nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αλλαγές στο μεταπτυχιακό: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα 8.11.08


Αθήνα 8.11.2008, 14:54
Mε απόφασή του (την 101336/B7/2008) το υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά παλαιότερη (την 52031/Β7του 2003) που αφορά στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με Institute of Education (IOE) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄). Οι διατάξεις της ισχύουν για μια διετία, κατά τη διάρκεια της οποίας το ΠΜΣ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 3685/2008.

Αναλυτικά, προβλέπεται ότι:

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Institute of Education (ΙοΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 αναμορφωμένο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και του σχετικού Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος στην Ελλάδα και το διεθνή συντονισμό αναλαμβάνει το (ΤΕΑΠΗ) το οποίο συνεργάζεται με το Institute of Education (ΙοΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ως Συντονιστικό Όργανο του ΠΜΣ ορίζεται πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή του Προγράμματος (Programme Governing Board) που προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ).

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα της εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον κλάδο των επιστημών την αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΑΠΗ) και του Institute of Education (IOE) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου που συγκεκριμένα αποσκοπεί:

− στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναμικό των σχολείων, των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κέντρων Ερευνών, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιωτικών φορέων, και οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείμενο των επιστημών της αγωγής και ιδιαίτερα στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση.

− Στη δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών κ.ά., στη μελέτη και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.ά. και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσμών.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στα 28 άτομα κατ’ έτος, εκ των οποίων οι 20 θα εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα και οι 8 στο χωριστό.

Το κοινό ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ως εξής:
(α) στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο ΕΚΠΑ και επί δύο τρίμηνα φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (ΙΟΕ) χορηγείται ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) στην «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Ο ενιαίος αυτός μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το ΙΟΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην COLLABORATIVE PROVISION APPENDIX 1 Joint Award του Institute of Education.
(β) στους φοιτητές που φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο ΕΚΠΑ ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα (Institute of Education).
Επιπλέον χορηγεί Πιστοποιητικό Σπουδών – Diploma Supplement.

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν οι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ οι οποίοι γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα στο διάστημα των οποίων αναπτύσσεται το πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων, σεμιναρίων, ερευνητικών εργασιών κ.λπ.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα διεπιστημονικά σεμινάρια και οι κάθε άλλου
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου καθορίζονται ως εξής:
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς: τα μαθήματα (θεωρητικού και εργαστηριακού
περιεχομένου) τα οποία εντάσσονται σε ενότητες, τα διεπιστημονικά σεμινάρια, να ολοκληρώσει τις ειδικές υποχρεώσεις, και να εκπονήσει επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία:

Μαθήματα
Α΄ εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες−ECTS):
ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (JOINT ΕΚΠΑ και ΙΟΕ)
ΠΜΣ ΕΚΠΑ−ΤΕΑΠΗ
Mεθοδολογία της έρευνας στο ελληνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο (υποχρεωτικό), 10 ECTS.
Mεθοδολογία της έρευνας – Εμβάθυνση (επιλογής) 5 ECTS
Eκπαιδευτικοί θεσμοί, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη (10 ECTS) (επιλογής).
Eκπαιδευτικοί θεσμοί − Eμβάθυνση (επιλογής) 5 ECTS.
Kοινωνιολογία της σχολικής γνώσης 10 ECTS, χειμερινό εξάμηνο (επιλογής).
Kοινωνιολογία της σχολικής γνώσης − Eμβάθυνση (επιλογής) 5 ECTS.
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 10 ECTS (επιλογής).
Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά
ζητήματα (υποχρεωτικό), 10 ECTS
Σύγχρονα θεωρητικά ζητήματα – Eμβάθυνση, 5 ECTS, (επιλογής).
1 μάθημα υποχρεωτικό (10 ECTS) + 2 επιλογής (10 ECTS) ή
1 μάθημα υποχρεωτικό (10 ECTS) + εμβάθυνσή του (5 ECTS)
+ 1 επιλογής (10 ECTS) + εμβάθυνσή του (5 ECTS).

Β΄ εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες - ECTS)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (JOINT ΕΚΠΑ και ΙΟΕ)
ΠΜΣ ΕΚΠΑ−ΤΕΑΠΗ
Ποιοτική ανάλυση στην κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα, Qualitative Analysis for Social and Educational Inquiry (Institute of Education, επιλογής), 15 ECTS.
Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινομιών και ιεραρχιών 10 ECTS.
Εκπαιδευτικές παραδόσεις και συστήματα στη Δυτική Ευρώπη, Educational Traditions and Systems in Europe (Institute of Education, υποχρεωτικό για το Ενιαίο Πρόγραμμα), 15 ECTS, επιλογής .
Κοινωνικές ταξινομίες και ιεραρχίες − Eμβάθυνση, 5 ECTS.
Δικαιοσύνη: Σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και προσεγγίσεις, Justice: Contemporary Social Issues and Perspectives (Institute of Education, Ενιαίο Πρόγραμμα), 15 ECTS, επιλογής. Γλώσσα και εκπαίδευση 10 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
Δικαιώματα και εκπαίδευση, Rights and Education (Institute of Education, υποχρεωτικό για το Ενιαίο Πρόγραμμα), 15 ECTS, επιλογής.
Γλώσσα και εκπαίδευση - Εμβάθυνση, 5 ECTS,
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Sociology of Education (Institute of Education, Ενιαίο Πρόγραμμα), 15 ECTS, επιλογής.
Έθνος, φυλή και εκπαίδευση 10 ECTS).
Ερευνητικός εγγραμματισμός και μέθοδοι, Research Literacies and Methods (Institute of Education), 15 ECTS επιλογής
Έθνος, φυλή και εκπαίδευση - Eμβάθυνση 5 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
Κοινωνιολογία του ρατσισμού και εκπαίδευση, Sociology of Race and Education (Institute of Education, Ενιαίο Πρόγραμμα), 15 ECTS, επιλογής.
2 μαθήματα επιλογής (των 15 ECTS)
3 μαθήματα επιλογής (των 10 ECTS) ή
2 μαθήματα επιλογής των 10 ECTS + εμβάθυνσή τους (των 5 ECTS)

Γ΄ εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες - ECTS)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (JOINT ΕΚΠΑ και ΙΟΕ).
ΠΜΣ ΕΚΠΑ - ΤΕΑΠΗ
Κοινωνικό φύλο, σχέση διάκρισης και κοινωνικό κεφάλαιο 10 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
Κοινωνικό φύλο − Eμβάθυνση 5 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
O αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσμού 10
ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
O αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσμού - Εμβάθυνση, 5 ECTS
Εκπαίδευση, δικαιώματα και μειονότητες 10 ECTS, χειμερινό εξάμηνο
Εκπαίδευση, δικαιώματα και μειονότητες − Eμβάθυνση 5 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
Διδακτικές πρακτικές και ετερότητες, 10 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
Διδακτικές πρακτικές και ετερότητες − Eμβάθυνση, 5 ECTS, χειμερινό εξάμηνο.
3 μαθήματα (των 10 ECTS) ή 2 μαθήματα (των 10 ECTS) + την εμβάθυνσή τους (των 5 ECTS).

Δ΄ εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες - ECTS).
ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (JOINT ΕΚΠΑ και ΙΟΕ).
ΠΜΣ ΕΚΠΑ - ΤΕΑΠΗ
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μαζί με το σχετικό διεπιστημονικό σεμινάριο ισοδυναμεί με 30 ECTS.

Εργαστήρια
Εργαστήριο μεθοδολογίας: ανάλυση δεδομένων (χωρίς διδακτικές μονάδες)

Φοίτηση στο Institute of Education
Η φοίτηση στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου είναι υποχρεωτική μόνο για τους φοιτητές στους οποίους απονέμεται το Ενιαίο Δίπλωμα. Περιλαμβάνει παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων και σεμιναρίων και εκπόνηση εργασιών.

Σεμινάρια
Στα διεπιστημονικά σεμινάρια, διδάσκοντες από το ΙΟΕ, μέλη ΔΕΠ από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος παρουσιάζουν επιστημονικούς και ερευνητικούς προβληματισμούς. Στη θεματική τους εντάσσονται η διεθνής επιστημονική επικαιρότητα, η ελληνική επιστημονική επικαιρότητα, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα εκπαίδευσης και κράτους.
- Διεπιστημονικό Σεμινάριο πρώτου εξαμήνου «Εκπαίδευση, δικαιώματα και ανισότητες» (υποχρεωτικό, μέρος του υποχρεωτικού μαθήματος «Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: συγχρονα θεωρητικά ζητήματα»
- Διεπιστημονικό Σεμινάριο Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικές Ανισότητες, Θερινό σχολείο, συνεργασία ΙΟΕ και ΕΚΠΑ.
- Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (εαρινό) Συντονιστές: οι ΜΦ στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. (υποχρεωτικό, συνυπολογίζεται στις δμ της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας).

Διπλωματική εργασία
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητική ή συνθετική σε θεματική που εντάσσεται στην εμβάθυνση που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής, συνοδεύεται από το Διεπιστημονικό Σεμινάριο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και έχει 9 δμ ΕΚΠΑ, ή 30 ECTS, που αντιστοιχούν σε 60 διδακτικές ώρες και 690 ώρες φορτίο εργασίας για το φοιτητή.

Προσωπικό - υποδομή
Το διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος είναι:
α) Το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΙΟΕ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
γ) Μαθήματα μπορεί να ανατεθούν και σε μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και διδάσκοντες σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκότνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή και τη βιβλιοθήκη του Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό (PC με σχετικό λογισμικό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα σύνδεσης με βιβλιοθήκες και Τράπεζες πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.λπ.) που μπορούν να στηρίζουν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Διαθέτει επίσης το Εργαστήριο - Σπουδαστήριο Κοινωνικών Διακρίσεων, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με εξοπλισμό ο οποίος έχει εμπλουτιστεί πρόσφατα. Για τις ανάγκες της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το Π.Μ.Σ. συνεργάζεται με Κέντρα και εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα.

Κόστος
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
α) Μετακινήσεις διδασκόντων για διδασκαλία και συντονισμό του ΠΜΣ 4.400 ευρώ.
β) Διεπιστημονικά σεμινάρια 4.000 ευρώ.
γ) Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού, αγορά βιβλίων και περιοδικών, αγορά εξοπλισμού 3.000 ευρώ.
δ) Αναλώσιμα 6.000 ευρώ.
ε) Διάφορα έξοδα 5.600 ευρώ.

Πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο υπάρχον ενιαίο πρόγραμμα κατά την υπογραφή της παρούσης απόφασης και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52031/Β7 (ΦΕΚ 1432/Β΄/28.9.2006) υπουργική απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ολοκληρώσει τα τρία εξάμηνα σπουδών και χρωστούν κάποιο μάθημα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved