nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 10/4/09


Αθήνα 10.4.2009, 21:53
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός", του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010. 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, αντικείμενο του ΜΠΣ είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Σκοπός του είναι η διεύρυνση της περιοχής της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού και η διερεύνηση της σχέσης τους με την θεωρία, την τέχνη, την τεχνολογία των αναπαραστάσεων και της κατασκευής. Οι σχέσεις αυτές διερευνώνται σε ένα εύρος κλιμάκων (την πόλη, τα κτίρια, τα αντικείμενα, το τοπίο) και με διεπιστημονικές οπτικές.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής (Τμήματα Αρχιτεκτονικής, Σχολές Καλών Τεχνών, Τμήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού) και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντκειμένου υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η Γ.Σ.Ε.Σ.

Οι σπουδές για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι πλήρους παρακολούθησης και διαρκούν τρία εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:
α) Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα οργανώνεται σε μαθήματα, εργαστήρια σχεδιασμού και σεμινάρια. Για την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο ΠΜΣ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων καθώς και η υποχρεωτική συμμετοχή στα τέσσερα σεμινάρια και στα τέσσερα εργαστήρια σχεδιασμού. Μετά την αξιολόγηση της επιτυχούς συμμετοχής στα μαθήματα και τα εργαστήρια εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.
β) Τα εργαστήρια σχεδιασμού προϋποθέτουν πενθήμερη συνεχή εργασία και στόχος τους είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου αποτελεσμάτων και η δημιουργία παραδειγματικών διαμορφώσεων προϊόντων σχεδιασμού.
Συγκροτούνται με την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και συμμετέχουν αρχιτέκτονες διεθνούς εμβέλειας και διδάσκοντες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Τα σεμινάρια έχουν χαρακτήρα σύντομης εντατικής ενασχόλησης σε θέματα τεχνικής ή ερευνητικής φύσης.
γ) Κάθε μάθημα του ΠΜΣ αντιστοιχεί σε κατ’ ελάχιστο 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως (36 διδακτικές ώρες και 160 ώρες φόρτος εργασίας για το φοιτητή) και σε 7 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ/ECTS). Κάθε εντατικό εργαστήριο σχεδιασμού αντιστοιχεί σε 36 διδακτικές ώρες (160 ώρες εργασίας για το φοιτητή) και σε 7 μονάδες ECTS. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε 1 μονάδα ECTS. Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει 30
μονάδες ECTS.
δ) Για την λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται ο φοιτητής να συγκεντρώσει 90 μονάδες ECTS, 60 από τα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια και 30 από τη διπλωματική διατριβή.
ε) Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάζεται ως εξής:

Στο αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρονται έξι μαθήματα εκ των οποίων γίνεται επιλογή τεσσάρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (δύο ανά εξάμηνο), καθώς και δύο εργαστήρια και δύο σεμινάρια των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου (30 μονάδες ΕΠΜ/ECTS)
1. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της θεωρίας της αρχιτεκτονικής 7 ECTS
2. Θεωρίες και στρατηγικές για την Μετανεωτερική Πόλη 7 ECTS
3. Τεχνολογίες των αναπαραστάσεων 7 ECTS
(επιλογή δύο εκ των τριών παραπάνω μαθημάτων).
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ι 7 ECTS
Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙΙ 7 ECTS
Σεμινάριο Ι 1 ECTS
Σεμινάριο ΙΙ 1 ECTS
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου (30 μονάδες ΕΠΜ/ECTS)
1. Σύγχρονες Πρακτικές της Τέχνης και
της Αρχιτεκτονικής) 7 ECTS
2. Θεωρία του Τοπίου και πρακτικές της Κατοίκησης 7 ECTS
3. Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Κτηρίων-Οικολογική δόμηση 7 ECTS
(επιλογή δύο εκ των τριών παραπάνω μαθημάτων).
Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙΙΙ 7 ECTS
Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙV 7 ECTS
Σεμινάριο ΙII 1 ECTS
Σεμινάριο ΙV 1 ECTS
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή διατριβή 30 ECTS
Σύνολο 90 ΕΠΜ/ECTS

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ανέρχεται σε 20. Καθ’ υπέρβαση δύνανται να εισαχθούν υπότροφοι εσωτερικού του ΙΚΥ και άλλες κατηγορίες υποτρόφων με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.

Στην λειτουργία του ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Για την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αλλά και οι λοιπές υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και νέος εξοπλισμός και κτιριακές δομές εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο.

Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄).

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
1. Ανθρώπινο δυναμικό 28.000
2. Έξοδα μετακίνησης για διαλέξεις, εργαστήρια 8.000
3. Αναλώσιμα 2.000
4. Έντυπα, εκδόσεις 7.000

Το ετήσιο κόστος του ΠΜΣ θα καλυφθεί ως εξής:
- Μέχρι του ποσού των 23.000 ευρώ από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
- Το ποσό των 22.000 ευρώ από άλλες πηγές (χρηματοδότηση ΤΣΜΕΔΕ, χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, πόροι από ερευνητικά προγράμματα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved