nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα 26/12/08


Αθήνα 26.12.2008, 07:10
Την λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 - 2010 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα», ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός τουείναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου» και Διδακτορικού Διπλώματος.

Δεκτοί για φοίτηση, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων των ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιολογικού, και άλλων τμημάτων Επιστημών Υγείας), της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 35 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένος απόφοιτους

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και σε έξι τουλάχιστον εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ για το διδακτορικό δίπλωμα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται ως εξής:
Α΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού και εργαστηριακές ασκήσεις
Β΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής,
Γ΄ εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής,
Δ΄ εξάμηνο: Επιλεγόμενα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στα μαθήματα βασικής υποδομής προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις).

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 140 ώρες ανά εξάμηνο και είναι τα εξής ανά πιστωτικές μονάδες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Παθολογοανατομική ορολογία 3
Α2. Βιολογία της νεοπλασματικής ανάπτυξης 6
A3. Επιδημιολογία του καρκίνου 2
A4. Μοριακή βάση του καρκίνου 7
Α5. Μοριακή βάση πολυσταδιακής καρκινογένεσης 2
Α6. Παράγοντες καρκινογένεσης και οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις 2
Α7. Άμυνα του ξενιστή οργανισμού εναντίον των όγκων - Ανοσολογία των νεοπλασιών 4
Α8. Παθολογοανατομικές παράμετροι - Κλινικές εκδηλώσεις των όγκων 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Νεοπλασίες λεμφικού ιστού 6
Β2. Κεφαλή − Τράχηλος 2
Β3. Αναπνευστικό σύστημα 5
Β4. Γαστρεντερικό σύστημα 5
Β5. Ενδοκρινείς αδένες 4
Β6. Οστά − μαλακά μόρια 4
Β7. Νευρικό σύστημα − αισθητήρια όργανα 4

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ1. Ήπαρ − Χοληφόρα 4
Γ2. Πάγκρεας 2
Γ3. Νεφρός 4
Γ4. Κατώτερο ουροποιητικό και γεννητικό άρρενος 6
Γ5. Γεννητικό θήλεος 5
Γ6. Μαστός 4
Γ7. Δέρμα 5

Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Η Νεοπλασία από τη σκοπιά της Συστηματικής Παθολογικής Ανατομικής
Προεγχειρητική διάγνωση − Τελική διάγνωση − Προγνωστικοί − Προβλεπτικοί δείκτες
Σε κάθε γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία − εργαστηριακή φροντιστηριακή μελέτη πλακιδίων − Κλινικοπαθολογοανατομική παρουσίαση περιστατικών

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22
Μαθήματα επιλογής (Ο φοιτητής επιλέγει 4 επιλεγόμενα μαθήματα)
Δ1. Θεραπευτική αντιμετώπιση: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοσθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία 2
Δ2. Βιοστατιστική: καμπύλες επιβίωσης, μαθηματικά μοντέλα 2
Δ3. Νοσηλεία − ψυχολογική υποστήριξη καρκινοπαθούς 2
Δ4. Κόστος νοσηλείας καρκινοπαθούς − Οικονομία της υγείας 2
Δ5. Χειρουργικές τεχνικές στον άρρωστο με νεοπλασματική νόσο 2
Δ6. Απεικονιστικές μέθοδοι − Επεμβατική ακτινολογία 2
Δ7. Ερευνητικά πρωτόκολλα στον καρκίνο 2

Στη διδασκαλία των μαθημάτων δύνανται να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του ΠΜΣ θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 75.000 € το οποίο κατανέμεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 41.100€
β) Δαπάνες μετακινήσεων 7.000 €
γ) Εκπαιδευτικό υλικό 8.000 €
δ) Αναλώσιμα 4.000 €
ε) Προμήθεια − συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 8.000 €
στ) Δαπάνες δημοσιότητας, ημερίδα,
οδηγός σπουδών 2.000 €
ζ) Γενικές δαπάνες 5.000 €

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και από κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.ά., διεξαγωγή αυτοτελών επ’ αμοιβή σεμιναρίων, ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved