nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού στην κλινική νευροψυχολογία, των πανεπιστημίων Αθηνών και Τέξας 18/1/09


Aθήνα 18.1.2009, 17:01
Την λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 - 2010 κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τέξας (ΗΠΑ), με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία», ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση:
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Health Science Centre του Πανεπιστημίου του Τέξας (ΗΠΑ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος θα έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το συντονισμό της λειτουργίαςτου αναλαμβάνει Συντονιστικό Όργανο αποτελούμενο από επτά ακαδημαϊκούς υπεύθυνους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Πανεπιστημίων τους.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση ιατρών και ψυχολόγων στην Κλινική Νευροψυχολογία. Αυτοί θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματός τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η Κλινική Νευροψυχολογία είναι γοργά εξελισσόμενος τομέας της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και της Νευρολογίας με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς καθώς καλύπτει τα πεδία της κλινικής αξιολόγησης και πολύπλευρης αντιμετώπισης ατόμων με ψυχικά ή νοητ6ικά ελλείμματα εξ αιτίας νευρολογικής νόσου ή εγκεφαλικού τραυματισμού. Επίσης, παρουσιάζεται μια έντονη κινητικότητα στην αγορά εργασίας με αυξημένη ζήτηση Κλινικών Ψυχολόγων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης, διαγνωστικά κέντρα, κ.ά.). Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να καλύψει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση θέσεων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής στον τομέα της Κλινικής Νευροψυχολογίας από αποφοίτους Ιατρικής και Τμημάτων Ψυχολογίας, αφού στη χώρα μας δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα.

Το ΠΜΣ Κλινικής Νευροψυχολογίας αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση του σχεδιασμού και την ανάλυσης των εμπειρικών ιατρικών ερευνών καθώς και στη σχετική εκπαίδευση των ερευνητών. Η πραγματοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με το Health Science Centre University of Texas - Huston, των ΗΠΑ, και η συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες του γνωστικού χώρου της Νευροψυχολογίας από το εξωτερικό συνεισφέρει μέσα από μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια στην ερευνητική καθοδήγηση και στην εξοικείωση των Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών με τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εφαρμογές τους καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και των ΗΠΑ. Το εκπαιδευτικό πρότυπο που εφαρμόζει το ΠΜΣ δίνει έμφαση τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση όπως τα περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις οριζόμενες ειδικότητες του εξωτερικού. Βασικοί στόχοι αυτού του προγράμματος είναι οι ολοκληρωμένες σπουδές και η άρτια κατάρτιση στο πεδίο εφαρμογής.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων προβλέπεται:
α) Θεωρητική κατάρτιση
β) πρακτική άσκηση η οποία να καλύπτει όλο το πεδίο των κλινικών εφαρμογών.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
α) να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα κ.λπ.
β) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νευροψυχολογία, τις έννοιες και μεθόδους της.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος προβλέπεται επιπρόσθετη ερευνητική εκπαίδευση με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Νευροψυχολογία (M.Sc. in Clinical Neuropsychology), που απονέμεται από κοινού από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας και Ιατρικής των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε έξι εξάμηνα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια, καθώς και τις κλινικές ασκήσεις. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις παραδόσεις και τις ασκήσεις των μαθημάτων. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΠΜΣ Κλινικής Νευροψυχολογίας απαιτείται η συγκέντρωση 180 πιστωτικών μονάδων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μετά το τέλος της παρακολούθησης των εργαστηρίων, σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος.
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και ισοδύναμα μεταξύ τους όσον αφορά τις πιστωτικές μονάδες. Έτσι, για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται: α) Επιτυχής ολοκλήρωση των 22 μαθημάτων και σεμιναρίων, β) επιτυχής ολοκλήρωση τριών διαδοχικών εξαμήνων εργαστηριακών ασκήσεων, συμπλήρωση της κλινικής άσκησης και δ) η συγγραφή μιας διπλωματικής εργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 30 ανά έτος. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Προβλέπεται, επίσης η συμμετοχή μελών ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναρίων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, εποπτικά μέσα και αίθουσα υπολογιστών. Θα διατεθούν επίσης και εργαστήρια των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που συνδέονται με το Ίδρυμα. Επίσης, το Houston Health Science Center διαθέτει ανάλογη υποδομή.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το 2010, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α'). Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στο ποσό των 73.000 €, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 28.000 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων 17.000 €
γ) Προμήθειες εκπαιδευτικού υλικού 4.000 €
δ) Αναλώσιμα 12.000 €
ε) Προμήθεια - συντήρηση εξοπλισμού - λογισμικού 6.000 €
στ) Δαπάνες δημοσιότητας, ημερίδα, οδηγός σπουδών 6.000 €

Το παραπάνω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και από ερευνητικά προγράμματα των μελών του προγράμματος.

Τις λεπτομέρειες λειτουργίας του προγράμματος θα τις καθορίσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου  Αθηνών, στην Γραμματεία της οποίας θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

* Ακολουθεί πίνακας μαθημάτων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ονομασία μαθήματος, ώρες μαθημάτων, πιστωτικές μονάδες)
Β1. Γενική επισκόπηση Νευροψυχολογίας 30*9=90 3
Γ1. Ψυχομετρικές Μέθοδοι Ι 30*3=90 3
Γ2. Ψυχομετρικές Μέθοδοι ΙΙ 30*3=90 3
Α1. Οργάνωση του Νευρικού Συστήματος Ι 30*3=90 3
ΣΤ. Εργαστήριο 30*18=540 18
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 900 ΩΡΕΣ 30 Π.Μ.
Α2. Οργάνωση του Νευρικού Συστήματος ΙΙ 30*3=90 3
Δ1. Πειραματικό Σχέδιο και Στατιστική Ι 30*3=90 3
Δ2. Πειραματικό Σχέδιο και Στατιστική ΙΙ 30*3=90 3
ΣΤ. Εργαστήριο 30*21=630 21
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 900 ΩΡΕΣ 30 Π.Μ.
Α3. Ειδικές αισθήσεις (όραση, ακοή, αντίληψη χώρου, χημικές αισθήσεις) 30*3=90 3
Α4. Οργάνωση κίνησης και δράσης (σωματαίσθηση, τύποι κίνησης 30*3=90 3
Α5. Μεταιχμιακό Συστημα, υποθαλαμο - υποφυσιακός άξονας.
Ύπνος, εγρήγορση 30*3=90 3
ΣΤ. Εργαστήριο 30*21=630 21
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 900 ΩΡΕΣ 30 Π.Μ.
A6. Νοητικές, εκτελεστικές λειτουργίες. Προσοχή, Μνήμη, Λόγος 30*3=90 3
Β2. Νευροψυχιατρικά Σύνδρομα, μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές 30*3=90 3
Β3. Αγνωσίες 30*3=90 3
Β4. Εκτελεστικές, επιτελικές δυσλειτουργίες. Απραξίες 30*3=90 3
ΣΤ. Εργαστήριο 30*18=540 18
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 900 ΩΡΕΣ 30 Π.Μ.
Β5. Αφασίες 30*3=90 3
Β6. Αμνησίες 30*3=90 3
Β7. Αναπτυξιακές διαταραχές 30*3=90 3
Β8. Νευροψυχολογική Αποκατάσταση 30*3=90 3
Κλινική 30*12=360 12
Ε1. Κλινικά Σεμινάρια Ι 30*3=90 3
Ε2. Κλινικά Σεμινάρια ΙΙ 30*3=90 3
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 900 ΩΡΕΣ 30 Π.Μ.
Ε3. Κλινικά Σεμινάρια ΙΙΙ 30*3=90 3
Ε4. Κλινικά Σεμινάρια ΙV 30*3=90 3
Κλινική 30*8=240 8
Διπλωματική Εργασία 30*19=570 16
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 900 ΩΡΕΣ 30 Π.Μ.
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων στα 3 έτη 180 Π.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved