ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες εκδηλώσεις Επιστροφή    
Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων στον αθλητισμό για αποφοίτους ΑΕΙ

Αθήνα 29.4.2015, 23:47

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ συνδυάζοντας βασικά στοιχεία της Διοίκησης του Αθλητισμού (Sports Management) και του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού των Αθλητικών Οργανισμών (Business Planning for Sports Organizations), με τις αρχές της Διοργάνωσης Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων (Organizing Mega Sport Events) με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και της Περιφέρειας.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 15 Μαΐου 2015.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ»
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συντονιστής) σε
συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει το καινοτόμο και
πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ συνδυάζοντας βασικά στοιχεία της
Διοίκησης του Αθλητισμού (Sports Management) και του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού των Αθλητικών
Οργανισμών (Business Planning for Sports Organizations), με τις αρχές της Διοργάνωσης Μεγάλων
Αθλητικών Γεγονότων (Organizing Mega Sport Events) με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη του Αθλητικού
Τουρισμού και της Περιφέρειας. Proslipsis.gr
Οι δύο πρώτοι κύκλοι δωρεάν επιμόρφωσης πενήντα (50) συμμετεχόντων αποφοίτων ΑΕΙ στο Πρόγραμμα
Σπουδών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο: «Π.Ε.Γ.Α.-Οργάνωση και Διοίκηση
Αθλητικών Οργανισμών και Μεγάλων Γεγονότων», ξεκινούν τον Μάιο και τον Ιούνιο, αντίστοιχα του
Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και υλοποιούνται για πρώτη φορά στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη (Απόφαση Ένταξης του έργου ΠΕΓΑ στο Ε.Π. Α.Πρ.
21050/22.10.2014 - κωδικός MIS -482248 ). Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναλαμβάνει την υλοποίηση του
έργου με ίδια μέσα μέσω της συγχρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2007-2013», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την αίρεση έκδοσης
σύμφωνης γνώμης επί του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», με Υπεύθυνο Έργου τον Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού, κ. Αθανάσιο Κριεμάδη.
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διάρκειας 150 ωρών, χορηγεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής ισοδύναμο
με δεκαοκτώ πιστωτικές μονάδες (18 ECTS). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πιστοποιητικού
είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και η επιτυχής ολοκλήρωση
των εργασιών και των γραπτών εξετάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εν λόγω επιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες (25 ωρών έκαστη):

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Βασικές Αρχές Διοίκησης Αθλητισμού Proslipsis.gr
2. Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών
3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών από Αθλητικούς Οργανισμούς
4. Μάρκετινγκ, Χορηγίες και Δημόσιες Σχέσεις Αθλητικών Οργανισμών
5. Διοργάνωση Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων και Αθλητικού Τουρισμού
6. Οικονομικά των Αθλητικών Οργανισμών
Για την εκτέλεση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η δια ζώσης διδασκαλία. Οι διαλέξεις των μαθημάτων θα
πραγματοποιούνται τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από μέλη του Διδακτικού Προσωπικού και των
δύο Ιδρυμάτων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος με
θεωρητικές και πρακτικές εργασίες, όσο και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε ενότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν:
o απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχων ή συναφών με το περιεχόμενο του Προγράμματος
τίτλου σπουδών, ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι
θα πρέπει να είναι απόφοιτοι με απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής
ανώτατης σχολής, μέχρι το έτος 2001 ή να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών
από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. Προκειμένου να δηλώσουν
συμμετοχή οι συμμετέχοντες θα πρέπει είτε να έχουν: 1)αντίστοιχο πτυχίο, 2) είτε αποδεδειγμένη
επαγγελματική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.
o πτυχιούχοι ΑΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα (5 ετών και άνω) σε φορείς του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συναφή με το περιεχόμενο του αντίστοιχης ειδικότητας της
ημεδαπής ή και τον σχετικό επιστημονικό τομέα – πεδίο. Proslipsis.gr
Σημείωση 1: Η δεύτερη ομάδα υποψηφίων γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση μη κατοχής αντίστοιχων ή
συναφών με το περιεχόμενο του Προγράμματος τίτλου σπουδών.
Σημείωση 2: Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών, καθώς επίσης και
σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια
(εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Proslipsis.gr
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας –συμμετοχής
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τα οποία έχουν αποκτηθεί μέχρι το έτος 2001 ή έχει παρέλθει ένα χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. (Σε
περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να
υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
Προαιρετικά: Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)
Την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας εκπαιδευομένων θα διενεργήσει η Επιτροπή του ΠΕΓΑ με βάση τα
στοιχεία που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά μέχρι τη Τρίτη
12.05.2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΤΑΜ. ΒΑΛΙΩΤΗ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ -
23100, ΑΦΟΡΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΓΑ»,
υπόψη κου Κωνσταντίνου Κορωνιού.
Στη συνέχεια οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο Πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved