ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΛΑΡΙΣΑ
Senior Project Manager για το Τμήμα Οικονομοτεχνικών μελετών κι Επιδοτούμενων προγραμμάτων Αναπτυξιακού Νόμου & ΕΣΠΑ.

Περιγραφή Θέσης
Η εταιρεία ALPHA PLAN CONSULTANTS διαθέτοντας συνεργαζόμενα γραφεία σε 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα για την παροχή ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για περισσότερα από 20 έτη, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του γραφείου της Λάρισας Senior Project Manager ως Σύμβουλο Επιχειρήσεων για το Τμήμα Οικονομοτεχνικών μελετών κι Επιδοτούμενων προγραμμάτων Αναπτυξιακού Νόμου & ΕΣΠΑ, ο οποίος θα δύναται να αναλάβει ως υπεύθυνος για:
1. Την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
2. Την εκπόνηση Οικονομικών και Εμπορικών Μελετών για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

Κύριες αρμοδιότητες:
- Υπεύθυνος οργάνωσης και ανάπτυξης τομέα Αναπτυξιακού Νόμου και προγραμμάτων ΕΣΠΑ
- Διαχείριση έργων και καθοδήγηση ομάδων έργου
- Συγγραφή επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων
- Έλεγχος και διασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και του απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης για την συγγραφή και την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων
- Δημιουργία τεκμηριωμένων οικονομικών προβλέψεων βάσει της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής της επιχείρησης
- Επικοινωνία με τους εκπροσώπους των πελατών
- Διαχείριση/παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (Project Management, Αιτήματα Τροποποίησης, Αιτήματα Επαλήθευσης Δαπανών, κ.α.).
- Διαρκής ενημέρωση για νέες προσκλήσεις ή για αναθεωρήσεις υφιστάμενων προσκλήσεων
- Διενέργεια Ελέγχων Επιλεξιμότητας
- Ενημερώσεις σε υφιστάμενους και νέους πελάτες σχετικά με το περιεχόμενο των προσκλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα:
- Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων. με απαραίτητη την ενεργή ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ καθώς και την άριστη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
- Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ με κατεύθυνση τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο.
- Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή τομέα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
- Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων έργου
- Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Άριστη γνώση πλατφόρμας Ms Office με έμφαση στο excel (pivot tables και οικονομικές/μαθηματικές/στατιστικές συναρτήσεις κ.α.) καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΣΚΕ.

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
- Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και συνεργατικό πνεύμα με μεθοδική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια
- Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, ορισμού προτεραιοτήτων και επίτευξης ποιοτικού αποτελέσματος εντός αυστηρών προθεσμιών κι ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια
- Εχεμύθεια κι εργασιακή ηθική
- Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση

Οφέλη
Η εταιρεία προσφέρει:
- Μόνιμη και πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων
- Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
- Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας
- Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή κι αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αποστολή βιογραφικού στο email: istefanou@aplan.gr
Κωδικός: A0117749       Δημοσίευση: 13-06-2022

Αντικείμενο Εργασίας: Προετοιμασία Προτάσεων για υποβολή στα ως άνω Χρηματοδοτικά Πλαίσια, συμμετοχή στη παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, εκπόνηση παραδοτέων, τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων, σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων, Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς έλεγχο από τις Διαχειριστικές Αρχές των έργων.
Απαιτούμενα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης. Τουλάχιστον ένα έτος σχετική εργασιακή εμπειρία σε μερικά έστω από τα παραπάνω αντικείμενα εργασίας. Πολύ καλά Αγγλικά.
CV: jobs@stratis.com.gr (κωδικός: ΣΥΜΒ_22.06_SW).
Κωδικός: A0117653       Δημοσίευση: 02-06-2022

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved