ενισχύεται και να διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερη
σημασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία.
Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επιδιώκει να προσφέρει στους
πτυχιούχους οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Συμβουλευτικής,
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου
Μάθησης:
α. επιστημονική εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και επαγγελματικών πεδίων των επιστημών της
Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Διά Βίου Μάθησης
β. ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες, που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και πράξη και
συνεισφέρουν στην παραγωγή νέας γνώσης στα σχετικά
πεδία, και
γ. επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που προωθούν τους στόχους της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης, ώστε
να ανταποκρίνονται στις νέες, πολυσύνθετες απαιτήσεις
της σύγχρονης πραγματικότητας και του σύγχρονου
εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου περιβάλλοντος
στα σχετικά πεδία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Συμβουλευτική, Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Διά Βίου Μάθηση» («Counselling, Career
Guidance and Lifelong Learning»).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Για την απόκτηση ΔΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
συγκεντρώνοντας 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική,
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών
β) ερευνητικά προγράμματα
γ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
διεθνών οργανισμών
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνο
υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω
πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης αποτελούν
τη μοναδική και σταθερή πηγή χρηματοδότησης του
Π.Μ.Σ. σε ετήσια βάση και διατίθενται για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος.
Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο
ύψος των 3.200 ευρώ (800 ευρώ ανά εξάμηνο).
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:
1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την
Πολιτεία.
2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων
ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών διδασκόντων/νέων επιστημόνων.
3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού, το έργο των οποίων αφορά στα ακόλουθα:
α) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείριση,
οργάνωση και διαχείριση θεμάτων φοιτητών.
β) Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των επιμέρους
κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. και επικοινωνία με σχολικές
μονάδες, δομές και φορείς.
γ) Υποστήριξη Ερευνητικών και Επιστημονικών Δράσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
(συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, συλλογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων,
έκδοση επιστημονικών έργων, διοργάνωση σεμιναρίων
και συνεδρίων, προώθηση δράσεων δημοσιότητας).
δ) Υποστήριξη των δράσεων αξιολόγησης του Π.Μ.Σ.,
καθώς και δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και τη διοίκηση.
4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετακινήσεις μελών
ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
5. Δαπάνες για υποτροφίες (οικονομικού, κοινωνικού
και ακαδημαϊκού χαρακτήρα) στο πλαίσιο των εκάστοτε
οικονομικών δυνατοτήτων του Π.Μ.Σ.
6. Αγορά αναλωσίμων υλικών, απαραίτητων για τη
λειτουργία του Π.Μ.Σ.
7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (βιβλία, εκπαιδευτικό λογισμικό, κ.ά.).
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση και δράσεις προώθησης του έργου του Π.Μ.Σ.
10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια
ημερίδων και συνεδρίων απαραίτητων για την διάχυση
της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από διδάσκοντες και
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ.
11. Εκδόσεις του Π.Μ.Σ.: Έκδοση επιστημονικού περιοδικού, εκδόσεις πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων,
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση», καθώς
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved