nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 12:27

Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5842|2020

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1813 (1)
Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 127/9.12.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μετα-
φοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), καθώς και την εκδοθείσα
υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση
«Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων» (Β’ 1466).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
(Α’ 119).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παρ. 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία 163204/
Ζ1/29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοι-
πά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
9. Την απόφαση υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 18/03-12-2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 97/
Γ01/09-10-2019.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές Proslipsis.gr
Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η
λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρό-
γραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) καθώς και οι
διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και
απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο τμήμα Μαι-
ευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών εξειδικεύουν και συμπληρώ-
νουν το θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, διέπο-
ντας την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου
σπουδών του οικείου Τμήματος και προσδιορίζοντας
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις οργάνωσης
των Διδακτορικών Σπουδών καθώς και της εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής ακόμη.

Άρθρο 2
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος
Μαιευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει
ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των
ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών
στο πεδίο της Μαιευτικής. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην
εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου
επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύονται στο Μαιευτικής, ώστε να
είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα,
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημο-
σίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋπο-
θέσεις:
1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του
ν. 4485/2017).

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων
γίνεται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, ή όποτε
άλλοτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος. Οι
προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων δημοσι-
οποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται
στους οικείους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος.
Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
β. Τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι
να εκπονήσουν διατριβή καθώς και ο αριθμός εισακτέων
ανά γνωστικό πεδίο.
γ. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να
είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος συνυπο-
βάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του
εξωτερικού.
3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, κα-
θώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από
ιδρύματα του εξωτερικού.
4. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη
ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
6. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της αγγλι-
κής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πι-
στοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα,
σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
8. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική
Πρόταση), όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από κοι-
νού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προ-
σχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική γλώσσα,
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Ενδεικτικό Τίτλο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
Θεματική Περιοχή/Περιοχές ("Areas of interest") και από
δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις - Κλειδιά ("Keywords").
β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
γ. Σύνοψη των κατά κρατούσα επιστημονική πρα-
κτική, αντιλήψεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα
("Literature Review").
δ. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης
διατριβής ("Contribution to Science").
ε. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις
της διδακτορικής διατριβής ("Research Propositions").
στ. Μεθοδολογία Έρευνας ("Research Methodology").
ζ. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των
βασικών επιμέρους φάσεων/σταδίων εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού
("Gantt Chart").
η. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστι-
κό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/
συγγραφικό/διδακτικό) έργο του Επιβλέποντος μέλους
("Relevance").
θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζο-
νται στην πρόταση ("References").
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και
ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων,
αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι επιτρο-
πές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση
έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.
Ακολούθως οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό υπό-
μνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους
οποίους κάθε υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτός/ή και
το υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο/η υποψήφιος/α
στην αίτησή του/της δεν προτείνει επιβλέποντα/πουσα
καθηγητή/τρια αυτός/τή προτείνεται από την επιτροπή
και τίθεται προς έγκριση από τη Συνέλευση. Η Συνέλευση
του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με
την γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα και εγκρίνει
ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υπο-
ψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
Αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή
γλώσσας εκπόνησής της μπορεί να γίνει κατόπιν τεκμη-
ριωμένης εισηγήσεως της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:
α. Τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή κα-
θηγητή και επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου
Α.Ε.Ι.
β. Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του
άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών.
Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει συνολικά πέντε
(7) διδακτορικές διατριβές. Στην περίπτωση συνεπίβλε-
ψης συντάσσεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής
Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την
εκπόνηση και τη συγγραφή της.
Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ βαθμίδας κα-
θηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνωρισμένων
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των βαθ-
μίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του
ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να
οριστούν και καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική
άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει
τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα.
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και
υποστηρίζει την έρευνα του/της υποψηφίου/ας διδά-
κτορα. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία Επιβλέποντος
και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και
συνεχής.
Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-
ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέ-
ποντος/πουσας για ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η
την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέπο-
ντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτό-
ρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα
που ορίζει ο παρών Κανονισμός. Αν ο/η αρχικός/ή επι-
βλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος
των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτ-
λος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
Δημοσιοποίηση εισακτέων
Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναρτώνται
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος τα ονόματα των
υποψηφίων διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο τίτλος και σύντομη περί-
ληψη της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 6
Διαδικασία εκπόνησης
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε έτος πα-
ρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτι-
κό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής
του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και
σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/πουσα ή την
τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η μη υποβολή
έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση.

Άρθρο 7
Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 1 του άρ-
θρου 40 του ν. 4485/2017), η διαδικασία εκπόνησης δι-
δακτορικής διατριβής δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα
από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομη-
νία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος
χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη
από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής. Ο χρόνος περάτωσης δύνανται να πα-
ραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη κατόπιν αιτιολογημένης
αιτήσεως του υποψηφίου την οποία αφού εγκρίνουν τα
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εισηγού-
νται στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.
Αναστολή
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα δύναται να αι-
τηθεί την αναστολή εκπόνησης της διατριβής, μεγίστης
συνολικής χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία
συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρ-
κεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαι-
ώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο
μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής.

Άρθρο 8
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων Δικαιώματα/Παροχές
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες έχουν μέχρι πέντε
(5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους,
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται
για τους φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών. Ως τέ-
τοια ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική υποστήριξη,
βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπη-
ση σε συλλογικά όργανα κ.ά. Μετά την παρέλευση των
πέντε (5) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή
χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα
ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη. Διατηρούν
τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος.
Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε ακαδημα-
ϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να
υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προό-
δου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής
του. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’
αυτού από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχω-
ρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.
Ο εβδομαδιαίος ενδεικτικός χρόνος παραμονής του
στο Πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση του σκοπού
αυτού είναι δεκαπέντε (15) ώρες ανά εβδομάδα κα-
τανεμημένες, κατά προτίμηση, σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι
στα πλαίσια του διδακτορικού τους πραγματοποιούν
ερευνητικό έργο σε νοσοκομεία ή άλλες δομές υγείας.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να επικουρούν στη
διδασκαλία μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου (ερ-
γαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, εργασίες), μετά
από απόφαση της Συνέλευσης, συμμετέχοντας αμισθί σε
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υπό την
καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους ή/και των δύο (2)
άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. H τριμε-
λής επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την υποχρεωτική
παρουσία στο πανεπιστήμιο για ερευνητικούς σκοπούς.
Ο υποψήφιος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια των
σπουδών και μέχρι την προφορική υποστήριξη της
διατριβής του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επι-
τηρήσεις των εξετάσεων του τμήματος, σύμφωνα με το
πρόγραμμα επιτηρήσεων που εκπονεί το τμήμα. Υπο-
χρεούται να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για το
πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του
τμήματος σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση
κωλύματος, οφείλει να βρει αντικαταστάτη και να ενη-
μερώσει το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. για το όνομα αυτού
που θα τον αντικαταστήσει.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη
της Διδακτορικής Διατριβής
Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδακτο-
ρικής του διατριβής και πριν την τελική της κρίση, υπο-
χρεούται να έχει:
α) αποδεδειγμένη συμμετοχή με εργασία σε ένα (1)
τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και πρακτικά
β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκυρο διεθνές
περιοδικό με κριτές που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες
Q1, Q2 ή Q3 της Scimago (Scopus).

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την
κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.
Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθ-
μα μέλη καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν
τα κριτήρια του εδαφίου 2, της παρ. 2, του άρθρου 39,
του ν. 4485/2017.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον/την υποψήφιο διδάκτορα/ρισσα. Για τον σκοπό
αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος σχετική
ανακοίνωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παρουσί-
αση, όπου αναφέρονται επιπλέον και η ημέρα, ώρα και
αίθουσα παρουσίασης. Η διαδικασία της δημόσιας υπο-
στήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσά-
ρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής,
ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω
τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συ-
νεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη
σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση
αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5)
τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να πα-
ρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα οφείλει να απο-
στείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τη διδακτορική
διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής (κατόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες πριν την ημερομηνία υποστήριξής της.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Λόγους διαγραφής από το Μητρώο των Υποψηφίων
Διδακτόρων δύνανται να αποτελέσουν οι κάτωθι:
α. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να ανταπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών,
β. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σε αυτούς.
γ. Δράσεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκ-
θέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο
οποίο φιλοξενείται.
δ. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους για προσωπικούς λόγους.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017
(Α’ 114) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα Κα-
νονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της
λειτουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την
διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved