nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία 26/12/08


Αθήνα 26.12.2008, 07:06
Την λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 - 2010 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία», ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Μοριακής και Εφηρμοσμένης Φυσιολογίας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
α) Να στελεχώσουν ιατρεία και εργαστήρια που ασχολούνται με την Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
β) Να διδάσκουν σε προπτυχιακούς φοιτητές
γ) Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν γνώσεις γύρω από το αντικείμενο της Μοριακής και Εφηρμοσμένης Φυσιολογίας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία» και Διδακτορικού Διπλώματος. Δεκτοί για φοίτηση, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων, γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 50 ανά έτος.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και σε έξι τουλάχιστον εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ για το διδακτορικό δίπλωμα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:

Για το ΜΔΕ:
Αναφέρονται τα μαθήματα αναλυτικά με τις εβδομαδιαίες ώρες και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, η ερευνητική απασχόληση καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι εξαμηνιαία.
Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:
Α΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού.
Β΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού
Γ΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα Εξειδίκευσης
Δ΄ διδακτικό εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις). Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 120 ώρες ανά εξάμηνο και είναι τα εξής ανά πιστωτικές μονάδες:

Εξάμηνο Α΄
Μαθήματα Κορμού
(Κυτταρική Φυσιολογία): 30
1) Κύτταρο - Λειτουργία 5
2) Κυτταρική μεμβράνη - Κυτταρόπλασμα 5
3) Πυρήνας – Μεταγραφική Λειτουργία 5
4) Κυτταρικός θάνατος (νεύρωση – απόπτωση - αυτοφαγία) 5
5) Νευροφυσιολόγια 5
6) Φυσιολογία της Άσκησης 5
Μαθήματα Κορμού
(Φυσιολογία Συστημάτων): 30 Β΄
1) Νευρικό Μυϊκό σύστημα 5
2) Καρδιά – Πνεύμονες – Αγγεία 5
3) Ενδοκρινικό σύστημα – Μεταβολισμός 5
4) Ανοσολογία – Αίμα 5
5) Γαστρεντερικό σύστημα 5
6) Νεφρά – Ομοιοστασία Ηλεκτρολυτών 5

Εξάμηνο Α΄
Μαθήματα Κορμού και Εργαστηριακή Άσκηση
(Εφηρμοσμένη Φυσιολογία): 30 Γ΄
Υποχρεωτικά:
1) Μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι 3
2) Μετρήσεις Ορμονών 2
3) Σπερμιογένεση - Σπερματογένεση 2
4) Εφαρμογές στην Αναπαραγωγή 3
5) Μεταβολισμός οστών 5
6) Βλαστοκύτταρα/Διαφοροποίηση/Γονιδιακές θεραπείες 5
7) Μοριακή Καρδιολογία 5
8) Μοριακή Ογκολογία 5

Διπλωματική εργασία 30 Δ΄

Διδακτορικό δίπλωμα: Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3685/2008.

Στη διδασκαλία των μαθημάτων δύνανται να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του ΠΜΣ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 85.000 € το οποίο κατανέμεται ως
εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 51.000 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων 2.000 €
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 14.000 €
δ) Εκπαιδευτικό υλικό 8.000 €
ε) Προμήθεια – συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 5.000 €
στ) Δαπάνες δημοσιότητας 2.000 €
ζ) Γενικές δαπάνες 3.000 €

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, κοινοτικά προγράμματα, χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.ά., διεξαγωγή αυτοτελών επ’ αμοιβή σεμιναρίων, ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved