ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο υπουργός Εσωτερικών για το ΕΠ "Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013 (3/4/08)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

 

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, LEDRA MARRIOTT)

«Οι ευκαιρίες που προσφέρει η 4η προγραμματική περίοδος 2007-2013 προς την κατεύθυνση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι ουσιαστικές και τις αξιοποιούμε έγκαιρα, οργανωμένα και συστηματικά, κεφαλαιοποιώντας σταδιακά τα οφέλη που προσφέρουν στον πολίτη, αλλά και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Χώρας. Θέτουμε τους εθνικούς και τους κοινοτικούς πόρους στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διαμορφώνουμε συνθήκες προόδου και προκοπής για τη Χώρα, με αναπτυξιακές παρεμβάσεις τόσο στον τομέα της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης όσο και στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ι. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε, για πρώτη φορά, Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013, προϋπολογισμού 631 εκ. ευρώ. Και ύστερα από εντατικές προσπάθειες φθάσαμε σήμερα στην πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, βλέποντας τις προσπάθειές μας να μετουσιώνονται, αργά αλλά σταθερά, σε έργα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το Επιχειρησιακό αυτό Πρόγραμμα έρχεται να εφαρμόσει οριζόντιες πολιτικές, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις σε τομείς που χρόνια παρουσιάζουν διοικητικές αρρυθμίες και προβλήματα και να δημιουργήσει μια Δημόσια Διοίκηση αξιόπιστη, ευέλικτη, αντιγραφειοκρατική και λειτουργική. Οι στόχοι του Προγράμματος είναι - το ξέρουμε - φιλόδοξοι. Επιλέγουμε όμως να βάλουμε τον πήχη ψηλά, διότι οι πολίτες, έχοντας υποστεί στην καθημερινότητά τους για μια 20ετία τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να περιμένουν άλλο. Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν, άλλωστε, κεντρική προτεραιότητα για την Κυβέρνησης Καραμανλή και η ριζική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης - η Διοικητική Μεταρρύθμιση δηλαδή – είναι, σε μεγάλο βαθμό, το «κλειδί» για την επιτυχία τους.

ΙΙ. 1. Για τον λόγο αυτόν και επιδιώξαμε – και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε επιτύχει - να έχουμε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση για το Πρόγραμμά μας. Η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την ΑΔΕΔΥ, η ενεργός συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και, μέσω αυτής, μίας σειράς γυναικείων οργανώσεων, η αξιοποίηση της εμπειρίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδιαίτερα με αυτό της «Ψηφιακής Σύγκλισης», αποτελούν μερικές από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, με γνώμονα τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης καθώς και της αναγκαίας υποστήριξης για τη λειτουργία του προγράμματος.
Η Δημόσια Διοίκηση καλείται σήμερα να υπερβεί μία σειρά από αρτηριοσκληρωτικές διαδικασίες και αναχρονιστικές νοοτροπίες και να μετασχηματισθεί σε Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση, η οποία εγγυάται γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της μέσα από εναλλακτικές διαδρομές (Διαδίκτυο, ΚΕΠ κλπ.). Σ’ αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», το σημαντικότερο πρόγραμμα διοικητικής αναδιοργάνωσης που έχει επιχειρηθεί ποτέ για τον ανασχεδιασμό των κρισιμότερων δημόσιων υπηρεσιών καθημερινότητας. Ένα πρόγραμμα που καλύπτει τόσο τη Δημόσια Διοίκηση όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία, άλλωστε, αναδέχεται και τον μεγαλύτερο όγκο των συναλλαγών με τον πολίτη.
2. Η μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων, η μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις κατά 25% - σήμερα αποτιμάται σε 4 δις ευρώ περίπου - η συντόμευση του χρόνου έκδοσης πιστοποιητικών κατά 50%, ο αυστηρός έλεγχος των προμηθειών των νοσοκομείων, η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και η ουσιαστική καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως μέσω του περιορισμού της προσωπικής επαφής του υπαλλήλου με τον πολίτη κατά τη συναλλαγή, είναι οι κυριότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και οι οποίες έρχονται να θεραπεύσουν ορισμένα από τα προβλήματα. Έμφαση έχει δοθεί στην αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας των δημόσιων κτιρίων στα Άτομα με Αναπηρίες και η εν γένει διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, καθώς και η εμπέδωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αλλά και της ισότητας των ευκαιριών για όλους. 
3. Οι κυριότερες παρεμβάσεις – μέτρα, που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι, ενδεικτικά οι ακόλουθες:
  Αναμόρφωση – απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου και ταχεία ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών.
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας ανά πεδίο πολιτικής.
  Μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις (στόχος η μείωση έως 25% έως το 2013).
  Οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός για την ενδυνάμωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.
  Ενιαίες υπηρεσίες μιας στάσης (one-stop-shop) για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με δυνατότητα ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

4. Οι παρεμβάσεις αυτές εξυπηρετούν τους ακόλουθους κυρίως στόχους:
  Tην ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης στη διοικητική δράση.
  Την καλύτερη αξιοποίηση και αξιοκρατική ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού της Διοίκησης και μέσω νέου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους δημόσιους υπαλλήλους.
  Την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης, με έμφαση στο νησιωτικό χώρο.
  Την έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών παράλληλα με τις θεσμικές αλλαγές.
  Την ενσωμάτωση των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη και των Ελεγκτικών Σωμάτων καθώς και των αποτελεσμάτων κοινωνικής διαβούλευσης στον ανασχεδιασμό του ρυθμιστικού πλαισίου.
  Την εισαγωγή των νέων Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, ως κρίσιμου εργαλείου για την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών.

5. Μάλιστα, μέσα σε λίγους μήνες έχει προχωρήσει η ένταξη 21 έργων, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, με προτεραιότητα στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας και της απλούστευσης των διαδικασιών όπου προωθούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Δέκα (10) από τα έργα αυτά βρίσκονται ήδη στη φάση της προκήρυξης (www.gspa.gr). Πιο συγκεκριμένα πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα έργα, τα οποία, σημειωτέον, είναι και τα πρώτα έργα του Ε.Σ.Π.Α. που εντάσσονται και αρχίζουν να εκτελούνται:
  Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους, προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής. Το έργο αυτό θεωρείται βαρύνουσας σημασίας, τόσο λόγω της εθνικής δέσμευσης για μείωση των γραφειοκρατικών βαρών κατά 25% έως το 2013 (δέσμευση που έχει συμπεριληφθεί στο Ε.Σ.Π.Α.) όσο και λόγω της σημασίας του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων.
  Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Σκοπός του έργου είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την υλοποίηση του ηλ. φακέλου ασθενούς για κάθε πολίτη - διαχειριζόμενου σε οποιοδήποτε επίπεδο φροντίδας υγείας - με στόχο την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης  των πόρων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥ.
  Ωρίμανση για το έργο της εξυγίανσης του συστήματος προμηθειών που αφορούν την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.
  Εμπειρογνωμοσύνη για τις άμεσες θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές στον τομέα της δασοπροστασίας, στο πλαίσιο της εν γένει διαδικασίας επανασχεδιασμού της πολιτικής δασοπροστασίας.
  Εφαρμογή καλής νομοθέτησης και ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της Διοίκησης, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Η δημιουργία μιας Μονάδας Ελέγχου Ποιότητας Ρυθμίσεων σε κεντρικό επίπεδο (Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης) και Μονάδων Τεκμηρίωσης σε όλα τα Υπουργεία συμβάλλει στον αρτιότερο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών με αποτέλεσμα την άρση των επικαλύψεων που προκαλούνται από τις συναρμοδιότητες και την αποφυγή της κατάτμησης των αρμοδιοτήτων στα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης. Παράλληλα, ενισχύεται η επιτελική δράση της διοίκησης και βελτιώνεται ο έλεγχος της ποιότητας των ρυθμίσεων με την καθιέρωση ενός συνδυασμού μέτρων Καλής Νομοθέτησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, συνήθως, η υιοθέτηση κριτηρίων καλής νομοθέτησης, η θεσμική οργάνωση του ελέγχου, η θέσπιση διαδικασιών ελέγχου της ανταπόκρισης των ρυθμίσεων προς τα κριτήρια καλής ποιότητας, η θέσπιση διαδικασιών διαβούλευσης και η θέσπιση διαδικασιών και σχημάτων παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων, σε στενή συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α.
  Ωρίμανση του έργου της διοικητικής αναδιοργάνωσης του ΟΓΑ. Η λειτουργική και δομική αναδιοργάνωση του ΟΓΑ θα συμβάλει στη μείωση του κόστους λειτουργίας του Οργανισμού, την αποδοτικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες-πελάτες του.
  Ωρίμανση του έργου της διοικητικής αναδιοργάνωσης του Ο.Α.Ε.Ε.
  Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση, τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών με βάση την τεκμηρίωση, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών.
  Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση μέσω στόχων και αξιολόγηση, προώθηση των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας-κώδικες ηθικής και δεοντολογίας.
  Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στη Δημόσια Διοίκηση.
  Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων.
  Ανάπτυξη ενός πρότυπου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και της καταπολέμησης της βίας.
  Υποστήριξη για την κατάρτιση σχεδίων εκπαίδευσης Υπουργείων.

ΙΙΙ. Είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Διοικητική Μεταρρύθμιση», δεν επεμβαίνει στην ουσία της πολιτικής των άλλων Υπουργείων, η οποία παραμένει στη δική τους, αναφαίρετη, αρμοδιότητα και ευθύνη. Έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειές τους, κυρίως μέσω της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της αναδιοργάνωσης δομών και μηχανισμών, ώστε να διασφαλισθεί η εφαρμογή των πολιτικών στα διάφορα επίπεδα Διοίκησης. Άλλωστε η καινοτομία αυτού του προγράμματος έγκειται ακριβώς στον μεγάλο βαθμό διάδρασης με τα υπόλοιπα Υπουργεία, δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει μόνο κάθετη διάρθρωση αλλά και οριζόντιο χαρακτήρα. Κάθε αντίθετη παρέμβαση μόνοn αποσπασματικό χαρακτήρα και, άρα μειωμένη αποτελεσματικότητα και εμβέλεια μπορεί να έχει.
Κυρίες και κύριοι, η επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος που την εφαρμόζει δεν αποτελεί απλώς μια πρόκληση για το Υπουργείο Εσωτερικών και εμένα προσωπικά. Πρόκειται για άμεση και θεμελιώδη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, η οποία διεκδικεί με αξιώσεις πρωταρχικό ρόλο στη «θεραπεία» του μεγάλου ασθενούς, της Δημόσιας Διοίκησης».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved