nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Παράταση για το Μεταπτυχιακό: Επείγουσα και εντατική θεραπεία παιδιών, εφήβων και νέων

Proslipsis.gr | Αθήνα 6.7.2020, 08:02

Παρατείνεται μέχρι σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και εντατική θεραπεία παιδιών, εφήβων και νέων» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ηράκλειο 700 13, Κρήτη 700 13 Heraklion Crete, Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ KAI ΝΕΩΝ
HELLENIC REPUBLIC
UNIVERSITY OF CRETE
SCHOOL OFMEDICINE
Ηράκλειο, 25 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ. 6493
Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
(ΑΔΑ Προκήρυξης: 9Ο6Α469Β7Γ-ΦΝΤ)
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β' 2139/11.06.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (ΒΆ 2586/03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε όλα τα σύγχρονα θέματα της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων. Στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές έρευνας, βιοηθικές και νομικές πτυχές, η δομημένη προσέγγιση και αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή καταστάσεων, οι αρχές και σχεδιασμός Επείγουσας Ιατρικής όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα και πρακτική εφαρμογή αυτών, οι εξελίξεις και τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες στον χώρο της Εντατικής Θεραπείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων ενηλίκων, καθώς και συναφή θέματα παθοφυσιολογίας, γενετικής, επιδημιολογίας, απεικόνισης, ανοσολογίας και λοιμώξεων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, να εφοδιάσει ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και άλλους επιστήμονες από το χώρο των Επιστημών Υγείας με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πρακτικές και διοικητικές δεξιότητες που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική στην Παιδική, Εφηβική και Νεανική ηλικία.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Hδιάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοιαώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους.

Η Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, γ) Βιολογίας, Φαρμακολογίας η άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, δ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά έτος.

Υποβολή Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής: στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
2. Για πτυχιούχους:
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
– Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)
3. Για τελειόφοιτους:
3.1 Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και
Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Β2 ή ανώτερο, οι υποψήφιοι, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα
5. Κατάλογος δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν
(σε αρχείο pdf)
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απΆ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
7. Φωτογραφία
Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB
Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200pxx 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:
1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.grμε την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων"
2. να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη
Τέλη Φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400¤, για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε περιόδους που θα ορίσει η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματοςκαι σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Χρονοδιάγραμμα
- 1 Απριλίου 2020 – 6 Ιουλίου 2020: Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
- 13 Ιουλίου 2020: Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας
Για την ακριβή ώρα της εξέτασης και το χώρο διεξαγωγής της θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.
- 13 Ιουλίου 2020: Συνέντευξη
Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψήφιων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και στις 14 Ιουλίου 2020.
Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.
- Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών: Ιούλιος-Αύγουστος 2020
- Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020:

Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους
– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους
ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων"
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
– Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού το πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)

Β. Έναρξη μαθημάτων - Οκτώβριος 2020
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810394868, και στο email postgradsecr@med.uoc.gr)

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων"
Κονδύλη Ευμορφία, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γ. Κοντάκης 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved