ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες εκδηλώσεις Επιστροφή    
Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Αθήνα 20.5.2015, 03:23

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, με τίτλο «Ανάπτυξη και Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας και Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», οργανώνουν το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 25 Μαΐου 2015.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνοπτική Περιγραφή – Στόχοι
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη &
Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας &
Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» στο Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (MIS 505700), αποσκοπεί στην
επικαιροποίηση και εξειδίκευση γνώσεων επαγγελματιών του κλάδου Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στους παρακάτω τομείς:

Ευρυζωνικές Υποδομές: Η επικείμενη αξιοποίηση ασύρματων και ενσύρματων υποδομών MAN
που έχουν εγκατασταθεί από το 2010 στα μεγάλα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου, κυρίως σε
δημόσιους φορείς, δημιουργεί εν δυνάμει μία νέα αγορά τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και
υπηρεσιών στην περιφέρεια. Με δεδομένο το μεγάλο κόστος της μετακίνησης εξειδικευμένου
προσωπικού για συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αυτών, οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΟΤΑ,
ISPs, υπεργολάβοι συντήρησης δικτύων, κ.α.) θα προτιμήσουν τις υπηρεσίες τοπικού ανθρώπινου
δυναμικού, ειδικευμένου κυρίως στη συντήρηση και λειτουργία οπτικών και ασύρματων δικτύων.
 Proslipsis.gr
Αγροπληροφορική: Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων της γεωργικής
παραγωγής, που αφορούν –ανάμεσα σε άλλα- στην συντονισμένη και αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων της περιφέρειας, και στην γενικευμένη χρήση δικτύων συλλογής, καταγραφής και
αξιοποίησης μετεωρολογικής πληροφορίας. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε όλους τους
εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας της γεωργικής παραγωγής, δηλ. γεωπόνους, μηχανικούς
περιβάλλοντος, εργαζόμενους σε γεωργικές μονάδες, εταιρείες παραγωγής και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων, συνεταιρισμούς, ΟΤΑ, κ.α.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Η γενικότερη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ήδη δημιουργήσει
συγκεκριμένες τάσεις επιστροφής αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ από τα αστικά κέντρα, σε
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου οι δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης τους,
είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Παράλληλα, εξελίσσεται δυναμικά η ηλεκτρονική οικονομία
(eCommerce) γύρω από την (κάθετη) παραγωγή / διακίνηση / πώληση αγροτικών - παραδοσιακών
προϊόντων. Για την είσοδο ή την εξέλιξη μέσα σε αυτό τον κύκλο δραστηριοτήτων (δημιουργία και
λειτουργία e-shop και m-commerce για προϊόντα), παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται από 3 συνεργαζόμενα ιδρύματα (ΤΕΙ Πελοποννήσου, Παν.
Πελοποννήσου, Παν. Πειραιώς) με τη συμμετοχή καθηγητών και εξειδικευμένων εξωτερικών
συνεργατών και καλύπτει όλες τις φάσεις της σχετικής θεματολογίας, από την βασική θεωρητική
κατάρτιση και την εξειδικευμένη εργαστηριακή άσκηση πάνω σε υπάρχοντα συστήματα, μέχρι την
επιχειρηματική λογική και τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της. Παρέχεται στους
εκπαιδευόμενους επιλογή μεταξύ 3 κατευθύνσεων (αντίστοιχων προς τους παραπάνω τομείς), με 9 
μαθήματα και 100 ώρες παρακολούθησης (68 ώρες θεωρία + 32 ώρες εργαστηριακή εξάσκηση) ανά
κατεύθυνση.

Oι στοχευόμενοι απόφοιτοι, είτε εργάζονται στο αντικείμενό τους και επιθυμούν να εξελιχθούν, είτε είναι
άνεργοι / ετεροαπασχολούμενοι και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, για να
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακών και
Τεχνολογικών τμημάτων θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης, ηλικίας 26-64 ετών, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής εφόσον διαθέτουν ισότιμο τίτλο με συναφές αντικείμενο (ή έχουν αποδεδειγμένη
επαγγελματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους τομείς). Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και
την ελαχιστοποίηση των εξόδων μετακίνησης, οι κύκλοι εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης. Proslipsis.gr

Όροι Συμμετοχής
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και παρέχεται δωρεάν.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες παρακολούθησης σε 6 εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί σε
2 κύκλους:
Α’ Κύκλος: μέσα Ιουνίου – τέλος Ιουλίου 2015
Β’ Κύκλος: αρχές Σεπτεμβρίου – μέσα Οκτωβρίου 2015

Τον Αύγουστο δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Σε κάθε κύκλο θα συσταθούν 3 τμήματα, δυναμικότητας 20 περίπου ατόμων το καθένα, αντίστοιχα προς
τις 3 κατευθύνσεις του προγράμματος:
Τμήμα 1ο
- Ευρυζωνικές Υποδομές
Τμήμα 2ο
- Αγροπληροφορική
Τμήμα 3ο
- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Τα μαθήματα θα διεξάγονται κυρίως απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα.
Οι διδακτικές ενότητες / μαθήματα που παρέχει το πρόγραμμα:
- Εισαγωγή στις Επικοινωνίες: Τμήμα 1, 2, 3
- Διαχείριση Δικτύων: Τμήμα 1, 2, 3
- Διαχείριση Συστημάτων Σχεσιακών ΒΔ: Τμήμα 1, 2, 3
- Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων: Τμήμα 1, 2, 3
- Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα & Υπηρεσίες: Τμήμα 1
- Οπτικά Δίκτυα: Τμήμα 1 Proslipsis.gr
- Δίκτυα Αισθητήρων: Τμήμα 1, 2
- Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Διαδικτύου: Τμήμα 1, 3
- Συστήματα Ελέγχου, Πρόγνωσης & Προσομοίωσης: Τμήμα 2, 3
- Εφαρμοσμένη Αγρομετεωρολογία: Τμήμα 2, 3
- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για μικρές επιχειρήσεις: Τμήμα 2, 3
- Συγγραφή & Παρουσίαση Τεχνικών Αναφορών: Τμήμα 1, 2, 3 

Αξιολόγηση – Πιστοποιητικά – Πιστωτικές Μονάδες
Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του προγράμματος
(διαλέξεις, σεμινάρια, ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις), τις εργασίες ατομικές ή/και ομαδικές, τις
εργαστηριακές τους δεξιότητες, τις τελικές εξετάσεις (ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε μαθήματος) και,
τέλος, από μία συνολική εσωτερική αξιολόγηση από όλους τους εκπαιδευτές του προγράμματος.
Οι βαθμολογίες και οι πιστωτικές μονάδες που θα αποδοθούν στους εκπαιδευόμενους θα είναι σύμφωνες
με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που πρέπει να ικανοποιούν τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης αυτής της
κατηγορίας. Κάτι ανάλογο θα ισχύσει και για τον τίτλο που θα τους απονεμηθεί. Προϋπόθεση για την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί η παρακολούθηση του 85% των ωρών της κάθε
κατεύθυνσης κατ’ ελάχιστον και της λήψης βαθμολογίας μεγαλύτερης των 80/100. Οι επιμορφούμενοι
αυτής της κατηγορίας θα λάβουν από το πρόγραμμα Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Αντίστοιχα, όσοι από
τους επιμορφούμενους επιτύχουν βαθμολογία μικρότερη των 50/100 θα λάβουν Βεβαίωση
Παρακολούθησης, ενώ όσων η βαθμολογία είναι 50 - 80/100, θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο
εν λόγω πρόγραμμα.
 Proslipsis.gr
Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες καθορίζονται με βάση τον ορισμό των
ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS, ο οποίος είναι σύμφωνος και με τα μαθησιακά αποτελέσματα και
τους σκοπούς του κάθε μαθήματος. Ο απόφοιτος του προγράμματος θα λαμβάνει πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε
να μπορέσει να τις αξιοποιήσει σε άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος.

Αίτηση – Δικαιολογητικά – Υποβολή - Υποστήριξη
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, πρωτότυπη - υπογεγραμμένη (μπορείτε να την κατεβάσετε από το www.pegapelop.unipi.gr).
2. Έγγραφα ταυτοποίησης (φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου, ή άλλου ισότιμου
εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης)
3. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένοι. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ίδρυμα του
εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του ενδιαφερόμενου με τα
αντικείμενα του προγράμματος.

Προαιρετικά δικαιολογητικά για την υποστήριξη της αίτησης (υποβάλλονται απλά φωτοαντίγραφα):
5. Τεκμηρίωση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με τα αντικείμενα του προγράμματος (ενδεικτικά:
βεβαιώσεις εργοδότη, συμβάσεις εργασίας ή έργου, συστατικές επιστολές).
6. Τεκμηρίωση εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (ενδεικτικά: Κάρτα Ανεργίας, Πιστοποιητικό
Κοινωνικής Προστασίας και/ή Οικονομικής Αδυναμίας, Πιστοποιητικό Αναπηρίας, Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης).
 Proslipsis.gr
Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πραγματοποιήσει κατάταξη των αιτήσεων με βάση τα παρακάτω
κριτήρια: Ηλικία (προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών), Συνάφεια με το
αντικείμενο (προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών), Κοινωνικά
Κριτήρια (άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση ισοδύναμης κατάταξης, θα δοθεί προτεραιότητα στη σειρά άφιξης των αιτήσεων. Με το
πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας
των συμμετεχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.pegapelop.unipi.gr).

Η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
«ΑΙΤΗΣΗ για συμμετοχή στο έργο Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών
Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». μέχρι και την Πέμπτη 28/5/2015 και ώρα
14:00. Σε περίπτωση παραλαβής των δικαιολογητικών από ταχυδρομείο ή courier, ισχύει ως ημερομηνία
παραλαβής, η ημερομηνία σφράγισης του φακέλου αποστολής από την υπηρεσία μεταφοράς. Η υποβολή
πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 – 14:00), στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Τέρμα Καραϊσκάκη (Κτίριο ΟΑΕΔ) Proslipsis.gr
ΤΚ 22100, Τρίπολη
Υπ' όψιν κ. Π. Σταθόπουλου
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, παρέχονται από τα εξής σημεία:
- ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σπάρτη, τηλ. 27310-82240 εσ. 513 (κος Π. Ανδρέικος).
- Παν. Πελοποννήσου, Τρίπολη, τηλ. 2710-230380 (κος Π. Σταθόπουλος).

Πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια, παρέχονται από τους υπεύθυνους του προγράμματος, στην ηλ.
διεύθυνση pega.pelop@gmail.com.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved