nmathioud for ProslipsisGR - Widget
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

Εταιρεία Λογισμικού επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Business Development Manager.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες, κατά προτίμηση απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων ή ΙΤ, θα πρέπει να γνωρίζουν εκτός από την Ελληνική άριστα και την Αγγλική γλώσσα.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακό χάρισμα, αρετές οργάνωσης, γνώση τεχνικών παρουσιάσεων και 5ετή προϋπηρεσία σε πωλήσεις ελληνικής ή πολυεθνικής εταιρίας με υψηλό βαθμό οργάνωσης και πρωτοποριακά προϊόντα.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβουν την ανάπτυξη της εμπορίας της εταιρίας μέσω των υφισταμένων πελατών προωθώντας λύσεις παροχής υπηρεσιών και λογισμικού, καθώς και την εύρεση νέων πελατών της εταιρίας και τη διατήρηση πολύ καλών σχέσεων με την υφιστάμενη.
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών καθώς και εργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον που προωθεί την καινοτομία, την απόκτηση γνώσεων και την ευημερία των μελών του.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A063950       Δημοσίευση: 21-03-2017
Ο πελάτης μας, εταιρεία λογισμικού και εξοπλισμού ασφαλείας της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει 2 Access Control Account Managers.
Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 5 ετών στις Πωλήσεις B2B κατά προτίμηση συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης, IT ή άλλων συστημάτων νέας τεχνολογίας, να μιλούν άριστα τα Αγγλικά και να έχουν αποφοιτήσει από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει:
- την ανάπτυξη και διατήρηση του πελατολογίου,
- την δημιουργία και υποβολή προσφορών με βάση τεύχη προδιαγραφών του δημοσίου ή τις ανάγκες ιδιωτών πελατών,
- τη συνεργασία με τα υποστηρικτικά τμήματα της εταιρίας για τον κατάλληλο σχεδιασμό των υπό ανάληψη έργων.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές, ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον, συμμετοχή σε σύστημα ανταμοιβών βάσει κινήτρων.
Βιογραφικά σημειώματα, στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A063951       Δημοσίευση: 21-03-2017
ATTIKH (Αθήνα)
Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ - ΙΕΚ - ΚΕΚ
Στελεχώνουμε μεγάλη Μονάδα του διεθνούς ομίλου μας στην Αθήνα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη 10 απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ - ΚΕΚ με ικανή εργασιακή εμπειρία, για τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων.
Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ.: 210-6773990, κ. Τσακίρης.
Κωδικός: A063919       Δημοσίευση: 20-03-2017
ATTIKH (Βόρεια)
Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση της βόρειας Αττικής, ζητά να προσλάβει Εμπορικό Διευθυντή.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης εμπορικών διευθύνσεων τουλάχιστον επί 5ετία με συνολική προϋπηρεσία 8-10 ετών κατά προτίμηση σε μεγάλη και οργανωμένη εταιρία της βιομηχανίας ή του χονδρικού εμπορίου, άριστοι γνώστες της αγγλικής καθώς και της τεχνολογίας των υπολογιστών, με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να τους καθιστούν διακεκριμένους στην αγορά εργασίας για τα συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν επιτελέσει έως σήμερα.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχουν την πιο κάτω περιγραφή εργασίας:
- Ηγείται και διοικεί την εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών, σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη από την εταιρία κερδοφορία.
- Συνεργάζεται στενά με τα τμήματα παραγωγής, διανομής, τροφοδοσίας, οικονομικό, μάρκετινγκ προκειμένου να εξασφαλίσει ή να βεβαιώνεται ότι η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας είναι σε ετοιμότητα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στις ποσότητες και με την ποιότητα που επιθυμούν οι πελάτες.
- Από κοινού με τη διοίκηση, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τους μεγάλους πελάτες παρέχοντάς τους όλα εκείνα τα πληροφοριακά στοιχεία με τα οποία θα βεβαιωθούν ότι η εταιρία μπορεί να αποτελέσει έναν άριστο προμηθευτή προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες.
- Προτείνει την εισαγωγή νέων προϊόντων ή κωδικών ή κατηγοριών στην εταιρία, συνεργαζόμενος προς τούτο με τα τμήματα παραγωγής και μάρκετινγκ όσο και το οικονομικό, προκειμένου να συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας όσο και της εμπορικής κερδοφορίας της εταιρίας.
- Αναπτύσσει και διατηρεί επαφές με πελάτες καθώς επίσης στοχεύει στην επίτευξη πελατειακής βάσης της εταιρίας κατάλληλης σε ποσότητα αλλά και ποιότητα προκειμένου να συμβάλει καθοριστικά στην εμπορική αειφορία της εταιρίας.
- Συμμετέχει ενεργά σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρησιακές παρουσιάσεις και κλαδικά γεγονότα προκειμένου να προωθήσει το όνομα της εταιρείας ως ενός προνομιακού και εξαίρετου προμηθευτή.
- Ερευνά την αγορά προκειμένου να διαπιστώσει την εμπορική δυναμική της και με βάση τα συμπεράσματα που αποκομίζει υποβάλλει κατάλληλες εκθέσεις προκειμένου να βοηθήσει την εταιρία να προβλέψει τις εμπορικές τάσεις και τη μορφή των προϊόντων του ανταγωνισμού στο μέλλον.
- Συμμετέχει στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας μέσω αναλυτικών προτάσεων τις οποίες υποβάλλει εγκαίρως προς συζήτηση στο διοικητικό της συμβούλιο ανά κατηγορία προϊόντων.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A063849       Δημοσίευση: 16-03-2017
Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανία, θα ήθελε να προσλάβει μόνιμα έναν/μία: Key Account Manager HORECA
Αντικείμενο εργασίας:
• Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου - εξεύρεση νέων πελατών
• Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες εντός & εκτός Αττικής
• Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας
• Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών
• Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων
• Υποστήριξη μετά την πώληση
Απαιτούμενα προσόντα:
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία στον κλάδο των ξενοδοχείων σε θέση Buyer ή αντίστοιχες θέσεις.
• Γνώση αγοράς & διείσδυσης στην Ξενοδοχειακή αγορά.
• Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος.
• Οργάνωση και προγραμματισμός.
• Ικανότητες Παρουσίασης σε κοινό.
• Ικανότητες Διαπραγμάτευσης.
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM , Excel Power point)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα.
• Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα Διοίκησης επιχειρήσεων/ Διοίκησης Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή Οικονομίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρεία προσφέρει:
• Εταιρικό Ι.Χ. - Κάλυψη εξόδων κίνησης
• Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ
• Bonus επί των πωλήσεων
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
• Συνεχή εκπαίδευση

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A063851       Δημοσίευση: 16-03-2017
HOLLAND
Proto Support Engineer (Holland)
Our client is looking for a Proto Support Engineer within the High-tech industry.

Job Description
• Analyze, diagnose and troubleshoot systems by telephone or onsite;
• Carries out installations, repairs, retrofits, upgrades and preventive maintenance on systems at customer;
• Provides regular assistance, guidance, leadership and technical assistance to junior service engineers;
• Maintenance and organizes' its installed base. Is the contact with the customer for all sorts of issues, attends meetings of customer service and to keep the customer through effective and regular communication to date;
• Provides service training to the technical staff of the customer;
• Possibility to work abroad for short periods to foreign colleagues to support;
• Records all activities according rules and contributes to the development of sound technical documentation;
• Good growth opportunities within the organization worldwide.
Requirements
• Master Degree Electrical / Electronics / Mechatronics;
• 0 – 2 years work experience;
• Knowledge of optical systems and setting up, calibrating them is a plus;
• Good command of English and possibly German language in speech and writing;
• Sharp analytical skills to analyze or troubleshoot simple and complex distortions and report or correct;

Please, send your cv (in English, or Dutch) in Microsoft Word format at: info@hrstrategy.gr mentioning the job title.
Κωδικός: A063855       Δημοσίευση: 16-03-2017
Η KSA, κυρίαρχος εταιρεία στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού, ζητά νέο ή νέα μέχρι 30 ετών, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για την κάλυψη της θέσης Marketing Assistant.

Περιγραφή:
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι επικοινωνιακός, ιδιαίτερα δημιουργικός και οργανωτικός, να διαθέτει ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, να έχει ικανότητα να λειτουργεί κάτω από συνθήκες πίεσης με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αρμοδιότητες:
- Υλοποίηση της στρατηγικής marketing της εταιρίας με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της
- Δημιουργία του έντυπου υλικού marketing της εταιρίας (φυλλάδια, καταλόγους, διαφημίσεις κλπ)
- Σχεδιασμός και υλοποίηση του ψηφιακού marketing της εταιρίας:
- Ενημέρωση του Website
- Υλοποίηση Social Media Campaigns & Email marketing
- SEM & SEO
- Content marketing

Απαιτήσεις:
- Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής με ειδίκευση στο Marketing
- Εμπειρία τουλάχιστο 1 έτος σε ανάλογη θέση
- Γνώση τεχνικών online marketing
- Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
- Καλή γνώση Photoshop
- Άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office
- Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
- Τεχνικό υπόβαθρο (προπτυχιακός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Παροχές:
- Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση marketing@ksa.gr.
Κωδικός: A063838       Δημοσίευση: 16-03-2017
Account Manager Ξενοδοχείων
Ο πελάτης μας, βιομηχανία ξενοδοχειακών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει Account Manager.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες γνώστες της Αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία 3-5 ετών στην ξενοδοχεία ή τον επισιτιστικό κλάδο γενικότερα σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρίας στο Νομό Αττικής, το κλείσιμο των εμπορικών συμφωνιών και την διατήρηση των επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν μεταξύ των προσόντων τους τα πιο κάτω:
- ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές ικανότητες
- άριστες ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
- γνώσεις οικονομικής διαχείρισης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρίας
- ευχέρεια στις παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων
Προσφέρονται μισθός και πρόσθετες αμοιβές αναλόγως απόδοσης.
Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A063694       Δημοσίευση: 07-03-2017

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2016  proslipsis.gr, All rights reserved