nmathioud for ProslipsisGR - Widget
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ATTIKH (Μαρούσι)
Θετικές Επιστήμες - Εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ - ΚΕΚ).
Διεθνής Όμιλος με έδρα στην Αθήνα, ζητά για άμεση πρόσληψη 9 απόφοιτους/τες Θετικών Επιστημών - Εκπαίδευσης(ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ - ΚΕΚ), με εργασιακή εμπειρία, άνω των 27 ετών, για τη στελέχωση νέας Μονάδας του. Παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση - υποστήριξη - προοπτικές εξέλιξης.
Βιογραφικά στο e-mail: zoesnikos@gmail.com, κ. Ζώης.
Κωδικός: A069001       Δημοσίευση: 18-10-2017
ΑΤΤΙΚΗ
Ο πελάτης μας, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων εμπορίας, ζητά να προσλάβει έναν /μία Account Manager Ξενοδοχειακού κλάδου.
Αντικείμενο εργασίας:
• Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου - εξεύρεση νέων πελατών
• Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες εντός Αττικής
• Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας
• Αποστολή προσφορών και διαχείριση παραγγελιών
• Δειγματισμός και παρουσίαση προϊόντων
• Υποστήριξη μετά την πώληση
Απαιτούμενα προσόντα:
• Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία επιθυμητά στις χονδρικές πωλήσεις προς τον κλάδο των ξενοδοχείων
• Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος
• Οργάνωση και προγραμματισμός
• Ικανότητες διαπραγμάτευσης
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα Διοίκησης επιχειρήσεων / Διοίκησης Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή Οικονομίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (προκειμένου περί ανδρών)
Βιογραφικά σημειώματα, στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A068927       Δημοσίευση: 16-10-2017
ΑΤΤΙΚΗ (Πειραιάς)
Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής συσκευασιών στον Πειραιά, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα: έναν / μία Διευθυντή Εργοστασίου.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι:
- Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων ή Χημικών Μηχανικών της Ελλάδος ή ισότιμης της αλλοδαπής
- Με γνώση της διοίκησης παραγωγής η οποία να έχει αποκτηθεί από εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως διευθυντές εργοστασίων ή προϊστάμενοι βάρδιας βιομηχανικής ή άλλης μεταποιητικής μονάδας
- Με άριστη γνώση αγγλικών
- Με άριστη γνώση τεχνολογίας των υπολογιστών
- Προκειμένου περί ανδρών να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:
- Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.
- Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού λειτουργίας του εργοστασίου και μεριμνά για την τήρησή του, ελέγχοντας τις αποκλίσεις και παρουσιάζοντας εγκαίρως στοιχεία που τις δικαιολογούν.
- Ηγείται του προσωπικού αναθέτοντας εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους, μεριμνώντας για την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, μετάθεσης και ενδεχομένως απόλυσής τους, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. Οργανώνει την κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες.
- Διαμορφώνει για όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του τις απαραίτητες γραπτές εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, εγγυώμενος την μελλοντική πιστή τήρησή τους.
- Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και συμμετέχει ενεργά στην τήρηση των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας.
- Συνεργάζεται με τα τμήματα εφοδιασμού, αποθήκευσης, λογιστηρίου, διανομής και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία με γνώμονα την τήρηση των στόχων παραγωγής, την εξυπηρέτηση των πελατών και την οικονομικότερη λειτουργία της μονάδας.
- Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας.
- Επικοινωνεί κατάλληλα με τους εκπροσώπους των πελατών προκειμένου να αξιολογήσει και αξιοποιήσει επιχειρησιακά τις πληροφορίες που συμβάλλουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας.
- Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας και ενδιαφέρεται για την διατήρησή της σε ανεκτά επίπεδα που θα οδηγήσουν την εταιρία στο να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες της.
- Τηρεί το πρόγραμμα συντηρήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις σχετικές εταιρικές διαδικασίες.
- Συμμετέχει σε επιχειρησιακές παρουσιάσεις και εκθέσεις που θα πείσουν τους πελάτες και τους εκπροσώπους τους ότι η συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα αποτελεί έναν άριστο προμηθευτή προϊόντων και υπηρεσιών που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο ποιότητάς τους.
- Εποπτεύει την εφαρμογή των συστημάτων ISO 22000 και 9001

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A068718       Δημοσίευση: 09-10-2017
ΑΤΤΙΚΗ (Αθήνα)
Στελεχώνουμε μεγάλη Μονάδα του διεθνούς ομίλου μας στην Αθήνα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη 9 απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ - ΚΕΚ άνω των 27 ετών, με ικανή εργασιακή εμπειρία, για τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων.
Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλέφωνο 210-6773990, κ. Τσακίρης.
Κωδικός: A068207       Δημοσίευση: 28-09-2017
Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανία με δραστηριότητα στις ΗΠΑ, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία απόφοιτο Οικονομικών ή Διοίκησης επιχειρήσεων.
Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι:
- Απόφοιτοι σχολής οικονομίας ή διοίκησης
- Απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών στα ίδια αντικείμενα
- Άριστοι γνώστες της Ελληνικής αλλά και Αγγλικής
- Να γνωρίζουν πολύ καλά τις λειτουργίες του Microsoft Office
- Να διαθέτουν φιλοδοξία και προσωπικό όραμα επαγγελματικής εξέλιξης
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
- Επιθυμητά να διαθέτουν άδεια οδήγησης
Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών σύμφωνα με το οποίο θα απασχοληθεί στις πιο κάτω λειτουργίες του ομίλου:
- Οικονομική
- Βιομηχανικής Παραγωγής
- Διανομής και Εφοδιασμού
- Εμπορίας και Marketing
προκειμένου να συμβάλλει στην επιτυχή διεξαγωγή projects ανάπτυξης των λειτουργιών της εταιρίας σε διεθνή βάση, ενώ εν συνεχεία θα απασχοληθεί ως διοικητικό στέλεχος σε μία από τις πιο πάνω διευθύνσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία παρέχει:
- Ικανοποιητικό μισθό στελέχους
- Διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση
- Προοπτικές εξέλιξης σε έναν στιβαρά δομημένο διεθνή επιχειρησιακό οργανισμό
- Διεθνή επαγγελματική εμπειρία
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A068063       Δημοσίευση: 24-09-2017
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ
Ζητούνται άτομα για στελέχωση εταιρειών (sales management, sales supervisor, sales accountment, customer service, sales and marketing, operation management, export management, factory management etc) στο Πορτ Μόρεσμπι, Παπούα Νέας Γουινέας. Μηνιαίες απολαβές 8.000 US εξαιρουμένου του φόρου. Διαμονή, εισιτήριο, visa και ένα εισιτήριο το χρόνο παρέχονται από την εταιρεία. Απαιτείται καλή γνώση αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στην αγγλική γλώσσα στο e-mail: argosenterprisesinc@gmail.com.
Κωδικός: A067981       Δημοσίευση: 22-09-2017

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2017  proslipsis.gr, All rights reserved