nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
επιθυμεί να προσλάβει:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης
• Εντοπισμός, σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, επιστημονική έρευνα, εύρεση εταίρων, συντονισμός, συγγραφή και κατάθεση διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων
• Διαχείριση αναπτυξιακών έργων: κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος ροής, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

Εμπειρία
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην υποβολή – παρακολούθηση – υλοποίηση – ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων.
Ειδικότερα:
• Γνώση του εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς αναπτυξιακού και επενδυτικού κανονιστικού πλαισίου
• Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών
• Εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων, EU grants, EuropeAid, Horizon, EEA, Twinnings, Interreg
• Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων
• Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα

Εκπαίδευση
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η θέση προσφέρει:
• Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
• Συνεργασία με επιστήμονες διεθνούς κύρους
• Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο email seminars@cecl.gr, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 1 έτους.
Κωδικός: A0106590       Δημοσίευση: 17-02-2020

ΚΥΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακαλεί προσωρινά την προκήρυξη για την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:
1. Μια (1) κενή θέση Εσωτερικού Δικηγορικού Λειτουργού.
2. Μια (1) κενή θέση Προϊσταμένου Υποδομών και Κτιρίων.
Ο Οργανισμός αποφάσισε την προσωρινή ανάκληση των πιο πάνω θέσεων στο παρόν στάδιο. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για τη ανάκληση της προκήρυξης.
Κωδικός: A0106500       Δημοσίευση: 07-02-2020

Η εταιρεία Πλουμής - Σωτηρόπουλος Ο.Ε. ζητά Γραμματεία - Διοικητική Υπάλληλο που θα έχει την ευθύνη της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπεύθυνα και ικανά άτομα με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της λειτουργίας και της χρήσης PCs.
Προϋπηρεσία και συστάσεις απαραίτητες.
Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο email mariav@ploumis-sotiropoulos.gr υπόψιν κας Βαμβάτσικου.
Κωδικός: A095102       Δημοσίευση: 21-01-2020

ALBANIA
Retail Sales Manager in Albania.

Our client a supermarket chain in Albania, wishes to hire a Retail Sales Manager.

The role:
Reporting to the CEO, the Sales Manager oversees all commercial activities of the organization ensuring that it maximizes all opportunities for profit generation.

Key Responsibilities
Organizes all stores operations and allocate responsibilities to personnel.
Supervises and guide staff towards maximum performance.
Prepares and controls the stores’ budget aiming for minimum expenditure and efficiency.
Monitors stock levels and purchases and ensures they stay within budget.
Deals with complaints from customers to maintain the store’s reputation.
Inspects the areas in the stores and resolve any issues that might arise.
Plans and oversee in-store promotional events or displays.
Keeps abreast of market trends to determine the need for improvements in the stores.
Analyzes sales and revenue reports and makes forecasts.
Ensures the stores fulfil all legal health and safety guidelines.

Qualifications
Degree in Business Administration/Management or related business/public administration field is preferred.
Minimum of 5 years’ experience in a senior leadership/management position.
Experience on management of trade center is a plus.
Excellent written and verbal communication skills.
Ability to communicate verbally and in writing to a very high standard in English.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients.
Κωδικός: A093323       Δημοσίευση: 16-01-2020

Ζητούνται αντιπρόσωποι από εμπορική εταιρεία για ανεξάρτητη συνεργασία. Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης. Ικανοποιητικό εισόδημα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6984318664.
Κωδικός: A093296       Δημοσίευση: 16-01-2020

Ζητείται: Στέλεχος Διοικητικής/Οικονομικής Υποστήριξης με εμπειρία σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Καθήκοντα
- Προετοιμασία φακέλων διαγωνισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα:
- Αναζήτηση και μελέτη διαγωνισμών
- Συγκέντρωση και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων & δικαιολογητικών.
- Σύνταξη και υποβολή προσφοράς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
- Παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας.
- Συμμετοχή στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ:
- Υποβολή Αιτημάτων χρηματοδότησης στο ΟΠΣ, Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ), Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ), Αιτημάτων κατανομών επιχορήγησης.
- Οικονομικές/Λογιστικές εργασίες:
- Διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές / φορολογικές εισφορές)
- Τιμολόγηση πελατών
- Διαχείριση συμφωνητικών.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής/διοικητικής κατεύθυνσης
- Τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία σε τμήμα διαγωνισμών / προσφορών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
- Καλή γνώση της πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση του Microsoft Office.

Προσφέρονται:
- Αποδοχές αναλόγως προσόντων
- Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- Άριστες προοπτικές εξέλιξης
- Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλησης.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr, αναφέροντας τον κωδικό ΣΥΜΒ_2001ΠS.
Κωδικός: A093221       Δημοσίευση: 13-01-2020

Ζητούνται Σύμβουλοι Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, είτε ως μισθωτοί πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες Έργων.

Καθήκοντα:
- Συμμετοχή στη παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
- Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
- Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
- Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως απαιτείται ανά περίπτωση
- Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων
- Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς έλεγχο από τις Διαχειριστικές Αρχές των έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισότιμο) θετικής κατεύθυνσης
- Τουλάχιστον δύο χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία στην προετοιμασία προτάσεων και στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
- Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος)
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση του Microsoft Office.

Προσφέρονται:
- Αποδοχές ή αμοιβή (για συνεργάτες) ανάλογα με τα προσόντα
- Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- Άριστες προοπτικές εξέλιξης
- Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλησης.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέροντας τον κωδικό ΣΥΜΒ_2001S.
Κωδικός: A093222       Δημοσίευση: 13-01-2020

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
QP Φαρμακευτικής εταιρίας στην Αθήνα.
Φαρμακευτική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα στέλεχος, ως QP (Ειδικευμένο Πρόσωπο κατά την έννοια του νόμου) για την εισαγωγή φαρμάκων από τρίτες χώρες στην Αθήνα.

Περιγραφή εργασίας του / της κατόχου της θέσης:
Yποστηρικτικές ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση τον συντονισμό και την επεξεργασία φακέλων για την έγκριση, τροποποίηση και μετεγκριτική παρακολούθηση φαρμακευτικών προϊόντων (premarketing and postmarketing).
Έλεγχος των προτεινόμενων υλικών συσκευασίας και προώθησης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας.
Επαφές με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές ( ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα θέματα ανιχνεύονται και επιλύονται έγκαιρα.
Υποστηρικτικές, ενέργειες και επαφές με τις αρχές σχετικά με την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων (Market Access).
Προετοιμασία των σχετικών εγγράφων όπου και όταν απαιτείται.

Προσόντα πρόσληψης
- Πτυχίο Πανεπιστημίου σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Φαρμακευτική, χημεία, ιατρική, φαρμακευτική χημεία, φαρμακευτική τεχνολογία, βιολογία.
- Διετής τουλάχιστον πρακτική εμπειρία σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν άδεια παραγωγής σε δραστηριότητες στον τομέα της ποιοτικής ανάλυσης των φαρμάκων, της ανάλυσης των δραστικών ουσιών και λοιπών δοκιμών για την ποιότητα των φαρμάκων.
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τον διορισμό ως Ειδικευμένου Προσώπου από τον ΕΟΦ για τις εισαγωγές φαρμάκων της εταιρείας από Τρίτες Χώρες.
- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
- Γνώση της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.
Κωδικός: A093100       Δημοσίευση: 08-01-2020

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved