nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

Η εταιρεία Πλουμής - Σωτηρόπουλος Ο.Ε. ζητά Γραμματεία - Διοικητική Υπάλληλο που θα έχει την ευθύνη της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπεύθυνα και ικανά άτομα με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της λειτουργίας και της χρήσης PCs.
Προϋπηρεσία και συστάσεις απαραίτητες.
Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο email mariav@ploumis-sotiropoulos.gr υπόψιν κας Βαμβάτσικου.
Κωδικός: A095102       Δημοσίευση: 21-01-2020

ALBANIA
Retail Sales Manager in Albania.

Our client a supermarket chain in Albania, wishes to hire a Retail Sales Manager.

The role:
Reporting to the CEO, the Sales Manager oversees all commercial activities of the organization ensuring that it maximizes all opportunities for profit generation.

Key Responsibilities
Organizes all stores operations and allocate responsibilities to personnel.
Supervises and guide staff towards maximum performance.
Prepares and controls the stores’ budget aiming for minimum expenditure and efficiency.
Monitors stock levels and purchases and ensures they stay within budget.
Deals with complaints from customers to maintain the store’s reputation.
Inspects the areas in the stores and resolve any issues that might arise.
Plans and oversee in-store promotional events or displays.
Keeps abreast of market trends to determine the need for improvements in the stores.
Analyzes sales and revenue reports and makes forecasts.
Ensures the stores fulfil all legal health and safety guidelines.

Qualifications
Degree in Business Administration/Management or related business/public administration field is preferred.
Minimum of 5 years’ experience in a senior leadership/management position.
Experience on management of trade center is a plus.
Excellent written and verbal communication skills.
Ability to communicate verbally and in writing to a very high standard in English.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients.
Κωδικός: A093323       Δημοσίευση: 16-01-2020

Ζητούνται αντιπρόσωποι από εμπορική εταιρεία για ανεξάρτητη συνεργασία. Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης. Ικανοποιητικό εισόδημα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6984318664.
Κωδικός: A093296       Δημοσίευση: 16-01-2020

Ζητείται: Στέλεχος Διοικητικής/Οικονομικής Υποστήριξης με εμπειρία σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Καθήκοντα
- Προετοιμασία φακέλων διαγωνισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα:
- Αναζήτηση και μελέτη διαγωνισμών
- Συγκέντρωση και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων & δικαιολογητικών.
- Σύνταξη και υποβολή προσφοράς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
- Παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας.
- Συμμετοχή στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ:
- Υποβολή Αιτημάτων χρηματοδότησης στο ΟΠΣ, Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ), Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ), Αιτημάτων κατανομών επιχορήγησης.
- Οικονομικές/Λογιστικές εργασίες:
- Διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές / φορολογικές εισφορές)
- Τιμολόγηση πελατών
- Διαχείριση συμφωνητικών.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής/διοικητικής κατεύθυνσης
- Τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία σε τμήμα διαγωνισμών / προσφορών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
- Καλή γνώση της πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση του Microsoft Office.

Προσφέρονται:
- Αποδοχές αναλόγως προσόντων
- Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- Άριστες προοπτικές εξέλιξης
- Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλησης.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr, αναφέροντας τον κωδικό ΣΥΜΒ_2001ΠS.
Κωδικός: A093221       Δημοσίευση: 13-01-2020

Ζητούνται Σύμβουλοι Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, είτε ως μισθωτοί πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες Έργων.

Καθήκοντα:
- Συμμετοχή στη παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
- Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
- Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
- Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως απαιτείται ανά περίπτωση
- Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων
- Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς έλεγχο από τις Διαχειριστικές Αρχές των έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισότιμο) θετικής κατεύθυνσης
- Τουλάχιστον δύο χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία στην προετοιμασία προτάσεων και στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
- Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος)
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση του Microsoft Office.

Προσφέρονται:
- Αποδοχές ή αμοιβή (για συνεργάτες) ανάλογα με τα προσόντα
- Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- Άριστες προοπτικές εξέλιξης
- Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλησης.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέροντας τον κωδικό ΣΥΜΒ_2001S.
Κωδικός: A093222       Δημοσίευση: 13-01-2020

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
QP Φαρμακευτικής εταιρίας στην Αθήνα.
Φαρμακευτική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα στέλεχος, ως QP (Ειδικευμένο Πρόσωπο κατά την έννοια του νόμου) για την εισαγωγή φαρμάκων από τρίτες χώρες στην Αθήνα.

Περιγραφή εργασίας του / της κατόχου της θέσης:
Yποστηρικτικές ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση τον συντονισμό και την επεξεργασία φακέλων για την έγκριση, τροποποίηση και μετεγκριτική παρακολούθηση φαρμακευτικών προϊόντων (premarketing and postmarketing).
Έλεγχος των προτεινόμενων υλικών συσκευασίας και προώθησης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας.
Επαφές με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές ( ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα θέματα ανιχνεύονται και επιλύονται έγκαιρα.
Υποστηρικτικές, ενέργειες και επαφές με τις αρχές σχετικά με την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων (Market Access).
Προετοιμασία των σχετικών εγγράφων όπου και όταν απαιτείται.

Προσόντα πρόσληψης
- Πτυχίο Πανεπιστημίου σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Φαρμακευτική, χημεία, ιατρική, φαρμακευτική χημεία, φαρμακευτική τεχνολογία, βιολογία.
- Διετής τουλάχιστον πρακτική εμπειρία σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν άδεια παραγωγής σε δραστηριότητες στον τομέα της ποιοτικής ανάλυσης των φαρμάκων, της ανάλυσης των δραστικών ουσιών και λοιπών δοκιμών για την ποιότητα των φαρμάκων.
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τον διορισμό ως Ειδικευμένου Προσώπου από τον ΕΟΦ για τις εισαγωγές φαρμάκων της εταιρείας από Τρίτες Χώρες.
- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
- Γνώση της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.
Κωδικός: A093100       Δημοσίευση: 08-01-2020

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Account Manager Foodservice.
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων της Αθήνας, ζητά να προσλάβει Account Manager Foodservice.

Αντικείμενο εργασίας:
Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου - εξεύρεση νέων πελατών
Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες
Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας
Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών
Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων
Υποστήριξη μετά την πώληση

Απαιτούμενα προσόντα:
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία επιθυμητά στον κλάδο του Foodservice
Ιδανικά με προϋπηρεσία ως chef επίσης
Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος
Οργάνωση και προγραμματισμός
Ικανότητες διαπραγμάτευσης
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (προκειμένου περί ανδρών)

Προσφέρονται:
Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
Εταιρικό αυτοκίνητο
Bonus επίτευξης στόχων

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.
Κωδικός: A092920       Δημοσίευση: 02-01-2020

Business Development Manager.
Our client a events management company, is seeking to hire a Business Development Manager.

The ideal candidate must be responsible for developing the business side of the company.

The candidate must identify rising business opportunities and build long term relationships with prospects. The business development manager must focus on goals to meet profit expectations and brand building.

Duties:
keeping up to date with economic and business development
keeping up to date with overall business trends
preparing detailed business plans which cover relevant
liaising with other professionals in the company and in other companies and potential customers
attending workshops and trade fairs

Skills
excellent communication skills
good interpersonal skills
negotiation skills
tact and dimplomacy
organization skills
problem solving skills

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services our clients.
Κωδικός: A092923       Δημοσίευση: 02-01-2020

ATTIKH Αθήνα
Account Manager Ξενοδοχειακού τομέα στην Αθήνα.
Ο πελάτης μας, μεγάλη εταιρία τροφίμων, ζητά να προσλάβει Account Manager Ξενοδοχειακού τομέα.

Αντικείμενο εργασίας:
Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου - εξεύρεση νέων πελατών.
Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες.
Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας.
Αποστολή προσφορών και διαχείριση παραγγελιών.
Δειγματισμός και παρουσίαση προϊόντων.
Υποστήριξη μετά την πώληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητά πωλήσεων στον κλάδο των ξενοδοχείων.
Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος.
Οργάνωση και προγραμματισμός.
Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Η εταιρεία προσφέρει:
Εταιρικό Ι.Χ.
Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ
Bonus επί των πωλήσεων
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Συνεχή εκπαίδευση

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.
Κωδικός: A092925       Δημοσίευση: 02-01-2020

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Key Account Manager στην Αθήνα.
Ο πελάτης μας, μεγάλη εταιρία τροφίμων, ζητά να προσλάβει Key Account Manager.

Αντικείμενο εργασίας:
Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου - εξεύρεση νέων πελατών.
Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες εντός και εκτός Αττικής.
Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας.
Αποστολή προσφορών και διαχείριση παραγγελιών.
Δειγματισμός και παρουσίαση προϊόντων.
Υποστήριξη μετά την πώληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητά πωλήσεων στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου.
Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος.
Οργάνωση και προγραμματισμός.
Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Η εταιρεία προσφέρει:
Εταιρικό Ι.Χ.
Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ
Bonus επί των πωλήσεων
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Συνεχή εκπαίδευση

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.
Κωδικός: A092927       Δημοσίευση: 02-01-2020

ALBANIA
Commercial Director in Albania
Our client a retail shopping center in Albania, wishes to hire a Commercial Director.

The role:
Reporting to the CEO, the commercial director oversees all commercial activities of the organization ensuring that it maximizes all opportunities for profit generation.

Key Responsibilities
Implements strategies to drive revenue and ultimately business growth.
Carries out risk assessment when taking on new customer accounts.
Negotiates ongoing contracts with suppliers and customers.
Reviews contracts and makes commercial recommendations.
Interprets market trends and adapting to industry changes.
Analyzes opportunities for growth via acquisition and performs due diligence.
Implements new sales strategies and ensures that departments follow best practices.
Identifies opportunities where the organization can make the maximum contribution to members by cross-referral of services or where there are gaps in member services offered.
Monitors and controls of the Quality of Service offered by the Managing Company of the shopping center to the shopping center’s tenants.
Develops and monitors Company’s budgets.

Qualifications
Degree in Business Administration/Management or related business/public administration field is preferred.
Minimum of 5 years’ experience in a senior leadership/management position.
Experience on management of trade center is a plus.
Excellent written and verbal communication skills.
Ability to communicate verbally and in writing to a very high standard in English.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients.
Κωδικός: A092997       Δημοσίευση: 02-01-2020

ALBANIA
Deputy Chief Executive Officer in Albania.
Our client a commercial company, exporting durable goods to many countries of Europe, wishes to hire a Deputy Chief Executive Officer in Albania.

The role:
Reporting to company’s CEO, the Deputy Chief Executive Officer provides support to the Chief Executive Officer (CEO) in ensuring that Company and its trading subsidiaries, achieve their business and social objectives.

Main Duties and Responsibilities:
To assist the CEO in the fulfilment of Company stated aims and objectives.
To assist the CEO in ensuring the organization fulfils its legal, statutory and regulatory responsibilities.
To work with the CEO and senior staff in the preparation of strategic business plans and annual budgets for approval by the Management Committee.
To contribute to the Board, Committee and Subcommittee meeting reports and discussions.
To undertake day-to-day responsibility for the development, maintenance and adherence to a defined suite of policies and procedures across the organization.
To take the day to day lead in private and public-sector bodies contract tendering, management, KPI and financial reviews.
To monitor organizational performance by tracking progress and ensuring delivery of plans.
To take into account both the external and internal environment to ensure the leadership team is aware of changes that may affect performance/services.
To participate in conferences with international trade managers, technical experts to determine export/import control requirements for complex technical projects via in-person meetings.
To review, manage, coordinate and maintain records for all Company International Sales Representatives, distributors, consultants and sponsors and monitor contractual agreements for export issues.
To work with business development teams and business unit personnel to support and facilitate their international export/import needs.
To analyze information, problems, situations, and procedures, defining problems or objectives and formulate logical and objective conclusions and solutions.

Qualifications
Degree in Business Administration/Management or related business/public administration.
Minimum of 5 years’ experience in a senior leadership/management position.
Successful history in managing business operations consistently meeting or exceeding targets. Excellent written and verbal communication skills.
Ability to communicate verbally and in writing to a very high standard in English.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients.
Κωδικός: A092998       Δημοσίευση: 02-01-2020

ALBANIA
Deputy Chief Executive Officer in Albania.
Our client a commercial company, exporting durable goods to many countries of Europe, wishes to hire a Deputy Chief Executive Officer in Albania.

The role:
Reporting to company’s CEO, the Deputy Chief Executive Officer provides support to the Chief Executive Officer (CEO) in ensuring that Company and its trading subsidiaries, achieve their business and social objectives.

Main Duties and Responsibilities:
To assist the CEO in the fulfilment of Company stated aims and objectives.
To assist the CEO in ensuring the organization fulfils its legal, statutory and regulatory responsibilities.
To work with the CEO and senior staff in the preparation of strategic business plans and annual budgets for approval by the Management Committee.
To contribute to the Board, Committee and Subcommittee meeting reports and discussions.
To undertake day-to-day responsibility for the development, maintenance and adherence to a defined suite of policies and procedures across the organization.
To take the day to day lead in private and public-sector bodies contract tendering, management, KPI and financial reviews.
To monitor organizational performance by tracking progress and ensuring delivery of plans.
To take into account both the external and internal environment to ensure the leadership team is aware of changes that may affect performance/services.
To participate in conferences with international trade managers, technical experts to determine export/import control requirements for complex technical projects via in-person meetings.
To review, manage, coordinate and maintain records for all Company International Sales Representatives, distributors, consultants and sponsors and monitor contractual agreements for export issues.
To work with business development teams and business unit personnel to support and facilitate their international export/import needs.
To analyze information, problems, situations, and procedures, defining problems or objectives and formulate logical and objective conclusions and solutions.

Qualifications
Degree in Business Administration/Management or related business/public administration.
Minimum of 5 years’ experience in a senior leadership/management position.
Successful history in managing business operations consistently meeting or exceeding targets. Excellent written and verbal communication skills.
Ability to communicate verbally and in writing to a very high standard in English.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients.

Κωδικός: A092913       Δημοσίευση: 02-01-2020

ALBANIA
Commercial Director in Albania.
Our client a retail shopping center in Albania, wishes to hire a Commercial Director.

The role:
Reporting to the CEO, the commercial director oversees all commercial activities of the organization ensuring that it maximizes all opportunities for profit generation.

Key Responsibilities
Implements strategies to drive revenue and ultimately business growth.
Carries out risk assessment when taking on new customer accounts.
Negotiates ongoing contracts with suppliers and customers.
Reviews contracts and makes commercial recommendations.
Interprets market trends and adapting to industry changes.
Analyzes opportunities for growth via acquisition and performs due diligence.
Implements new sales strategies and ensures that departments follow best practices.
Identifies opportunities where the organization can make the maximum contribution to members by cross-referral of services or where there are gaps in member services offered.
Monitors and controls of the Quality of Service offered by the Managing Company of the shopping center to the shopping center’s tenants.
Develops and monitors Company’s budgets.

Qualifications
Degree in Business Administration/Management or related business/public administration field is preferred.
Minimum of 5 years’ experience in a senior leadership/management position.
Experience on management of trade center is a plus.
Excellent written and verbal communication skills.
Ability to communicate verbally and in writing to a very high standard in English.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients.
Κωδικός: A092912       Δημοσίευση: 02-01-2020

ΚΥΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΚΥπΥ
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας στην ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη του Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 29/11/2019 με αριθμό 5244 και αριθμό γνωστοποίησης 1014.
Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.
Για πληροφορίες ολόκληρης της προκήρυξης και την αίτηση για Διορισμό στον ΟΚΥπΥ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy και ακολούθως, να επιλέξετε Πληροφορίες -> Θέσεις Εργασίας.
Κωδικός: A092801       Δημοσίευση: 24-12-2019

ΧΑΝΙΑ
Ζητείται Τεχνολόγος Τροφίμων ή Χημικός Μηχανικός για εργοστάσιο τροφίμων στα Χανιά Κρήτης. Άμεση πρόσληψη
Βιογραφικά: emm1.sifakis@gmail.com.
Κωδικός: A092703       Δημοσίευση: 14-12-2019

Εταιρία Συμβούλων ζητά για πρόσληψη πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής/διοικητικής κατεύθυνσης με εμπειρία σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου και σε Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ως Στέλεχος Διοικητικής/Οικονομικής Υποστήριξης.
CV: jobs@stratis.com.gr (κωδικός: ΣΥΜB_1912S).
Κωδικός: A092667       Δημοσίευση: 12-12-2019

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved