nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (4/5/07)


Αθήνα 4.5.2007, 23:00
Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία
από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό − επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αφετέρου δε στη θεωρητική εμβάθυνση και στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τοπίο.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:
i) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e−Μορφές)
ii) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
iii) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
iv) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
v) Πολιτική και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε  επιστημονικές περιοχές του Τμήματος οι οποίες αντιστοιχούν στις κατευθύνσεις του χορηγούμενου ΜΔΕ γίνονται δεκτοί κάτοχοι του εν λόγω ΜΔΕ, καθώς επίσης και κάτοχοι ΜΔΕ συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων.
Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε επιστημονικές περιοχές του Τμήματος για τις οποίες δεν
λειτουργεί αντίστοιχη κατεύθυνση στο χορηγούμενο ΜΔΕ γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τις ανωτέρω επιστημονικές περιοχές.

Διάρκεια σπουδών
Για τη λήψη ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών και όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της ΓΣΕΣ μέχρι δύο κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι έξι κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε τρία τουλάχιστον ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος της διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων για όλες τις κατευθύνσεις του χορηγούμενου ΜΔΕ οργανώνεται με τη μορφή εκπαιδευτικών Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), οι οποίες συγκροτούνται από επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και έχουν ως εξής:

i) Κατεύθυνση “Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e−Μορφές)”
1. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη
2. Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό
3. Κοινωνιολογία της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών
4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e−εκπαίδευση)
5. Νέες μορφές εκπαίδευσης (άτυπη και μη−τυπική, από απόσταση, ενηλίκων)
6. Αξιολόγηση

ii) Κατεύθυνση “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”
1. Η διαμόρφωση και το πλαίσιο (ιστορικό, πολιτικό, θεσμικό, οικονομικό) της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής
2. Αξιακή, οικονομική και συγκριτική ανάλυση της Κοινωνικής Πολιτικής
3. Έρευνα, σχεδιασμός και αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής
4. Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής
5. Οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου

iii) Κατεύθυνση “Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας”
1. Εισαγωγή στην έρευνα
2. Διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο του συστήματος υγείας
3. Κοινωνικές επιστήμες και υγεία
4. Δίκαιο της υγείας
5. Σχεδιασμός, οικονομικά και πολιτική υγείας

iv) Κατεύθυνση “Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη”
1. Εισαγωγή στην έρευνα − Μεθοδολογία
2. Κράτος και πολιτικές για τις ανισότητες
3. Ιδιότητα του πολίτη και πολυπολιτισμικότητα
4. Μετανάστευση
5. Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση

v) Κατεύθυνση “Πολιτική και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης”
1. Εισαγωγή στην έρευνα
2. Ιστορικό και νομικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης
3. Ανώτατη εκπαίδευση και πολιτική
4. Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης
5. Ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνία
6. Η ανώτατη εκπαίδευση στο διεθνές περιβάλλον
7. Οργάνωση και διοίκηση της ανώτατης εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορεί και αυτή να συνοδεύεται από πρόγραμμα διδακτορικών μαθημάτων. Το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος και η διάρκειά του κατά περίπτωση καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Αριθμός εισακτέων
Ο ανώτατος συνολικός ετήσιος αριθμός στο ΠΜΣ για τη λήψη ΜΔΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα ανά κατεύθυνση. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων κατ’ έτος για κάθε κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ.
Κατ’ εξαίρεση, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και υπότροφοι βάσει διακρατικών συμφωνιών. Το ποσοστό των υποτρόφων βάσει διακρατικών συμφωνιών καθορίζεται κάθε χρόνο από τη ΓΣΕΣ, η οποία έχει και την ευθύνη της επιλογής τους.

Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων. Επίσης, θα απασχοληθούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς επίσης και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγρ. 3α του αρθρ. 12 του ν. 2083/1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved