ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οικονομία - Διοίκηση Επιστροφή    
Παναγιώτης Ρεκλείτης, Μαρία Βαξεβανίδου: Management ανθρωπίνων πόρων. Θεωρία και πράξη

 

 

 

 

 

 

 

 

Management ανθρωπίνων πόρων. Θεωρία και πράξη 
Συγγραφείς: Παναγιώτης Ρεκλείτης, Μαρία Βαξεβανίδου  
Θέμα:  Μανατζμεντ-Μάρκετινγκ 
Εκδότης: Προπομπός 
Σελίδες: 400 
Ημ. Έκδοσης: 01/05/2008  
Τιμή Εκδότη: 32,00€ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμός και στόχοι του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων
1.3 Βασικά οφέλη από τον προγραμματισμό ανθρώπινων πόρων
1.4 Βασικές προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό ανθρώπινων πόρων
1.5 Στάδια ανάπτυξης του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων
1.5.1 Η εκτίμηση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
1.5.2 Εκτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος σε ανθρώπινο δυναμικό
1.5.3 Πρόβλεψη και σύγκριση της ζήτησης και προσφοράς εργασίας - εκτίμηση μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό
1.6 Διαμόρφωση λειτουργικών προγραμμάτων και σχέδια δράσης
1.6.1 Σχέδια προσλήψεων-απολύσεων
1.6.2 Σχέδια σταδιακής μείωσης ανθρώπινου δυναμικού
1.6.3 Σχέδια ευέλικτων μορφών απασχόλησης
1.6.4 Σχέδια αναδιοργάνωσης θέσεων εργασίας, με την κατάργηση ή την δημιουργία νέων θέσεων
1.6.5 Σχέδια μετακίνησης του προσωπικού μέσα στην ίδια την επιχείρηση
1.6.6 Σχέδια προαγωγών και εξέλιξης εργαζομένων
1.6.7 Σχέδια ανάπτυξης εργαζομένων
1.6.8 Σχέδια εκπαίδευσης εργαζομένων
1.6.9 Σχέδια ενίσχυσης της απόδοσης των εργαζομένων
1.6.10 Σχέδια αμοιβών
1.6.11 Σχέδια εργασιακών σχέσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Ιστορική αναδρομή
2.3 Τι είναι η ανάλυση εργασίας και πως μπορεί να βοηθήσει;
2.4 Σκοπός της ανάλυσης εργασίας
2.5 Περιεχόμενα και μεθοδολογία της θέσης εργασίας
2.5.1 Πηγές άντλησης πληροφόρησης
2.5.2 Κρίσιμοι παράγοντες ανάλυσης - Ποιες ικανότητες χρειάζεται να αναλυθούν
2.5.3 Τρόποι συλλογής στοιχείων για την ανάλυση της εργασίας
2.5.4 Τεχνικές ανάλυσης της θέσης εργασίας
2.6 Η ανάλυση κινδύνου εργασίας και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
2.6.1 Στόχοι της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
2.6.2 Εμπλεκόμενοι φορείς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και εκτίμησης
2.6.3 Οφέλη από την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου
2.6.4 Μεθοδολογία της ανάλυσης κινδύνου
2.6.5 Έντυπα εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων
2.7 Ανάλυση θέσης εργασίας και μείωση κόστους

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Σχέση μεταξύ ανάλυσης και περιγραφή θέσεων εργασίας
3.3 Χρησιμότητα της περιγραφής της θέσης εργασίας
3.4 Σκοπός της περιγραφής της θέσης εργασίας
3.5 Βήματα της περιγραφής της θέσης εργασίας
3.5.1 1ο Βήμα: Γενικά στοιχεία της θέσης
3.5.2 2ο Βήμα: Ιεραρχία εταιρείας - Επίπεδο της θέσης εργασίας στην ιεραρχική δομή
3.5.3 3ο Βήμα Αποστολή ή σκοπός της θέσης
3.5.4 4ο Βήμα: Βασικές λειτουργίες της θέσης
3.5.5 5ο Βήμα: Βασικές υποχρεώσεις - καθήκοντα - αρμοδιότητες
3.5.6 6ο Βήμα: Στατιστικά στοιχεία και πρότυπα απόδοσης
3.5.7 7ο Βήμα: Συνθήκες εργασίας - Απαιτούμενος εξοπλισμός - Βαθμός δυσκολίας
3.5.8 8ο Βήμα: Προσωπικές σχέσεις
3.5.9 9ο Βήμα: Εγκρίσεις - Πιστοποιήσεις
3.5.10 10ο Βήμα: Οργανόγραμμα
3.6 Προδιαγραφές θέσης εργασίας
3.6.1 Βήματα για τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας
3.7 Βασικά λάθη κατά την περιγραφή θέσεων εργασίας
3.8 Σύγχρονες τάσεις γνωστοποίησης της περιγραφής θέσης εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ και ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Πηγές και τρόποι προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού
4.2.1 1Η εσωτερική προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού
4.2.2 Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης
4.3 Έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας
4.3.1 Αίτηση εργασίας - Συνοδευτική επιστολή
4.3.2 Σχεδιασμός συνοδευτικής επιστολής
4.3.3 Έντυπο υποβολής αίτησης
4.3.4 Βιογραφικό σημείωμα: Τέχνη ή απλώς μια πετυχημένη συνταγή τυποποιημένης μορφής;
4.4 Η προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής
4.4.1 Βασικά βήματα για την επιτυχή προετοιμασία της συνέντευξης
4.5 Η διεξαγωγή της συνέντευξης
4.5.1 Τύποι συνεντεύξεων
4.5.2 Η υποβολή σε δοκιμασίες (tests)
4.5.3 Άλλα στοιχεία κατά τη διαδικασία της συνέντευξης
4.6 Τελική επιλογή και ανακοίνωση απόφασης πρόσληψης
4.6.1 Βασικές ενέργειες του αξιολογητή μετά τη συνέντευξη
4.6.2 Διαδικασία ένταξης και εισαγωγής νεοπροσληφθέντων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Έννοια, περιεχόμενο και πολιτική εκπαίδευσης
5.2.1 Ορολογία στο χώρο της εκπαίδευσης
5.2.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικός συντελεστής στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
5.3 Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα εκπαίδευσης
5.3.1 Τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης
5.3.2 Προϋποθέσεις για αποτελεσματική εκπαίδευση
5.4 Στάδια εκπαιδευτικής διαδικασίας
5.4.1 Εντοπισμός και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
5.4.2 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
5.4.3 Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
5.4.4 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης απόδοσης
6.2.1 Τα οφέλη της αξιολόγησης απόδοσης
6.2.2 Σκοπιμότητα της αξιολόγησης απόδοσης
6.2.3 βασικοί στόχοι για τη διενέργεια αξιολόγησης απόδοσης των ανθρώπινων πόρων
6.3 Καθορισμός Υπεύθυνου Αξιολόγησης
6.3.1 Αξιολόγηση από το άμεσο προϊστάμενο
6.3.2 Αυτοαξιολόγηση
6.3.3 Αξιολόγηση από υφισταμένους
6.3.4 Αξιολόγηση "από πάνω προς τα κάτω"
6.3.5 Αξιολόγηση από ομοιόβαθμους
6.3.6 Αξιολόγηση από πελάτες
6.3.7 Η "κυκλική αξιολόγηση" των 360 μοιρών
6.3.8 Αξιολόγηση από επιτροπές
6.3.9 Αξιολόγηση από εξωτερικούς συμβούλους
6.4 Ανάπτυξη προτύπων απόδοσης ή βασικών δεικτών απόδοσης
6.4.1 Καθορισμός προτύπων απόδοσης ή βασικών δεικτών απόδοσης
6.4.2 Βασικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικών προτύπων απόδοσης
6.4.3 Χρήσιμες συμβουλές για τον καθορισμό των προτύπων
6.5 Μέθοδοι αξιολόγησης
6.5.1 Μέθοδοι αξιολόγησης βάσει αποτελεσμάτων ή βάσει προτύπων
6.5.2 Μέθοδοι αξιολόγησης βάσει κριτηρίων
6.5.3 Μέθοδοι σύγκρισης των εργαζομένων
6.5.4 Μέθοδοι μέτρησης της συμπεριφοράς
6.5.5 Αξιολόγηση με τη βοήθεια ειδικών
6.6 Ειδικά θέματα κατά την αξιολόγηση
6.6.1 Συνήθη προβλήματα κατά την αξιολόγηση - Σφάλματα αξιολογητή
6.6.2 Συνέντευξη αξιολόγησης
6.6.3 Έντυπα αξιολόγησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Πολιτική αμοιβών - Περιεχόμενο πολιτικής αμοιβών
7.2.1 Πολιτική αμοιβών και στόχοι επιχείρησης
7.2.2 Σύνδεση πολιτικής αμοιβών με ανάγκες εργαζομένων
7.2.3 Πολιτική αμοιβών και ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων
7.3 Βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση πολιτικής αμοιβών
7.3.3 Φορείς και θεσμοί που επηρεάζουν την πολιτική αμοιβών
7.3.2 Τα χαρακτηριστικά της εργασίας
7.3.3 Επιχειρηματικοί και στρατηγικοί παράγοντες καθορισμού της πολιτικής αμοιβών
7.3.4 Μακροοικονομικά μεγέθη και πολιτική των αμοιβών
7.4 Συστήματα αμοιβών
7.4.1 Μέθοδοι αμοιβών
7.4.2 Κλίμακα αμοιβών ή μισθολογικά κλιμάκια
7.5 Συστήματα κινήτρων
7.5.1 Κίνητρα για εργατοϋπαλλήλους
7.5.2 Συστήματα για κατώτερα και μεσαία στελέχη
7.5.3 Συστήματα για ανώτερα και ανώτατα στελέχη
7.5.4 Συμμετοχή των εργαζομένων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων
7.5.5 Πρόσθετες παροχές

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved