nmathioud for ProslipsisGR - Widget
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Λογιστές - Φοροτεχνικοί Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΑΤΤΙΚΗ Βόρεια
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων της Βόρειας Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν Λογιστή Κοστολόγο.

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:
Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
3-5 έτη προϋπηρεσίας σε τμήμα Κοστολόγησης, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων,
Άριστο χειρισμό ERP (επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα SAP) με γνώση σχεδιασμού της παραμετροποίησης,
Πολύ καλή έως και άριστη γνώση της Αγγλικής πέραν της Ελληνικής,
Άριστη γνώση του reporting, και κατά συνέπεια των υπολογιστικών φύλλων τουλάχιστον, ενώ ιδανικά το αντίστοιχα λογισμικά,
Ιδανικά, να γνωρίζουν συνολικά το λογιστικό κύκλωμα,
Ιδανικά να διαθέτουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως, ειδάλλως Β΄ τάξεως οπωσδήποτε,
Να διαθέτουν άδεια οδήγησης.

Ο / Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα:
Την άμεση ευθύνη της κοστολόγησης προϊόντων και υποπροϊόντων τροφίμων,
Την μέτρηση οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και την έκδοση αναφορών προς τη διοίκηση σε τακτική βάση,
Την συμμετοχή στο σχεδιασμό και την παραμετροποίηση του SAP σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο και λοιπά μέλη των διευθύνσεων της εταιρίας.

Η εργασία διεξάγεται σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον μίας βιομηχανικής επιχείρησης με άριστο κλίμα εργασίας, συνεργατικό περιβάλλον που προωθεί και ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων του, ενώ η συγκεκριμένη θέση επιτρέπει προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A072554       Δημοσίευση: 14-03-2018

Ζητείται έμπειρη Λογίστρια από λογιστικό γραφείο.
Βιογραφικά στο e-mail: iliasmademlis1@gmail.com.
Κωδικός: A072542       Δημοσίευση: 14-03-2018

ΑΤΤΙΚΗ Άλιμος
Η εταιρεία SPECTRAtech AE με έδρα τον Άλιμο αναζητά Βοηθό Λογιστή για πλήρη απασχόληση.
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης, προϋπηρεσία, καλή γνώση της αγγλικής.
Απαιτείται κάρτα ανεργίας 3 έως 12 μηνών και ηλικία άνω των 30 ετών για ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Αποστολή βιογραφικών: cv@spectratech.gr με ΘΕΜΑ: Βοηθός Λογιστή.
Κωδικός: A072435       Δημοσίευση: 09-03-2018

Η Elia Consulting Services αναζητά Λογιστή για την κάλυψη σχετικής κενής θέσεως. Απαραίτητα προσόντα η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών εδώ: accounting@eliacs.com.
Κωδικός: A072431       Δημοσίευση: 09-03-2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ζητείται Βοηθός Λογιστή σε Λογιστικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητα προσόντα υποψήφιου:
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας ως Λογιστής ή βοηθός λογιστή σε λογιστικό γραφείο
Εμπειρία στην τήρηση απλογραφικών (Β΄ κατηγορίας) και διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας), ετοιμασία και υποβολή ΦΠΑ, ετοιμασία οικονομικών λογαριασμών κτλ
Κάτοχος κάρτας ανεργίας
Ηλικία 30-49 ετών
Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων της Epsilon Net
Απόδοση υπό συνθήκες πίεσης λόγω της φύσης της δουλειάς
Πληροφορίες στο τηλ.: 2310-887137, 6977221607, και στο email tsiagou@yahoo.gr.
Κωδικός: A072405       Δημοσίευση: 08-03-2018

ΑΤΤΙΚΗ Βόρεια
Πελάτης μας, βιομηχανική εταιρεία της βόρειας Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει Προϊστάμενο Λογιστηρίου (Α' Τάξεως).

Κύρια καθήκοντα της θέσης
Ο/Η κάτοχος της θέσης, αναφερόμενος/η στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας θα αναλάβει τη διοίκηση του Λογιστηρίου αποτελούμενη από 3 λογιστές και βοηθούς, καθώς και του τμήματος οικονομικής ανάλυσης, με σκοπό την διεξαγωγή του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία έργου και την άριστη πληροφόρηση της διοίκησης μέσω τακτικών οικονομικών αναφορών.
Θα συμβάλλει επίσης ενεργά στον οικονομικό προγραμματισμό, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη διενέργεια οικονομικών προβλέψεων, την αξιολόγηση επενδύσεων, ενώ θα διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με τις οικονομικές αρχές, τις τράπεζες και λοιπούς φορείς.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
Αδειούχοι Α' Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής
Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων
Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση ERP
Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Να διαθέτουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικής εταιρείας τουλάχιστον 3 ετών
Να γνωρίζουν γενική και αναλυτική λογιστική, εργατικά, φορολογικά, θέματα ΓΕΜΗ, αγορές εμπορευμάτων, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κλπ.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A072337       Δημοσίευση: 07-03-2018

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Συμβουλευτικό – Λογιστικό Γραφείο στην περιοχή των Αθηνών αναζητά Βοηθό Λογιστή.
Απαραίτητα προσόντα υποψήφιου:
• Πτυχίο Πανεπιστημιου, ΤΕΙ, ΙΕΚ Λογιστικής ή σχετικής οικονομικής κατεύθυνσης
• Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας ως Λογιστής ή Βοηθός Λογιστή σε λογιστικό
γραφείο
• Εμπειρία στην τήρηση απλογραφικών (Β΄ κατηγορίας) και διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας), ετοιμασία και υποβολή ΦΠΑ, ετοιμασία οικονομικών λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων
• Εμπειρία σε θέματα Μισθοδοσίας όπως και σε θέματα Επιθεώρησης Εργασίας,
υποβολή ΑΠΔ κλπ
• Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office (ιδίως MS Excel)
• Πολύ καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης (θα θεωρηθεί προσόν η κατοχή μοτοσυκλέτας
για διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προφίλ υποψήφιου:
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ομαδικό πνεύμα στην εργασία
• Άνεση στην επικοινωνία
• Διάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη
Email: vasilopoulou.mina@gmail.com.
Κωδικός: A072278       Δημοσίευση: 05-03-2018

ΑΤΤΙΚΗ Άγιος Δημήτριος
Ζητείται Λογιστής - Λογίστρια από τουριστικό γραφείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, για 8ωρη πενθήμερη εργασία, με άριστη γνώση Excel (επιθυμητή προϋπηρεσία).
Αποστoλή βιογραφικών με φωτογραφία στο alakiotou.m@bbt.gr.
Κωδικός: A072203       Δημοσίευση: 02-03-2018

Ζητείται Βοηθός Λογιστή από εταιρεία ανακύκλωσης.
Τηλ.: 6970963945.
Κωδικός: A072193       Δημοσίευση: 01-03-2018

Zητείται Λογιστής -τρία για εταιρεία μεταφορών με κύριο αντικείμενο της τις χωματουργικές εργασίες. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Ωρες επικοινωνίας 12:00 - 14:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 6980409570.
Κωδικός: A072100       Δημοσίευση: 26-02-2018

ΑΤΤΙΚΗ Βόρεια προάστια
Πελάτης μας, λογιστική εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή - Φοροτεχνικό Α' Τάξεως
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:
- Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
- Αδειούχοι Α' Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
- Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής
- Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων
- Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση ERP
- Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
- Να διαθέτουν προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο ή οργανωμένη εταιρία
- Να γνωρίζουν γενική και αναλυτική λογιστική, εργατικά, φορολογικά, θέματα ΓΕΜΗ
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, στο Info@hrstrategy.gr.
Κωδικός: A071977       Δημοσίευση: 22-02-2018

ΘΑΣΟΣ
Ξενοδοχειακή μονάδα 4* στα Κοίνυρα Θάσου ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή για τη season 18. Απαιτούνται προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώση βιβλίων Γ κατηγορίας και μισθοδοσίας. Παρέχονται διαμονή, διατροφή και ανταγωνιστικός μισθός, ανάλογος των προσόντων.
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία μπορείτε να αποστείλετε στο email: cvmaranton@gmail.com.
Κωδικός: A071880       Δημοσίευση: 19-02-2018

Ζητείται Υπάλληλος Λογιστηρίου.

Αρμοδιότητες:
• Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας
• Καταχώριση δαπανών και εγγραφών Γενικής Λογιστικής, διεκπεραίωση καθημερινών λογιστικών εργασιών
• Έλεγχος καρτελών προμηθευτών
• Καθημερινή καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών
• Συντονισμός Πελατών
• Λογιστικές Εγγραφές
• Παρακολούθηση Τραπεζικών Κινήσεων
• Μηνιαία έκδοση ΦΠΑ
• Μηνιαίως έλεγχος ισοζυγίου

Απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία:
• Τρία (3) με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Παροχές:
• Πλήρης Απασχόληση
• Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός
• Ένσημα και ασφάλιση
• Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Σημαντικές Προοπτικές εξέλιξης
• Οργανωτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη.
• Εχεμύθεια και ομαδικό πνεύμα.

Επικοινωνία: INFO@KANELLOPOULOS.GR.
Κωδικός: A071725       Δημοσίευση: 13-02-2018

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved