nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η νέα ΠΝΠ με 72 μέτρα ελέω κορονοϊού

Proslipsis.gr | Αθήνα 21.3.2020, 17:31

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α' αρ. 68|2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (έχει ισχύ νόμου) με 72 νέα μέτρα στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Ο τίτλος της ΠΝΠ είναι: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Η ισχύς της Πράξης, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (20 Μαρτίου 2020), εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Πολλές από τις διατάξεις της ΠΝΠ θα εξειδικευθούν περαιτέρω με άλλα νομικά κείμενα (αποφάσεις, εγκυκλίους, κλπ).

Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε σε τίτλους τα μέτρα που κομίζει η νέα ΠΝΠ.ΠΙΝΑΚΑΣ
72 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας

Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων

Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Στήριξη ανέργων

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας Proslipsis.gr

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου

Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας

Προσόντα ιατρού εργασίας

Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο

Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης

Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές

Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων

Προϊόντα δειγματισμού

Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών – Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών Proslipsis.gr

Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ

Μέθοδοι ταυτοποίησης

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

¶υλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα Proslipsis.gr

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών

¶δεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου

Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατΆ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19.

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού

Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών – Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π.

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy

¶ποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων

Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.
 Proslipsis.gr
Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος

Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα

Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών

Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις

Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των συνόρων 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved