nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Eπιδοτούμενα σεμινάρια Επιστροφή    
Επιδοτούμενα σεμινάρια για 5.000 φορτοεκφορτωτές (η πρόσκληση)
 

Proslipsis.gr | Αθήνα 9.1.2021, 03:26

Επιδοτούμενα σεμινάρια για 5.000 φορτοεκφορτωτές λιμένα ή ξηράς, μέσω «επιταγής κατάρτισης», έχει «στα σκαριά» το υπουργείο Εργασίας.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν δια ζώσης ή και από απόσταση από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών». Η Proslipsis παρουσιάζει την αναλυτική πρόσκληση.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Στα σεμινάρια θα μπορούν να συμμετάσχουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οικ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), στην οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ.

Μέσω της «επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.
 Proslipsis.gr
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και θα συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει: α) υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους και β) πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Υποβολή αιτήσεων
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια από τις αναφερόμενες στον σχετικό Πίνακα 1 της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων πρέπει να είναι φορτοεκφορτωτές και να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (κατάρτιση και πιστοποίηση).

Η εγγραφή θα επιβεβαιώνεται/ ελέγχεται από την Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΥΠ.

Ο έλεγχος της διατήρησης της ιδιότητας του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Φοστοεκφορτωτών θα γίνεται σε δύο χρονικά σημεία:
• κατά την αίτηση του ωφελούμενου και τη συγκρότηση του Μητρώου
• κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης - πιστοποίησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων» (Παράρτημα ΙΧ της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
2. Να αναρτήσει τη Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών στο ειδικό πεδίο της αίτησης.
3. Να συμπληρώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, τη συνεργαζόμενη τράπεζα και να αναρτήσει τη Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση από το e-banking.
4. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον«Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα VOUCHER με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής:
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / διαβατήριο/ στρατιωτική ταυτότητα (κατά περίπτωση).
• Βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., εκδοθείσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
• Προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υ.Δ. 1 της παρούσας).
• Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1 της σελίδας βιβλιαρίου ή εκτύπωση από e-banking

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 και λήγει την 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (https://www.voucher.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους («επιλεγείς» - «μη επιλεγείς») μέσω της ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr.

Φορείς κατάρτισης
Τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης θα παρέχουν αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
επιπέδου 1 και επιπέδου 2, που πληρούν τους όρους της παρούσας και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της
δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων, αναφορικά με
τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που
είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024,
και έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής
κατάρτισης φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 30 της με αριθμ. 228536 (ΦΕΚ Β'
12/10.01.2018) Κ.Υ.Α. και έχουν ανταποκριθεί στην από 21.10.2020 ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ.
 Proslipsis.gr
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 9.765.497,75€. Η παρούσα Πρόσκληση αφορά
στην υλοποίηση των υποέργων 1 έως και 5, συνολικού πρ/σμού 9.500.000€.


* Ακολουθεί πίνακας με τα θέματα της κατάρτισης.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Το πρόγραμμα της κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει υποχρεωτικά θεματικές ενότητες που αφορούν στις ακόλουθες
οριζόντιες θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, ως εξής:
• «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία», 3 ώρες. Proslipsis.gr
• «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», 3 ώρες.
• «Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων», 2 ώρες.
• «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης», 2 ώρες.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς –
λιμένα, είναι οι εξής:
Εναρκτήρια συνάντηση και αξιολόγηση του Προγράμματος, συνολικής διάρκειας 5 ωρών.

Θεματική Ενότητα: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας διακίνησης φορτίων
Λιμένα ή Ξηράς με βάση το νέο πλαίσιο του ν.4455/2017, συνολικής διάρκειας 40 ωρών (μόνο θεωρητικό
μέρος).
- Βασικά θέματα ασφάλειας κατά τη διενέργεια της φορτοεκφορτωτικής εργασίας διακίνησης
φορτίων Λιμένα ή Ξηράς:
▪ Κανόνες υγείας και ασφάλειας.
▪ Διεθνής ορολογία φορτοεκφορτωτικών εργασιών.
▪ Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ.
- Βασικές γνώσεις της φορτοεκφορτωτικής εργασίας διακίνησης φορτίων Λιμένα ή Ξηράς:
▪ Διεθνείς ορισμοί, βασικοί κανονισμοί εκτέλεσης φορτοεκφορτωτικών εργασιών λιμένα
και ξηράς.
▪ Επιλογή/ταξινόμηση/τοποθέτηση εμπορευμάτων, στοιβασία και αποστοιβασία εμπορευμάτων.
▪ Έχμαση οχημάτων.
▪ Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις.
▪ Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και καθαρισμού κύτους πλοίου. προβλητών
εμπορευματικών σταθμών κ.λπ.
- Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας:
▪ Βασικές αρχές επικοινωνίας, συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας.
▪ Αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, διαχείριση κινδύνων.
 Proslipsis.gr
Θεματική Ενότητα: Διενέργεια εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών
διακίνησης φορτίων στους λιμένες, διάρκειας 50 ωρών (35 ώρες θεωρητικό μέρος και 15 ώρες πρακτικό).
o Χειρισμός Ειδικών ή Επικίνδυνων φορτίων, στους λιμένες:
▪ Γενικές αρχές διαχείρισης, ορισμός, ταξινόμηση, κατηγορίες διεθνής ορολογία
αναγνώρισης και σήμανσης, νομοθεσία και διεθνείς κανονισμοί για τα επικίνδυνα
φορτία.
▪ Επιλογή, ταξινόμηση, συσκευασία και τοποθέτηση ευπαθών και εύφλεκτων
εμπορευμάτων.
▪ Είδη, ιδιαιτερότητες, διαδικασίες και μέσα φορτοεκφόρτωσης ειδικών - επικίνδυνων
φορτίων.
▪ Έρευνα και διάσωση ναυαγών - παροχή πρώτων βοηθειών - αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών - κανόνες υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντική πρόληψη - προστασία.
- Χειρισμός Εξειδικευμένων Φορτίων:
▪ Κανονισμός εργασίας, ορισμοί, διεθνής ορολογία συστημάτων ασφάλειας και χειρισμού
μηχανημάτων, κανόνες υγείας και ασφάλειας.
▪ Διακίνηση φορτίων και τακτοποίηση χύδην φορτίων στο κύτος πλοίου.
▪ Σύνδεση - αποσύνδεση φορτίων σε γερανούς, διακίνηση, λύση - πρόσδεση και
φορτοεκφόρτωση κοντέινερ, χειρισμός μηχανημάτων (ανυψωτικών, μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου, κ.ά.).
▪ Σύνδεση - αποσύνδεση - ασφάλιση οχημάτων και φορτίων εντός του κύτους - γκαράζ
πλοίου.
▪ Φορτοεκφόρτωση υγρών φορτίων.
▪ Ανάλυση εργασιών των αρχιεργατών εποπτών και των Σημειωτών.
- Κανόνες, Τεχνικές και Διαδικασίες Καβόδεσης:
▪ Οδηγία IMO
▪ Ορολογία καβόδεσης, τεχνικές - διαδικασίες καβόδεσης, κανόνες υγείας και ασφάλειας
και πρόληψης ατυχημάτων κατά την καβόδεση και μεταφορά εφοδίων με λάντζα.
- Πρακτικό Μέρος:
▪ Άσκηση προσομοίωσης εργασιών, καλές πρακτικές και τεχνικές.

Θεματική Ενότητα: Διενέργεια εξειδικευμένων και επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών διακίνησης
φορτίων στην Ξηρά (εμπορευματικοί σταθμοί, Κεντρικές αγορές), διάρκειας 45 ωρών (30 ώρες θεωρητικό
μέρος και 15 ώρες πρακτικό).
- Χειρισμός Ειδικών ή Επικίνδυνων φορτίων στην Ξηρά:
▪ Γενικές αρχές διαχείρισης, ορισμός, ταξινόμηση, κατηγορίες διεθνής ορολογία
αναγνώρισης και σήμανσης, νομοθεσία και διεθνείς κανονισμοί για τα επικίνδυνα
φορτία.
▪ Επιλογή, ταξινόμηση, συσκευασία και τοποθέτηση ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων.
▪ Είδη, ιδιαιτερότητες, διαδικασίες και μέσα φορτοεκφόρτωσης ειδικών επικίνδυνων
φορτίων (υγρών, στερεών, χημικών ή εύφλεκτων) σε σιδηροδρομικούς ή άλλους
εμπορευματικούς σταθμούς.
▪ Παροχή πρώτων βοηθειών - αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών - κανόνες υγείας και
ασφάλειας, περιβαλλοντική πρόληψη - προστασία. Proslipsis.gr
- Χειρισμός εξειδικευμένων φορτίων Ξηράς:
▪ Κανονισμός εργασίας, ορισμοί, διεθνής ορολογία συστημάτων ασφάλειας και χειρισμού
μηχανημάτων, κανόνες υγείας και ασφάλειας.
▪ Σύνδεση - αποσύνδεση φορτίων σε γερανούς.
▪ Φορτοεκφόρτωση κοντέινερ, βαρέων υλικών, μηχανημάτων, αυτοκινήτων σε
σιδηροδρομικούς και άλλους εμπορευματικούς σταθμούς.
▪ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος - τήρηση των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων).
▪ Φορτοεκφόρτωση ταξινόμηση εμπορευμάτων με μηχανικά μέσα (ιμάντες, συστήματα
σωληνώσεων, κ.λπ.).
▪ Ανάλυση εργασιών των αρχιεργατών εποπτών και των Σημειωτών.
- Πρακτικό Μέρος:
▪ Άσκηση προσομοίωσης εργασιών, καλές πρακτικές και τεχνικές.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Proslipsis.gr - Η πρόσκληση της Δράσης - Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 812021.pdf

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved