nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νομοθετικές ρυθμίσεις για την περίπτωση «άτακτου» Brexit

Proslipsis.gr | Αθήνα 7.4.2019, 18:09

Σειρά ρυθμίσεων σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, περιλαμβάνει ο πρόσφατος νόμος 4604/2019 (ΦΕΚ Α' 50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

Οι ρυθμίσεις καταγράφονται στα άρθρα 123 έως 129 και αφορούν δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ακόμη και σε σχέση με τις επικείμενες ευρωεκλογές.

* Ακολουθούν οι ρυθμίσεις.
Άρθρο 123
Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συμφωνία αποχώρησης
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα-
σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία
αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και
τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν στην Ελ-
ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο επόμενο άρθρο, έχουν δικαίωμα να
εισέρχονται και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II
του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), με ισχύον διαβατήριο, εάν
είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικο-
γενειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου
είτε πολίτες τρίτης χώρας.
2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύ-
οντος εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόμενου
άρθρου. Για τους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και τα
μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ-
νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας καί εισέρχονται
στη χώρα μετά την 1.1. 2021, όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 8 του επόμενου άρθρου, εφαρμόζεται το
άρθρο 5 και οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80) με την
επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

Άρθρο 124
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συμφωνία αποχώρησης
Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώ-
ρησης:
1.α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα
μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του
Ηνωμένου Βασιλείου, και στους οποίους έχει χορηγηθεί
έως τις 29.3.2019 από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη βεβαίωση εγγραφής κατά το
άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) ή έγγραφο πιστοποί-
ησης μόνιμης διαμονής κατά το άρθρο 16 του ως άνω
προεδρικού διατάγματος, ορίζεται ως ημερομηνία λήξης
αυτών η 31.12.2020.
β) Για τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασι-
λείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας, για τους οποίους
έχουν εκδοθεί έως τις 29.3.2019 Δελτία Διαμονής ή Δελ-
τία Μόνιμης Διαμονής κατά τα άρθρα 3 παράγραφοι 2,
9 και 17 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), ορίζεται,
ανεξαρτήτως της λήξης τους, ως ημερομηνία λήξης η
31.12.2020.
2.α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη
της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνω-
μένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις
29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαί-
ωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007
(Α΄135), υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές αρχές της
χώρας, έως τις 31.12.2020, για τη χορήγηση βεβαίωσης
εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135),
η ισχύς της οποίας εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
β) Τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει
στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί
τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής κατά τα άρθρα 3 πα-
ράγραφοι 2 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135),
μπορούν να υποβάλουν, έως τις 31.12.2020, αίτηση για
τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, η ισχύς του οποίου
εκτείνεται έως τις 31.12.2020, στην υπηρεσία Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης.
3. α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα
μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ-
νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται
στην Ελλάδα μετά τις 29.3.2019 και έως τις 31.12.2020,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι
διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135).
4. α) Η περίοδος διαμονής των πολιτών Ηνωμένου
Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007
(Α΄135) και τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, λαμβά-
νεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμο-
νής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), χωρίς τη συνδρομή της προϋ-
πόθεσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
β) Τα μέλη οικογένειας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος λαμβάνει άδεια
διαμονής, δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης α’ της
παρούσης παραγράφου, υποβάλλουν αίτηση για τη χο-
ρήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης λγ’
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄80), ως μέλη
οικογένειας για την εφαρμογή της παρούσης παραγρά-
φου νοούνται τα μέλη οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄135).
5. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της
οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελ-
ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, για συνεχές χρονικό διά-
στημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής
στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν
δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις
της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής
τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5)
ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμ-
βάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 {Α΄135) και
ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά.
Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό
την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτω-
ση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80).
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της πα-
ρούσας παραγράφου υποβάλλεται εντός διαστήματος
δύο (2) μηνών πριν τις 31.12.2020.
6. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της
οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελ-
ληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
106/2007 (Α΄135) και των διατάξεων των παραγράφων
1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα
μικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πριν
τις 31.12.2020, για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμο-
νής. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε
φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου δια-
μονής για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παραγράφων
4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης
λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και επιτρέπει την πρόσβαση
σε εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργο ή
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
7. α) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής της παραγράφου 5
δεν θίγεται από απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά
τα τρία (3) έτη. Το δικαίωμα διαμονής της παραγράφου 6
δεν θίγεται από περιόδους απουσίας, όπως αυτές ορίζο-
νται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄80).
β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παραγράφων
4, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά
οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80).
8. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα
μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ-
νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται
στη χώρα μετά την 1.1. 2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 4251/2014 (Α΄80), με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διμερών ρυθμίσεων.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστα-
σίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγ-
γράφων του παρόντος άρθρου, τυχόν λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του, ενώ δύνανται να τροποποιούνται οι
προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του.

Άρθρο 125
Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης,
σε περίπτωση αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συμφωνία αποχώρησης
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία απο-
χώρησης:
α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανι-
θαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών
που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνω-
μένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα μέλη οικογένειάς
τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά
την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής
των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009
(ΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν
στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της χώρας μας,
συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων, εξακολου-
θούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κα-
νονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού
987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2019.
β) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα
μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι κατά την ημερομη-
νία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπα-
ϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και οι
οποίοι διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως
στην Ελληνική Επικράτεια μετά τις 30.3.2019, παρέχεται
η δυνατότητα πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας,
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με
ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση για χρονική περί-
οδο έως τις 31.12.2019.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας, δύναται να τροποποιείται η προθεσμία, καθώς και
να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που άπτε-
ται της εφαρμογής των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ)
883/2004 και 987/2009.

Άρθρο 126
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών
επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συμφωνία αποχώρησης
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα-
σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία
αποχώρησης, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του
Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν
την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται, για το
χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις
επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των πε-
ριπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄155), στην Ελλάδα, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρι-
σμού δύναται να τροποποιείται η προθεσμία, καθώς και
να ρυθμίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέ-
σεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρισμού
δύναται να θεσπίζονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των
πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή των νομικών προσώπων
που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασκούν επιχειρη-
ματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων γ΄,
δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155),
για μεταβατικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020.

Άρθρο 127
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων
λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία
αποχώρησης
Λεπτομέρειες σχετικές με ρυθμίσεις θεμάτων πολιτών
του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων, τα οποία
προκύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία απο-
χώρησης και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες
του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέματα που αφο-
ρούν την πρόσβαση στην εργασία και στην ιατροφαρ-
μακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση
επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά και
τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το
Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ρυθμίζονται με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά πε-
ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 128
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης
(Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)
1. Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο-
χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαι-
ώματα πολιτών), ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορι-
κά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελληνική
Επικράτεια και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαι-
ώματά τους. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής ρυθμίζεται η
σταδιακή τακτοποίηση της διαμονής των πολιτών Ηνω-
μένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους,
που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, σε
συνέχεια των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης,
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων του τόπου διαμονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα
που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο-
χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2
(δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την
πρόσβαση στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και
στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την
αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσό-
ντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν
εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προ-
στασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ρυθ-
μίζονται οι κατηγορίες αδειών διαμονής, τις οποίες λαμ-
βάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου καί τα μέλη
των οικογενειών τους είτε αυτά είναι πολίτες Ηνωμένου
Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, κατά τη μετάβαση
αυτών στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.

Άρθρο 129
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατά τις Ευρωεκλογές του 2019
1. Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή θα βρί-
σκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την ημέρα διεξα-
γωγής των εκλογών του έτους 2019 για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούνται,
για τις ανάγκες εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας,
κάτοικοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 1427/1984
(Α΄40), ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ισχύος για το
εν λόγω κράτος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).
2. Ειδικά για τους εκλογείς της προηγούμενης παρα-
γράφου, η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από το
Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 της
4365/31.1.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(B΄196), λήγει την 10η Απριλίου 2019.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved