ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οικονομία - Διοίκηση Επιστροφή    
Οικονομική Κρίση και Εργατικό Δίκαιο
 
   Τίτλος: Οικονομική Κρίση και Εργατικό Δίκαιο
   Συγγραφέας: Τραυλός-Τζανετάτος Α. Δημήτρης
   Εκδότης: Σάκουλας
   Έκδοση: 2013
   Σελίδες: 371
   Ενδεικτική τιμή: 30 ευρώ
Η όξυνση και επέκταση του φαινομένου της απορρύθμισης του εργατικού δικαίου στη χώρα μας στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων και διαδοχικών, επιβληθέντων από την Τρόικα «προγραμμάτων διάσωσης», που, ωστόσο, αποδεικνύονται καταστροφικά, εξωθώντας την Ελλάδα σε status ενός «failed state», προσδίδουν στην προβληματική της σχέσης οικονομίας, πολιτικής και εργατικού δικαίου δραματική επικαιρότητα. Πολλώ μάλλον καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδυνατώντας λόγω δομικών ατελειών και «κατασκευαστικών λαθών» να αντιμετωπίσει την προκληθείσα από την κατάρρευση της Lehman brothers χρηματοπιστωτική κρίση, επέλεξε την Ελλάδα ως «κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό πειραματόζωο», αναθέτοντάς της το ρόλο του πιλότου του κυοφορούμενου «νέου», απογυμνωμένου από τα «παραδοσιακά» αξιακά - νομικοπολιτιστικά του χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκού εργασιακού μοντέλου. Την επιτακτική ανάγκη ερευνητικής προσέγγισης της οικονομικής κρίσης και των απορρυθμιστικών των σχέσεων εργασίας επιπτώσεών της, ιδίως μέσω της διαχρονικής παρακολούθησης, όχι μόνο από τον νομικό μελετητή αλλά και από κάθε κριτικά σκεπτόμενο, ενδιαφερόμενο πολίτη, φιλοδοξεί να υπηρετήσει το παρόν βιβλίο. Πρόκειται ειδικότερα για συγκέντρωση και επανέκδοση σε ενιαία μορφή μελετών και άρθρων, που από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του '80, με αφορμή τις περιοριστικές εισοδηματικές πολιτικές, μέχρι τους σημερινούς χαλεπούς καιρούς των μνημονίων, μελετούν την επίμαχη προβληματική. Η σταθερή κοινή κριτική - διαλεκτική φιλοσοφική και κοσμοθεωρητική αφετηρία και η μεθοδολογική και γνωσιοθεωρητική ταυτότητα, που χαρακτηρίζουν τα μελετήματα αυτά, προσδίδουν στο εν λόγω εκδοτικό εγχείρημα εσωτερική συνοχή και ενότητα.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο ενότητες χρονολογικά προσδιορισμένες. Η μεν πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την προβληματική της απορρύθμισης του εργατικού δικαίου ως συνέπειας της οικονομικής κρίσης κατά την προμνημονιακή περίοδο (1983 - 2009), η δε δεύτερη πραγματεύεται την θεματική αυτή κατά την μνημονιοκρατούμενη περίοδο. Ως εισαγωγή κρίθηκε μεθοδολογικά και επιστημολογικά σκόπιμο να τεθεί μελέτη του συγγραφέα, η οποία απηχεί εισήγησή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), οργανωθείσα από την «Εταιρεία του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΔΕΚΑ) στις 2.6.1983. Τούτο δε καθώς μόνο ο φωτισμός και η έρευνα της σχέσης εργατικού δικαίου και οικονομικο-πολιτικού συστήματος καθιστούν δυνατή την κατανόηση, μελέτη και ερμηνεία των κραδασμών, παλινδρομήσεων και ανατροπών, που χαρακτηρίζουν την πορεία και λειτουργία του εργατικού δικαίου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν τα, σύμφυτα με το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα, πεπερασμένα ρυθμιστικά όριά του.

Από το σύνολο των περιλαμβανομένων στον παρόντα τόμο μελετών θα μπορούσαν ενδεικτικά να εξαρθούν οι ακόλουθες: Από μεν το Πρώτο Μέρος, α) «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη της μικροηλεκτρονικής ανασυγκρότησης», β) «Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή», μια επιτομή της όλης προβληματικής, γ) «Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης», που προαναγγέλλουν τις διαβόητες «Ειδικές Οικονομικές Ζώνες» (ΕΟΖ) και δ) «Η συλλογική αυτονομία στο στόχαστρο του νεοφιλελευθερισμού», που προεικονίζει τη μετάβαση των πληγμάτων από το μικρό - στο μακροοικονομικό επίπεδο κατά τη μνημονιακή περίοδο, από δε το Δεύτερο Μέρος, α) «Die Tarifiautonomie in kritischer Wende. Das Beispiel Griechenlands», όπου αναδεικνύεται ανάγλυφα ο εργαστηριακός - πειραματικός ρόλος της χώρας, β) «Συλλογικές συμβάσεις και νεοφιλελεύθερος ψευδο-ορθολογιστικός ολοκληρωτισμός», όπου δίνεται απάντηση στην επιχείρηση λογικής και ιδεολογικής απαξίωσης θεμελιακών αρχών του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων και γ) «Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Ν. 1767/1988) και εποχή των μνημονίων», όπου μεταξύ άλλων αναπτύσσεται η θέση ότι δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 16 Ν. 1870/1990, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010, στο δίκαιο της συμμετοχής, έτσι ώστε οι συλλογικές διαφορές που πηγάζουν από το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1767/1988 να εξακολουθούν να ανήκουν στο έργο της διαιτησίας του ΟΜΕΔ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ζήτηματα απορρύθμισης του εργατικου δικαιουκατά την προμνημονιακή περίοδο
ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1.     L’ impact des difficultés économiques de l’ entreprise sur la condi­­tions de travail
2.     Συλλογική αυτονομία, περιοριστική εισοδηματική πολιτική και Σύνταγμα
3.     Απαγόρευση διπλοθεσίας, ανεργία και Σύνταγμα
4.     Τεχνολογική πρόοδος, απολύσεις και νομική προστασία
5.     «Νεοφιλελευθερισμός» και εργασιακές σχέσεις
6.     Χρόνος εργασίας, ανεργία και συνδικάτα
7.     Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη της μικροηλεκτρονικής καπιτα­λι­στι­κής ανασυγκρότησης
8.     Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή
9.     Η απορρύθμιση του χρόνου εργασίας. Επίκαιροι προβληματισμοί
10.   Η 4ήμερη εβδομαδιαία εργασία: Αλληλεγγύη της κρίσης ή κρίση της αλληλεγγύης;
11.   Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης (Άρθρο 4 Ν. 2639/1998). Μια εικόνα του μέλλοντος των σχέσεων εργασίας;
12.   Η συλλογική αυτονομία στο στόχαστρο του νεοφιλελευθερισμού. Με αφορμή το Ν. 2602/1998
13.   Η συλλογική αυτονομία σε κρίσιμη καμπή
14.   Η απορρύθμιση του εργατικού δικαίου υπό το φως της παγκοσμιοποίησης
15.   Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και ομαδικές απολύσεις. Επίκαιροι προβληματισμοί
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η απορρυθμιση του εργατικου δικαιου στη μνημονιοκρατουμενη ελλαδα
1.     Σύνταγμα, Μνημόνιο, εργασιακές σχέσεις και «σωτηρία της πατρίδας»
2.     Die Tarifautonomie in kritischer Wende. Das Beispiel Griechen­lands
3.     Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στο απόσπασμα
4.     Η διάλυση των συλλογικών σχέσεων εργασίας και το χρέος της αριστεράς
5.     Συλλογικές Συμβάσεις και νεοφιλελεύθερος ψευδορθολογιστικός ολοκληρωτισμός
6.     Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη μνημονιοκρατούμενη Ελλάδα
7.     Δικαστήρια και απεργίες στην εποχή των μνημονίων: Η κορύφωση μιας «μονομανούς» πρακτικής     
8.     Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Ν. 1767/1988) στην εποχή των μνημονίων. Μία πρώτη προσέγγιση
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved