nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές 26/12/08


Αθήνα 26.12.2008, 19:12
Την λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 - 2010 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές», ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο των Ελληνορωμαϊκών - Ελληνοϊταλικών Σπουδών, στις κατευθύνσεις της: α) Λογοτεχνίας και β) της Ιστορίας και του Πολιτισμού.

Οι επιμέρους σκοποί του προγράμματος είναι:
1. Η παροχή γνώσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία υψηλού επιπέδου στα ΑΕΙ της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία α) των λογοτεχνικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και β) των αμφίδρομων ιστορικών και διαπολιτισμικών σχέσεων δύο παραδοσιακά συνδεδεμένων χωρών.
2. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών και καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες μεθόδους και θεωρίες της Συγκριτικής Λογοτεχνίας και των ελληνοϊταλικών ιστορικών - διαπολιτισμικών σχέσεων στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρώπης.
3. Η εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνολογιών στην έρευνα της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών και στην προβολή τους στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
4. Η παραγωγή ερευνητικού έργου και διδακτικού υλικού για το ελληνορωμαϊκό λογοτεχνικό και διαπολιτισμικό γίγνεσθαι.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:
1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
α) Λογοτεχνίας
β) Ιστορίας και Πολιτισμού
2. Διδακτορικού διπλώματος

Δεκτοί για φοίτηση γίνονται:
α) Πτυχιούχοι των τμημάτων Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
β) Πτυχιούχοι τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή ανεξαρτήτων τμημάτων Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών όπως και Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή άλλων τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον η ΓΣΕΣ κρίνει ότι το πτυχίο τους σχετίζεται με το περιεχόμενο του ΠΜΣ. Για τους εν λόγω πτυχιούχους, η αποδεδειγμένη καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή τους.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε ανά έτος.


Η χρονική διάρκεια για την απονομή των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και σε έξι διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ για το διδακτορικό δίπλωμα.

Τα διδασκόμενα δεκαπέντε μαθήματα του ΠΜΣ κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο:
1. Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας
2. Η συμβολή των Ελλήνων στη διαμόρφωση της Κλασσικής και Μεσαιωνικής Λατινικής Λογοτεχνίας
3. Αθήνα−Ρώμη: αμφίδρομες πολιτισμικές σχέσεις
4. Ελληνικές επιδράσεις στην ιταλική λογοτεχνία της Αναγέννησης
5. Οι Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία

Β΄ Εξάμηνο:
1. Η Ιταλία στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Λογοτεχνία
2. Η Τέχνη στις λατινοκρατούμενες περιοχές του ελλαδικού χώρου
3. Αρχεία και Πηγές για τις αμφίδρομες ελληνοϊταλικές σχέσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό
4. Η Λογοτεχνία στις βενετοκρατούμενες περιοχές του ελλαδικού χώρου
5. Η Ελλάδα στη Λογοτεχνία της Ιταλικής Παλιγγνεσίας

Γ΄ Εξάμηνο:
1. Η Ελλάδα στη Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία
2. Οι Ιταλικές Κυριαρχίες στον Ελλαδικό Χώρο
3. Ιταλία και Νεοέλληνες Λογοτέχνες
4. Η Ιταλική Μουσική στην «καθ’ ημάς Ανατολή»
5. Ελληνοϊταλικές αλληλεπιδράσεις στο χώρο του Θεάματος

Δ΄ Εξάμηνο:
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής εργασίας. Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας αυτής καθορίζεται και η κατεύθυνση των φοιτητών.

Το κάθε μάθημα ισοδυναμεί με έξι ECTS. Καθένας από τους τέσσερις εξαμηνιαίους κύκλους σπουδών προ− σφέρει τριάντα ECTS. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Συνολικά προσφέρονται δεκαπέντε μαθήματα, κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, κατανεμημένα σε τρεις εξαμηνιαίους κύκλους συστηματικών σπουδών με διδασκαλία μαθημάτων και ένα επιπλέον εξάμηνο που διατίθεται για τη συγγραφή ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας.

Το μεταπτυχιακό έργο ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής και τις αλλοδαπής. Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (βιβλιοθήκες, αίθουσες, εποπτικό υλικό κ.λπ.)

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 23.000 € το οποίο κατανέμεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 10.000 €
β) Εκπαιδευτικό υλικό 4.000 €
γ) Μετακίνηση διδασκόντων 4.000 €
δ) Διαλέξεις σεμινάρια 5.000 €

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved