nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΚΕΡΚΥΡΑ
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Κέρκυρα, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων μέσω ιδιόκτητων καταστημάτων Cash&Carry αλλά και διανομής καταναλωτικών προϊόντων και αγαθών HORECA, ζητά να καλύψει άμεσα την θέση του Εμπορικού Διευθυντή της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων HORECA μέσα από μακρά και αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε ανάλογη θέση, καθώς και να έχει μόνιμη διαμονή στην Κέρκυρα.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εμπειρία σε:
• Οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία εμπορικής διαχείρισης
• Διαπραγματεύσεις και ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών
• Συμμετοχή στην στρατηγική ανάπτυξης και στη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής
• Σύνταξη προτάσεων και υλοποίηση εμπορικών ενεργειών με στόχο την επίτευξη πλάνων εμπορικής ανάπτυξης
• Ανάπτυξη, καθοδήγηση, παρακίνηση, στοχοθεσία και παρακολούθηση ομάδας πωλητών

Η εταιρεία παρέχει:
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
• Σημαντικές δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
• Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο getonboardnow22@gmail.com.
Κωδικός: A078435       Δημοσίευση: 14-09-2018

Φορέας προσχολικής αγωγής ζητάει Διευθυντή - Διευθύντρια για τον παιδικό του σταθμό.
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ παιδαγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας 35-50 ετών, με εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία.
Παρακαλούμε αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο mail: afroditicharitidou@gmail.com.

Κωδικός: A078330       Δημοσίευση: 13-09-2018

GHANA
Our client, an automotive sales company established since 2010 in Ghana (West Africa), wishes to hire an Assistant Administrative Manager.

The ideal candidate:
A young, energetic and passioned character.
With very good computer literacy, mainly Microsoft Office.
Speaking very good English.

Job Description
To assist Administrative manager in everyday work schedule.
To measure and present all company commercial results (sales, costs, gross margin).
To keep any accounting records, pro-formas or bills payable.

The company offers
1.500 UD Dollars monthly salary.
An airplane ticket per year to Greece.
Free apartment.
Excellent opportunities for career development in a strong company selling premium category cars.

Please submit resume in English indicating the position for which you are interested in, at Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078172       Δημοσίευση: 11-09-2018

BULGARIA
Our client a textile industry established in Bulgaria is currently seeking to recruit a Production Manager.

Suitable candidates, textile technologists, chemists or mechanical engineers should have experience of at least 3 years in a leading position in a well-established company. Knowledge of at least one foreign language, human resources and financial management, inventory management, energetic, ambitious, with administrative and organizational skills.

The job holder will have the following job description:
Leads the activities of the production process according to the qualitative and quantitative objectives set by the management.
Participates in the preparation of the plant's annual operating budget.
Management of personnel by assigning tasks to the right people, ensuring their vocational training by participating in the recruitment, evaluation, in accordance with company’s procedures.
Organizes the allocation of personnel shifts.
Monitors compliance with the safety rules and quality standards and actively participate in the necessary corrective actions.
Cooperates with supply chain, accounting, distribution and generally every other department involved in the production process pursuing to meet production targets, customer service and cost-efficiency of the unit.
Investigates and proposes new methods of production in-order-to increase the efficiency of the production procedure.
Communicates appropriately with customer representatives to help improve the efficiency of the production process.

Please submit resumes in English, indicating the position for which you are interested in, at Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078174       Δημοσίευση: 11-09-2018

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση με παραγωγική διαδικασία στη Βουλγαρία, ζητά να προσλάβει Διευθυντή Παραγωγής Υφασμάτων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, τεχνολόγοι κλωστοϋφαντουργοί, ή χημικοί μηχανικοί ή μηχανολόγοι μηχανικοί, θα πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υπεύθυνη θέση τουλάχιστον προϊσταμένου βάρδιας σε σοβαρή και οργανωμένη εταιρεία, η οποία τηρούσε διαδικασίες διεξαγωγής της παραγωγής. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, οικονομικής διαχείρισης, διοίκησης αποθεμάτων, χαρακτήρας φιλότιμος, ενεργητικός, φιλόδοξος, με διοικητικές όσο και οργανωτικές ικανότητες.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχουν την πιο κάτω περιγραφή εργασίας:
- Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.
- Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού λειτουργίας του εργοστασίου και μεριμνά για την τήρησή του, ελέγχοντας τις αποκλίσεις και παρουσιάζοντας εγκαίρως στοιχεία που τις δικαιολογούν.
- Ηγείται του προσωπικού αναθέτοντας εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους, μεριμνώντας για την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, μετάθεσης και ενδεχομένως απόλυσής τους, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. Οργανώνει την κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες.
- Διαμορφώνει για όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του τις απαραίτητες γραπτές εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, εγγυόμενος την μελλοντική πιστή τήρησή τους.
- Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών ασφαλείας της εργασίας και συμμετέχει ενεργά στην τήρηση των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας.
- Συνεργάζεται με τα τμήματα εφοδιασμού, αποθήκευσης, λογιστηρίου, διανομής και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία με γνώμονα την τήρηση των στόχων παραγωγής, την εξυπηρέτηση των πελατών και την οικονομικότερη λειτουργία της μονάδας.
- Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας.
- Επικοινωνεί κατάλληλα με τους εκπροσώπους των πελατών προκειμένου να αξιολογήσει και αξιοποιήσει επιχειρησιακά τις πληροφορίες που συμβάλλουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας.
- Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας και ενδιαφέρεται για την διατήρησή της σε ανεκτά επίπεδα που θα οδηγήσουν την εταιρεία στο να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες της.
- Τηρεί το πρόγραμμα συντηρήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις σχετικές εταιρικές διαδικασίες.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078175       Δημοσίευση: 11-09-2018

ΑΤΤΙΚΗ Βόρεια
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων της Βόρειας Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα Logistics Supervisor.

Τα καθήκοντα της θέσης:
- Επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των αποθεμάτων, διατήρηση κατάλληλων επιπέδων αποθεμάτων.
- Ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών για τον προγραμματισμό των πρώτων υλών για την υποστήριξη της παραγωγής και τη συγκράτηση κόστους στα προϋπολογισμένα επίπεδα.
- Ανάπτυξη και διατήρηση του συστήματος μεταφοράς για τις εγχώριες και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.
- Διαχείριση των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης πελατών συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής παραγγελίας, της ικανοποίησης των πελατών, της επικοινωνίας με τις πωλήσεις και την παραγωγή.
- Δημιουργία, διαχείριση και επίτευξη του οικονομικού προϋπολογισμού του τμήματος.
- Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων υλικών.
- Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι συνολικοί στόχοι της παραγωγικότητας.
- Διασφάλιση-επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας των μέσων (προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων, ανυψωτικών κλπ.).
- Επιλογή, διοίκηση και αξιολόγηση του προσωπικού του τμήματος.
- Τιμολόγηση, συμφωνίες πελατών, εισπράξεις.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
- Απόφοιτοι σχολής ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης
- Να γνωρίζουν πολύ καλά τα Αγγλικά
- Να γνωρίζουν τη χρήση ERP
- Να διαθέτουν 3ετή προϋπηρεσία στη διοίκηση αποθηκών-τμημάτων διανομής

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078176       Δημοσίευση: 11-09-2018

ATTIKH Βόρεια
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στη βόρεια Αττική, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία υπεύθυνο Προγραμματισμού παραγωγής.

Τα καθήκοντα της θέσης:
- Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών, διαθεσιμότητα υλικών με σκοπό την βέλτιστη παραγωγική λειτουργία.
- Συντονισμός της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής στους βέλτιστους χρόνους.
- Εισαγωγή δεδομένων στο ERP, προετοιμασία και υποβολή αναφορών απόδοσης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων.

Τυπικά προσόντα:
- Δίπλωμα Μηχανικής ή AEI/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης
- Άριστη γνώση Αγγλικών
- Άριστη γνώση Η/Υ
- Ικανότητες οργάνωσης και τήρησης προθεσμιών
- Μεθοδικότητα

Επιθυμητά προσόντα:
- Δυναμική προσωπικότητα με αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
- Επιθυμητή εμπειρία χρήσης MRP (Manufacturing Resource Planning) ή εφαρμοσμένη χρήση στατιστικών παραγωγή.
- Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ροής εργασιών και ανάλυσης ευαισθησίας

Η εταιρεία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078177       Δημοσίευση: 11-09-2018

Our client, a well established cosmetics raw materials company wishes to hire a Regulatory Manager.
The successful candidate will be responsible for planning and conducting Cosmetic Safety Assessments, Toxicological Reviews, Product Information Files and associated services.
• To continue to grow the cosmetic safety assessment services in order to achieve an efficient and respected service.
• To develop work associated with the safety assessments, to include Toxicological reviews, Product Safety Data Sheets, Product Information Pack reviews, reviews of Cosmetic Labelling, writing Cosmetic Manuals for clients and providing training for clients as required in order to provide a service in line with customer needs.
• To complete all chargeable work efficiently, within the timescales to ensure customer satisfaction and the efficiency of the business and personal chargeability targets.
• To support business development activities as required in order to grow the business
• To maintain a full knowledge and understanding of the developing requirements of the areas mentioned above, as well as any new legislation and standards which may be appropriate to this area, in order to service our clients’ ongoing requirements.
• To work closely with the R&D Director in order to contribute to other areas in order to broaden our in-house capabilities.
• To train the technical and commercial teams on basic safety knowledge to ensure awareness of the importance of safety for customer protection
• To be responsible for all safety activities during Innovation and NPD, for the final safety assessment and for ensuring that products on the markets are safe though their lifecycle

Skills and Knowledge
• Thorough technical knowledge and experience of the Cosmetics and toiletries industry, to carry out complete Cosmetic Product Safety Reports and toxicological reviews.
• To have effective Interpersonal skills, showing an ability to develop good working relationships with people at all levels both inside and outside of the business.
• Good communication skills needed
• High level of accuracy needed

Qualifications
• A Pharmacist or a Toxicologist or a Biochemist or any adjacent field with at least 1 year experience in toxicology or safety assessment in the FMCG, life science or chemical industry. Dermatological background or experience is an advantage.

To apply: Please send resumes in Microsoft Word format mentioning job title at info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078178       Δημοσίευση: 11-09-2018

ΑΤΤΙΚΗ Νότια προάστια
Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση στη Λεωφόρο Αμφιθέας, επιθυμεί να προσλάβει Personal Assistant για πλήρη απασχόληση.

Οι κατάλληλες υποψήφιες:
- απόφοιτες μεταλυκειακής σχολής
- με άριστη γνώση αγγλικών
- με πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
- με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε καθήκοντα personal assistant διευθύνοντος συμβούλου
- διαθέτουν ανεπτυγμένη κοινωνικότητα

Η κάτοχος της θέσης:
- Επικοινωνεί με τους πελάτες ή συνεργάτες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Συμμετέχει στην εκπόνηση των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων της εταιρίας.
- Τηρεί το αρχείο ραντεβού του διευθύνοντος συμβούλου.
- Συμμετέχει σε εταιρικά γεγονότα προβολής της εταιρείας.
- Αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των εταιρικών επικοινωνιών.
- Ταξιδεύει σποραδικά στο Dubai και τη Δυτική Αφρική όπου η εταιρία διατηρεί τις εγκαταστάσεις της.

Η εταιρεία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό μισθό
- Εταιρικό αυτοκίνητο
- Bonus βάσει στόχων απόδοσης
- Αποζημίωση εξόδων ταξιδιών και εκτός έδρας

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A078094       Δημοσίευση: 11-09-2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ζητείται άτομο για τη στελέχωση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θέση πλήρους απασχόλησης με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:
1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
2. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ,
3. Άριστη γνώση αγγλικών,
4. Πολύ καλή χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου,
5. Οργάνωση, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων.

Η θέση αφορά τη συγγραφή, υποβολή και παρακολούθηση υλοποίησης προτάσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@mediasuite.gr με Κωδικό Θέσης EU05. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα αξιολογούνται.
Κωδικός: A077472       Δημοσίευση: 03-09-2018

Advertising agency office TIEM ADV requires a person for Marketing Communications Manager & Client Planning.

Candidate Profile
• University Degree in Business, Marketing or any other related field
• Client Service
• Communication and negotiation skills, self motivated, good interpersonal skills
• PC literacy MS Office
• Fluency in Greek & English
• Good knowledge in digital and social media technology and channels
• Experience in branding will be considered a plus.

Sent e-mails to: tiemQtiem.gr.
Κωδικός: A077467       Δημοσίευση: 03-09-2018

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Ζητείται Στέλεχος Παραγωγής και Διοίκησης για άμεση πρόσληψη και μόνιμη και σταθερή εργασία σε Πολυεθνικό Ομιλο του Xρηματοοικονομικού Tομέα στο Κέντρο της Αθήνας.

Απαιτούμενα προσόντα Υποψηφίων:
- Ακεραιότητα, εργατικότητα, φιλοδοξία.
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Πτυχίο ΑΕΙ
- Διάθεση για καθοδήγηση - εκπαίδευση
- Στρατηγική σκέψη
- Ευελιξία- διάθεση για συνεργασία-ομαδικότητα
- Διάθεση για προσφορά και δίκαιη ανταμοιβή
- Ηγετικές ικανότητες

Παρέχονται:
- Συνεχής Εκπαίδευση - Υποστήριξη
- Yψηλές αμοιβές αναλόγως προσόντων
- Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
- Επαγγελματική εξέλιξη
- Bonus
- Oμαδική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Hλεκτρονική Διεύθυνση: kariera.ethnikiasfalistiki@gmail.com.
Κωδικός: A077458       Δημοσίευση: 03-09-2018

Ζητείται απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης με i) υψηλό βαθμό πτυχίου (>8) και ii) άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency και ευχέρεια στη διενέργεια μεταφράσεων). Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός για εξάμηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο koumanak@gmail.com επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα.
Κωδικός: A077328       Δημοσίευση: 31-08-2018

ΑΤΤΙΚΗ Βόρεια προάστια
Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρεία με έδρα στα Βόρεια προάστια της Αθήνας και πελάτες Β2Β, επιθυμεί να προλάβει υπεύθυνο Customer Service.

Τα καθήκοντα της θέσης:
- Εξασφάλιση της απρόσκοπτης καταχώρησης των παραγγελιών καθημερινά.
- Ευθύνη της έκδοσης παραστατικών και διαφόρων reports που στοχεύουν στην ενημέρωση των πελατών.
- Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες.
- Συνεννόηση / Επικοινωνία με το λογιστήριο, τον αρμόδιο πωλητή και το τμήμα της αποθήκης για την καλύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών των πελατών.
- Συνεννόηση / Επικοινωνία με το Supply Chain Department (Supply Chain Manager & Logistics Manager) για την σωστή ενημέρωση των πελατών.

Προσόντα των κατάλληλων υποψηφίων:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ που να γνωρίζει να χρησιμοποιεί άριστα την ελληνική γλώσσα (σπουδές ή γνώσεις σχετικές με εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθούν).
- Ευχέρεια στη χρήση Η/ Υ: MS OFFICE.
- Πολύ καλή γνώση και διαχείριση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Επιθυμητά χαρακτηριστικά των κατάλληλων υποψηφίων:
- Να διαθέτει Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, αποδοτικότητα σε συνθήκες πίεσης.
- Να έχει ομαδικό πνεύμα και να μπορεί να κατανοεί την ιδιαίτερη φύση κάθε τμήματος.
- Να έχει ευελιξία και να μπορεί να ελιχθεί σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από τα προγραμματιζόμενα.
- Εργατικότητα και μεθοδικότητα, με αίσθηση ευθύνης και συνέπειας σε σχέση με όλα τα τμήματα της εταιρείας και φυσικά με τους πελάτες.
- Να καταφέρει να ισορροπεί μεταξύ πωλητών / πελατών και αποθήκης για την καλύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών και με στόχο την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A077220       Δημοσίευση: 30-08-2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εύοσμος
Από μεγάλο διαγνωστικό κέντρο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ζητείται Υπεύθυνος Κέντρου με προϋπηρεσία στο χώρο προσφέρεται συνεχείς εκπαίδευση και υψηλές αποδοχές.
Email: info@iator.gr. Τηλ.: 2310-707770.
Κωδικός: A076642       Δημοσίευση: 20-08-2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ζητείται Βοηθός Λογιστού, ανεξαρτήτου φύλου, που να γνωρίζει άριστα το πρόγραμμα Έσοδα Έξοδα της Ε-νετ, για 8ωρη εργασία σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πρόσληψη θα είναι αορίστου χρόνου.
Αποστολή των βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Txccntg1974@gmail.com.
Κωδικός: A076486       Δημοσίευση: 19-08-2018

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Ζητείται Στέλεχος Παραγωγής και Διοίκησης. Άμεση Πρόσληψη. Μόνιμη και σταθερή εργασία σε Πολυεθνικό Όμιλο του χρηματοοικονομικού τομέα στο Κέντρο της Αθήνας.

Απαιτούμενα προσόντα Υποψηφίων: 
- Ακεραιότητα, εργατικότητα, φιλοδοξία
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Πτυχίο ΑΕΙ
- Διάθεση για καθοδήγηση - εκπαίδευση
- Στρατηγική σκέψη
- Ευελιξία- διάθεση για συνεργασία-ομαδικότητα
- Διάθεση για προσφορά και δίκαιη ανταμοιβή
- Ηγετικές ικανότητες

Παρέχονται:
- Συνεχής Εκπαίδευση - Υποστήριξη
- Yψηλές αμοιβές αναλόγως προσόντων
- Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
- Επαγγελματική εξέλιξη
- Bonus
- Oμαδική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Hλεκτρονική Διεύθυνση: kariera.ethnikiasfalistiki@gmail.com.
Κωδικός: A076215       Δημοσίευση: 06-08-2018

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved