ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οικονομία - Διοίκηση Επιστροφή    
Παντελής Υψηλάντης: Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση

 

 

 

 

 

Τίτλος: Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση
Συγγραφέας: Παντελής Υψηλάντης
Εκδόσεις:
Προπομπός
Σελίδες: 544  
Τιμή: 41,80 €

Η πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών προβλημάτων δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά με βάση την διαίσθηση, την ατεκμηρίωτη γνώση και πρόβλεψη αλλά απαιτεί την υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης και προσέγγισης που να οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων με έναν συνεπή, λογικό συστηματικό και επιστημονικό τρόπο, ο οποίος να βασίζεται σε δεδομένα, πληροφορίες και τη συστυματική τους ανάλυση.

Το παρόν βιβλίο υιοθετεί μια νέα προσσέγγιση στην εγαρμογή των μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας στην πράξη. Εστιάζει κυρίως στο επιχειρηματικό πρόβλημα και στα αναμενόμενα αποτελέσματα που χρειάζεται ένα στέλεχος για να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Καλύπτει τις γνωστές τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας (Γραμμικός Προγραμματισμός, Δυναμικός Προγραμματισμός κ.α.) ανλύοντας τόσο την μεθοδολογία αλλά κυρίως τον τρόπο εφαρμογής τους και ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)
 
 

Περιεχόμενα του βιβλίου
Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ο ρόλος της Επιχειρησιακής Έρευνας στη λήψη αποφάσεων
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.2 Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.3.1. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, 1.3.2. Μαθηματικά Υποδείγματα (Μοντέλα)
1.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.4.1 Κατηγορίες Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας, 1.4.2 Κατηγορίες Μαθηματικών Μοντέλων
1.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Γραμμικός Προγραμματισμός
2.1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.2 ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2.2.1 Δημιουργία του Μαθηματικού Μοντέλου, 2.2.2 Επίλυση του Μαθηματικού Μοντέλου ΓΠ - Η Γραφική Μέθοδος, 2.2.3 Έλεγχος της Βέλτιστης Λύσης - Ανατροφοδότηση
2.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX
2.3.1 Επίλυση προβλημάτων ΓΠ με τη μέθοδο Simplex, 2.3.2 Οικονομική Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μεθόδου Simplex, 2.3.3 Ανάλυση Ευαισθησίας
2.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2.4.1 Προβλήματα Ελαχιστοποίησης, 2.4.2 Προβλήματα με Μη Εφικτές Λύσεις, 2.4.3 Προβλήματα με Πολλαπλές Βέλτιστες Λύσεις
2.5 Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2.6 ΤΟ ΔΥΪΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Εφαρμογές ΓΠ - Επίλυση με Χρήση Υπολογιστή
3.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΠ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
3.1.1 Το πρόγραμμα LINDO, 3.1.2 Ο Solver (Επίλυση) του Excel
3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΠ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
3.2.1 Το Πρόβλημα Μίξης Παραγωγής (Product mix), 3.2.2 Το πρόβλημα της Διαίτης, 3.2.3 Το πρόβλημα Επιλογής Διαφημιστικής Πολιτικής, 3.2.4 Το πρόβλημα σύνθεσης επενδυτικού φακέλου (Portofolio selection), 3.2.5 Το πρόβλημα προγραμματισμού παραγωγής (Production planning

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Προβλήματα Μεταφοράς & Αναθέσεων
4.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
4.1.1 Το Πρόβλημα Μεταφοράς ως Πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού, 4.1.2 Εύρεση Αρχικής Λύσης στα Προβλήματα Μεταφοράς, 4.1.3 Προσδιορισμός Βέλτιστης Λύσης στα Προβλήματα Μεταφοράς: Η Μέθοδος Stepping Stone, 4.1.4 H Μέθοδος Αναθεωρημένης Εκχώρησης (Modified Distribution-MODI)
4.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
4.2.1 Διατύπωση Προβλημάτων Αναθέσεων, 4.2.2 Επίλυση Προβλημάτων Αναθέσεων: Η ¨Ουγγρική Μέθοδος¨
4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Δικτυωτή Ανάλυση
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
5.2 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
5.2.1 Μεθοδολογίες χρονοπρογραμματισμού έργων, 5.2.2 Η μέθοδος PERT/CPM, 5.2.3 Η Διακύμανση της Διάρκειας ενός Έργου, 5.2.4 Βελτιστοποίηση Κόστους του Έργου, 5.2.5 Έλεγχος δραστηριοτήτων Έργου
5.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΝΥΟΝΤΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ
5.4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
5.5 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Δυναμικός Προγραμματισμός
6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
6.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
6.2.1 Περιγραφή του Αλγόριθμου του Δυναμικού Προγραμματισμού, 6.2.2 Επισκόπηση της Μεθοδολογίας του Δυναμικού Προγραμματισμού
6.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο Θεωρία Αποφάσεων
7.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
7.2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
7.3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7.3.1 Ανάλυση Αποφάσεων με Χρήση Πιθανοτήτων, 7.3.2 Άριστη Πληροφόρηση, 7.3.3 Σχεδόν Άριστη Πληροφόρηση
7.4 ΔΕΝΔΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7.5.1 Ανάλυση Ευαισθησίας, 7.5.2 Ανάλυση Σεναρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο Συστήματα Ουρών Αναμονής
8.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
8.2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
8.2.1 Συμβολισμοί βασικών Μεγεθών, 8.2.2 Το βασικό μοντέλο Μ/Μ/1: Μια θέση εξυπηρέτησης, 8.2.3 Παράλληλες Θέσεις Εξυπηρέτησεις: Tο μοντέλο (M/M/s), 8.2.4 Μη Εκθετική Κατανομή του Χρόνου Εξυπηρέτησης: (M/G/1)
8.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Προσομοίωση
9.1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
9.2 ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
9.2.1 Τυχαίοι αριθμοί και η μέθοδος Monte Carlo, 9.2.2 H διαδικασία πιθανολογικής προσομοίωσης
9.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
9.3.1 Εργαλεία προσομοίωσης, 9.3.2 Μοντέλα προσομοίωσης στο Excel, 9.3.3 Εφαρμογές προσομοίωσης

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved