nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Στη διοίκηση επιχειρήσεων το πρώτο μεταπτυχιακό του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (25/9/07)
 

 

Αθήνα 25.9.2007, 10:12
Στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε να λειτουργήσει στο νεοσύτατο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την σχετική εγκριτική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στη
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007−2008 και θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)».

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
• Πλήρης κατανόηση και εμβάθυνση των αρχών και εφαρμογών των λειτουργιών της Διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων με διάρκεια στο χρόνο.
• Εστίαση σε ζητήματα στρατηγικής πολλών τομέων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.
• Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικών προοπτικών και διασυνδέσεων.
• Ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης και αντιμετώπισης σύγχρονων θεμάτων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005 άρθρο 4 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρ. 18 του ν. 3577/2007.

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 2 έτη και
περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα. Ως μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι τριάντα μήνες (πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.) Παράταση των παραπάνω προθεσμιών γενικώς δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν 120 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTs), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τη Μεταπτυχιακή Εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική εργασία) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος (σχετικό πίνακα θα βρείτε παρακάτω στα συνημμένα).

Περιγραφή μαθημάτων - δραστηριοτήτων
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Executive ΜΒΑ προσφέρουν πλήρη κατανόηση των θεμελιωδών λειτουργιών της επιχείρησης και μία εκτίμηση του τρόπου
με τον οποίο η μια επιδρά πάνω στην άλλη καθώς και την επίπτωσή τους στην οργάνωση ως σύνολο.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα καθιστούν τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν ικανότητες πρακτικής σκέψης και δεξιότητες άμεσα συσχετιζόμενες με τη σταδιοδρομία τους.
β. Μαθήματα επιλογής
Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα επιλογής σε πέντε θεματικές ενότητες: Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Τεχνολογία και Νομικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα από τις παραπάνω ενότητες.
γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Εργασία) − Δ΄ Εξάμηνο
Τμήμα του προγράμματος σπουδών είναι και η υποβολή εκ μέρους των φοιτητών ατομικής εργασίας 10.000 λέξεων σε κάποιο θέμα σχετικό με το αντικείμενο των
σπουδών ή της σταδιοδρομίας τους. Ο σκοπός της εργασίας είναι η εμβριθής ανάλυση και η διεξαγωγή συμπερασμάτων θεμελιωμένων στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο, τα οποία όμως έχουν πραγματική αξία για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να διεκπεραιώσουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία σε μια επιχείρηση χορηγό. Την εκπονούμενη εργασία επιβλέπει είτε μέλος του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ είτε επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ με προσωπικές συναντήσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου καθώς και μέσω των σύγχρονων μεθόδων ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση. (e−learning, e−mentoring, e−mail, video−conference). Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο.
δ. Τα Ολοκληρωμένα Σεμινάρια
Γνώμονας των σεμιναρίων είναι η επιστημονική άποψη ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση και η διδασκαλία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την πραγματική ζωή. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να δοθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα να συνδιαλέγονται και να συζητούν τα σύγχρονα οικονομικά και επιχειρησιακά ζητήματα με ανώτερα στελέχη και πανεπιστημιακούς καθηγητές.
ε. Ταξίδι Πρακτικών Εφαρμογών
Το Executive ΜΒΑ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταβάλει προσπάθεια να εξισορροπηθεί η υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή και θεωρητική διδασκαλία με την πρακτική εφαρμογή των μαθημάτων. Το ταξίδι πρακτικών εφαρμογών του Executive ΜΒΑ παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δούνε στην πράξη σε διαφορετικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης αυτά που διδάσκονται θεωρητικά. Ομάδες τεσσάρων φοιτητών επισκέπτονται έναν οργανισμό στην Ελλάδα ή στην ευρύτερη περιοχή. Η πρακτική δεν βοηθά μόνο στην ενσωμάτωσή της στην πράξη, αλλά εξαίρει τη μεγάλη σημασία που έχουν τα πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα μιας χώρας της μείζονος αυτής περιοχής πάνω στο διεθνή χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρουσίας στη χώρα αυτή οι φοιτητές παρουσιάζουν
σχετική εισήγηση και συζητούν τα πορίσματά τους στην αίθουσα διδασκαλίας.
στ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
Το πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελείται από μια σειρά συναντήσεων εργασίας και σεμιναρίων που στόχο έχουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τις πιο παραδοσιακές δεξιότητες. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν την εκπαίδευση για διαδικασίες αλληλοϋποστήριξης, διαχείρισης σταδιοδρομίας, δεξιοτήτων παρουσίασης, δημιουργικότητας, επιρροής και πειθούς, εξάσκησης εφαρμογών μέσων ενημέρωσης, διαδικτύωσης και διαδικασιών συνεντεύξεων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνεται ανακατανομή των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα επιμέρους εξάμηνα.

Άλλοι όροι
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα φοιτητές κατ’ έτος σπουδών. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα ορίζεται κατ’ έτος, με απόφαση της Συγκλήτου.

Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης. Μαθήματα μπορούν να ανατίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, σε Ομότιμους Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές καθώς και σε Ειδικούς επιστήμονες, σε ερευνητές αναγνωρισμένων ιδρυμάτων που έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα καθώς και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992 παρ.3 του άρθρου 12.

Η διεξαγωγή σεμιναρίων και εντατικών μαθημάτων ειδικού ενδιαφέροντος μπορεί να ανατίθενται σε Ειδικούς επιστήμονες καθώς και σε Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ θα υλοποιηθεί αρχικά στο κτίριο της «ΠΑΣΕΓΕΣ» στη Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι τη μεταστέγασή του σε ιδιόκτητες, μόνιμες εγκαταστάσεις.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΠΜΣ, δηλαδή από 1.1.2008 έως 31.12.2008 το κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε 880.000 €, το οποίο θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ και από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών και αναλύεται ως εξής:
I. Αμοιβές διδασκόντων και εξωτερικών συνεργατών 232.000 (ΕΠΕΑΕΚ)
II. Αμοιβές προσωπικού για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 295.000 (ΕΠΕΑΕΚ)
III. Υποτροφίες 35.000 (ΕΠΕΑΕΚ) - 10.000 (δίδακτρα)
IV. Δαπάνες μετακινήσεων 43.000 (ΕΠΕΑΕΚ)
V. Προμήθεια υλικού 60.000 (δίδακτρα)
VI. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες 45.000 (ΕΠΕΑΕΚ)
VII. Προμήθεια− Συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 80.000 (δίδακτρα)
VIII. Δαπάνες δημοσιότητας 50.000(ΕΠΕΑΕΚ) - 30.000 (δίδακτρα)
Σύνολο 700.000 (ΕΠΕΑΕΚ) - 180.000 (δίδακτρα).

Από 1.1.2009 και εφεξής το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 792.000€ και αναλύεται ως εξής:
I. Αμοιβές διδασκόντων και εξωτερικών συνεργατών 262.000
II. Αμοιβές προσωπικού για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 190.000
III. Υποτροφίες 100.000
IV. Δαπάνες μετακινήσεων 50.000
V. Προμήθεια υλικού 70.000
VI. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες 20.000
VII. Προμήθεια− Συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 50.000
VIII. Δαπάνες δημοσιότητας 50.000
Το παραπάνω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από δίδακτρα, χορηγίες - δωρεές και ερευνητικά κονδύλια.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων (αρχείο pdf 61 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved