nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aλλα στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Από αναπτυσσόμενη τουριστική επιχείρηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας ζητείται για μόνιμη απασχόληση Στέλεχος έως 28 ετών, τελειόφοιτος ή πτυχιούχος, με απαραίτητη άνεση επικοινωνίας στα Αγγλικά και στα Γαλλικά και με κοινωνικές δεξιότητες. Προϋπόθεση η καλή φυσική κατάσταση και η ικανότητα ποδηλασίας καθώς και η γνώση υπολογιστών και κοινωνικών δικτύων.
Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση costas.k.giannopoulos@gmail.com.
Κωδικός: A088251       Δημοσίευση: 08-07-2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό κέντρο (Call Center), επίσημος συνεργάτης εναλακτικού παρόχου ενέργειας στην Θεσσαλονίκη, αναζητά Υπαλλήλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων (Αgents).

Περιγραφή θέσης:
Προώθηση μέσω τηλεφώνου των προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας, σε υποψήφιους πελάτες.

Τυπικά προσόντα:
Εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις (γνώση ενεργειακών προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
Πολύ καλές δεξιότητες Η/Υ
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας στα ελληνικά
Δεξιότητες διαπραγμάτευσης
Πνεύμα ομαδικότητας και ευελιξίας.

Η Εταιρεία προσφέρει: Βασικό μισθό 6ωρης απασχόλησης, ασφάλιση, συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη, bonus παραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό στο email: callsgroupee@gmail.com.
Κωδικός: A088024       Δημοσίευση: 01-07-2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΒΟΛΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δυναμική» σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο Κομοτηνή, αναζητά ανέργους πτυχιούχους (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Περιγραφή δράσης - προγράμματος:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
• Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
• Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 2.800 € (2000 € για ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και 800 € για ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης), για το σύνολο της δράσης, καθώς και πιστοποίηση σε μια από τις εξής ειδικότητες:
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
• Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
• Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/09/1994.
• Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
• Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Να μην παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Για υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αλ. Παπαναστασίου 66, τηλ: 2310907140 – 2310946622.
ΛΑΡΙΣΑ: Ηρ. Πολυτεχνείου 229, τηλ.: 2410 287061-2.
ΒΟΛΟΣ: Ξενοφώντος 1, τηλ.: 24210 39464.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Παπαθ. Μουσιόπουλου 6, τηλ: 2531300883.
Κωδικός: A088030       Δημοσίευση: 01-07-2019

ΕΥΒΟΙΑ
Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα τη Χαλκίδα, ζητεί:

- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- QUALITY ASSURANCE MANAGER
στην περιοχή Πούρνος Ευβοίας

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει:

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ (Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων – Χημικός Μηχανικός, ή συναφές) - μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων ή MBA θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
• Τουλάχιστον 3 –5 έτη εμπειρία σε εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων – επιθυμητά σε επίπεδο GFSI, θέματα νομοθεσίας και επισήμανσης τροφίμων, κλπ.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
• Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα
• Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
• Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
• Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης
• Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων
• Σημαντικός παράγοντας η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

Καθήκοντα Θέσης:
• Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, την επικαιροποίησή του όποτε απαιτείται, παρακολουθεί την απόδοσή του και αναφέρεται σχετικά στη Διοίκηση, προτείνοντας βελτιώσεις
• Αποτελεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους π.χ. πελάτες, καταναλωτές, σύμβουλοι, Φορείς Πιστοποίησης, κλπ. για θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα
• Επικοινωνεί με τους πελάτες και προμηθευτές σχετικά με όλα τα θέματα Ποιότητας
• Συντονίζει και λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις - audits
• Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση και προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
• Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και τη δημιουργία κουλτούρας συνεχούς τήρησης των Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών
• Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση των απαραίτητων αρχείων του Συστήματος
• Υπογράφει τα πιστοποιητικά των προϊόντων
• Συντονίζει την Ανασκόπηση του Συστήματος, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας & Ασφάλειας των Τροφίμων και συμμετέχει στην ομάδα HACCP.
• Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, επικαιροποίηση και τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων
• Έχει την ευθύνη της τήρησης του προγράμματος αυτοελέγχων και αναλύσεων
• Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, προμήθειες, αποθήκες, διανομές, συντήρηση), για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του/της.

Η Εταιρεία προσφέρει:
- Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες και σταθερή αμοιβή
- Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων στη διεύθυνση: e-mail: hr@aggelakis.gr. Ακολουθήστε μας στο: Facebook, Twitter. Τηλ.: 22210-45012, φαξ: 22210-42010.
Κωδικός: A087603       Δημοσίευση: 18-06-2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από μεγάλο κέντρο υγείας και ομορφιάς, ζητούνται Τηλεφωνητές για πενθήμερη καθημερινή εργασία. Καλές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον, δυνατότητες εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών plateia1@prinou.net. Τηλέφωνο 2310-533333 και διεύθυνση: Πλατεία δημοκρατίας 1, Θεσσαλονίκη.
Κωδικός: A087607       Δημοσίευση: 18-06-2019

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. (Βιομηχανική & Πτηνοτροφική)

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά:

- Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής ή σχετικής οικονομικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία 5-8 χρόνια ως λογιστής - βοηθός λογιστή με εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας
• Προχωρημένες γνώσεις υπολογιστών και διαχείρισης λογιστικών προγραμμάτων
• Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS Office (ιδίως MS Excel)
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
• Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους.

Περιγραφή Θέσης
• Η θέση ανήκει στην Οικονομική Διεύθυνση και αναφέρεται στον προϊστάμενο Λογιστηρίου. Κύρια Καθήκοντα
• Καταχώρηση εγγραφών Γενικής-Αναλυτικής λογιστικής, συμφωνίες λογαριασμών
• Διαχείριση λογιστικών εργασιών του λογιστηρίου της εταιρίας - έλεγχος και καταχώριση τιμολογίων, αγορών, δαπανών, εισπράξεις και πληρωμών (καταχωρήσεις στο σύστημα)
• Συμφωνία πελατών - προμηθευτών και τραπεζών
• Ορθή σύνταξη των πάσης φύσεως οικονομικών καταστάσεων
• Επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας
• Παροχή βοήθειας και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης στα στελέχη της εταιρίας
• Έλεγχος και καταχώρηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, καρτών κλπ
• Εγγραφές κλεισίματος
• Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Προσφέρουμε
• Επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Δυνατότητες εξέλιξης μέσω συνεχούς εκπαίδευσης (on/off the job training)
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφάλιση
• Προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωμένο περιβάλλον


Σημείωση:
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σας γνωστοποιούμε ότι τα αρχεία με τα βιογραφικά που μας αποστέλλετε θα τα διατηρούμε και θα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον σκοπό πιθανής κάλυψης θέσης εργασίας σε επιχείρηση του ομίλου μας και μετά το πέρας ενός έτους θα καταστρέφονται.
Με την αποστολή του βιογραφικού σας αυτομάτως συναινείτε στην παραπάνω πολιτική διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων.

Email: hr@aggelakis.gr. Τηλ.: 2221045012.
Κωδικός: A087629       Δημοσίευση: 18-06-2019

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Διεθνής Όμιλος με έδρα στην Αθήνα ζητά απόφοιτους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων - ΤΕΙ) για να στελεχώσουν θέσεις επενδύσεων κεφαλαίων, καθώς και διαχείρισης οικονομικού κινδύνου.

Προσόντα:
Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προοπτικές εξέλιξης.
Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων
Επαρκή γνώση Η/Υ - Αγγλικής γλώσσας
Ωριμότητα σκέψης, ικανότητες στην οργάνωση, πελατοκεντρική σκέψη.
Επαρκής προϋπηρεσία.

Παρέχονται:
Ολοκληρωμένη και συνεχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πιστοποίησης
Συμμετοχή σε συνέδρια και ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ελκυστικό πακέτο παροχών
Κίνητρα παραγωγικότητας.
Χρήση καινοτόμου ηλεκτρονικού γραφείου.
Άριστες προοπτικές εξέλιξης
Προοπτικές εξέλιξης στο management.

Τομέας δραστηριότητάς μας είναι η διαχείριση οικονομικών κινδύνων και οι επενδύσεις κεφαλαίων.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nikospetrides100@gmail.com, υπόψη κυρίου Πετρίδη.
Κωδικός: A087508       Δημοσίευση: 14-06-2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η i-CON.SHARE, εταιρεία υπηρεσιών γεωργικών επιχειρήσεων, η οποία κυριαρχεί στην αγορά αγρονομικών υπηρεσιών στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

- Γεωπόνο με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Γεωπόνου
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ.)
- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
- Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων
- Επαγγελματικό προφίλ
- Ηλικία έως 35 ετών

Επιθυμητά προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
- Γνώσεις digital marketing (social media κλπ.)
- Δεξιότητες στην οργάνωση
- Μεθοδικότητα και ευελιξία

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
- Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
- Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης

Ε-mail αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων: career@i-conshare.com,
Κωδικός: A087528       Δημοσίευση: 13-06-2019

Μεγάλος Χρηματοοικονομικός Όμιλος με ηγετική θέση στην Ελληνική Αγορά και με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική Αγορά και μακροπόθεσμο ορίζοντα Επενδύσεων σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους, αναζητά άμεσα 3 φιλόδοξους Υποψηφίους, για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών της Εταιρείας μας, με σκοπό την Εκπαίδευση και την Εξελιξή τους.

Προφίλ Στελεχών
Ο ρόλος:
Χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες
Ανάλυση Αναγκών υποψήφιων πελατών αλλά και ανάλυση Ασφαλιστικών Κινδύνων (Risk Management)
Προσφορά ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών ασφαλιστικών υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με προσωπική παρουσία στην εκτέλεση του έργου

Εμπειρία και Δεξιότητες:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Επιθυμητή η προυπηρεσία σε πελατοκεντρικές θέσεις
Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες
Καλή χρήση προγραμμάτων Η/Υ
Πνεύμα ομαδικότητας και φιλική συμπεριφορά
Δυναμική Προσωπικότητα
Ευελιξία και επικέντρωση στην επίτευξη στόχων
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Φιλοδοξία για Επαγγελματική Εξέλιξη

Προνόμια και Παροχές:
Συνεχή Εκπαίδευση και Ανάπτυξη σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
Ελκυστικό Πακέτο Παροχών
Άριστες Προοπτικές Εξέλιξης
Επιμόρφωση βάσει σύγχρονων Εκπαιδευτικών Εργαλείων και Μεθόδων
Εύκολη Πρόσβαση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Hλεκτρονική Διεύθυνση: kariera.ethnikiasfalistiki@gmail.com.
Κωδικός: A087226       Δημοσίευση: 04-06-2019

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved