nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Eπιδοτούμενα σεμινάρια Επιστροφή    
Επιδοτούμενα σεμινάρια σε θέματα Διαχείρισης Ενεργού Γήρανσης
 

Αθήνα 13.5.2015, 22:10

Σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης θα υλοποιήσει το προσεχές διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιωάννινα και Λάρισα ο Εκπαιδευτικός οργανισμός Άκμων ΑΕ, στο πλαίσιο έργου που του έχει ανατεθεί από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 20 ώρες και απευθύνονται σε:
- στελέχη και υπαλλήλους συλλογικών φορέων που συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
- εργαζόμενους, στελέχη και εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και ανήκουν στους κλάδους αναφοράς του έργου.

«Με αυτές τις επιμορφωτικές δράσεις η ΟΚΕ φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους μετέχοντες, πάνω σε σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης των ηλικιών και των καλών πρακτικών από άλλες χώρες, να μοχλεύσει τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου γύρω από το θέμα της ενεργού γήρανσης σε κλαδικό επίπεδο και να συνθέσει προτάσεις της ΟΚΕ για μέτρα προληπτικής και ενεργού πολιτικής του ζητήματος της διαχείρισης των ηλικιών και της ενεργού γήρανσης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Για τον ακριβή χρόνο και τόπο υλοποίησης των σεμιναρίων αυτών, αλλά και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Άκμων, ο οποίος ανέλαβε την διοργάνωση των παραπάνω ενεργειών μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, καλώντας στο τηλέφωνο 210 -8691000 ή από την ιστοσελίδα του έργου http://www.active-ageing.gr/portal. Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε παρακάτω στα συνημμένα.

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, θα λάβουν και χρηματική αποζημίωση 80 ευρώ ο καθένας. 

Δομή
Κάθε σεμινάριο επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 20 ώρες, ενώ θα διαρθρωθεί σε επιμέρους θεματικές ενότητες με βάση τους στόχους της Πράξης και τα αποτελέσματα της διαδικασίας διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πρόγραμμα θα δομηθεί σε θεματικές ενότητες με συνοχή και ακολουθία, διαμορφώνοντας τα απαραίτητα γνωστικά πεδία (modules) που συνθέτουν το θεματικό αντικείμενο του Έργου.

Ως θεματικές ενότητες των σεμιναρίων επιμόρφωσης ορίζονται οι παρακάτω, όπου κάθε ενότητα θα έχει διάρκεια 5 ώρες:
1η Ενότητα: «Δημογραφικές αλλαγές και η πρόκληση της ενεργού γήρανσης»
2η Ενότητα: «Πολιτικές και κίνητρα ενίσχυσης εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης Ηλικίας»
3η Ενότητα: Κατάρτιση «Πρότυπου Κοινού Προγράμματος Δράσεων» των κοινωνικών εταίρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση
4η Ενότητα: Η χρήση του εργαλείου «Ολοκληρωμένη Διαδραστική Πλατφόρμα Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης»

Το δημογραφικό ζήτημα
«Όλες οι δημογραφικές στατιστικές, μελέτες και αναλύσεις συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: η Ευρώπη και μαζί της και η Ελλάδα γερνάνε. Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού της, τις επόμενες δεκαετίες, καθώς και η επερχόμενη συνταξιοδότηση της γενιάς του «babyboom», της μεταπολεμικής δηλαδή γενιάς, αποτελούν πραγματικές προκλήσεις. Μια θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα και λογική συνέπεια της βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής δημιουργεί μια σειρά προκλήσεων, που πρέπει να μελετηθούν, αξιολογηθούν και αντιμετωπιστούν», αναφέρουν οι διοργανωτές.

«Η Ευρώπη ήδη από τον 20ο αιώνα έχει αντιληφθεί το ζήτημα. Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια (Νίκαια, Στοκχόλμη, Γκέτεμποργκ, Λάκεν, Λισαβώνα) έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα. Παράλληλα το θέμα έχει τεθεί από πολύ νωρίς σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)».

Διαχείριση
Το κλειδί στο πρόβλημα είναι η στήριξη της ενεργού γήρανσης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, από τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές δραστηριότητες έως και την ικανότητα υγιούς γήρανσης και ανεξάρτητης διαβίωσης», συμπεραίνουν οι διοργανωτές. «Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών τα επόμενα χρόνια. Ενεργός γήρανση σημαίνει ότι, όσο μεγαλώνουμε, διατηρούμε τον έλεγχο της ζωής μας και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξαρτιόμαστε από τις νεότερες γενεές.

Παρόλο, που στην παρούσα συγκυρία μας απορροφούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική και δημοσιονομική κρίση στην χώρα μας, υπάρχει έντονη ανησυχία, ότι η ζωή θα είναι δυσχερέστερη στις κατά πολύ πιο ηλικιωμένες κοινωνίες στις οποίες θα ζούμε, και αν δεν προετοιμαστούμε θα είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η ισόρροπη συνύπαρξη μεταξύ των γενεών. Πολύ περισσότερο όταν η κρίση επιδεινώνει τις συνθήκες απασχόλησης, διαβίωσης και ασφάλισης.

Χρειάζεται να συμβάλλουμε όλοι, ενεργά, στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των ζητημάτων, που ανακύπτουν, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής συνεννόησης και συναίνεσης, με στόχο την στήριξη όλων των ηλικιακών ομάδων του ενεργού πληθυσμού, χωρίς αποκλεισμούς».

Ο ρόλος της ΟΚΕ
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ως κατεξοχήν θεσμός κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, από πολύ νωρίς, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για να μελετήσει και να αναδείξει τα ζητήματα της ενεργού γήρανσης, στην χώρα μας.

Το 2004, στην β' φάση υλοποίησης της Κ.Π. «Equal», μαζί με άλλους φορείς, συνέστησαν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Εμπειρία», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης».

Με βάση τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από το έργο αυτό, η ΟΚΕ ανέλαβε και υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Με μια σειρά δράσης, η ΟΚΕ στοχεύει αφενός στην ανάδειξη και την επικοινωνία των προβλημάτων του σύγχρονου εργασιακού, επιχειρηματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα αυτό και αφετέρου στη δημιουργία νέων καινοτόμων προληπτικών εργαλείων υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Στην παρούσα φάση είναι σε πλήρη εξέλιξη μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ιωάννινα, , στα πλαίσια του έργου «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας», που είναι μέρος της παραπάνω Πράξης.

Περιεχόμενο
Στα πλαίσια τόσο των προγραμμάτων κατάρτισης, και των σεμιναρίων επιμόρφωσης, όσο και των ενημερωτικών εκδηλώσεων, που θα τα πλαισιώσουν, θα αναπτυχθούν ζητήματα, όπως:
- Τάσεις του ζητήματος της ενεργού γήρανσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
- Διαδικασίες ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα,
- Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και κίνητρα ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού ηλικίας άνω των 45 ετών,
- Παρουσίαση του οδικού χάρτη, για την προώθηση της ενεργού γήρανσης, στο πεδίο της ενδυνάμωσης των εργαζομένων άνω των 45 ετών κ.ά.

Ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη και ολοκληρώνονται 5 προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, με τίτλο «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και εργαλεία ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και της προληπτικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης», που παρακολουθούν 90 αιρετά στελέχη συλλογικών φορέων, που συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να υλοποιηθούν 48 4ήμερα σεμινάρια ενημέρωσης επιμόρφωσης, διάρκειας 20 ωρών το καθένα, τα οποία απευθύνονται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Λάρισα.

Με τις ενέργειες ενημέρωσης αυτές η ΟΚΕ φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους μετέχοντες, πάνω σε σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης των ηλικιών και των καλών πρακτικών από άλλες χώρες, να μοχλεύσει τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου γύρω από το θέμα της ενεργού γήρανσης σε κλαδικό επίπεδο και να συνθέσει προτάσεις της ΟΚΕ για μέτρα προληπτικής και ενεργού πολιτικής του ζητήματος της διαχείρισης των ηλικιών και της ενεργού γήρανσης.

* Ακολουθούν σχετικοί πίνακες.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Περιεχόμενο των σεμιναρίων

1η Ενότητα: «Δημογραφικές αλλαγές και η πρόκληση της ενεργού γήρανσης»
- Η οριοθέτηση της ενεργού γήρανσης
- Το δημογραφικό προφίλ της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας (με έμφαση στην Ελλάδα)
- Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα
- Θεσμοί και πολιτικές ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα

2η Ενότητα: «Πολιτικές και κίνητρα ενίσχυσης εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης Ηλικίας»
- Πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με κριτήρια διαγενεακής αλληλεγγύης σε επίπεδο επιχειρήσεων
- Κίνητρα ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού ηλικίας άνω των 45 ετών.

3η Ενότητα: Κατάρτιση «Πρότυπου Κοινού Προγράμματος Δράσεων» των κοινωνικών εταίρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση
- Μοντέλα παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων στο πεδίο της ενεργού γήρανσης
- Οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων στο πεδίο της ενδυνάμωσης των εργαζομένων άνω των 45 ετών.

4η Ενότητα: Η χρήση του εργαλείου «Ολοκληρωμένη Διαδραστική Πλατφόρμα Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης»
- Τεχνικές κατανόησης και αξιοποίησης της Πλατφόρμας (Παρουσίαση και χρήση του εργαλείου των ενοτήτων περιεχομένων της πλατφόρμας της ΟΚΕ)


ΠΙΝΑΚΑΣ
Διευθύνσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε.
ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14, 11251,ΑΘΗΝΑ
Τηλ:210 8691002-025, Φάξ:210 8691001
edra@akmon.edu.gr, www.akmon.edu.gr
http://www.active-ageing.gr/portal/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 59, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, περιοχή CITY GATE
Τηλ:231-7775397, akmonthess@gmail.com

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΚΔΒΜ2 ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)
Τηλ: 26510-22999 & 26633, epirusedu@gmail.com

ΛΑΡΙΣΑ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ, 41221, ΛΑΡΙΣΑ (ΚΔΒΜ2 ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
Τηλ: 2410-287061, kek@dynamiki.gr

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την αίτηση.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved