ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Τεχνικοί επιστήμονες Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Εταιρεία Μελετών στην Αθήνα (κέντρο) επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση αρχιτέκτονες με εμπειρία σε μελέτες μεγάλων έργων. Γνώση AutoCAD, Revit, ΝΟΚ και αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο diarchon@diarchon.gr με κωδικό ΑΡΧ.
Κωδικός: A0119704       Δημοσίευση: 16-01-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αρχιτέκτονας - Πολιτικός Μηχανικός εργοταξίου.
Εταιρεία Μελετών επιθυμεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στην επίβλεψη και διοίκηση κατασκευής κτιριακών έργων, τη σύνταξη τευχών, λογαριασμών, προμετρήσεων. Εργασία εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο diarchon@diarchon.gr με κωδικό ΕΡΓ.
Κωδικός: A0119705       Δημοσίευση: 16-01-2023

Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί για διαχείριση κτηρίων.

Γραφείο Τεχνικών Συμβούλων ζητά συνεργασία με Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς για τη διαχείριση κτηριακών έργων, Project Management.

Αρμοδιότητες:
- Παρακολουθεί τις μελέτες μέχρι και την ολοκλήρωση τους καθώς και τη διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων Αδειών Δόμησης
- Συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των μελετών των έργων κατασκευής, την πρόοδο των εργασιών καθώς και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του εκάστοτε έργου
- Συντάσσει τις προμετρήσεις και επιμετρήσεις των απαιτούμενων υλικών - εργασιών, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθειά τους και παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής τους
- Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
- Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις των υπεργολάβων
- Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
- Τηρεί ημερολόγιο και αρχείο έργου
- Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
- Προλαμβάνει και επιλύει τεχνικά προβλήματα κατασκευής του έργου
- Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πτυχίο Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι.
- 5 έτη κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό εργοταξίου Κτιριακών έργων - επιθυμητή σχετική εμπειρία σε κατασκευή κτιρίου γραφείων και ανακαίνισης κτιρίων, ανάλογες μελέτες ιδιωτικών ή δημοσίων έργων.
- Ευχέρεια σε σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
- Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
- Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office, AutoCAD, MS Project

Δεξιότητες:
- Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
- Δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών
- Καθορισμός προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση
- Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών
- Εμπειρία στον Ν. 4412 περί Δημοσίων Έργων θα θεωρηθεί προσόν

Email: diarchon@diarchon.gr. Τηλ.: 2116003600.
Κωδικός: A0119706       Δημοσίευση: 16-01-2023

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved