nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής 13/7/09


Αθήνα 13.7.2009, 23:12
Τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 διαγωνισμό εισαγωγής - φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής».

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ από τα τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Μουσικών Σπουδών και Κοινωνικής (Πολιτισμικής) Ανθρωπολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχος οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 2916/01) μπορεί να γίνει δεκτός ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, εφόσον διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον «Λίαν καλώς» (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ). Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό «Λίαν καλώς», εφόσον διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

Έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές οι οποίοι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2009. Για τη συμμετοχή των φοιτητών αυτών στη διαδικασία επιλογής κατά το μήνα Σεπτέμβριο απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Η εγγραφή τους, εφόσον επιτύχουν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη, εντός προθεσμίας, προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι είκοσι που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο βαθμό στη γραπτή εξέταση και στην προφορική συνέντευξη.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Σταδίου 5, 7ος όροφος, τηλ. 210-3689406-7, 210-3689384-5, 210-3689457 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00 - 13:00) από 29 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2009, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή μέσω internet [βλ. συνημμένο αρχείο]).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. (των τμημάτων που αναφέρονται στον όρο 1).
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένο φάκελο).
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
8. Επικυρωμένο πιστοποιητικό ξένων γλωσσών.

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις καθώς και η προφορική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα διενεργηθούν από 15 έως 20 Σεπτεμβρίου σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με σχετική ανακοίνωση.

Για την επιλογή των υποψηφίων είναι υποχρεωτική η άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ιδίως αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από σχετική εξέταση (μετάφραση κειμένου σχετικού με το περιεχόμενο του Διατμηματικού Π.Μ.Σ.). Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα και να προσκομίζουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Θα συνεκτιμώνται και τα εξής:
Α) Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις προπτυχιακές σπουδές, που θα διαπιστώνονται από την αναλυτική βαθμολογία και το βαθμό πτυχίου.
Β) Τα κίνητρα και η γενική ικανότητα του υποψηφίου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. που θα διαπιστώνονται από δύο συστατικές επιστολές καθηγητών τους και από προσωπική συνέντευξη. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.
Γ) Η επιστημονική, ερευνητική ή και επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων στα γνωστικά αντικείμενα του Διατμηματικού ΠΜ., εφόσον αυτή υπάρχει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved